Skip to main content

Powrót do negocjacji PUZP

By 29 marca, 2017Aktualności

W dniu 27 marca 2017 r., po prawie trzyletniej przerwie Strony Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej (PUZP) powróciły do negocjacji. Na początku spotkania był obecny Podsekretarz Stanu w MON Bartłomiej GRABSKI, który poinformował o zmianach z dniem 1 kwietnia br. „na szczycie” Departamentu Spraw Socjalnych (DSS) oraz życzył zebranym owocnych obrad.

Korzystając z obecności Ministra Grabskiego, przedstawiciel NSZZ „Solidarność” przekazał Oświadczenie (czytaj TUTAJ) dotyczące zamieszczenia na stronie internetowej MON komunikatu ze spotkania w dniu 22 marca 2017 r., pod którym podpisali się przedstawiciele sześciu działających w resorcie obrony narodowej reprezentatywnych organizacji związkowych.

Następnie Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych Pan płk Filipczak poinformował o zmianie stanowiska prezentowanego na poprzednim spotkaniu. Każdy się może pomylić – stwierdził. Wówczas na spotkaniu w dniu 22 marca – w odróżnieniu od przedstawicieli MKK, którzy wskazywali odpowiednie przepisy Kodeksu pracy w tym zakresie – dyrektor widział możliwość wypłacenia pracownikom objętym PUZP podwyżek z wyrównaniem od 1 stycznia br.  i powoływał się na ustalenia w tym zakresie z Ministerstwem Pracy.

Przed rozpoczęciem rozmów w sprawie zmian w PUZP, Przewodniczący „TARCZY” otrzymał zgodę na przedstawienie ostatecznej propozycji tabeli opracowanej przez MKK (TUTAJ), która wcześniej zyskała akceptację Kolegów z „Solidarności”. Propozycja ta zakłada określenie – dla wszystkich zatrudnionych pracowników – wynagrodzenia zasadniczego na poziomie najwyższych stawek przypisanych do stanowisk pracy w PUZP. Uważamy, że stawki wynagrodzeń wprowadzone do Układu sześć lat temu powinny zostać przez pracowników osiągnięte, abyśmy mogli podejmować decyzje o ich kolejnym podwyższaniu. Poza tym, propozycja nasza znosi występujące obecnie dysproporcje płac, z którymi MON nie może sobie już od kilku lat poradzić.

Ustalona w ten sposób siatka płac może również stanowić swoistą podstawę (bazę) do kreowania nowych rozwiązań – zgodnie z resortową polityką zatrudniania i wynagradzania. W naszej ocenie, stanowiska pracowników resortu obrony narodowej można np. sprowadzić do zamkniętego katalogu stanowisk a ze względu na ich powtarzalność w strukturach Sił Zbrojnych RP – ustalić takie rozwiązania, które będą motywowały do pracy a nie do niej zniechęcały. Nie wykluczamy w przyszłości powrotu do przedziałów stawek wynagrodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregowania ale w taki sposób, aby się one ze sobą nie zazębiały.

Przedstawiciele NSZZ PW mieli do propozycji MKK zastrzeżenia wynikające z braku wzrostu płac dla pracowników, którzy już osiągnęli maksymalny pułap wynagrodzenia zasadniczego zapisany w PUZP, jak również wskazywali, że skutki przechodzące spowodują obniżenie podwyżek zaplanowanych przez MON na rok przyszły.

Dyrektor po zapoznaniu się z propozycją zakwestionował możliwość tworzenia zobowiązań w zakresie wynagrodzeń, które nie mają pokrycia w przyszłych budżetach, jak również nie zgadzał się z propozycją ustalenia stawek wynagrodzenia w jednej wysokości dla wszystkich pracowników przypisanych do danej kategorii, czego wcześniej nie kwestionował w Stanowisku Strony Społecznej omawianym na spotkaniu w dniu 22 marca 2017 r.

Przewodniczący „TARCZY” przypomniał o deklarowanym przez MON w ubiegłym roku „Programie 105plus na lata 2017-2019”, o którym obecnie się nic nie mówi a w ramach którego można byłoby sfinansować te skutki, jak również wskazał, że MON nie widzi problemu, gdy występują zobowiązania za 8 miesięcy np. po podjęciu decyzji o podwyżkach dla pielęgniarek od 1 września, co miało miejsce zarówno w 2015, jak i w 2016 r. Nie widzi się również problemów z tym, że budżet MON nie został w ogóle zwiększony z tytułu tych podwyżek pielęgniarek a są one wypłacane. Na zakończenie tej wymiany poglądów, dyrektor stwierdził, że skutki podwyżek pielęgniarek „nie są porażające”, natomiast dopóki nie ma zatwierdzonego budżetu na rok 2018 – nie możemy mówić o płacach na rok następny.

Po odrzuceniu de facto przedstawionej propozycji, Strona Społeczna poprosiła o przerwę, po której zawnioskowała, aby rozpocząć omawianie resortowych propozycji zmian w PUZP od tabeli w załączniku Nr 1, tj. od zaszeregowania stanowisk do kategorii miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Dyrektor DSS się z tym nie zgodził wskazując, że „będziemy procedować tak, jak w komisjach sejmowych, czytając tekst zmian artykuł po artykule – po kolei”.

Jednocześnie Dyrektor poinformował, że Strona Resortowa widzi uruchomienie podwyżki dla pracowników objętych Układem w dwóch etapach:

  • W I etapie uruchomiona zostanie dla każdego pracownika kwota 154 zł na zabezpieczenie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 140 zł i 10% premii tj. 14 zł. Środki na wzrost z tytułu dodatku za wysługę lat – pracodawcy będą zapotrzebują do wysokości faktycznych potrzeb poprzez dysponentów środków budżetowych. W przypadku, gdy pracownik będzie miał premię wyższą niż 10%, automatycznie zmniejszy się mu wartość podwyżki wynagrodzenia zasadniczego ( przy 40% premii – wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie tylko o 110 zł, a przy 50% – o 102 zł – przypis MK).
  • II etap podwyżek nastąpiłby w bliżej nie określonym terminie, gdyż wymaga uzgodnienia wspólnego stanowiska przez wszystkie organizacje związkowe i MON, co – na chwilę obecną – nie wydaje się możliwe. W oparciu o swoje propozycje MON wskazał, że na tabeli resortowej mogłoby zyskać ok. 7400 pracowników a w stosunku do 50 pracowników – zaproponowane tabele stawek nadal nie będą zabezpieczały obecnego poziomu płac zasadniczych tych pracowników.

Zatem ruszyła procedura rozpatrywania resortowych zmian do PUZP. Tempo było dość szybkie, gdyż – nie dokonując w zasadzie żadnych  uzgodnień – w krótkim czasie dotarliśmy do rozdziału II PUZP i zakończenia tego pierwszego spotkania negocjacyjnego w bieżącym roku.

W międzyczasie ujawniły się różnice zdań w zakresie częstotliwości spotkań, czasu ich trwania i godzin ich rozpoczęcia oraz trybu prac nad propozycjami zmian. Przedstawiciele NSZZ PW i ZZ Sektora Obronnego, którzy mają swoje siedziby w Warszawie – nie mieli problemów z przyjęciem propozycji MON, aby spotkania były organizowane dwa razy w tygodniu, natomiast Przewodniczący „TARCZY” zaproponował, aby spotykać się raz na dwa tygodnie a większość prac wykonywać w ramach własnych zespołów negocjacyjnych. Ponadto – wspólnie z Kolegami z „S” – podniósł sprawę finansowania kosztów przejazdów i noclegów, w przypadku spotkań kilkudniowych. Zauważył również, że w przeszłości MON ponosił koszty dojazdów przedstawicieli organizacji związkowych a obecnie już nawet nie uwzględnia sytuacji finansowej organizacji związkowych szczególnie tych, które nie mają siedziby w stolicy – co narusza przepisy Kodeksu pracy.

Ostatecznie ustalono, że kolejna tura rozmów – w dniach 5-7 kwietnia 2017 r. – rozpocznie się od ustalenia harmonogramu prac nad PUZP i określenia terminów spotkań, aby strony miały możliwość odpowiedzialnego planowania i prowadzenia własnej działalności. (MK)

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
423 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
olo
29 marca, 2017 19:06

Utrzymac stawke kategori 5,6,7,8 a od 10 podniesc ?

29 marca, 2017 20:26
Reply to  olo

Nie @olo, korekta dotyczy naszej propozycji tabeli stawek z dnia 15 marca 2017 r. przedstawionej na stronie 4 pod poniższym linkiem: https://zpwtarcza.pl/materialy/aktualnosci/2017_03_21/20170315_Stanowisko_Strony_Spolecznej_(1).pdf Z tej tabeli utrzymaliśmy – w stosunku do obecnych stawek w PUZP – wzrost stawek (chociaż w przypadku kat. IX na poziomie 2100, zamiast 2200), natomiast dla kategorii od X – przyjęliśmy określenie wysokości miesięcznych stawek wynagrodzeń na poziomie maksymalnych stawek przypisanych do stanowisk obecnie w PUZP. Poprzednia propozycja, ta z 15 marca, została wyceniona przez MON na 260 mln zł. Zawierała ona w każdej kategorii, z wyjątkiem trzech najwyższych, wzrost stawek w stosunku do obecnie obowiązujących. Dlatego,… Czytaj więcej »

KOBRA
30 marca, 2017 06:44

Bo w MON nie potrafią liczyć, dlatego nie przyjmują żadnych propozycji MKK. Nie rozumiem całego myślenia MON-u. Przecież wszędzie, na całym świecie trzeba planować do przodu i robić wstępne zobowiązania czy założenia. Czy nie lepiej przyznać się do swojego błędu, że najpierw spali do października 2016 r. potem poseł PIS pan W.S. zgłosił poprawkę do budżetu i został zwiększony budżet o 100 mln zł a teraz panowie z DB i DSS mówią: my załatwiliśmy poprawkę w SENACIE. To w takim razie pytam się? Dlaczego Pan Minister Macierewicz był wkurzony i jechał ostro po niektórych panach z MON? Wstyd teraz się… Czytaj więcej »

Konrad
4 kwietnia, 2017 09:48

Panie Marku a jaka kwota podwyżki planowana jest dla pracowników KSC w WszW i WKU ?

