Skip to main content

Czy Minister rzeczywiście nie miał wiedzy?

By 26 kwietnia, 2023Aktualności

W dniu 18 kwietnia 2023 r. Sekretarz Stanu Pan Wojciech Skurkiewicz odpowiedział na interpelację poselską nr 39707 (czytaj TUTAJ) dotyczącą uaktualnienia tabel zaszeregowania w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (PUZP) obejmującym swoimi postanowieniami prawie 95% pracowników resortu obrony narodowej.

Na zadane w interpelacji pytania:

  1. Czy resort planuje zmianę ww. tabeli, załącznika nr 2 do PUZP? Jeżeli tak, to kiedy?
  2. Jak kształtowałyby się wynagrodzenia pracowników wojska po wprowadzonych zmianach?
  3. Czy planowane są rozmowy pomiędzy rządem a przedstawicielami reprezentującymi pracowników wojska w tym zakresie?

Minister Skurkiewicz nie odpowiedział (czytaj TUTAJ), informując posłów, iż (cyt.): „uznając za priorytet dalsze podwyższenie faktycznego wynagrodzenia omawianej grupy pracowników w roku bieżącym należy zauważyć, że negocjacje dot. kwestii formalnych i biurokratycznych, polegających np. na zmianie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej wymagają stosownego czasu.”

Nie wiadomo, czy treść interpelacji była do końca zrozumiała dla udzielającego odpowiedzi ale faktem jest, że w udzielonej odpowiedzi… nie ma odpowiedzi! Minister wskazuje, że potrzeba stosownego czasu, jednak należy wskazać, że tego czasu zebrało się już ponad 5 lat!!! Tak, ten czas liczony jest od dnia 9 stycznia 2018 r.,  gdy Ministrem Obrony Narodowej został Pan Mariusz Błaszczak. Od tego czasu nie odbyło się żadne spotkanie w sprawie zmian w PUZP.

Przez 5 lat nie było żadnego spotkania podczas, gdy w innych ministerstwach w tym czasie – w zasadzie co roku – wypracowywano w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi nowe tabele stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników państwowej budżetówki. Czyż można się dziwić, że obecnie w tabeli stawek pracowników resortu MSWiA w II kategorii zaszeregowania jest stawka 5000 zł a w PUZP… 2320 zł.  

Wygląda na to, że dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych Pan Wojciech Drobny – będący jednocześnie Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi i został upoważniony do negocjacji PUZP – przy obejmowaniu stanowiska dyrektora nie został zapoznany ze swoim zakresem obowiązków.

Podsumowując, należy wskazać, że odpowiedź Ministra na interpelację to totalna porażka ministerstwa… w obszarze udzielania odpowiedzi na interpelacje!

 

Odpowiedź na interpelację nie było jedynym działaniem Ministra Skurkiewicza w obszarze zagadnień dotyczących cywilnych pracowników wojska. Ostatnio na Forum TARCZY pojawiły się treści wypowiedzi Ministra prezentowane w trakcie posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej w dniu 27 października 2022 r.

Nie wiemy z jakich materiałów i wiedzy korzystał Pan Minister, dlatego wystąpiliśmy w dniu 30 marca 2023 r. z oficjalnym pismem do Pełnomocnika MON (czytaj TUTAJ) o potwierdzenie, bądź zaprzeczenie tych informacji. Wypowiedzi Ministra dotyczyły:

  • wskazania, że 20 tysięcy pracowników ron to świadczeniobiorcy wojskowego systemu zaopatrzenia emerytalnego (według naszej wiedzy wielkość ta do 2015 r. włącznie nie przekraczała 7 tys. pracowników ron). Skąd zatem ten wzrost w latach 2016-2022?
  • wskazywania w październiku ub.r., że w resorcie obrony narodowej pozostawało w zatrudnieniu ponad 2 tysiące członków korpusu służby cywilnej podczas, gdy w tym czasie już nie było struktur wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień, które z mocy ustawy o obronie Ojczyzny zostały zlikwidowane ponad pół roku wcześniej a członkami KSC były – w październiku 2022 r. – wyłącznie osoby zatrudnione w ministerstwie, których – według naszej wiedzy – liczebność jest mniejsza niż 800 pracowników;
  • wskazania na jakim poziomie ukształtowało się przeciętne miesięczne wynagrodzenie członka korpusu służby cywilnej zatrudnionego w Urzędzie MON w 2022 r., gdyż z pewnością nie była to wskazywana przez Ministra kwota 8311 zł;
  • wskazania, których wojskowych pracodawców miał na myśli Minister wskazując, że (cyt.) „podwyżki rzędu 1 tys. czy 1,5 tys. zł w latach minionych to był standard, który był w resorcie obrony narodowej dla pracowników cywilnych resortu.” Według naszej wiedzy takie podwyżki były możliwe w przypadku pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych bezpośrednio pod osoby z Kierownictwa MON.

 

Przedstawione dwie sytuacje obrazują jak obecnie postrzegana jest w ministerstwie problematyka cywilnych pracowników wojska. Uważamy za niedopuszczalne wypowiedzi Ministra skierowane do posłów i zakładamy, że Minister Skurkiewicz mógł – choć nie powinien udając się do Sejmu – nie mieć wiedzy w tym zakresie i nie był świadomy, jak bardzo różnią się te dane od rzeczywistości.

Tak, czy inaczej uważamy, że w zaistniałej sytuacji Minister powinien powstrzymać się od odpowiedzi.

Obecnie oczekujemy na odpowiedź na nasze pismo do Pełnomocnika MON i z pewnością zamieścimy ją na tej stronie – niezwłocznie po jej otrzymaniu. (MK)

 

Z ostatniej chwili:

Informujemy, że nasz Związek w pełni jest zaangażowany w działania związane z akcją protestacyjną, która rozpocznie się pikietą w dniu 29 maja 2023 r. przed Ministerstwem Obrony Narodowej i będzie trwała – w formie zielonego miasteczka – do czasu, aż Minister Obrony Narodowej podejmie skuteczny dialog ze stroną społeczną, w tym w szczególności w zakresie wprowadzenia tak oczekiwanych od 5 lat zmian w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego w PUZP.

4.4 17 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
92 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Grzegorz M.
26 kwietnia, 2023 23:48

Z trudem przychodzi słuchanie/czytanie tych „kłamstw” prezentowanych przez nieudolnych polityków zarządzających tym resortem. Niestety, przez lata przyzwyczaili się do tego, że są bezkarni i mogą powiedzieć/zrobić wszystko, co im się podoba, bo doprowadzili ten resort do poziomu rynsztoku. Dlatego też, bez szacunku i poważania traktują pracowników RON, uznając ich jako zło konieczne. W tym wszystkim nie widzę „światła w tunelu”, bo nawet jeśli nadejdzie kolejna zmiana, to – poza rozgrywką wyborczą – znów szybko zapomni się o tym obszarze państwowej sfery budżetowej a trzeba wskazać, że ta buta i arogancja trwa już od wielu lat. Mimo, że już od prawie… Czytaj więcej »

Antoni
27 kwietnia, 2023 08:12
Reply to  Grzegorz M.

