Skip to main content

Współpraca (?) Pełnomocnika MON ze związkami zawodowymi

By 16 kwietnia, 2020Aktualności

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 175/MON z dnia 12 kwietnia 2007 r. (czytaj – TUTAJ) do bieżącej współpracy ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników resortu obrony narodowej oraz do reprezentowania w tym zakresie Ministra Obrony Narodowej powołany został Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi. Funkcję tę pełni Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych.

Zgodnie z tą decyzją Pełnomocnik MON w szczególności upoważniony został do:

– koordynowania współpracy organów wojskowych ze związkami zawodowymi w prawach dotyczących pracowników;

– organizowania negocjacji z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających pracowników w sprawach Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej (PUZP);

– organizowania spotkań Ministra Obrony Narodowej z właściwymi statutowo organami organizacji związkowych zrzeszających pracowników;

– formułowania opinii i wniosków dotyczących problematyki pracowników, a w szczególności: świadczeń socjalnych, zatrudnienia, wynagrodzeń oraz instrumentów realizacji spraw pracowniczych.

Pełnomocnik sprawuje również funkcję Przewodniczącego nieetatowego Zespołu do spraw stosowania w resorcie układów zbiorowych pracy, do zadań którego należy w szczególności:

– prowadzenie rokowań z organizacjami związkowymi w zakresie aktualizowania PUZP;

– wypracowywania stanowiska resortu obrony narodowej w sprawach proponowanych zmian postanowień w PUZP;

– uzgadniania stanowiska resortu obrony narodowej dotyczącego treści dokumentów przedkładanych przez związki zawodowe na spotkania negocjacyjne.

Dlaczego odwołuję się do tej decyzji, skoro właśnie minęło 13 lat od jej wydania?

 Przypominam o tej decyzji, gdyż żadne z zadań w niej wskazanych nie jest obecnie realizowane. Można jedynie zauważyć, że nazwa funkcji: „Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw Współpracy ze Związkami Zawodowymi” na stałe już pojawia się w główce każdego pisma podpisywanego przez Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych nawet wówczas, gdy sprawa nie dotyczy realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Pełnomocnika MON.

Wygląda więc na to, że po decyzji pozostał wyłącznie „szyld”, gdyż…

Od 2018 r. Pełnomocnik MON nie zorganizował żadnego spotkania Ministra Obrony Narodowej ze stroną społeczną, chociaż związki zawodowe wielokrotnie domagały się takiego  spotkania.

Od 2018 r. Pełnomocnik MON nie zorganizował żadnych negocjacji nad zmianą treści PUZP, nawet w tak newralgicznej sprawie dla zasad wynagradzania pracowników, jak zmiana tabeli stawek miesięcznych wynagrodzenia zasadniczego. Brak negocjacji w tym zakresie ma już daleko idące konsekwencje, co szczególnie widoczne było w trakcie przeprowadzania ostatnich podwyżek wynagrodzeń.   

Od 2018 r. przedstawiane przez związki zawodowe propozycje zmian do PUZP „załatwiane są” przez Pełnomocnika MON jednoosobowo… chociaż decyzja Ministra wymaga, aby stanowisko resortu obrony narodowej do tych propozycji było wypracowywane przez Zespół. Z dostępnych nam informacji wynika, że Zespół, o którym mowa w decyzji praktycznie nie funkcjonuje, gdyż od 2018 r. Pełnomocnik MON nawet nie zwołał żadnego spotkania.

Od 2018 r. nie mamy informacji, aby Pełnomocnik MON podjął jakąkolwiek próbę koordynowania współpracy organów wojskowych ze związkami zawodowymi w sprawach dotyczących pracowników, chociaż problemów z tą współpracą nie brakowało. Mamy natomiast informacje, że w tym okresie Pełnomocnik MON nie podjął się koordynowania żadnej ze spraw, o które występowaliśmy, a czego dobitnym przykładem w ostatnim czasie były wystąpienia naszego Związku w sprawach związanych z epidemią, brakiem konstruktywnego dialogu ze strony pracodawcy na poziomie zakładu pracy, czy braku podwyżek wynagrodzeń w odniesieniu do członków KSC.