4 kwietnia, 2017 10:50
Reply to  Konrad

Z prezentacji MON (str 20) wynika, że prawdopodobnie będzie to kwota 190 zł, w tym 155 zł wzrost wynagrodzenia zasadniczego. Temat członków KSC, jak się okazuje, musi chyba być tematem wstydliwym, gdyż w powołanej prezentacji nie wskazano – w przeciwieństwie do Urzędu MON – jak w TOAW zostały zrealizowane podwyżki w roku ubiegłym, natomiast na rok 2017 połączono KSC w TOAW łącznie z pracownikami urzędów państwowych. Na najbliższym spotkaniu podniesiemy kwestię pracowników innych niż opłacani według PUZP, gdyż nie muszą oni czekać na ostateczne rozstrzygnięcie negocjacji PUZP i mogą mieć wprowadzone podwyżki płac – z wyrównaniem od 1 stycznia 2017… Czytaj więcej »

KOBRA
4 kwietnia, 2017 14:07

A co to są lepsi i gorsi pw. Dlaczego KSC – WszW, WKU – mają dostać po 175 do podstawy. Przecież były tam podwyżki, na które przeznaczono 6 mln zł. Ponieważ „S” się nie zgodziła, żeby weszły od stycznia i wydanoby na ten cel 12 mln zł. Niektórzy tu obrońcy pw byli za takim rozwiązaniem. A mam pytanie dlaczego dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ma dostać do podstawy 175 a brutto 218 zł – to o wiele więcej niż 140 zł. Oczywiście argumenty kol. Marku takiego typu, jak ich jest mało pracowników nie trafiają do mnie. Może zabierz głos i… Czytaj więcej »

4 kwietnia, 2017 15:36
Reply to  KOBRA

KOBRA, Ty na wszystko patrzysz tylko ze swojego punktu widzenia – Twojego pracodawcy. A tam nie ma pracowników KSC, czy pracowników wynagradzanych na podstawie przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Podejrzewam, że nawet nie wiesz jakie są zasady ich wynagradzania. Jak zabraliście członkom KSC z ich budżetu 10 mln zł, bo brakowało na podwyżki dla stanowisk kierowniczych opłacanych według PUZP – chętnie do tego przyłożyliście swoją rękę. Jak przez lata pracownicy WBE – opłacani z działu 753 Ubezpieczenia społeczne – nie otrzymywali żadnych zwiększonych wypłat wynikających z przeniesienia środków z uposażeń żołnierzy – Wy zrobiliście NIC w tym zakresie. Teraz,… Czytaj więcej »

Konrad
11 kwietnia, 2017 15:37

Jaki wynik rozmów Panie Marku kiedy bedą te nasze podwyżki i od kiedy ?

11 kwietnia, 2017 16:59
Reply to  Konrad

Prowadzone rozmowy w zakresie PUZP nie dotyczą – na chwilę obecną – podwyżek i terminu ich wprowadzenia. Jak już wcześniej pisałem, na piątkowym spotkaniu otrzymaliśmy informację, że w celu uruchomienia środków na wzrost płac – niezbędna jest decyzja Ministra ON. A takiej jeszcze nie ma.
Inną sprawą jest fakt, że rozmowy w sprawie wielkości środków zastały jednostronnie przerwane… w wyniku zmiany na stanowisku pełnomocnika MON.
O potrzebie dalszego prowadzenia rozmów przypomniał na piątkowym spotkaniu Przewodniczący Kamieński prosząc, aby to stanowisko strony społecznej zostało przekazane Kierownictwu MON.

Mariusz
29 marca, 2017 20:19

Wobec tego MOŻE do czerwca coś z tych negocjacji wyjdzie. Trzeba też zapewne zapomnieć o wyrównaniu od stycznia.

29 marca, 2017 20:31
Reply to  Mariusz

O tym, że nie będzie wyrównania od stycznia było wiadomo już w styczniu. Aby ono nastąpiło od stycznia, uzgodnienie tabel i zarejestrowanie zmian powinno nastąpić najpóźniej do końca grudnia roku poprzedniego. Tak stanowią przepisy.

Mariusz
29 marca, 2017 21:15

Gdzie tu sens i logika niech mi ktoś wyjaśni?
W 2016 są rozmowy i jakieś po nich ustalenia na najbliższe 3 lata.
Jest rok 2017 i obiecanego wzrostu wynagrodzenia nie widzimy (podobno miał być od stycznia). MON nie respektuje tego co sam ustala?????
Negocjować wynegocjowane to zaiste genialna strategia z ich strony.
Nie muszą wypłacać podwyżek, wiążą ręce zz i pracownikom i robią co chcą.

29 marca, 2017 22:38
Reply to  Mariusz

@mariusz, sam napisałeś:
„…są rozmowy i jakieś po nich ustalenia…”
„…obiecanego wzrostu wynagrodzenia…”
„…podobno miał być od stycznia…”
Nie było w ubiegłym roku żadnych konkretów, żadnych ustaleń, żadnego konkretnego porozumienia. To, co wtedy szacowano, zaprezentowano w wartościach około, pod warunkiem, że… itd. itp.
Nie rozumiem, dlaczego Cię to dziwi?
W latach 2008-2010, gdy były ustalane zasady podwyższania wynagrodzeń pw – kończyły się one porozumieniem, pod którym obie strony składały podpisy.
W ubiegłym roku tego nie było. Już ten fakt powinien dać wiele do myślenia…

Mariusz
30 marca, 2017 05:34

@Marku, powiedz mi zatem po co brać udział w takich negocjacjach skoro nie kończą się one ŻADNYM WIĄŻĄCYM dokumentem????
Większość ludzi w mojej jednostce uważa, że zz powinny zastosować DUŻO BARDZIEJ RADYKALNE metody wobec postawy MON.
Do mnie najbardziej przemawia stanowisko @Osy. Czas już na to, by pokazać resortowi, że nie jesteśmy ludźmi drugiej kategorii (tak nas traktuje) i umiemy walczyć o swoje. Spolegliwość, jak do tej pory, donikąd nas nie prowadzi. Zdaję sobie sprawę, że najwięcej do powiedzenia ma tu NSZZ PW jako największy związek. Nasza cierpliwość jest już na wyczerpaniu.

30 marca, 2017 07:23
Reply to  Mariusz

@mariusz, przedstawiciele MKK, uczestniczący w ubiegłym roku w spotkaniach z MON nie przewidywali, że się one zakończą w inny sposób niż porozumieniem. Mieliśmy wówczas takie doświadczenie, że dotychczas wszelkie ustalenia były zapisywane na papierze, czyli dokumentowane. Mamy z przeszłości wiele takich przykładów. Prawdopodobnie takie doświadczenie mieli również przedstawiciele pozostałych organizacji związkowych. Rozmowy nie zakończyły się podpisaniem dokumentu ale przecież ktoś był TWARZĄ tych ubiegłorocznych ustaleń ze strony organizacji związkowych, ktoś stał obok rzecznika MON i potwierdzał te związkowe ustalenia, ktoś je firmował. Nie byli to przedstawiciele MKK. To, co się wydarzyło w ubiegłym roku – i ma swój dalszy ciąg… Czytaj więcej »

Osa
29 marca, 2017 21:19

Marek – a ja obstawiam, że wyrównanie będzie i mon tę podwyżkę w ustalonej przez siebie wysokości – pomimo sprzeciwu zz – wprowadzi. Może się tu publicznie założymy?? Skąd wiem?? Po prostu już trochę żyję a całe swoje dorosłe życie spędziłem w mon-ie. Jeżeli chcemy cokolwiek ugrać, musimy diametralnie zmienić dotychczasowe środki i metody działania. Na pewno nie powinny być one takie cyt: „ZG NSZZ PW rok 2016 ocenia jako dobry dla Pracowników RON. Dziękujemy Panu Ministrowi ON i Kierownictwu Resortu ON za spełnienie naszych oczekiwań. Liczymy na dalsze współdziałanie w bieżącym roku, prowadzące do co najmniej takich samych rezultatów… Czytaj więcej »

KOBRA
30 marca, 2017 06:20

Osa, masz racje, jak mamy związki, które chodzą na pasku MON (NSZZ PW) a jeszcze ich członkowie popierają to, że nic nie dostawali przez lata i teraz, gdy jest szansa na „konkretne podwyżki” i zmiany w PUZP – to Pan R. zaczyna mówić jednym głosem z MON-em. A może Pan R. czegoś się boi lub MON o czymś wie, czego nie wiedzą szeregowi pracownicy. I dlatego mają go w garści. Pan Zenon zaczyna prawie mówić głosem pozostałych związków ale co z tego jak teraz następna czarna owca się znalazła. Pani z SO i Pan z NSZZ PW. Osa myślę, że… Czytaj więcej »

suarez
30 marca, 2017 06:28

Widziałem propozycje zmian do PUZP proponowane przez MON. Jest propozycja, aby skreślić zapis przyznający dodatek za wysługę powyżej 20 lat pracy. Jest zapis, aby wykreślić dodatek za znajomość języków. Pytanie, skoro propozycja podwyżki wynosi 140 PLN, ja mam dodatek za znajomość 2 języków /korzystam z obu w pracy, bo taki jest wymóg, zrobiłem je, aby być lepszym pracownikiem, bodźcem był m.in. ten właśnie ten dodatek/ a dodatkowo mam 30 lat pracy, więc dodatek za wysługę 10 % od 1300 czyli ja podwyżki jako takiej nie otrzymam w tym roku? Nie wyczytałem nigdzie o rekompensacie dla takich sytuacji jak moja. Nie… Czytaj więcej »

30 marca, 2017 08:00
Reply to  suarez

@suarez, strony zgodnie ustaliły, że nie można odpowiedzialnie podjąć decyzji o podwyżkach, bo pracownicy nie mają już możliwości wzrostu wynagrodzenia zasadniczego. TABELE BYŁY PRZEZ OSTATNIE 6 LAT NIE ZMIENIANE! Funkcjonował DSS, które w zasadzie nic nie robił w zakresie wynagrodzeń PW, bo nawet w obliczaniu wynagrodzeń były niedopłaty! I to na jaką skalę! Co więcej, nie ma gwarancji, że MON by pracował nad PUZP. W ubiegłym roku po rozmowach miał się spotkać ze ZZ we wrześniu. I co? Nie było czasu? Związki zabiegały o to spotkanie! Na chwilę obecną MON-owi najbardziej zależy na „przepchnięciu” ich tabeli w zakresie wynagrodzeń na… Czytaj więcej »

PEWURON
30 marca, 2017 07:29

Osa, pamiętasz wpisy z pierwszego wątku o podwyżkach? Już wtedy wiedzieliśmy, że negocjacje to tylko zasłonka, a wejdzie w życie to co proponuje MON. Tyle, że czystym sku……em jest kwota, którą sami zmniejszyli o 48 zł, bo nie jestem w stanie uwierzyć w tą drugą transzę (to jakaś kpina), i jeżeli będzie to bez wyrównania, to o jakiej podwyżce od stycznia mówimy? Związki miały dwa wyjścia, jak najszybciej zaakceptować podwyżki proponowane przez MON i dopiąć sprawę wyrównania, albo wreszcie się postawić i zagrozić protestem PW. Zamiast tego wdały się w kompletnie niepotrzebną przepychankę z MON, w której są zwyczajnie nokautowane.… Czytaj więcej »

30 marca, 2017 08:28
Reply to  PEWURON

@PEWURON, rozumiem, że możesz czuć pewne rozgoryczenie brakiem podwyżek ale miejsce do oceniania działaczy związkowych jest tam, gdzie ich wybieracie czyli na zebraniach ogólnych, konferencjach delegatów, czy zjazdach. Zamiast więc wylewać tu swoje żale, to tam – przed całym gremium członków organizacji zakładowej, okręgu związkowego, czy Związku – należy rozliczać i pytać o te, czy inne fakty, zdarzenia, zachowania itd. itp. Dziwne, że raptem, gdy zbliża się okres wyborów, wszystko idzie w niepamięć, a na Zjazdach wystawiane są laurki i – w zasadzie – stara władza wybierana jest na nowo, prawie przez aklamację. Spójrzmy np. na ostatnie wybory w największym… Czytaj więcej »

Michal
30 marca, 2017 09:04

Panie Marku zje..ał Pan PEWURON jak żolnierz cywila Pan był kiedyś żołnierzem prawda? Proszę lepiej odp. na jego pytanie kiedy i w jakiej kwocie będą podwyżki? Co wynika z waszej działalności? Bo jak narazie słyszę że nie chce się Pan zgodzić na dłuższe negocjacje bo musi Pan dojechać, bo siedziba jest w Krakowie to ręce opadają zero organizacji. Właściwie to co wy teraz negocjujecie? Z tego co słyszymy Każdy związek negocjuje coś innego.