Przez lata wiele osób (i słusznie) twierdziło, że bez wspólnego działania wszystkich ZZ w RON niewiele się zmieni. Być może inicjatywa oddolna związana z protestem faktycznie doprowadzi do tego, że ZZ zaczną mówić jednym głosem. Panie i Panowie zarządzający różnymi ZZ, nie wiem czy się lubicie, czy się spotykacie, rozmawiacie, również prywatnie. Najwyższy czas schować wszelkie animozje z przeszłości, usiąść i pogadać. Niekoniecznie oficjalnie, tylko tak zwyczajnie, po ludzku. Pogadać i zrozumieć, że nadchodzi czas wielkiej próby. Proszę Was, nie spieprzcie tego. Pracownicy RON, wy również nie spieprzcie tego animozjami, podziałami na tych „rasowych” i „trepów”, na „roboli” i „biurwy”,… Czytaj więcej »

Admin
27 kwietnia, 2023 11:00
Reply to  Antoni

Dziękuję Ci, Antoni za ten wpis.
Obserwując to, co się obecnie dzieje i mając wiedzę od podszewki uważam, że BĘDZIE DOBRZE!

PRONek
27 kwietnia, 2023 13:41
Reply to  Antoni

Obawiam się, że już ktoś „spieprzył” wychodząc przed szereg… nieznane mi są motywy NSZZ PW, ale MON rozgrywa to nadal po mistrzowsku, bo przecież prowadzi „dialog społeczny”, więc o co Wam chodzi… Cała nadzieja w niezrzeszonych. Ze strony MON: „26 kwietnia 2023 roku w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej odbyło się spotkanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi z przedstawicielami NSZZ Pracowników Wojska – Panią Danutą Cybulską-Frątczak – Przewodniczącą Okręgu Instytucji Centralnych MON oraz Panią Teresą Sornat z Akademii Wojsk Lądowych. Celem spotkania było omówienie bieżących kwestii dot. pracowników uczelni wojskowych. Ponadto omówiono priorytety MON w zakresie pracowników… Czytaj więcej »

Max
28 kwietnia, 2023 15:44
Reply to  PRONek

Instytucje centralne MON a i uczelnie wojskowe to moim zdaniem nie te instytucje i uczelnie, w których jest najgorzej. Poza tym…. omówiono cały wachlarz spraw i problemów, tylko co z tego. Faktycznie – jakby się ktoś pytał, dialog jest prowadzony. A że z osobami nie mającymi w moim przekonaniu żadnych umocowań do występowania chociażby w imieniu NSZZ PW – to inna sprawa. Właśnie z takimi, którzy w istocie nic nie mogą, resort ”omawia” problemy pracownicze. I nie jest ważne, że pracownicy IC MON guzik wiedzą o problemach tych pozostałych kilkudziesięciu tysięcy swoich koleżanek i kolegów. No, bo co mogą wiedzieć… Czytaj więcej »

Admin
28 kwietnia, 2023 21:22
Reply to  Max

W ostatniej aktualności napisałem cyt.: „wskazania, których wojskowych pracodawców miał na myśli Minister wskazując, że (cyt.) „podwyżki rzędu 1 tys. czy 1,5 tys. zł w latach minionych to był standard, który był w resorcie obrony narodowej dla pracowników cywilnych resortu.” Według naszej wiedzy takie podwyżki były możliwe w przypadku pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych bezpośrednio pod osoby z Kierownictwa MON.” Nie ma co ukrywać, że w zasadzie wszystkie te jednostki rozmieszczone są w stolicy i zapewne, jak pracownicy tych zakładów pracy należą do związków zawodowych, to jest to NSZZ Pracowników Wojska a że dotyczy to jednostek organizacyjnych podległych bezpośrednio… Czytaj więcej »

Max
29 kwietnia, 2023 07:52
Reply to  ZARZĄD

…..jak pracownicy tych zakładów pracy należą do związków zawodowych, to jest to NSZZ Pracowników Wojska a że dotyczy to jednostek organizacyjnych podległych bezpośrednio pod osoby z Kierownictwa MON – zatem muszą należeć do Okręgu Instytucji Centralnych MON! Byli 24 lutego, 14 marca, 26 kwietnia i będą pewnie w maju, w czerwcu itd. itp. Czy trzeba więcej tłumaczyć?! Nie trzeba, bo wszystko wiadome… Zapoznałem się z wypowiedziami pod informacją o tym spotkaniu na stronie NSZZ PW. Pan Jacek Roch Szymkowiak – jeden z prowadzących stronę NSZZ PW na facebooku w odpowiedzi Panu Marianowi Wirkusowi – twierdzącemu, że te rozmowy są prowadzone… Czytaj więcej »

Prezes.
29 kwietnia, 2023 10:32
Reply to  ZARZĄD

Kiedyś to Pełnomocnicy przekazywali stronie społecznej w jakiej wysokości były nagrody dla urzędników w MON. Jak przyszła Dobra Zmiana i super „dr” Pełnomocnik, to nic nie wiadomo. I wtedy wypisuje się bzdury typu, że podwyżki są na najwyższym poziomie tylko, że zapomnieli – Pan Pełnomocnik i Pan wiceminister Skurkiewicz – dopisać, że dla nich i kolesiów z PIS… Jak można pisać takie bzdury, że mieli przez 5 lat za mało czasu aby opracować jeden załącznik, czyli tabelkę. Dla nie fachowca spoza RON potrzeba pół godziny na takie coś. To pokazuje jakich „fachowców zatrudniamy w MON”. Panie Marku, co do uczestnictwa… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Prezes.
Uczony.
30 kwietnia, 2023 16:48
Reply to  Max

To pokazuje jaki słaby jest Zenek J. i jak się z nim liczą podstawowe organizacje, które podlegają pod ZG NSZZ PW. Żenada.
A p. Dyr. DSS niedługo spotka się ze sprzątaczkami z Dworca Centralnego. Takie ma pojęcie o tym, kto tak naprawdę jest stroną społeczną i kto kogo reprezentuje.
Robi wszystkim po złości, bo nic więcej nie potrafi.
Szkoda, że na to znalazł czas a ma go za mało, bo 5 lat na zrobienie jednej tabelki do PUZP. Wstyd i Żenada.

Last edited 1 rok temu by Uczony.
Jasiu
7 maja, 2023 13:53
Reply to  PRONek

Skomentował bym to krótko. Każde instytucje np. centralne i uczelniane walczą o swoje interesy. Jedności nie było i nie będzie nigdy. A to, że promuje Zarząd Główny NSZZ PW to nic z tego nie wyniknie. Ja wiem to z mojego doświadczenia i wielu wystąpień pod publiczkę Zenka, które nie przyniosły po dzień dzisiejszy żadnych pozytywnych rozwiązań dla nas – pracowników ron. Chwalenie się 13 tysiącami członków w MON to wszystko.
Na demonstracjach nawet nie ma 10%, czyli 1300 członków z tego związku.

