Skip to main content

Czy będzie autopoprawka w zakresie pracowniczych płac?

By 15 grudnia, 2015Aktualności

W dniu 15 grudnia 2015 r. wraz z pozostałymi organizacjami związkowymi ZPW „TARCZA” skierował pismo do Ministra Obrony Narodowej, które zostało przekazane również do wiadomości Pani Prezes Rady Ministrów (czytaj TUTAJ).

Zasadniczą przesłanką do przekazania tego pisma był upływający czas na składanie autopoprawek do projektu budżetu na 2016 rok, jak również brak informacji odnośnie dalszych losów pracowniczej petycji i załączonego przy niej materiału nt. „Sytuacja Personelu Cywilnego SZ RP i kierunki zmian.”

Mamy świadomość i wiedzę z prowadzonych w ostatnich latach negocjacji płacowych, że bez zabezpieczenia – na etapie tworzenia budżetu na kolejny rok – odpowiedniego poziomu środków na wynagrodzenia pracowników wojska, nie będzie w trakcie roku możliwości realizacji nawet najbardziej oczywistych zmian, zarówno w odniesieniu do postanowień Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, czy wyrównywania występujących znacznych dysproporcji płac pomiędzy wojskowymi pracodawcami i tożsamymi stanowiskami pracy.

W poprzednich latach Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON corocznie wskazywał, że „Wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie urealnienia wynagrodzeń pracowników wojska nie jest możliwe bez dodatkowego zwiększenia budżetu resortu obrony narodowej na ten cel, co w obecnej sytuacji budżetu jest trudne do osiągnięcia.” Taka treść w odpowiedziach na negatywne pracownicze nastroje w zakresie wynagrodzeń znalazła się m. in. w sierpniu 2012 r., kwietniu 2013 r., czy w styczniu 2015 r.

Sytuacja budżetu na 2016 r. jest jednak inna. Budżet na obronę narodową wzrósł do poziomu 2% PKB, a jego wielkość w 2016 r. w stosunku do roku bieżącego wzrasta o 3,0 mld zł. Takiego wzrostu nie odnotowano nigdy wcześniej. Analizując strukturę budżetu MON i jego wykonywanie w latach poprzednich można wskazać, że istnieje możliwość zwiększenia budżetu płac pracowników wojska, o czym świadczą również decyzje podjęte przez MON w zakresie zwiększenia budżetu uposażeń żołnierzy zawodowych na 2016 r.

Nie mając odpowiedzi na nasze wystąpienia, wnosimy do Ministra o pilne zorganizowanie spotkania ze Stroną społeczną. Mamy bowiem poważne obawy, że dotychczasowy „coroczny stały akapit” w odpowiedziach na pracownicze nastroje znajdzie również swoje miejsce w odpowiedziach na negatywne nastroje w przyszłym roku.

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Close Menu
0
Would love your thoughts, please comment.x