30 marca, 2017 10:54
Reply to  Michal

@Michal, nie wiem skąd czerpiesz tę wiedzę. To, że zajmuję w trakcie spotkań takie a nie inne stanowisko – nie oznacza, że jest to stanowisko moje. W „TARCZY” mamy określony tryb postępowania i zgodnie z nim działamy. Negocjacje będą trwały tyle, ile będzie potrzeba czasu. Nikt nie będzie nas poganiał w tej kwestii. To, że Związek ma siedzibę w Krakowie nie sprawia dla mnie problemu, bo akurat ja mieszkam w Warszawie i nie muszę dojeżdżać. Zresztą, człowiek jest już w takim wieku, że tak naprawdę już nic nie musi. Może tylko chcieć, bądź nie. Ale zmuszać nikt mnie do niczego… Czytaj więcej »

PEWURON
30 marca, 2017 08:33

Marek nie należę do żadnego ze związków i szczerze mówiąc coraz bardzie umacniam się w tej decyzji patrząc na ich postępowanie. Nie mogę zrozumieć jednej rzeczy, dlaczego ludzie wybrani a już w szczególności przedstawiciele tego największego związku nie poczuwają się do jakiejś choćby najmniejszej odpowiedzialności przed tymi co ich wybierają?

30 marca, 2017 10:15
Reply to  PEWURON

To, że wybrani nie poczuwają się do choćby najmniejszej odpowiedzialności – mogę zrozumieć. Zostali wybrani na kadencje, która zazwyczaj trwa 4 lata i wiedzą, że przez ten okres mają spokój. Zaczną „działać” na rok, pół roku przed zakończeniem kadencji, by móc mieć pewność wyboru na kadencję kolejną. TAK TO SIĘ KRĘCI…
Nie mogę natomiast zrozumieć tych, którzy widząc co się dzieje nadal trwają w strukturach organizacyjnych, które – jak wynika z Waszych wpisów – nie reprezentują pracowniczych interesów.

PEWURON
30 marca, 2017 08:40

Jeszcze jedno, Marek widzę że jesteś człowiekiem bardzo spokojnym, logicznym i taktownym.
Nie ponoszą Cię emocje, a Twoje wpisy są zawsze wyważone i przede wszystkim merytoryczne.
Zastanawiam się czy jest jakaś dolna granica, w której nawet ludzie tacy, jak Ty pękną pod tym stekiem bzdur, które proponuje MON?
W jednostkach ludzie już pękają. U mnie w ciągu ostatnich 2 m-cy odeszło 5 cywili. Doszli do wniosku, że już niczego dobrego spodziewać się na swoich posadach nie mogą.
Dlatego zwrot „możesz czuć pewne rozgoryczenie” jest bardzo taktowny 🙂

30 marca, 2017 10:31
Reply to  PEWURON

Pozory, @PEWURON, czasem mylą. Mnie też ponoszą emocje i to częściej niż myślisz. Szczególnie, gdy muszę przedstawiać tę oczywistą oczywistość o potrzebie poprawy pracowniczego bytu! I to gdzie – w departamencie MON odpowiedzialnego właśnie za kształtowanie płac PW! Skoro jednak nie wiedzą, albo nie chcą wiedzieć, jaka jest rzeczywista sytuacja pracowniczych dołów – trzeba im to uzmysławiać na różne sposoby. I tak też się staram robić. Już kiedyś pisałem, że spoglądając na Wasze problemy z gabinetów Urzędu – nie widzi się tego, co Wy macie na co dzień. Nawet jak przyjeżdża „kontrol” to i tak przecież wszystko musi być OK.… Czytaj więcej »

KOBRA
30 marca, 2017 08:50

Jak skończymy układ a może być to bardzo szybko.
Jak nie będzie refundacji kosztów dojazdów na spotkania w MON przez pracodawców wojskowych, to możemy szybko zakończyć nasze rozmowy.
A druga sprawa to kompromis czyli uzgodnienie treści w PUZP.
I to na tyle. Ja słyszałem, że dostaniemy wyrównanie zanim zacznie obowiązywać UKŁAD, np.180 zł x ilość miesięcy. Chyba, że się mylę. Panie Marku, proszę o sprostowanie, jak podaję błędną informację. Pozdrawiam.

30 marca, 2017 10:39
Reply to  KOBRA

Nic, @KOBRA, takiego nie słyszałem. Cały czas powtarzam, że na płace PW trzeba patrzeć prze pryzmat najniżej wynagradzanego pracownika. Jeżeli nie mogę Mu podnieść wynagrodzenia zasadniczego to w… z takim przepisem. Ze nowo przyjęci pracownicy muszą otrzymywać maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego, bo nie osiągną poziomu minimalnej płacy w kraju?!
I co, jeszcze mamy się chwalić, że w resorcie obowiązuje PUZP? Że strona społeczna uczestniczy w jego negocjowaniu? I tak już wiadomo, bo:
http://www.opzz.org.pl/

30 marca, 2017 10:41

No i dobrze, bo w przeszłości zawsze nam brakowało tego, że PW się nie interesowano. Że społeczeństwo nie wiedziało, kto to jest. Teraz to się zmieniło.

Mariusz
30 marca, 2017 09:20

@Marku,
szacunek za merytoryczne wypowiedzi i ich swobodę Wam się należy.
Oby więcej organizacji przyjmowało taką zasadę u siebie.

30 marca, 2017 10:56
Reply to  Mariusz

Też bym sobie tego życzył. Jakże łatwiej byłoby wówczas osiągać kompromisy, a także podejmować decyzje co do szczegółowych rozwiązań i propozycji zmian. Pozdrawiam Cię.

Tomasz
30 marca, 2017 09:25

Panie Marku, dołączę do pytania Suareza, czy pytał ktoś z was – związkowców, jak Mon chce wyròwnać straty finansowe pracownikom z wysługą 25 i większą – czy ich to nie obchodzi?

30 marca, 2017 11:09
Reply to  Tomasz

Na chwilę obecną nic mi nie wiadomo, aby z PUZP miał być usunięty, albo za chwilę będzie zapis dotyczący zwiększenia dodatku za wysługę lat. Mogę nawet wskazać, że obecnie nie ma nawet takiego zagrożenia. Aby cokolwiek zmienić w Układzie – MUSI być zgoda wszystkich organizacji związkowych i MON. Chyba nie zdradzę żadnej tajemnicy jeżeli wyjawię, że „TARCZA” nie przyjmie w zakresie tego dodatku zmian zaproponowanych przez MON. W związku z powyższym, nie musimy się pytać MON o to, w jaki sposób chce wyrównać te straty finansowe pracownikom, bo nie zamierzamy dopuścić do sytuacji, w której pracownicy wojska mieliby ponieść jakąkolwiek… Czytaj więcej »

Osa
30 marca, 2017 12:19

Widzę, że dyskusja toczy się bardzo sprawnie. Miałem się nie włączać, aby kogoś nie speszyć czy nie urazić. Ale, jak zwykle – zapewne tym się to wszystko zakończy. A więc: 1/ Michał napisał: „Panie Marku zje..ał Pan PEWURON jak żolnierz cywila Pan był kiedyś żołnierzem prawda? Proszę lepiej odp. na jego pytanie kiedy i w jakiej kwocie będą podwyżki? Co wynika z waszej działalności?” Michał – w pełni się pod Twoją wypowiedzią podpisuję, bo czas na pouczania się właśnie skończył. Po to wybierane są władze zz, aby opracowywały strategię walki o nasze sprawy i właściwie tą walką kierowały. Po to… Czytaj więcej »

30 marca, 2017 14:38
Reply to  Osa

@Osa, możesz teraz pisać dużo i namiętnie, masz już spokój i nie musisz się martwić o sprawy organizacji związkowej. Ten etap już za Tobą. Jednak nie bierzesz pod uwagę, że Twoje działania – w ramach OPZZ Konfederacja Pracy – są nam dostępne i znamy je na bieżąco. Wówczas też nie podejmowałeś zdecydowanych działań, o które można było się pokusić (fakt, że brakowało strzelb), nie było porozumienia międzyzwiązkowego (wtedy każdy zz działał w zasadzie na własną rękę) i zostały tylko projekty, projekty i projekty. Niektóre z nich mogą być wykorzystane, bo ich uzasadnienie jest nadal aktualne, ale mocy sprawczej te Twoje… Czytaj więcej »

Osa
30 marca, 2017 16:05

Marek napisał; „Nie zauważasz w ogóle faktu, że podwyższając premię – powodujesz, że w przypadku zaistnienia okoliczności, w których pracownika pozbawia się premii – będzie on tracił również tę część, która już dawno powinna być zabezpieczona w wynagrodzeniu zasadniczym. Poza tym, w treść art. 36 ust. 2 nie znajduję delegacji do opracowania w regulaminie premiowania instrumentu, w oparciu o który wypłacana byłaby PW podwyżka wynagrodzeń z wyrównaniem od 1 stycznia. Podejmujesz się leczenia, nie wnikając w przyczyny zaistniałego stanu rzeczy. A pamiętaj, że: Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn – jak mówił Arystoteles.” Przywołując wypowiedź Michała, mogę jedynie napisać, że zje..ałeś… Czytaj więcej »

30 marca, 2017 17:12
Reply to  Osa

@Osa, w żadnym zdaniu mojej wypowiedzi nie stwierdziłem, że MON tego zrobić nie może. Co więcej, uważam, że MON może wszystko zrobić – tylko na takie działanie nie będzie zgody naszego Związku. Tak przecież dokładnie było w ubiegłym roku. MON nawet nie musiał sobie dobierać do decyzji partnerów społecznych, ale ostatecznie to zrobił i lepiej to wyglądało niż bez partnerów społecznych. A i nazwa „program 105plus” była chwytliwa i na jakiś czas zaistniała w mediach. My na takie rozwiązania się nie godzimy, ale to nie oznacza, że możemy je wstrzymywać. Znamy zbyt wiele przypadków łamania prawa, aby brać za to… Czytaj więcej »

Tomasz
31 marca, 2017 12:59
Reply to  Osa

Panie Marku po odpowiedzi pana – chodzi mi o pierwsze zdanie tej odpowiedzi a potem co napisał Osa to nie wiem jak to jest z tym projektem zmian. Osa pisze nawet na jakiej podstawie chca to usunać a pan nic nie wie? O co chodzi ?