Max
28 kwietnia, 2023 15:25
Reply to  Antoni

W punkt.
Nic dodać, nic ująć.
Więcej tak myślących a można uwierzyć w sukces…..

Admin
27 kwietnia, 2023 00:39

A licznik niespodziewanie przekroczył już 1,5 mln wejść i „biegnie” dalej.
Serdecznie dziękuję Wam wszystkim, że się do tego przyczyniacie. 😉

Uczony.
2 maja, 2023 13:01
Reply to  ZARZĄD

Czy ktoś z Zarządu może mnie udzielić, kogo reprezentuje Pani Małgorzata Kucab. Bo mnie się wydaje, że ona nie ma nikogo w budżetówce, to na czym ona się zna i dlaczego zabiera głos w naszych sprawach.
Tak prościej, ta Pani ma jakąś stronę związkową, czy adres do kontaktu, żeby można było jej zadać kilka pytań.

Admin
3 maja, 2023 22:22
Reply to  Uczony.

Uczony., Pani Małgorzata Kucab reprezentuje Związek Zawodowy Sektora Obronnego (ZZSO). Skoro ZZSO jest reprezentatywny dla PUZP a jest – to Pani Małgorzata – jako Przewodnicząca tej Organizacji – ma prawo spotykać się z Pełnomocnikiem MON. Z treści aktualności na stronie MON nie znalazłem niczego, co pozostawałoby poza Jej zakresem działania.
Jednocześnie przedstawiam link do bogatej strony mailowej tej organizacji: https://zzso.pl/

Max
4 maja, 2023 10:55
Reply to  ZARZĄD

No to teraz ja…. Doskonale wiesz, jaka była moja przygoda z tym związkiem. Trwała na szczęście krótko, gdyż okazało się, że nie los pracowników wojska jest najważniejszy ale zamówienia wojska w tzw. sektorze obronnym – czytaj – zbrojeniowym. Nie wiem także, ile jeszcze i czy w ogóle jakieś ich organizacje skupiają pracowników resortu wynagradzanych w oparciu o PUZP. W tym przypadku – dokładnie tak, jak w przypadku wojskowej solidarności – interesy pracowników resortu są zakładnikiem zupełnie innych interesów. W przypadku Solidarności – to interesy byłej stoczni Marynarki Wojennej, w przypadku ZZ SO – to interesy szeroko pojętej zbrojeniówki. Widać to… Czytaj więcej »

Jasiu
5 maja, 2023 09:11
Reply to  Max

Max – zgodnie z praktykami p. Dyr. DSS, treść notatki możesz napisać sobie sam i zawrzeć w niej co chcesz. Osobiście – po spotkaniu z p. Dyr. DSS – usłyszałem odpowiedź, że każda ze stron pisze sobie notatkę na swoje potrzeby. Panowie byli dyrektorzy DSS – Sławomirze, czy Leszku wracajcie do DSS i pokażcie jak się prawidłowo powinno współpracować ze stroną społeczną. Max, co do Solidarności – to znasz moje zdanie i każdą inicjatywę w pełni popieram. Co do uczestnictwa naszego „Szefa KS” w dniu 17 kwietnia to się nie wypowiadam. Szkoda zdrowia. Mam nadzieję, że pod koniec maja 2023… Czytaj więcej »

Max
6 maja, 2023 10:01
Reply to  Jasiu

Dzięki Jan za ten Twój wpis, gdyż on po raz kolejny udowadnia, że przez lata ”ucierając” te nasze poglądy – wspólnie doszliśmy do wniosku, że w istocie niewiele nas różni. To nasz wspólny – niewątpliwy sukces. Znam doskonale Twoją /nie do pozazdroszczenia/ sytuację i sytuacje członków Solidarności w resorcie. Znam – współczuję i nie mam zamiaru się nad Wami wytrząsać. Proszę Was jednak o wsparcie naszych pracowniczych działań. Bez względu bowiem na to, czy Solidarność jako związek poprze oficjalnie nasz pracowniczy protest, Wy – istniejące w resorcie organizacje tego Związku – macie w moim przekonaniu nie tylko prawo ale i… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Max
Jasiu
8 maja, 2023 12:39
Reply to  Max

Dzięki Rysiu za wspaniale słowa ale niestety – w dniu 10 maja będą mnie kroić w Bydgoszczy w Centrum Onkologii i nie wiem co dalej będzie z moim zdrowiem.
Ja nikogo nie buntuję i nikomu nie nakazuję, aby nie brał udziału w dniu 29 maja 2023 r.
Każdy z „mojej Solidarności” kto ma chęć pojechać i brać udział w proteście, dostanie z moich środków pomoc finansową. Sam – jak tylko zdrowie pozwoli – też przyjadę.
Pozdrawiam i trzymam kciuki za was wszystkich.

Max
8 maja, 2023 20:18
Reply to  Jasiu

OK – Zdrowia życzę i Tobie, i sobie po to, abym mógł być tam, gdzie być powinienem….

Antoni
9 maja, 2023 16:48
Reply to  Jasiu

Jasiu, życzę szybkiego powrotu do zdrowia.

Krystyna
11 maja, 2023 18:04
Reply to  Jasiu

Panie Janie dużo zdrowia!

Jasiu
12 maja, 2023 12:54
Reply to  Krystyna

Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za życzenia.
Myślę, że będzie dobrze. W połowie czerwca będę wszystko wiedział, co dalej z moim zdrowiem.

Analityk
25 maja, 2023 23:29
Reply to  Max

Panna Małgożata Kuc”ybut”ab jest trędowatym wyrzutkiem NSZZ PW. Nie tylko porozbijała to co solidaryzowało, ale załatwiała swoje intratne interesy w sposób powiedzmy bardzo frywolny. Nikt nie powinien jej powierzać żadnego stanowiska, które wiążę się ze środkami finansowymi i da się nabrać na zakłamany uśmieszek.

Max
4 maja, 2023 11:00
Reply to  Uczony.

Uczony – poniżej kilka słów tytułem omówienia tego problemu napisałem Twoje zastrzeżenia podzielam z tym, że na naszych problemach się nieco zna, gdyż przez lata zajmowała prominentne stanowisko w strukturach NSZZ PW, doprowadzając – wraz z innymi – do rozłamu w tym związku.
Co do pytań – nie liczyłbym na odpowiedź.

Michał
27 kwietnia, 2023 11:03

Czy od lipca są planowane podwyżki dla pracowników RON?
Minimalna znowu w górę idzie…

Max
28 kwietnia, 2023 19:32
Reply to  Michał

Nie są planowane, gdyż – jak zapewne wiesz – ta obecna ”podwyżka” powinna była być tak przeprowadzona, aby nie wypłacać dodatku wyrównawczego od 1 lipca, gdy minimalna wzrośnie do poziomu 3600 zł.
Jeżeli się jednak pracowniczy protest powiedzie, to być może dodatkowe środki na wynagrodzenia zostaną przeznaczone.