31 marca, 2017 14:07
Reply to  Tomasz

Mój wpis, o którym piszesz dotyczył treści, którą wcześniej napisał @Osa: „(…) ja twierdzę, iż mon znajdzie sposób, aby – i to szybko – te przeznaczone na podwyżki środki ludziom dać i w ten sposób nastroje nieco rozładować. Ty zaś uważasz, że resort żadnego właściwie ruchu wykonać nie może.” sugerując, że ja coś uważam w zakresie ruchu resortu. Mając na uwadze, że się w tym temacie w ogóle nie wypowiadałem, odpisałem na Jego wpis: @Osa, w żadnym zdaniu mojej wypowiedzi nie stwierdziłem, że MON tego zrobić nie może. Co więcej, uważam, że MON może wszystko zrobić – tylko na takie… Czytaj więcej »

Tomasz
31 marca, 2017 14:55

Nie w tym miejscu napisałem , edytować nie można , stad to zamieszanie

Piotr
30 marca, 2017 13:31

W zeszłym roku pracownicy KRUS otrzymali 1309 zł na stanowiskach kierowniczych, 1009 zł dla stanowisk urzędniczych i 526 zł dla stanowisk pomocniczych i obsługi – to tak dla przypomnienia…

30 marca, 2017 14:43
Reply to  Piotr

Dziękuję za info. Na przyszłość proszę o ewentualny link, co pozwoli nam i Czytającym – zweryfikować dane.

Pracownik KRUS
31 maja, 2017 12:42
Reply to  Piotr

Absolutnie nie prawda. Jestem pracownikiem KRUS i nie było takich podwyżek. O wymienione kwoty zostały ustawowo podniesione „widełki wynagrodzeń”. Podwyżki były, owszem ale znacznie mniejsze. Pozdrawiam.

murzyn
30 marca, 2017 13:47

„W kwietniu minister edukacji Anna Zalewska przedstawi harmonogram podwyżek dla nauczycieli; będą one „zdecydowane”, nauczyciele będą z nich „zadowoleni” – zapowiedziała dziś wiceszefowa MEN Marzena Machałek.”

Wystarczyła GROŹBA strajku w piątek.

30 marca, 2017 14:47
Reply to  murzyn

O tym już kiedyś, kiedyś dawno temu mówiliśmy i pisaliśmy. PW nie są taką grupą zawodową jak pielęgniarki i nauczyciele, z którą władza musi się liczyć. My musimy wypracować inne rozwiązania i znaleźć swoje własne ścieżki, aby uzyskać to – co powinno być zabezpieczone przez resort z punktu widzenia obronności państwa a więc m. in. godziwe opłacanie personelu cywilnego SZ RP.

Osa
30 marca, 2017 15:46

My musimy wypracować inne rozwiązania i znaleźć swoje własne ścieżki, aby uzyskać to – co powinno być zabezpieczone przez resort z punktu widzenia obronności państwa a więc m. in. godziwe opłacanie personelu cywilnego SZ RP.”
No właśnie, musimy wypracować, musimy znaleźć. A czasami nie jest trochę późnawo???

Mariusz
30 marca, 2017 15:10

@Marku, możesz wytłumaczyć, dlaczego jak piszesz: „PW nie są taką grupą zawodową jak pielęgniarki i nauczyciele, z którą władza musi się liczyć”.
Skoro tak będziemy do tego podchodzić to MON faktycznie może zrobić co mu się żywnie spodoba. Jeżeli nie będą się z nami liczyć, to jak możemy wypracować sobie pozycje negocjacyjną?
Niech armia spróbuje funkcjonować BEZ NAS.

30 marca, 2017 16:08
Reply to  Mariusz

Chodziło mi, @Mariuszu, o oddziaływanie takiego strajku na resztę społeczeństwa. Brak dostępu do nauki, niemożność uczestniczenia w zajęć lekcyjnych, problemy ze sprawowaniem opieki medycznej czy odwołanie wizyty u lekarza i brak możliwości zdobycia numerka do lekarza stwarzają uciążliwość dla wszystkich w zasadzie w mniejszym, bądź większym stopniu. A w przypadku PW, co może się zdarzyć? Kto o tym będzie wiedział? Armia jest potrzebna na czas wojny. To, że armia w ostatnich latach się zmieniła społeczeństwo wie – ale tylko dlatego, ze nie ma już poboru, że służba zasadnicza została zawieszona. Tego, że całe zabezpieczenie logistyczne, ćwiczenia rezerwy, czy ćwiczenia wojsk… Czytaj więcej »

Osa
30 marca, 2017 15:44

To fakt – Marku – teraz macie dużo łatwiej, bo gdy ja – tam gdzie Ty teraz – rozpoczynałem swoja przygodę związkową to układ był od lat zamknięty a role rozpisane. Pomimo tego, wówczas była jakaś nadzieja, chociażby prot 28, którego podwaliny – krytykowane przez co niektórych – razem żeśmy wówczas tworzyli, przy akceptacji związkowców z Solidarności. KOBN również, mniej lub więcej się naszymi sprawami zajmowała. Pamiętam, jak po moim wystąpieniu, w którym ujawniłem skandalicznie niskie stawki dodatków zapisane w PUZP – szum się podniósł, bo nawet długoletni członkowie tej komisji poczuli się zaskoczeni. Wówczas to pos. Sierakowska tłumaczyła się,… Czytaj więcej »

Osa
30 marca, 2017 15:50

Przepraszam – rzeczywiście wyszło „długo i namiętnie” ale poprawić tego już nie mogę…

30 marca, 2017 16:29
Reply to  Osa

Nie możesz…

Mariusz
30 marca, 2017 16:34

Być może nie mamy takiej siły „negatywnego oddziaływania” na inne grupy społeczne, jak piszesz ale wg mnie powinniśmy pomyśleć o akcji protestacyjnej a w dalszej perspektywie o strajku.
Musimy zaistnieć w mediach, bo ich resort może się choć trochę obawia i z nimi liczy.
Jest to wg mnie jedna z form delikatnie mówiąc „persfazji” w stosunku do MON, dostępnych dla nas, jednak aby była skuteczna musi być nagłośniona i uciążliwa dla MON.
Kilkugodzinne stanie przed ministerstwem, trąbki i wuwuzele chyba są za słabe.
Pan minister nawet nie znajdzie czasu na rozmowę zapewne.

30 marca, 2017 17:24
Reply to  Mariusz

Pan Minister, odkąd został ministrem, nie znalazł czasu, aby się spotkać ze Stroną Społeczną, czy chociażby odpowiedzieć na kierowaną do Niego korespondencję.
Nie można liczyć na to, że spotka się pod wpływem… mediów.
Żeby akcja była skuteczna, musi być akceptowana przez całe pracownicze środowisko, nie tylko członków organizacji związkowych.
Władze organizacji mogą się podjąć zorganizowania jej, tworząc – jak wskazywał np. @Osa – Komitet protestacyjny ale działania te muszą mieć poparcie większe niż te około 30% resortowych związkowców.

Zenek
31 marca, 2017 20:02

Panie Marku, skoro Minister nie spotka się pod wpływem mediów, to jest na to dużo prostszy sposów. Wystarczy, że zaprotestują kierowcy cywilni i mechanicy warsztatów technicznych. W samej stolicy to około 170 osobówek, dostawczaków autobusów, którymi wożą się wojskowi i pracownicy Monu. Tym sposobem szybko można sparaliżować pracę resortu.

31 marca, 2017 22:02
Reply to  Zenek

Tak, tylko, że TARCZA w stolicy ma tylko jedną organizację – w Wojskowym Biurze Emerytalnym w Warszawie.

Zenek
1 kwietnia, 2017 07:35

Myślę, że to nie problem.
Podczas negocjacji z ministerstwem mówicie jednym głosem z innymi związkami – można się dogadać.
Jeden ma organizacje na Helu, drugi w Zakopanem, w ten sposób można objąć zamiarami wszystkich PW.

KOBRA
1 kwietnia, 2017 13:17

Marek, Pan Minister nie spotkał się z MKK to mały pryszcz. Ale nie chce nawet spotkać się ze swoimi „kolegami” walczącymi w strukturach Solidarności. Może uważa tak, jak agent Bolek, że komunę obalił sam ze swoimi kolesiami z ZChN lub KOR-u. Jak można być takim „samsonem”, żeby przez 17 miesięcy nie znaleźć czasu i nie spotkać się przy stole i porozmawiać o głodowych wynagrodzeniach PW. Moi szefowie mówią nie można strajkować, bo się dołączą jakieś KOD, PO, Nowoczesna. To pytam się tych mądrali z KK w jaki sposób mamy osiągnąć podwyżki, które chociaż w 75% nas zadowolą, bo to, co… Czytaj więcej »

1 kwietnia, 2017 13:46
Reply to  KOBRA

@KOBRA, wczoraj po 15-tej przesłali projekty protokołów ze spotkań z 22 i 27 marca br. Pewnie po tym moim wniosku z ostatniego spotkania o nagrywanie.
Tych, z ubiegłego roku jednak nadal nie ma. I pewnie już nie będzie, bo „winowajca” wczoraj zakończył służbę.

KOBRA
4 kwietnia, 2017 14:15

TAK SOBIE MARKU MYŚLĘ, ŻE PROTOKOŁU NIE MA Z ZESZŁEGO ROKU, BO IM TO JEST NA RĄCZKĘ.
A TO, ŻE NIE BYŁO POROZUMIENIA TO RÓWNIEŻ WASZA WINA.
BO GDYBYŚCIE ZGODZILI PRZYJĄĆ SIĘ WARUNKOWO TE PODWYŻKI I BYŁOBY POROZUMIENIE – TO PROPOZYCJE BYŁYBY ZAPISANE W PROTOKOLE I DZISIAJ Z ICH REALIZACJĄ TEZ BY BYŁO INACZEJ.
A TERAZ NIE MUSZĄ REALIZOWAĆ NIC, BO TO BYŁY TYLKO POBOŻNE ŻYCZENIA.
I CO TY NA TO.
DO JUTRA.

4 kwietnia, 2017 15:41
Reply to  KOBRA

W ubiegłym roku, MON nie był nawet przygotowany na podpisywanie jakiegokolwiek porozumienia. Przestań śnić i marzyć, że cokolwiek by zmieniło, gdyby MKK wyraził „warunkowo” zgodę na te podwyżki.
Wiedzieli, że dzień 6 maja 2016 r. ma być ostatnim dniem negocjacji, po to były media. Po to w spotkaniu uczestniczył rzecznik prasowy MON.
PAMIĘTAJ, NIE JEST TAK ŁATWO NAPISAĆ POROZUMIENIE. PAMIĘTASZ ILE TO TRWAŁO W LATACH, GDY MON JE ZE ZZ PODPISYWAŁ!

murzyn
30 marca, 2017 17:10

Panie Marku, chciałbym porozmawiać o tym nieistotnym tak, jak nauczyciel czy pielęgniarka trybiku, jakim jest pracownik wojska. Proszę zatem powiedzieć, dlaczego tak bardzo boją się górników ze zdychających nierentownych kopalni, do których dokładamy w koło? kowalskiego spoza obchodzi górnik ze swoją 13 14 15 pensją i jego deputaty cuda wianki? Nie obchodzi. Wręcz wkurza. Ale potrafią narobić zamieszania w warszawie, rzucić kilkoma petardami narobić zamętu tak, że od rana do wieczora media to transmitują a oczy obywateli skierowane są na rząd. To stawia pod ścianą i zawsze dostają to czego chcą. Spychanie się na bocznice, uważam za złe. Nie róbcie… Czytaj więcej »

30 marca, 2017 17:50
Reply to  murzyn

@murzyn, ciekawy nick, proszę mnie źle nie zrozumieć. To, że napisałem o różnicy pomiędzy tymi grupami zawodowymi nie wynika z tego, że PW stawiamy z góry na przegranej pozycji. Ile mamy przykładów z przeszłości wyjścia pracowników na ulice, np. największej – chyba 7-tysięcznej – i najlepiej zorganizowanej akcji pod flagami NSZZ PW w 2007 r. Wówczas PW pokazali, że potrafią. Przywołani przez Ciebie górnicy także mają swoją kartę przetargową – węgiel. Nie zdajemy sobie sprawy co by było, gdyby go zabrakło np. w zimie? I znowu byłaby presja społeczeństwa. Nieprawda, że przeciętnego Kowalskiego protest górników nie dotyczy. Ludzie doceniają ciężką… Czytaj więcej »

Michal
30 marca, 2017 19:36

Proszę oto link do podwyżek prac. KRUS swoją drogą dziwie się ze Pan panie Marku nie jest zorientowany jakie grupy społeczne dostają podwyżki w danym roku. Czy to jest grupa społeczna dla Pana jak nauczyciele gornicy i pielęgniarki? Żal czytać te Pańskie posty nt. PW ci ludzie nie zasługują na takie słowa tym bardziej od przewodniczącego Związku i to w takim momencie, należy im się wsparcie z Pana strony. Pisze Pan o dogodnym momencie na protest a jak nazwać szczyt NATO i cw. Anaconda w zeszłym roku to nie był dobry moment na pokazanie się? Proszę pamiętać że tym autobusem… Czytaj więcej »

30 marca, 2017 21:10
Reply to  Michal

Wezmę sobie do serca, @Michal, ten pański wpis i przyjmuję do wiadomości, że moje wpisy nie zawsze są chętnie czytane. Wskazany przez Pana okres ubiegłorocznego szczytu NATO został przez okręgową strukturę NSZZ PW uznany za bardzo dobry moment na pokazanie znaczenia PW i była nawet stosowna uchwała w tym zakresie na stronie tego Związku. Nie wiem co z tego wyszło, bo brak informacji na ten temat. Zapewne ZG uznał, że jednak nie był to właściwy moment. A może zabrakło pomysłu jak to zrealizować. Zazwyczaj tak bywa, że jest pomysł, nawet bardzo dobry – ale nie nadszedł jeszcze stosowny czas na… Czytaj więcej »

KOBRA
31 marca, 2017 07:00

Marek, w pełni się z Tobą zgadzam. Co do osiągnięcia maksa w X kat. zaszeregowania (2200zł) dla wartownika to te 10 lat jest za mało. Skoro mamy wartowników od VIII kat. 1530 zł a dopiero niektórzy w zeszłym roku dostali podwyżki i mają dzisiaj 1695 zł. (22 WOG- Olsztyn), czy koncert życzeń z płacą zasadniczą w 2 RBLog i nie tylko od 1705 do 1900 zł dla wartownika – to teraz szanowny P. Michale wiesz, czemu jest taka rozpiętość od 1900do 3000 zł. Po to, żeby p. komendanci, dowódcy mogli dawać stawki zaszeregowania według swojego uznania i w zależności kto… Czytaj więcej »

Osa
30 marca, 2017 21:39

W resortowym projekcie nie ma m.in.: – dodatku dla kierowcy za wykonywanie dodatkowych czynności – z uwzględnieniem postanowień art. 41 Układu, – dodatku za pracę w ustawowe święta nie będące niedzielami – z uwzględnieniem postanowień art. 42 Układu, – dodatku za znajomość języka obcego – z uwzględnieniem postanowień art. 43 Układu. Nie ma także zwiększenia dodatku za wysługę po 25 latach uzależnionego od najniższego resortowego wynagrodzenia …. Co w zamian?? Propozycja przyznania pracownikom, którzy utracą przedmiotowe uprawnienie z dniem wejścia w życie postanowień negocjowanego protokołu, prawa do jednorazowego zadośćuczynienia w formie pieniężnej w wysokościach określonych dla każdej z uprawnionych grup.… Czytaj więcej »

Osa
30 marca, 2017 22:02

Marek, Michał napisał: „Żal czytać te Pańskie posty nt. PW ci ludzie nie zasługują na takie słowa tym bardziej od przewodniczącego Związku i to w takim momencie, należy im się wsparcie z Pana strony.”
Uważam, że ma wiele racji, bo pw nie chcą słyszeć wciąż o licznych ograniczeniach, o braku wpływu naszej grupy zawodowej na nastroje społeczne, o prawnych „kajdanach” nałożonych na naszą grupę zawodową wynikających z braku prawa do strajku i tym podobnych ograniczeniach…
My o tym wiemy i chcielibyśmy, aby w końcu nasi przywódcy przeprowadzili nas przez „pustynię” do „społecznej oazy”. Czy ktoś nas tam zaprowadzi??

Michal
30 marca, 2017 22:04

Panie Marku dlaczego odwołuje się Pan do ubiegłorocznego szczytu NATO do NSZZ PW przecież jesteśmy na stronie innego związku więc mówmy tutaj o Tarczy. Trzeba było wtedy działać. Tym bardziej że wiemy jaka afera wyszła jak zamknięto jedną kancelarię w pewnej JW NATO. Więc nie zgadzam się z twierdzeniem ze media podchwyca temat jak wszyscy PRON wyjdą na ulicę bo to nieprawda. Co do pracowników Krusu chodzi mi tylko o to że można było bez zbędnych negocjacji wystosować odpowiednie rozporzadzenie – nowelizacje do ustawy i na tej podstawie dać tam podwyżki także na kolejne lata i to znacznie większej niż… Czytaj więcej »

30 marca, 2017 23:01
Reply to  Michal

@Michal, widzę, że ma Pan mały problem ze zrozumieniem moich odpowiedzi. Napisałem, że „…w przypadku wejścia zmian proponowanych przez MON do PUZP…” czyli tych, które właśnie są negocjowane. Oceniając je w taki sam sposób, w jaki zrobili to z rozporządzeniem dotyczącym pracowników KRUS – można byłoby również taki sam tekst napisać o znacznych podwyżkach PW z tytułu samego wejścia w życie Protokołu Dodatkowego. Nie wypowiadałem się nt. poziomu płac pracowników KRUS, więc proszę mi tu łatki nie przyszywać. Odnośnie zmian w zasadach wynagradzania pracowników KRUS nie opierałem się wyłącznie na publikacjach prasowych, lecz czerpałem wiedzę u źródła, czyli po linkiem:… Czytaj więcej »

jutka
31 marca, 2017 04:54

A ja nie za bardzo rozumiem co tak dotknęło @Michala. Niby na jakie słowa Marka – oni (pracownicy wojska) – nie zasługują? Prawda jest taka, że pracownik nie ma ochoty wyjść na ulicę i protestować! Różne są tego przyczyny oczywiście – u jednych strach, u innych zwykła bierność. Widzę tu cały czas żal niektórych piszących do związków, że z ich działania nic nie wynika a na dodatek nie dają wsparcia pracownikom. A może raz w życiu związki doczekałyby się wsparcia wszystkich pracowników? Nie uważacie? Ktoś może napisać – po co w takim razie w ogóle są te związki? Ano po… Czytaj więcej »

Grzegorz M.
1 kwietnia, 2017 19:45
Reply to  jutka

jutka – cieszę się, że podjęłaś ten temat. Nie jestem tu zbyt aktywny, bo to strzępienie języków, które poza wyładowaniem Waszej frustracji nic nie przyniesie. Każdy z Was ma dużo większe doświadczenie związkowe niż ja. Zastanawiam się tylko, ilu z Was udało się w swej działalności zabrać tak, jak Koleżanka chociaż 15%. Wiem że w mojej organizacji zostałbym na takim proteście sam – pytacie dlaczego? Bo każdy chętniej przychodzi „opluwać” zarząd ale kiedy przychodzi do wyborów do Zarządu, każdy chowa głowę między kolana. Wystarczy, że pracodawca rozprowadza plotki, że związek chce podjąć działania niekorzystne dla PW – występują ze związku,… Czytaj więcej »

jutka
4 kwietnia, 2017 21:37
Reply to  Grzegorz M.

Jak wspomóc pytasz? Zapisywać się do „TARCZY” 😀
I nakłaniać innych, żeby się zapisywali. Marek powinien stać na czele dużej organizacji, powinien mieć za sobą tysiące ludzi. Wtedy żaden pełnomocnik na Marka merytoryczne wypowiedzi, nie będzie klepał mantry, że Pan Przewodniczący mówi w imieniu „małego” związku.
A związkowcy będą mieli pewność, że zrobi wszystko co w Jego mocy oraz pewność, że zgody Jego na żadne ustępstwa – prowadzące do pogorszenia warunków pracy i płacy – NIE BĘDZIE!!!!!!