Grzegorz
29 kwietnia, 2023 08:47
Reply to  Max

Za rok będą podwyżki z urzędu.
Znowu tfuuu regulacje a nie podwyżki.
Mon ma nas w dupie.
Daje tyle, ile musi.

Max
30 kwietnia, 2023 23:28
Reply to  Grzegorz

Dokładnie tak z tym, że w takiej sytuacji jest właściwie cała sfera budżetowa. Premier wie, co robi a rząd chcąc przypodobać się większości uznającej nas za darmozjadów – kroi nas kolejny już rok aż miło. Jeszcze nie zapomnieliśmy o tym 3% zmniejszeniu nakładów na wynagrodzenia, co – po protestach – z łaski oddano, w ten sposób ucinając żądania dalszych podwyżek wynagrodzeń a już na ten rok zafundowano nam waloryzację grubo poniżej dwucyfrowej inflacji. A przecież ta inflacja istotnie nabija państwową kasę, więc właściwie o co chodzi?? Chodzi o przypodobanie się wyborcom spoza budżetówki. Tylko patrzeć a przyjdą redukcje, które pracowników… Czytaj więcej »

Uczony.
30 kwietnia, 2023 16:41
Reply to  Max

Ta minimalne wynagrodzenie według mnie jest już zaniżone skromnie o około 154 zł.
Powinno wynosić od 1 lipca 2023 r. 3754 zł a od 1 stycznia 2024 r. co najmniej 4050 zł, natomiast od 1 lipca 2024 r. – 4350 zł.

Max
30 kwietnia, 2023 23:13
Reply to  Uczony.

Jest prawdą, że gdyby nie ostatnie dyrektywy unijne, to byśmy zapewne trawę jeść musieli i szczaw na łąkach zbierać… Nie oznacza to jednak, że zapisy unijnego prawa są bezwzględnie obowiązujące w odniesieniu do najniższego wynagrodzenia za pracę w naszym kraju.
Należy jednak mieć świadomość, że i te ”podwyżki” naszych wynagrodzeń nie wynikają z dbałości o godziwe wynagrodzenia a są jedynie nieudolnym wdrażaniem europejskich standardów w kwestii płac, do czego Polska jest przez KE zmuszana.

Max
2 maja, 2023 19:27
Reply to  Uczony.

Wszystko wskazuje na to, że jesienią – w okresie przedwyborczym – dla tzw. budżetówki zostaną przeznaczone dodatkowe środki na wynagrodzenia. Trudno jednak dywagować o tym, w jakiej wysokości i w jakiej formie to będzie. Osobiście obstawiam, że albo będzie to ”podwyżka” o jakieś dodatkowe 2,2%, albo – co pewniejsze – skończy się na powtórce z rozrywki, czyli na jednorazowym dodatku motywacyjnym w kwocie ok. 1500-2500 zł, co zapewne nie wymagałoby zmiany ustawy budżetowej. Wszelkie kalkulacje w tym zakresie i nadzieje mogą okazać się jednak płonne w dodatku skutecznie hamujące konkretne pracownicze wystąpienia w walce o płace. Dlatego też pracownicy resortu… Czytaj więcej »

Jasiu
12 maja, 2023 13:10
Reply to  Max

Max, z tego co ptaszki ćwierkają, to ma być po 1000 zł na święto Wojska Polskiego w sierpniu i lekki wzrost podwyżki od 2,2 do 3,2% dla pron od 1 lipca lub 1 września 2023 r., czyli dupka zaczyna panom z MON latać i strach o przegranych wyborach coraz bardziej staje się realny. To wszystko mieści się w tych 11,7%, które było zabezpieczone na nasze wynagrodzenia w budżecie MON, o których wcześniej pisał Marek K.
Pozdrawiam i życzę dużo zdrówka.

Max
12 maja, 2023 22:39
Reply to  Jasiu

Witaj. Mam nadzieję, że jesteś w dobrej formie. Gdzieś tu już pisałem o tym, co wg mnie być może i pokrywa się to z tym, co piszesz. Zapewne resort mój pomysł kupił… /oczywiście żartuję ale kto wie?/. My skupmy się na tym, co nas czeka jeszcze w maju. Z tego co słyszałem, to te moje propozycje dotyczące żądania wycofania się resortu z zamiaru wypowiedzenia niektórych uregulowań Układu oraz wniosku aby MON podjął konkretne działania przyznające pracownikom OWC statusu pracujących w warunkach o szczególnym charakterze – przeszły i mają zostać włączone do petycji. Jeżeli tak, to ja sobie nie wyobrażam aby… Czytaj więcej »

Grzegorz
14 maja, 2023 10:36
Reply to  Jasiu

E tam. Dadzą od stycznia tak, by u najniżej zarabiających cywili zasadnicza z premią wynosiła minimalną ustawową. Tyle.

Jasiu
17 maja, 2023 16:36
Reply to  Jasiu

Dziennik Gazeta Prawna podała dzisiaj komunikat, że od 1 września 2023 r. ma być druga podwyżka dla sfery budżetowej w wysokości 8%. Niby tyle uzgodniła Solidarność z Rządem. Ciekawy jestem kto ujawnił dziennikarzowi GP takie info i czy to jest w ogóle prawda. Z miłą chęcią przytulę tę drugą transzę podwyżek na 2023 r. (około 350 zł). O ile by się tak stało – to prawie Pan Premier Mateuszek – Kłamczuszek by zrealizował postulat naszej organizacji (MOZ NSZZ „S” PC MON) dotyczący podwyżki o 800 zł. Poczekajmy do piątku 19 maja 2023 r., bo w Bydgoszczy będzie Piotr DUDA (Przewodniczący… Czytaj więcej »

Max
7 maja, 2023 21:54
Reply to  Uczony.

”Partia Jarosława Kaczyńskiego nie mogłaby samodzielnie rządzić, a rządu większościowego nie utworzyłaby nawet przy wsparciu Konfederacji – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Z kolei sojusz partii opozycyjnych (bez ugrupowania Mentzena i Bosaka) dałby im w Sejmie większość”.
Czytaj więcej na https://wydarzenia.interia.pl/kraj/news-partia-jaroslawa-kaczynskiego-bez-szans-na-samodzielne-rzady,nId,6762901#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Co to oznacza?
Mariuszek – niebawem rozboli Cię brzuszek….
Wojtek – zostaniesz bez portek.

W skarpetkach Was puścimy a na nasze poparcie nie liczcie.
Ta Wasza pycha kroczy przed upadkiem.
Na rozmowy z Wami już nie czekamy. 6 lat to zbyt długo.
Porozmawiamy z tymi, którzy Was niedługo zmienią.

Pracownik RON
8 maja, 2023 00:08
Reply to  Max

Oby. Też na to liczę.
Mam nadzieję, że cała budżetówka podziękuje im podczas wyborów.

Klakier.
12 maja, 2023 13:14
Reply to  Pracownik RON

Zwłaszcza tym „ekspertom”, którzy przyszli z MSWiA do MON.

olo
14 maja, 2023 15:41
Reply to  Michał

Tak, od stycznia 500 plus zamieni się w 800 plus

Max
16 maja, 2023 23:45
Reply to  olo

No i będzie ta „podwyżka”.
Wprawdzie na dzieci ale przecież kasa zostanie w rodzinie /tej z dziećmi/.
Ci bez dzieci, na pocieszenie będą mieli darmowe autostrady żeby się dyskryminowani nie poczuli.
A ja sobie myślę, że nie tak być powinno i nie tak naucza katolicka nauka społeczna, do której tak wielki wkład wniósł nasz J.P. II nawołujący do godziwej płacy jako takiej, która umożliwia wszechstronny rozwój pracowniczych rodzin.

olo
12 maja, 2023 18:40

Dobry tytuł cały czas nie ma wiedzy /rakieta/

Max
12 maja, 2023 22:56
Reply to  olo

No tak… Spadła rakieta – niby ja widziano, niby ja goniono i… rozpłynęła się aby po półrocznym okresie się odnaleźć w środku Polski. W dodatku jakaś dziwna jest… Nie wybuchła, nikogo nie zabiła. Ładunku bojowego nie miała?? To jest tylko jeden pewnik w tej całej sprawie. Jeżeli została wystrzelona bez ładunku celowo i świadomie – to jedynie po to, aby sprawdzić naszą obronę a ta jest – jak kolejny raz widać – dziurawa. W moim przekonaniu, to nie generał zawinił ale system. Najlepiej jednak dowalić żołnierzowi, który nawet nie ma jak się bronić, jak rozliczyć tego, który ma czas na… Czytaj więcej »

Jasiu
15 maja, 2023 08:31
Reply to  Max

Najpierw trzeba mieć honor, odwagę a ten „kostek z Legionowa” go nie ma i nigdy się nie myli. Nie musi się spotykać ze stroną społeczną i jak chce, to może dać podwyżki i nie musi, i co mu zrobisz – jedynie można na takiego „strusia australijskiego” nie głosować.
Sam widzisz – zwala winę na generałów a on nic, jest nie winny. Jakbym widział tego mojego pryncypała z JW.

Last edited 1 rok temu by Jasiu
Max
15 maja, 2023 19:33
Reply to  Max

No i serialu pod tytułem „obcy w naszej strefie powietrznej” ciąg dalszy…
Tym razem to balon z Białorusi – tyle, że nie na pewno.
Jeżeli nawet w zachodniopomorskim alarm ogłoszono, to wychodzi na to, że wleciał daleko.
Wleciał i go nie ma…
Nikt nie wie, gdzie jest.
To, co dotychczas znaleziono to wprawdzie fragmenty balonu tyle, że polskiego, meteorologicznego ze Świdwina
Goniły go Migi-21 i prawdopodobnie F-16.
Widać, zbyt wolne były, bo nie dogoniły…

Max
14 maja, 2023 18:00
Reply to  olo

Kontynuując temat….. Tym razem o „balonie”. Przyszło mi na myśl takie oto hasło na ten zbliżający się protest: F-16 BALONY GANIA, A PRACOWNIK WOJSKA Z GŁODU SIĘ SŁANIA. Autorstwa sobie nie przypisuję. Każdy może z tym hasłem na protest przyjechać podobnie, jak i z poniższym: PREMIERZE 7,8% ”PODWYŻKI”??? TO CHYBA JAKIŚ ŻART…. lub np. takim: DLA WAS ORDERY I WYWYŻSZENIE, DLA NAS BIEDA I WYKLUCZENIE. Niniejszym otwieram konkurs na treść haseł i banerów, bo my ich tam śmiechem „zabijemy”. Proszę także aby zabrać ze sobą te nasze ostatnie porozumienia zmieniające. Pokażemy całej Polsce, jak nas ten rząd wynagradza. Proszę o… Czytaj więcej »

Max
17 maja, 2023 12:08
Reply to  Max

No i jeszcze o tym „balonie”… To oczywiście nie był balon. Jeżeli już, to propagandowy. Prawda zapewne jest taka, że Białorusini przesłali nam przez granicę przemyt dronem towarowym. Został przejęty a dron czeka na powrót, jak się balonowa afera zakończy. Radary otóż dron utraciły, bo po prostu wylądował a szukając – namierzyły np. klucz żurawi, dzikich gęsi, czy cokolwiek, by to było. Ptaki usiadły na polu pod lasem a następnie po jakimś czasie po prostu odleciały. A my szukamy… Powodzenia życzę. To oczywiście czysto teoretyczny ale przecież prawdopodobny przebieg zdarzeń. Mogło być tak, czy coś koło tego – mniejsza o… Czytaj więcej »

Max
20 maja, 2023 11:25
Reply to  Max

Odpowiadam sam sobie, gdyż chętnych do udziału w konkursie na hasła na tą naszą pikietę, jak widać – nie ma. Oby tak samo nie wyglądała ta obecność na planowanym proteście. W dni wolne nie przyjedziemy, bo po co?? Nikt wówczas w kierownictwie resortu nie pracuje. W dniach pracy także, bo za dużo problemów ze zwolnieniem z obowiązków a urlop na żądanie się przyda na inne okazje. To ja się pytam – KIEDY?? No ale pyszczyć i popychać innych wielu potrafi. Na tłumy ja w tej Warszawie nie liczę, bo gołym okiem – nawet na tym forum – to ”zaangażowanie” widać.… Czytaj więcej »

Max
16 maja, 2023 05:41
Reply to  olo

Za to Pan premier wiedzę posiada…………. Jako szef rządu stwierdził właśnie, że wszystkie obietnice partyjnego „ula” są w pełni realne, ponieważ tu i ówdzie pouszczelniano to i owo. Nawiązując do 8 lat rządów PiS stwierdził, że w 8 rocznicę rządów partyjnych „pszczółek”. tzw. „dzieciate” wyniesie od przyszłego roku 800 zł pod warunkiem rzecz jasna, że te „pszczółki” ponownie zostaną wybrane. Pan premier twierdzi, że damy radę. Darmowe leki dla dzieci i młodzieży oraz seniorów, darmowe autostrady…. Dla każdego coś miłego i jak tu wyjść na ulicę i krzyczeć, że jest źle??? Ja się chyba rozmyślę i do Warszawy na protest… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Max
Anna
16 maja, 2023 13:00

Może ktoś mnie wytłumaczyć, jak to jest, że RZI w Olsztynie daje autobus dla pron w 22 WOG Olsztyn dla „Sierpnia 80” na demonstrację na dzień 29 maja 2023 r.
A kto za to płaci, czy może jest to w ramach zapisów w art. 72 PUZP?

Last edited 1 rok temu by Anna
Admin
17 maja, 2023 12:32
Reply to  Anna

Zapewne, Anno, tak jest, bo przecież art. 72 stanowi, że szefowie i dowódcy jednostek wojskowych zapewniają(!) – w miarę możliwości – odpowiednie warunki do wypełniania ich statutowych zadań, w szczególności poprzez (…) udostępnienie środków transportowych.