Michal
31 marca, 2017 02:06

Panie Marku Cyt. widzę, że ma Pan mały problem ze zrozumieniem moich odpowiedzi- niestety mam duży problem. Nie rozumiem czemu używa Pan akurat takich dwuznacznych słów aby nakreślić niektóre zagadnienia. To nie wplywa db na osoby które Pan reprezentuje jak i na osoby z którymi prowadzi sie negocjacje. Twierdził tez Pan ze jesteśmy nie tak zauważalną grupą jak górnicy itd. dlatego padł przykład pracowników KRUSU. Teraz Pan twierdzi że są oni inaczej opłacani tzn. według rozporządzenia ok ale tak samo inaczej opłacane są tez inne grupy na które się Pan powoluje. Robi się z tego masło maślane. Rozumiem że zjadł… Czytaj więcej »

31 marca, 2017 07:32
Reply to  Michal

Widzę, że ta nasza wymiana poglądów zaczyna obejmować coraz to nowe zagadnienia.
Postanowiłem więc, Panie @Michale ją – na tym Pana „podsumowaniu: – zakończyć.
Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego.

Mariusz
31 marca, 2017 08:13

Zgadzam się z tym, co napisała @jutka. Obserwując ludzi w mojej jednostce, stwierdzam to samo nastawienie i postawę roszczeniową. Mamy u siebie wielu, że się tak wyrażę „krzykaczy teoretyków”. Zawsze im coś nie pasuje i mają żale do przełożonych. ALE wylewają je tylko między nami. Jak dowódca czy inny wyższy przełożony pofatyguje się do nas, nagle okazuje się, że wszystko im pasuje i nie mają problemów. Kiedy przełożony przekroczy bramkę, jak za dotknięciem magicznej ręki problemy krzykaczy wracają. To samo tyczy się udziału w akcjach protestacyjnych – krzyczy wielu, przyjeżdża garstka. @Marku, nie zrażaj się naszymi wpisami tutaj, bo mam… Czytaj więcej »

31 marca, 2017 08:51
Reply to  Mariusz

Dzięki, @Mariusz, za ten wpis. Dzięki za ocenę naszej pracy. Widać, że to, co robimy na tej stronie ma również zwolenników. Pozdrawiam Cię.

Michal
31 marca, 2017 09:10

Panie Marku Ja również pana pozdrawiam, w kwestii grup społecznych będziemy się różnić ale oczywiście że trzymam za Pana kciuki może wdarło się trochę za dużo emocji w tą dyskusję i rzeczywiście stała się ona Akademicka ale sytuacja jest jaka jest i ciężko coś na to poradzić. Życzę również wszystkiego dobrego i Miłego weekendu.

Osa
31 marca, 2017 11:24

No, no i okazuje się, że nawet różnić można się pięknie. Powstał problem – wziął się z tego, że wszyscy się pochowali a został jeden odważny. Nie mogąc sięgnąć tych, co faktycznie… „zmoczyli” – kopiemy tego, któremu jeszcze się chce z nami dyskutować. Czy jednak naprawdę kopiemy?? Nie wydaje mi się. Ja przecież nie kopię, chociaż jakoś tak to wygląda. Nie kopię, bo wiem dokładnie co w istocie może zrobić taki zz, jak nasza TARCZA. Moze zrobić dużo, bardzo dużo i obiektywnie twierdzę, że to czyni. Nie ma może jednego – nie ma siły i społecznego potencjału, aby przewodzić całemu… Czytaj więcej »

KOBRA
1 kwietnia, 2017 13:50
Reply to  Osa

Osa, nie przypinaj medali tym, co się nie należą. To, że Solidarność popiera MKK to jest tylko i wyłącznie moja zasługa i oczywiście drugiej strony czyli Marka.
To ja przekonuję swoich bossów do tego, żeby coś wywalczyć więcej niż to, co proponuje MON, bo musi być jedność wśród związków.
Mam taki akademicki przykład z kartkami. Jedną kartkę się przedrze ale sto kartek jest bardzo ciężko.
I tak samo wygląda ze związkami czy strajkiem. Czym więcej związkowców lub pw mówi jednym głosem, tym lepiej.
I to właśnie jest ta siła na ten czas rozmów.

KOBRA
1 kwietnia, 2017 14:17
Reply to  Osa

Teraz już wszystko wiem. Inni mają zrobić robotę za was. A dlaczego nie Marek, Krzysiek i TY. Boicie się czegoś. A jak masz większe dochody to po co w ogóle braliście się za tworzenie struktur związkowych a może widzieliście tam własny interes. Ja nie jestem szefem „Sekcji” ale w pełni popieram to, co razem robimy dla ogółu a nie dla wybranych pw. I jeśli zajdzie taka potrzeba to zorganizuje pw w swoim środowisku i członków związku, którzy przyjadą na demonstrację lub inną formę protestu. Powoli zaczynamy poznawać główne cele powstawania nowych związków. Na Forum OWC pisałem dlaczego powstają nowe organizacje,… Czytaj więcej »

1 kwietnia, 2017 16:31
Reply to  KOBRA

Spokojnie, nie znacie @Osy? Jak zwykle puścił takiego „balonika” na rozpoznanie przedpola… w celu poprawienia szyków przed atakiem.

1 kwietnia, 2017 16:33
Reply to  Osa

Nie, @Osa, nazwa Związku nie była Twojego pomysłu, Ty proponowałeś – OKOP, pamiętasz?

Osa
2 kwietnia, 2017 09:01

Marek Kazimierczak napisał: Kwiecień 1, 2017 o 16:33 Nie, @Osa, nazwa Związku nie była Twojego pomysłu, Ty proponowałeś – OKOP, pamiętasz? Fakt – ale do współautorstwa nazwy Związku musisz mnie przyspawać. Dlatego, że w naszych rozmowach na temat tego, co utworzyć zamierzamy ja – „jak zwykle z głową w chmurach” marzyłem o czymś dużym i wyśniłem sobie Ogólnopolską Konfederację Obrony Pracowników – w skrócie OKOP. Jej istotną częścią miał być „OKOP – Wojska” Ogólnopolska Konfederacja Obrony Pracowników Wojska. Uważałem, że tylko wspólnie z innymi branżami i grupami zawodowymi – wzajemnie się wspierając możemy skruszyć betonowy mur wojska. Nadal tak uważam… Czytaj więcej »

2 kwietnia, 2017 09:38
Reply to  Osa

Ładnie to wszystko opisałeś. Tak to „leciało”. Uznawaliśmy wówczas, że obie nazwy byłyby dobre, jednak wówczas pamiętam, że przeważyła opcja dotycząca opracowania w przyszłości znaku graficznego Związku (OKOP byłby trudny do określenia) i tak w ogóle posługiwania się na co dzień nazwą Związku bez konieczności wymieniania całego zwrotu „Związek Pracowników Wojska” ale tak po prostu… TARCZA.

Magda41
31 marca, 2017 12:25

Wczoraj zostałam „wyśmiana” przez żołnierza zawodowego, który zapytał mnie ile podwyżki dostaniesz Pani Magister? słyszałem, że 140 brutto i w śmiech… po chwili mówi ja dostałem ponad 320 na rękę… po co mi studia zapytał? Musiałam wyjść do łazienki wytrzeć łzy.

KOBRA
1 kwietnia, 2017 14:26
Reply to  Magda41

Magda, i tu ciśnie się tylko jedno rozwiązanie. Pozostawienie tylko tych wojskowych emerytów, którzy są NIEZBĘDNI w JW a reszta na bruk i nie będą się śmieli, że są po gimnazjach i zarabiają po 3200 zł podstawy. Bo to właśnie my płacimy podatki i pracujemy na takich nierobów, którzy po leżeniu i byczeniu się w wojsku – po 30 latach pracy odchodzą ciężko spracowani na emerytury a pw muszą zapierdzielać do 60 lub 65 lat i mają po 45 i 50 lat pracy. I to jest ta sprawiedliwość. A jak za dwa lata zabraknie 65 mld zł na emerytury, to… Czytaj więcej »

Grzegorz M.
1 kwietnia, 2017 21:00
Reply to  KOBRA

Kolego, bardzo mi wstyd za takich żołnierzy. Jeszcze bardziej za Dowódców i Szefów w mundurach, którzy przyczyniają się do takiej sytuacji PW. Zastanawiam się jednak, co Tobą kieruje – zazdrość, głupota czy cynizm? Co by to nie było, nie masz moralnego prawa w ten sposób wypowiadać się o żołnierzach. Tak, też jestem byłym żołnierzem, po zdjęciu munduru jako PW dopiero poznałem co to jest życie. Zapytaj kiedyś żony żołnierza, jak wzmocniła swą wiarę w Boga, gdy jej mąż był na misji w Iraku lub innym miejscu? Zapytaj, kto jej pomógł, gdy mąż wylegiwał się w listopadzie i grudniu na poligonie… Czytaj więcej »

Osa
2 kwietnia, 2017 11:15
Reply to  Grzegorz M.

Dzięki Grzesiu, za ten Twój wpis. Może w końcu zaczniemy rozumieć, że bezwzględne kopanie się w „podbrzusze” niczego – oprócz bólu – nam nie przyniesie. To, że pochodzimy z „dwóch światów” nie musi oznaczać, że nie możemy być razem, wzajemnie się szanować i rozumieć. A jednak – jakże trudno te proste wydawałoby się wartości i zasady w życiu stosować. Gdy pisałem o tym, że to nasze „skażenie” wojskiem uniemożliwia nam w znacznej mierze działanie wywołało to mieszane reakcje, w tym posądzenie o to, że zamierzamy się schować za plecami innych. To inne zjawisko – zjawisko odsuwania się w cień, aby… Czytaj więcej »

KOBRA
3 kwietnia, 2017 06:56
Reply to  Grzegorz M.