Niewątpliwie, pikietowanie w zakresie potrzeby zmian tabel w PUZP można zaliczać jak najbardziej do zadań statutowych organizacji związkowych, więc zapewne ten transport jest zabezpieczany w oparciu o ten przepis PUZP.

Jasiu
17 maja, 2023 16:40
Reply to  ZARZĄD

Zarząd – pięknie to brzmi. Pracodawcy zaczynają doceniać działalność związkową i dają pojazdy na pikiety.
Brawo Panowie Komendanci i Dowódcy.
Tak trzymać.

Max
18 maja, 2023 06:41
Reply to  Jasiu

Janie – przecież to jakiś żart jest, nie mający żadnego związku z rzeczywistością i żadnej podstawy prawnej. Wszelkie brawa są więc grubo przedwczesne, bo jak nawet tak być gdzieś miało, to już na pewno nie będzie, bo komuś zależało aby to uwalić.

Max
17 maja, 2023 18:13
Reply to  Anna

Właściwie to po co Tobie ta informacja i dlaczego pytasz tu na forum a nie u siebie w zakładzie?? Wybacz ale ja traktuje ten Twój wpis jako swoisty donos. Jak śmieli dać wojskowy środek transportu na ten protest, który jest przecież protestem przeciwko poczynaniom resortowej władzy… Nie rozumiem… Cieszysz się, że dają i pojedziesz, czy wręcz przeciwnie – robisz tak, aby na protest nie pojechali?? To jednak nie jest istotą problemu a to w jaki sposób sprawiono, że ten autobus /jeżeli to istotnie prawda/ do Warszawy na protest pracowników zawiezie. Rozpocznę od tego, że całe g….o prawda, iż jest to… Czytaj więcej »

Admin
18 maja, 2023 01:01
Reply to  Max

Max, nawet nie zdajesz sobie sprawy, w jak wielu przypadkach i obszarach ten artykuł jest obecnie wykorzystywany…
I nie słyszałem, żeby ktoś z tego tytułu stracił stanowisko.

Max
18 maja, 2023 06:09
Reply to  ZARZĄD

1. Nie wydaje mi się aby jakikolwiek funkcjonujący w resorcie zz – poza NSZZ PW i Solidarnością – z tego zapisu kiedykolwiek skorzystał, gdyż takiego zapisu w Układzie po prostu nie ma… Osobiście starałem się swego czasu o to aby ten zapis rozszerzyć na wszystkie zz będące stroną Układu ale woli zarówno NSZZ PW, jak i Solidarności nie było. Jest więc tak, że nie dość, iż niewiele z tego uregulowania wynika a korzystał z niego przez lata głównie NSZZ PW organizując te swoje zjazdy i szkolenia w centrali związku i okręgach związkowych, to w dodatku jest to zapis wywodzący się… Czytaj więcej »

Jasiu
19 maja, 2023 07:54
Reply to  Max

Max, głęboko się mylisz. Ja i moi koledzy związkowi korzystamy ze swoich samochodów i dostajemy tzw. kilometrówkę. Zapewniam cię, że nie chciałbyś jeździć za te grosze do pracodawców. Krajowa Sekcja w ogóle nie korzysta z zapisu art. 72. Korzystają z tego zapisu do bólu NSZZ PW. Ja się nieraz przekonałem. A jak tak ciągle atakujesz bezpodstawnie i oskarżasz Solidarność, to może zapytasz szefa Tarczy – kol. Marka czym przyjeżdża Magda z Elbląga do RBLog. Kto, jak nie pracodawca zapewnia jej samochód. Jak jesteś niewinny, to może rzucisz kamieniem. Zawsze Rysiu zapytaj u źródła a potem pisz takie bzdury. Ja i… Czytaj więcej »

Max
21 maja, 2023 08:46
Reply to  Jasiu

Janie – przykro mi ale zupełnie się nie zrozumieliśmy. Ja przecież jednoznacznie zaznaczyłem, że ten zapis dotyczy Waszej Sekcji krajowej i tyle. Nic nie napisałem, że z tego korzystacie, bo takiej wiedzy nie mam. Z moich obserwacji wynika, iż w czasach tzw. ”bajkowej współpracy z zapisu tego korzystał NSZZ PW, co zaś do tej tzw. ”kilometrówki” – to ja z tego nigdy nie korzystałem, bo pojazdu nie posiadam a za rower nie płacą. Z tego, co wiem – żaden pracodawca nie płaci działaczowi związkowemu za to, że np. objeżdża swoje struktury związkowe i prowadzi tam związkową działalność. Te koszty pokrywane… Czytaj więcej »

Jasiu
22 maja, 2023 18:12
Reply to  Max

Oczywiście, ja tak nie odbieram. A przeprosiny przyjmuję.

Max
23 maja, 2023 20:33
Reply to  Jasiu

Tzw. ”kilometrówka” związkowa, to nie to samo co ”kilometrówka” płacona przez pracodawcę. Zacznijmy od tego, że wykorzystywanie pojazdu prywatnego do podróży służbowych to problem dokładnie w przepisach opisany i dość skomplikowany. Wystarczy napisać, że nie każdy pracownik takie zezwolenie na korzystanie z prywatnego pojazdu do celów służbowych otrzyma. Następnie należy mieć świadomość, iż wymaga to zawarcia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem umowy cywilno-prawnej. W dodatku fakt wykorzystywania pojazdu do realizacji zadań służbowych powinien a nawet musi być wpisany w warunki pracy niezbędne w badaniach profilaktycznych a to sprawi, że te badania staną się znacznie uciążliwe z uwagi na szereg badań, które… Czytaj więcej »

Anna
20 maja, 2023 20:29
Reply to  Max

Korzysta z takich przywilejów Tarcza z Elbląga.

Anna
18 maja, 2023 07:30
Reply to  Max

Panie MAX, ja nie donoszę – tylko się cieszę, że są jeszcze pracodawcy co dają autobusy dla nas – pracowników. A jeśli chodzi o mój udział, to będę, bo będzie cały autobus od nas z Olsztyna.
Ciekawe, ilu Pan przywiezie do Warszawy ze swojej JW.

Max
18 maja, 2023 15:39
Reply to  Anna

Pani Anno – na tym forum z reguły zwracamy się do siebie bezpośrednio, gdyż to znacznie ułatwia dialog. Co do tej opisanej przez Panią sprawy. Zacytuję całą Pani wypowiedź. „Może ktoś mnie wytłumaczyć, jak to jest, że RZI w Olsztynie daje autobus dla pron w 22 WOG Olsztyn dla „Sierpnia 80” na demonstrację na dzień 29 maja 2023 r. A kto za to płaci, czy może jest to w ramach zapisów w art. 72 PUZP?” Naprawdę Pani uważa, że forma Pani wypowiedzi świadczy o tym, że się Pani cieszy, czy raczej, że Pani pyta jakim prawem ten autobus i kto… Czytaj więcej »

Jasiu
17 maja, 2023 15:51

Nieoficjalnie od 1 września 2023 r. wzrost wynagrodzeń o 8% dla sfery budżetowej.