Szanowny Grzegorzu M. przekazujesz mi argumenty, które ja znam na co dzień. Wybrałeś taką pracę to nie narzekaj, że ktoś cię przerzuca z JW do JW czy, że jeździsz na misję. Na misje jedziesz po to, żeby zarobić i zwiększone lata pracy ci się liczyły. A o mrozie nie mów. Bo co ma powiedzieć wartownik, który nie tak jak ty – sporadycznie – pracuje na mrozie – tylko 365 dni jest w ekstremalnych warunkach np. upały, zimno, burze i inne jeszcze anomalia pogodowe. A porównaj sobie jego pensje a swoją. Porównaj ile lat on musi przepracować np. jak zaczynał pracę… Czytaj więcej »

Osa
3 kwietnia, 2017 11:22
Reply to  KOBRA

Pozdrawiam i spieprzajcie z mon-u t….y, bo jedynie psujecie stawki i zabieracie ludziom pracę – czyż nie tak, Kobra? A tak przy okazji – pochwal się, że projekt wywalenia z resortu byłych żz to Wasz projekt – tak czy nie?? Do wszystkich, którzy mieli jeszcze jakieś wątpliwości powinno dotrzeć, dlaczego ani ja, ani Marek, ani wielu z byłych żz – obecnych pracowników wojska – nie ma w kwestii walki o wynagrodzenia żadnego ruchu. Nie tylko dlatego, że resort wskaże nas palcem ale skopią nas ci, którzy rzekomo o te pracownicze prawa walczą. Tyle, że dla swoich, do których byli żz… Czytaj więcej »

KOBRA
4 kwietnia, 2017 14:20
Reply to  KOBRA

Osa, nic nie wiem o żadnym projekcie o usuwaniu żołnierzy z JW. Jakby taki był – na pewno się pod nim podpiszę, bo takie jest moje negatywne zdanie na ten temat.
Ale teraz są ważniejsze tematy, np. PUZP.
Pozdrawiam

Jarek
1 kwietnia, 2017 22:40
Reply to  KOBRA

A może inaczej, zostawcie tych wszystkich emerytów, altruistów, patriotów, „kochających swą pracę” (itp. jak by ich nie nazywać) niech „służą” za jałmużnę dla obronności kraju, a pozostali potrafiący i chcący pracować, niech zmienią pracodawcę. Czas zweryfikuje czy pozostali w RON, podołają stawianym zadaniom, czy będzie konieczność zatrudnienia podwykonawców, outsourcingu itp. – na wolnorynkowych zasadach. Konieczna praca sama się nie zrobi, ktoś będzie musiał ja wykonać. Ponoć nastały czasy pracownika, w „biedronkach” brakuje rąk do pracy, pensje są regulowane przez rynek, a nie ustawy, układy zbiorowe itp. Narzekamy, że pracownik „biedronki” zarabia więcej od „wartownika pracującego z bronią” i porównujemy „odpowiedzialność”… Czytaj więcej »

Osa
2 kwietnia, 2017 11:26
Reply to  Jarek

Zgoda – również uważam, że tak jest. Jest i tak, jak w moim zakładzie pracy, gdzie do ogłaszanego parę razy „castingu” na wartownika – nikt się nie zgłaszał albo zakwalifikowani – rezygnowali. Postanowiono wówczas poszukać ratunku w miejscowym UP. No i przedstawiciel zakładu, z intratną propozycją pracy, pojechał sprawę załatwić. Gdy tam dowiedziano się, że wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1745 zł, wybuchnięto śmiechem i zakazano wywieszać taką ofertę pracy. Koniec końców, została wywieszona bez podania stawki wynagrodzenia ale z wykazem tych rożnych naszych dodatków. Może się ktoś skusi, może naiwny się znajdzie. Do czasu aż się zorientuje – ile tak naprawdę… Czytaj więcej »

radek
31 marca, 2017 22:21

Osa , jestem rozczarowany tym co napisałeś …. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny… Nie cytuję Cie do końca , choć powinienem , tam jest odpowiedź.

Jacek
1 kwietnia, 2017 19:14

A może w końcu jakiś protest ogólnokrajowy. To chyba można zrobić. Pracownicy ze stażem 20 lat i więcej pierwszy raz są informowani, że chce im się zabrać a nie dać, tak rozumiem nowy PUZP (pracuje w warunkach szkodliwych i dla mnie zmiana PUZP po 30 latach pracy spowoduje stratę ok. 249 zł, to są po prostu kpiny). O obiecanych (lub nie obiecanych) podwyżkach nie piszę, bo to nie jest DOBRA ZMIANA. MON cały czas traktuje nas przedmiotowo, więc czas pokazać w mediach, gdziekolwiek, że jest taka grupa ( niemała ) pracowników w Polsce, która non stop robiona jest w balona.… Czytaj więcej »

Osa
1 kwietnia, 2017 20:06

Radek – gdybyś wiedział, jaki był mój pierwotny wpis byłbyś może mniej rozczarowany. Został zmieniony przez Marka po konsultacji ze mną i może słusznie. Powiem tak. Każdy projekt – zwłaszcza medialny – musi mieć swoją twarz, swój znak rozpoznawczy. „Czy naprawdę uważasz, że znakiem rozpoznawczym pracowniczego protestu w resorcie mógłby być były żołnierz zawodowy?? I co?? Dziennikarz 1 programu TVP przystawi mi mikrofon do twarzy i słodko zapyta: Panie X a ile ma pan emerytury wojskowej, bo słyszałem, że byl pan żołnierzem zawodowym?? Albo przekaz taki – nie słuchajcie tych zadymiarzy, bo to byli żołnierze, których chcą usunąć z resortu… Czytaj więcej »

KOBRA
3 kwietnia, 2017 07:08
Reply to  Osa

Osa – to, że NSZZ PW sobie przywłaszczyło pismo NSZZ „Solidarność” to dla nas żadna nowość. Ten związek potrzebuje sukcesu a coraz mniej go ma i ludzie zaczynają się znowu z niego wypisywać. Będziemy robili, co możemy, bo chcemy współpracować z każdym, któremu zależy żeby były zmiany w PUZP, czy wyższe wynagrodzenia niż proponuje MON. Chcemy powiadomić Szefa Solidarności – Piotra DUDĘ jak jesteśmy postrzegani w MON i tu traktowani. Jak wygląda dialog ze strony prawicy (PIS-u). To platfusy z PO już lepiej rozmawiali z nami niż ta dobra zmiana. NIC PRZY STOLE JUŻ NIE ZAŁATWIMY I JA TO DOBRZE… Czytaj więcej »

Osa
1 kwietnia, 2017 20:35

W komunikacie na stronie NSZZ PW można przeczytać cyt: „Rozmowy z RON w dniu 27 marca. …strona związkowa po uprzednim spotkaniu w siedzibie ZG, ( za wyjątkiem „ Sektora Obronnego” ) przekazała na ręce Podsekretarza Stanu uzgodnione stanowisko ……. w sprawie komunikatu jaki został zamieszczony przez MON po poprzednim spotkaniu w dniu 20 marca b.r.”… „Strona związkowa” – czyli kto?? Oto cytat z dokumentu, który znają nieliczni…… „Przedstawiciel SK PC MON NSZZ „Solidarność” przedłożył na ręce Podsekretarza Stanu oświadczenie podpisane przez sześć organizacji związkowych (bez zz Sektora Obronnego) dotyczące komunikatu MON opublikowanego w dniu 22 marca 2017 r. na stronie… Czytaj więcej »

1 kwietnia, 2017 20:53
Reply to  Osa

„…przedstawiciel NSZZ „Solidarność” przekazał Oświadczenie (czytaj TUTAJ) dotyczące zamieszczenia na stronie internetowej MON komunikatu ze spotkania w dniu 22 marca 2017 r., pod którym podpisali się przedstawiciele sześciu działających w resorcie obrony narodowej reprezentatywnych organizacji związkowych.”
A o treści ze strony „TARCZY” nie wspominasz? Nie odpowiada prawdzie? To tak na marginesie. 🙂

Osa
2 kwietnia, 2017 09:07

Odpowiada prawdzie ale to nie powód do chluby. Prawda nie powinna być towarem deficytowym a powszechnym jak powietrze, bo też jest ludziom jak powietrze niezbędna do godnego życia.
PRAWDA. Chodzi właśnie o tą prawdę – o nas, o naszym bycie i o naszym życiu.
Jeżeli będziemy gotowi do PRAWDY – DAMY RADĘ…

eelaa
3 kwietnia, 2017 21:30
KOBRA
4 kwietnia, 2017 11:44
Reply to  eelaa

eelaa, a wiesz co zrobił Kaufland? Zakupił kasy samoobsługujące klientów. Polikwidował kilka kas, zwolnił kilka pań z normalnych kas i nie musi płacić 13 zł. Mają oszczędności na pracownikach i na płacach, i znowu biznes zachodni się z nas śmieje. Ja jak podałem kiedyś swojemu pracodawcy, że kasjerki w Biedronce na wsi zarabiają po 2700 zł brutto, to powiedział, że mam prawo sobie zmienić pracę lub załatwić podwyżkę w RON taką, że będzie odpowiadała wynagrodzeniu kasjerki. I właśnie głęboko sobie wziąłem słowa pana pułkownika i realizuję drugi wariant, i do tego dążymy przy obecnych negocjacjach. Zobaczymy co z tego wyjdzie.… Czytaj więcej »

Osa
4 kwietnia, 2017 16:57

KOBRA napisał: Chcemy powiadomić Szefa Solidarności – Piotra DUDĘ jak jesteśmy postrzegani w MON i tu traktowani. Jak wygląda dialog ze strony prawicy (PIS-u). To platfusy z PO już lepiej rozmawiali z nami niż ta dobra zmiana. NIC PRZY STOLE JUŻ NIE ZAŁATWIMY I JA TO DOBRZE CZUJĘ I WIEM. OK, Kobra – to dedykuję ci to co poniżej zacytowałem. Solidarność może to załatwić w „try miga”, jeżeli naprawdę chcecie cokolwiek załatwić a nie robić jedynie dobre wrażenie na pw. Dedykuję sprawę strajku solidarnościowego także zz zrzeszonym w OPZZ. Niech ta federacja, podobnie jak Solidarność pokaże tą swoją solidarność z… Czytaj więcej »

Mariusz
4 kwietnia, 2017 17:55

Trzymam za WAS kciuki przed jutrzejszymi rozmowami.

murzyn
4 kwietnia, 2017 19:37

Zaskoczcie nas swoją postawą i nieugiętością jutro. Trzymajcie się i pamiętajcie o setkach, którzy mimo rozgoryczenia i rzucaniu w was błotem (bezsilności i frustracja) tak naprawdę trzymają kciuki i was popierają! Przekujcie drodzy związkowcy te energie PW i KSC w młot, który rozkruszy wreszcie weneckie lustro, za którym stoimy dla włodarzy z MON.
Wróćcie z tarczą a nie na tarczy.
Powodzenia!

suarez
5 kwietnia, 2017 07:44

Zaskoczyć to powinni nas Panowie z resortu. Czas skończyć z tym dziadostwem, czas zdjąć różowe okulary i dostrzec fakty. Przecież to wstyd dla Was – Panowie decydenci z Resortu Obrony Narodowej, żeby pracownicy RON musieli żebrać – tak, nie pomyliłem się – żebrać o sensowną podwyżkę. Rozbieżność kwot o jaką toczy się wojna jest tak niska, że aż żenująca, że musi trwać tak długo. Wstyd, wielki wstyd, Panowie. Sam fakt, że kadra, nawet szeregowy, który w MON jest dosłownie chwilę ma już podwyżki, a pracownicy RON, jak zwykle w okolicy czerwca-lipca, jest ewidentnym odzwierciedleniem tego jak jesteśmy traktowani. Proszę, abyście… Czytaj więcej »

robotnik
5 kwietnia, 2017 10:40

I na kiedy ustaliliście datę kolejnego spotkania?

zniesmaczona sytuacja
5 kwietnia, 2017 12:44

I co tam jak rozmowy? ciekawa jestem ile w tym roku dostaniemy jak na razie po kazdym spotkaniu jest mniejsza kwota jak zawsze zreszta

Mariusz
5 kwietnia, 2017 18:24

Jakieś informacje odnośnie dzisiejszego spotkania w MON pojawią się @Marek?