Max
18 maja, 2023 06:35
Reply to  Jasiu

Janie – oczywiście masz tą swoją wiedzę w oparciu o przebieg uzgodnień pomiędzy rządem a Solidarnością. To wiedza cenna, lecz w istniejącej sytuacji jedynie hamująca decyzje wielu co do udziału w proteście. No, bo jeżeli na wszystko dają i jeszcze zamierzają dać, to po co pyszczyć gdzieś pod urzędem i narażać się na to, że Policja z Żandarmerią nas spałuje??? PROPONUJĘ BRAĆ TO ŻYCIE TAKIM, JAKIE ONO JEST A NIE TAKIM, JAKIE NAM GO INNI MALUJĄ. Bo my, Janie, teraz żyjemy i to teraz – obecnie – mamy liczne problemy aby związać koniec z końcem w tych naszych rodzinnych budżetach.… Czytaj więcej »

Jasiu
18 maja, 2023 14:03
Reply to  Max

Rysiu, ja też żyję w tej rzeczywistości MON-owskiej i mój wpis nie był w celu wycofania się z żądań pron w dniu 29 maja. Nie mam jachtu, czy wypasionej bryki. Nie jeżdżę na wycieczki do Afryki, Azji, czy Ameryki. Nie dostaję premii, nagród czy urlopów nagrodowych. Mam te skromne 5 tys. zł i żyję tak, jak ty, Ryszardzie i wielu innych pracowników cywilnych, czyli od wypłaty do wypłaty. A to, że coś tam wrzuciłem o negocjacjach Solidarności z Rządem to po to, żeby pokazać, że cały czas od grudnia trwają rozmowy a wróbelki ćwierkają, że może jakieś grosiki – oprócz… Czytaj więcej »

Dima
18 maja, 2023 22:14
Reply to  Jasiu

…te skromne 5 tys.?

Jasiu
19 maja, 2023 07:33
Reply to  Dima

A co, coś Cię boli, Dima.
Jak przepracujesz 48 lat a może i więcej, to też będziesz miał te skromne 5 tys. zł lub więcej wypłaty.
A nie lepiej podpisać się imieniem a nie kryć się pod pseudonimem i robić takie głupie wpisy…
Strach ma wielkie oczy, co panie J. B. z RBLog.

Dima
21 maja, 2023 22:22
Reply to  Jasiu

Ach, znów to samo…
Z mojego postu można wyciągnąć różne wnioski i niekoniecznie negatywne, no ale jak ktoś jest tak nastawiony do innych… Aaa jest różnica między pracować a mieć staż. I nic Ci do tego, gdzie pracuję i jak moja godność

Jasiu
22 maja, 2023 17:58
Reply to  Dima

A kto ma staż.

Max
20 maja, 2023 11:03
Reply to  Dima

Dima – daj spokój, Jan pracuje w ośrodku szkoleniowym a tam nakłady na wynagrodzenia są dużo wyższe w przeliczeniu na pełnozatrudnionego niż w RBL-ogach. Tak po prostu jest, że w różnych zakładach naliczenia na zatrudnionych są różne i zależy to od paru czynników, o których nie czas tu pisać. W dodatku Jan się pomylił o równy tysiąc w kwocie netto… Jest i tak, co przyznaje z szacunkiem, bo się temu przyglądałem przez lata, że Jan potrafi bić się o kasę dla pracowników – zwłaszcza tych najniżej wynagradzanych, w przeciwieństwie do kierujących innym zz w tym zakładzie, którzy często sabotują jego… Czytaj więcej »

Jasiu
21 maja, 2023 07:35
Reply to  Max

Max, wynagrodzenie podaję się zawsze brutto tak, jak realizując podwyżki – zawsze mówimy o wynagrodzeniu brutto a nie netto. To, tak dla przypomnienia. Masz rację, że w tym ośrodku szkoleniowym mają wyższe zarobki, bo – jak niektórzy działacze spali – to ja jeździłem z pracodawcą do IWSZ i załatwiliśmy dodatkowe środki na wyrównanie dysproporcji plac ale na to pozwalały ówczesne przepisy. Niektórzy dostali wtedy 600 zł podwyżki. Oczywiście związek nie zapomniał o OWC. Teraz też na koniec roku np. RBLog i WOG dostają dodatkowe środki na premie. Te dodatkowe środki były dla nas 9-10 lat temu. Nie ma do czego… Czytaj więcej »

Last edited 1 rok temu by Jasiu
Admin
21 maja, 2023 08:53
Reply to  Jasiu

Mo i Jasiu – zapomniałeś o sztandarowym „Waszym” pomyśle, który dwukrotnie był szeroko propagowany w mediach… czyli o emeryturach stażowych!
Chyba, że… nie, nie mów mi, że tego się nie dało…

Jasiu
22 maja, 2023 17:42
Reply to  ZARZĄD

Jak zakończą się rozmowy o emeryturach stażowych Marku, to cię powiadomię. Mam nadzieję że chyba ty nie chcesz przejść na emeryturę stażową. Bo wojskowi idą po ciężkiej pracy, czyli po 15 latach. Cywil może iść po 25 latach. I to jest ta niesprawiedliwość. Tylko nie pisz mnie, że każdy mógł iść do wojska, bo to dla mnie żaden argument. Wiem jedno przez rozdawnictwo, które stosuje MON – w niedługim czasie zabraknie pieniędzy w ZUS i trzeba będzie dawać wszystkim minimalną emeryturę. Obojętnie, czy ktoś przepracował 15, czy 50 lat pracy. Do tego doprowadza takie nieprzemyślane przywileje, np. dla służb mundurowych… Czytaj więcej »

Max
23 maja, 2023 12:40
Reply to  Jasiu

Janie – pozwolę sobie delikatnie sprostować tą Twoją wypowiedź. Służby mundurowe mają wprawdzie waloryzacje rent i emerytur na zasadach powszechnych ale zarówno te ich emerytury, jak i ich waloryzacje nie są płacone z ZUS-u. Emerytury funkcjonariuszy i żołnierzy nic ZUS-u nie kosztują i nie obciążają emerytur powszechnych, w tym Twojej przyszłej emerytury w żaden sposób, gdyż środki na to są w budżetach ministerstw tzw. siłowych. Celniej więc byłoby w odniesieniu do emerytów wojskowych twierdzić, że płacąc im emerytury braknie na czołgi i inne wojskowe gadżety. Jest natomiast tak, że te dziesiątki tysięcy byłych mundurowych pracując na różnych stanowiskach płaci od… Czytaj więcej »

Jasiu.
23 maja, 2023 21:42
Reply to  Max

Nie tak jak ty przedstawiasz to do końca wygląda. Jak uczciwie przepracujesz te 50 lat pracy, jesteś w stanie odłożyć i po waloryzacji kapitału początkowego składek i subkonta to powinieneś mieć odłożone w ZUS od 1 000 000 zł do 1 250 000 zł i pracując tylko rok dłużej, czyli do 66 roku życia – ZUS ci wyliczy emeryturę na poziomie ponad 6 000 zł. I żaden mundurowy nie pracuje na mnie tylko jest odwrotnie. Rzesza 150 tys. byłych mundurowych zasila składkami a emerytów cywilnych jest skromnie ok. 7,5 mln. To kto tu kogo utrzymuje…… płacą składkę i nic z… Czytaj więcej »

Max
24 maja, 2023 22:18
Reply to  Jasiu.

Janie, to nie temat na taką dyskusję w przededniu tego naszego protestu. Pisze naszego mając na uwadze tych, co w nim będą uczestniczyć. Z tego, co wiem – Wy nie będziecie w każdym razie nikt z was z 1 RBL-ogu. Petycji do ministra też nie podpiszecie. W dodatku w piśmie Dyrektora DSS do Przewodniczącego Jagiełły wręcz napisano, że z Wami współpraca się układa i jest dialog. OK – tylko jakie tego efekty – możesz wymienić choćby jeden?? Co zaś to tych emerytur. Zapominasz o jednym – o tym mianowicie, że corocznie w czerwcu ZUS waloryzuje te Twoje składki zebrane na… Czytaj więcej »

radek
23 maja, 2023 21:33
Reply to  ZARZĄD

Pozwolę sobie zauważyć, że drugi projekt rzeczonej ustawy o emeryturach złożył p. Prezydent. I ???
Nie widzę by ktoś z tu piszących go dojeżdżał za brak efektów jego wdrożenia i niespełnione obietnice wyborcze. Zawsze to jakaś alternatywa dla tych, co już nie są w stanie pracować a jeszcze muszą. I nie jest to żadna łaska dla kogoś, kto przerobił 2×15 lat minimum.

Anna
20 maja, 2023 20:27
Reply to  Dima

Jak będziesz uczciwie pracował, Panie B……s. np. 40, 45, 50 lat – to będziesz miał ponad 5 tys. zł.

Max
21 maja, 2023 08:25
Reply to  Anna

A gdzie tak jest?? Bo ja mam stażu 50 lat a moje zasadnicze to 3 tys zł brutto, co – wraz z dodatkami – daje netto ok. 4 tys. zł. A wydaje mi się, że pracuję uczciwie, gdyż nie jestem karany a wielokrotnie za pracę wyróżniany. Takich jak ja, Pani Anno, są tysiące i to oni a nie ci finansowo wyróżnieni powinni stawić się w Warszawie aby nasze społeczeństwo się dowiedziało, jak nam płacą. Widzę też, że się znacie. To dobrze. Panu Dimie do tej 40-tki niewiele już brakuje ale pomimo bardzo odpowiedzialnej pracy – daleko mu do tych 5… Czytaj więcej »

Dima
21 maja, 2023 22:24
Reply to  Max

Dziękuję Max.

Jasiu
22 maja, 2023 17:45
Reply to  Dima

Bardzo mi się podoba jak kolega z Tarczy broni i kolegę z Tarczy.

Dima
21 maja, 2023 22:23
Reply to  Anna

A cóż to za stwierdzenie „..uczciwie pracował” a znasz mnie żeby prawić mi frazesy tego typu?

Jasiu
22 maja, 2023 17:55
Reply to  Dima

Widzisz, tak prostego zdania nie rozumiesz. Taka przenośnia, panie skoczku. Nadawałbyś się na posła, bo skaczesz od NSZZ PW przez Solidarność do Tarczy. Dla mnie to jesteś facet o bardzo małym zaufaniu. MOŻE POCHWALISZ SIĘ WSZYSTKIM, CO ZYSKAŁEŚ. Poza funkcją związkową w zarządzie Tarczy. Jakoś nie widzę żadnych twoich propozycji płacowych dla pron na szerokim forum. MOJE czytała cała Polska i nawet u Ciebie w 1 RBLog. A teraz, żeby cię wkur…. to czekam na realizację moich postulatów skierowanych do KK NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Mogę ci dzisiaj już ujawnić, że 2 postulaty zostały spełnione a teraz czekam na najważniejszy, czyli płacowy.

Dima
22 maja, 2023 21:38
Reply to  Jasiu

Nie chce mi sie z Tobą gadać.

Max
23 maja, 2023 12:29
Reply to  Jasiu

Janie – wydaje się, że dochodzisz do dawnej sprawności – to cieszy…

Tobiasz.
20 maja, 2023 12:44
Reply to  Max

Ta Solidarność Wojskowa prowadzi rozmowy, z których na razie jeszcze nic nie wynikło i nic nadal nie wiadomo co w trawie piszczy. Pan Mirosław K. i jego „silna grupa” nic nie chce ujawnić. Panie Jasiu, a może Pan zna szczegóły i uzgodnienia z dnia 18 maja 2023r.

Last edited 1 rok temu by Tobiasz.
JKasia
18 maja, 2023 07:17
Reply to  Jasiu

Takie informacje o podwyżkach od 1 lipca 2023 r. napisał dziennikarz Gazety Prawnej.
Podwyżki w wysokości 8% mają być dla urzędników i nauczycieli.
Ciekawe, czy tylko dla nich, czy również dla całej sfery budżetowej.

Max
18 maja, 2023 16:05
Reply to  JKasia

Artykuł na ten temat jest tu https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8715855,urzednicy-i-nauczyciele-moga-liczyc-na-kolejne-podwyzki-wynagrodzenia.html Wychodzi na to, że będzie to jakiś drobiazg – wcale nie jest pewne, czy 8% i czy dla wszystkich, nie poprzez zmianę budżetu a z jakichś oszczędności i być może… ”po uważaniu” pracodawców. Wszelkie konkretne informacje są utajniane albo ich po prostu nie ma. Wygląda to na gaszenie nastrojów i przeciwdziałanie wystąpieniom, bo te psują atmosferę społeczną wokół sprawujących władzę. Wszystko wskazuje na to, że to czy w ogóle coś dodatkowo otrzymamy i kiedy – zależy od sondaży przedwyborczych. Będą niekorzystne dla rządzących – tym lepiej dla nas, bo sobie może o nas… Czytaj więcej »

adam
18 maja, 2023 07:36
Reply to  Jasiu

Ciekawe, ile z tego zabierze mi Mariusz?

Jan
23 maja, 2023 19:07
Reply to  Jasiu

Co z tego jak płaca zasadnicza jest teraz w wysokości 3000 brutto (+ ok 27% premii).
8% procent podwyżki, czyli premia ok. 35%?
Czemu podstawy się nie podnosi, tylko premię procentowo?
Wszystkie dodatkowe składowe wynagrodzenia (premia, wysługa) są wyliczane od zasadniczego 3000 brutto…

Paradoksem jest zwolnienie lekarskie.
Np. 20 dni zwolnienia – wynagrodzenie zasadnicze zmniejszone do 1000 brutto (od tego premia i wysługa procentowo).
Na koniec dodane gołe 2000 brutto (bez premii i wysługi) do kwoty, jaka wychodzi.

Olo
29 maja, 2023 10:25
Reply to  Jasiu

A na razie żołnierze 200 zł podwyżki w lipcu

92
0
Would love your thoughts, please comment.x