5 kwietnia, 2017 20:22
Reply to  Mariusz

Witaj @mariusz, nie przewidujemy informacji z dnia dzisiejszego w formie nowej aktualności na stronie „TARCZY”. Zakladamy, że będzie jeden komunikat za całe 3-dniowe obrady nad zmianami. Dzień dzisiejszy był typową wymianą poglądów nad tym co ma być a co nie i dlaczego – w dochodzeniu do wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie propozycji ron. Dotarliśmy do art. 17, omijając np. art. 15-16 i – podobnie jak w dniu 27 marca – w zasadzie w żadnej ważnej sprawie zapisanej w tych artykułach nie dokonując żadnych zmian w aktualnie obowiązującej treści PUZP. W trakcie tego spotkania, Pełnomocnikowi MON zostało wręczone – opracowane przez… Czytaj więcej »

radek
5 kwietnia, 2017 18:32

Z braku wiadomości odnośnie obrad, pozwolę sobie zamieścić link do wypowiedzi p. Dudy szefa NSZZ Solidarność.
http://praca.interia.pl/news-w-polsce-nastal-czas-pracownika-przewodniczacy-nszz-solidarn,nId,2378471
w szczególności ten tekst grubym drukiem.
My nie mamy nic przeciwko, aby dobry pracownik ukraiński pracował w naszym kraju, tylko ma pracować na takich samych warunkach i zasadach, jak polski pracownik, czyli z umową o pracę, minimalnym wynagrodzeniem (…) – podkreślił Duda.
Proszę zwrócić uwagę pomijając narodowość tego pierwszego … jak polski pracownik, czyli z umową o pracę, minimalnym wynagrodzeniem … – podkreślił Duda.

5 kwietnia, 2017 20:34
Reply to  radek

@radek, to chyba tylko tak wyszło… trochę niezręcznie z tą wypowiedzią Przewodniczącego Dudy.

Kasia
5 kwietnia, 2017 19:20

Czy jakis maly przeciek z dzisiejszego spotkania bedzie? Czy chociaż cos drgnęło w dobrą stronę???

5 kwietnia, 2017 20:39
Reply to  Kasia

Witaj @Kasiu, na razie nic dobrego nie mogło drgnąć, gdyż na stole leżą propozycje zmian przedstawione przez ron.

Osa
5 kwietnia, 2017 22:24

Marek Kazimierczak napisał: Witaj @Kasiu, na razie nic dobrego nie mogło drgnąć, gdyż na stole leżą propozycje zmian przedstawione przez ron. Dobrze a wiec trwają rozmowy na temat zmian w PUZP. Zmian, które chociaż dotyczą wszystkich pw – są dla nich tajne. Rozmowy właściwie także, gdyż ja żadnego dokumentu związkowego odnoszącego się do projektowanych przez resort zmian nie widziałem. OK, mamy stanowisko dotyczące wysokości środków wydatkowanych na nagrody w zakładach pracy ale to przecież jedynie stosunek do jednej z jakże wielu zmian planowanych przez resort. Prosiłem o jakakolwiek dyskusję o tych zmianach – czasu nie było i dyskusji nie było.… Czytaj więcej »

5 kwietnia, 2017 23:03
Reply to  Osa

@Osa napisał: OK, mamy stanowisko dotyczące wysokości środków wydatkowanych na nagrody w zakładach pracy ale to przecież jedynie stosunek do jednej z jakże wielu zmian planowanych przez resort. Nie, @Osa, nagrody to nie jest zmiana planowana przez resort. To jest fakt. To się już dzieje a poprzedzone zostało zapisem w decyzji budżetowej MON na rok 2017. To, że podobne regulacje zostały zawarte w projekcie zmian – to jedno, a drugie, że te zmiany już są w praktyce realizowane, nie czekając na ostateczne rozstrzygnięcie negocjacji. Stanowisko Strony Społecznej odnosi się więc do faktów, a nie zamiarów. Nie wiem dlaczego zmiany są… Czytaj więcej »

Osa
6 kwietnia, 2017 07:06

Marek – albo celowo unikasz odpowiedzi na moje wątpliwości albo rzeczywiście nie bardzo pojmujesz, o co mi chodzi. Fakt – mam ten projekt i podobnie, jak Tobie spędza mi sen z powiek. Jest to jednak w intencji resortu projekt jedynie dla potrzeb negocjacji. Konkretny zapis brzmi: „Wersja przeznaczona wyłącznie na potrzeby negocjacji protokołu dodatkowego nr 31”. Powszechnie rozumiane to jest (także przez Ciebie) tak, że zajmuje się tym jedynie określony zespół. Dobrze – a te związkowe zespoły to skąd niby wiedzą co dla ludzi dobre?? Pytał ich ktoś o to?? Ja kwit mam ale – wybacz – nie wiem co… Czytaj więcej »

6 kwietnia, 2017 19:33
Reply to  Osa

@Osa, zakończyłeś swój wpis: „To co pisze jest także dla nich…” Jeżeli jest TAKŻE dla nich, to również jest dla mnie. A ja życzyłbym sobie, aby członek „TARCZY” w przypadku, gdy ma zastrzeżenia do przewodniczącego Związku – napisał do niego na maila i wtedy zostanie on zarejestrowany i udzielona będzie odpowiedź w zakresie tych zastrzeżeń. To miejsce jest po to, aby dawać komentarze do publikowanych tematów i – w miarę możliwości – odpowiadania na zamieszczane komentarze. Ty jednak, od pewnego czasu zrobiłeś sobie swoisty „hydepark” i uważasz, że możesz poprzez dokonywanie wpisów oceniać wszystkich wokół, a szczególnie tych, którzy uczestniczą… Czytaj więcej »

Grzegorz M.
7 kwietnia, 2017 20:55

Marku – czy udało się uzyskać odpowiedź?

7 kwietnia, 2017 21:55
Reply to  Grzegorz M.

Zapewne chodzi Ci o termin uruchomienia podwyżek. Jak już pisałem, Pełnomocnik MON stwierdził, że oczekują na decyzję Ministra o terminie uruchomienia środków.

Osa
6 kwietnia, 2017 07:34

Poniżej przedstawię jeden z wielu dokumentów zz którego już w resorcie nie ma To dokument określający szczegolowo stanowisko strony społecznej wobec propozycji resortu Jestem przekonany że poniższy sposób negocjacji z ukazaniem intencji stanowiska i propozycji strony społecznej jest bardziej zbliżony do oczekiwań pw Ci co zajmują sie dlużej problematyką związkowa wiedzą że takie stanowiska były w necie publikowane w przeddzien negocjacji aby wszyscy wiedzieli z czym związek na rozmowy idzie Nowe czasy – jak widać nowy styl pracy To co poniżej to już historia Myslę ze niektórzy jednak się z nią zapoznają po to oby to co w układzie już… Czytaj więcej »

Osa
6 kwietnia, 2017 10:42

Marek napisał: „To, że podobne regulacje zostały zawarte w projekcie zmian – to jedno, a drugie, że te zmiany już są w praktyce realizowane, nie czekając na ostateczne rozstrzygnięcie negocjacji” Te projektowane zmiany w obszarze, którego dotyczy stanowisko związkowe są następujące; Art. 49c 1. W ramach środków na wynagrodzenia pracodawca tworzy fundusz nagród w wysokości 1 % wynagrodzeń osobowych według stanu na dzień 1 stycznia – z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników. 2. Pracodawca może, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia i w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, zwiększać fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, maksymalnie do wysokości… Czytaj więcej »

6 kwietnia, 2017 19:56
Reply to  Osa

@Osa napisał: Więc o co kaman, bo nie poniał ja …. Więc wyjaśniam, o co kaman: W decyzji znalazł się zapis o obligatoryjnym tworzeniu funduszu nagród w wysokości 1% dla wszystkich jednostek objętych PUZP. Pełnomocnik MON zwrócił się do dyrektora Budżetowego z zapytaniem, jak to rozumieć w kontekście art. 45 ust. 1 PUZP. Dyrektor Budżetowego odpisał, że w procedowaniu znajduje się stosowna decyzja, która wszystko wyjaśni i nie będzie problemów z interpretacją PUZP. To było w lutym. W macu Inspektorat Wsparcia wystąpił do Budżetowego o zwiększenie planu wydatków na zabezpieczenie dla wszystkich jednostek budżetu na tworzenie 1% funduszu nagrodowego. Budżetowy… Czytaj więcej »

Osa
6 kwietnia, 2017 11:20

Aby temat nagród izakończyc a przywolana w Oświadczeniu tezę pana prof podważyć następujący fragment jednego z artykułów omawiających problem nagrody pienięznej… Nagroda jest wynagrodzeniem w rozumieniu art. 183c K.p., co oznacza, że do nagrody jako świadczenia przyznawanego pracownikowi na podstawie uznania pracodawcy mają zastosowanie reguły jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę jednakowej wartości (por. wyrok SN z dnia 21 stycznia 2011 r., sygn. akt II PK 169/10, OSNP 2012/7-8/86). Jak wyjaśniał Sąd Najwyższy w powołanym wyżej wyroku, pracownik co do zasady, nie ma roszczenia o nagrodę, gdyż jest to świadczenie uznaniowe. Od powyższego istnieją jednak dwa wyjątki, a… Czytaj więcej »

6 kwietnia, 2017 20:04
Reply to  Osa

Nie będę się wypowiadał w odniesieniu do tego wyroku, gdyż pan profesor był przez lata sędzią SN a zresztą sam poczytaj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Walerian_Sanetra
dlatego jest dla mnie Jego dorobek naukowy ważny a nie pojedyncze wyroki. I tego się będę trzymał.
W odniesieniu do regulaminu premiowania z propozycji ron, tak właśnie zrobiliśmy jak napisałeś. Czasem też się nam zdarzy przewidzieć Twoje myślenie.

Edek
6 kwietnia, 2017 13:24

Negocjacje trwają a tu Grabski przyklepał 8 milionów (8.000.000) na zapomogi dla żołnierzy zawodowych bo oni są bardzo biedni… ręce opadają

6 kwietnia, 2017 20:06
Reply to  Edek

@Edek, te środki zostały zapisane w decyzji budżetowej MON na rok 2017, więc ich uruchamianie w ciągu roku nie budzi już takich emocji, jak przy zapoznaniu się z treścią decyzji budżetowej w styczniu br.

Edek
6 kwietnia, 2017 13:38

Zapomniałem dodać że to pierwsza transza, ciekawe ile ich będzie 4, 8 ?
a pieniążków na podwyżki nie ma, dostaniemy po 100/150zł na rękę i żadne związki nie wynegocjują więcej niż było zaplanowane w budżecie na 2017 nie ma bata ! premii na święta też nie będzie, o kwartalnej można sobie pomarzyć a wypłata już poszła na rachunki i raty.. wesołego alleluja

423
0
Would love your thoughts, please comment.x