W świetle powyższego należy wskazać, że skoro postanowienia decyzji Ministra Obrony Narodowej nie są w ogóle w resorcie obrony narodowej przestrzegane, najrozsądniej byłoby ją uchylić. Chociaż wiele decyzji zostało uchylonych, z tą tak się nie stanie z uwagi na fakt, iż została ona wydana w kwietniu 2007 r. Zatem, jeżeli nie można jej uchylić, to może nadszedł czas aby jej treść zacząć w praktyce realizować.

Aktualnie na stronie ministerstwa, przy zadaniach Departamentu Spraw Socjalnych  zapisano m.in.: „Realizacja zadań związanych z pełnieniem przez Dyrektora Departamentu funkcji Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do Spraw Współpracy ze Związkami Zawodowymi”.

A te zadania zostały określone właśnie w decyzji Nr 175/MON z 2007 roku… (MK)

4.6 7 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
96 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
pracownik
16 kwietnia, 2020 07:48

Troszkę mi przykro, że przeszliście do porządku dziennego po tym jak KSC zostało potraktowane w sposób delikatnie mówiąc mało elegancki. Spodziewałem się na ten temat aktualności z analizą tego co się stało ale jak widać nie jest to istotne. Pozdrawiam.

16 kwietnia, 2020 09:14
Reply to  pracownik

pracowniku, na temat realizacji podwyżek, w tym ich braku w odniesieniu do KSC będzie następna aktualność.
Stąd nie można powiedzieć, że temat podwyżek został już zamknięty.
Tak po prawdzie, on nie został jeszcze otwarty…

Tomek
19 kwietnia, 2020 11:19

Dlaczego pracownicy KSC w Policji podwyżki dostali, a w MON już nie?
O co tu chodzi? Różnimy się od nich czymś poza przynależnością resortową?
Mam wrażenie, że związki zawodowe pracowników wojska olały sprawę… :/

pracownik
20 kwietnia, 2020 08:03
Reply to  Tomek

Właśnie to jest skandal.
Zrozumiałbym, gdyby wszystkich w KSC tak potraktowano a wychodzi na to, że tylko chłopcami do bicia zostali Ci z MON. Czas po prostu opuścić szeregi KSC i przenieść się gdziekolwiek, bo kompletnie NIC z tego nie mamy, a same obostrzenia, mniejsze wynagrodzenie, brak premii, urlopów nagrodowych i tak dalej.
Uciekać póki czas.

Grzegorz M.
16 kwietnia, 2020 12:06

Nie bardzo wiem, jak mam odebrać „Bardzo pilne” pismo Pana Pełnomocnika MON do przewodniczącego organizacji z dnia 15 kwietnia br. z podziękowaniem za zawarcie porozumień z pracodawcami w zakresie zwiększenia wynagrodzeń pracowników RON w 2020 r. Biorąc pod uwagę, iż faktem jest, że podpisane zostały porozumienia w wszystkimi pracodawcami objętymi działaniem naszej organizacji – to nadal wielkim rozczarowaniem jest wstrzymanie podwyżek w KSC, których również reprezentujemy. Z pracodawcą członków KSC również podpisaliśmy stosowne porozumienie w tej sprawie. Czy mam to potraktować jako drwinę/kpinę z pracowników KSC i przejść nad tym do porządku dziennego?! W tym podziękowaniu nie znaleźliśmy żadnego słowa… Czytaj więcej »

Marcin
17 kwietnia, 2020 08:00

Te pisma od DSS w sprawie monitorowania i podawania do wiadomości statystyki przesłanych do nich od pracodawców porozumień w sprawie podwyżek wynagrodzeń to kolejny etap po 3-krotnych spotkaniach w sprawie sondowania propozycji w sprawie podwyżek. Jak napisałem w innej aktualności, Minister otrzyma od Dyrektora DSS a ten od swoich naczelników – statystyki w kwestii ilości przeprowadzonych spotkań, wysłanych pism, monitorowania sytuacji itp. Co z tego wynika? Wynika, że współpraca ze stroną społeczną jest stale utrzymywana i ma się dobrze. Ale tak naprawdę do czego to zmierza i jaki ma sens, skoro od lat nie realizuje się ustawowych obowiązków. Prawie wszystkie… Czytaj więcej »

17 kwietnia, 2020 09:20
Reply to  Marcin

A ja już z niecierpliwością oczekuję informacji o realizacji tej sprawy na dzień dzisiejszy, czyli 17 kwietnia. Mając na uwadze, że robią to co tydzień – dzisiaj przypada właśnie ten dzień. 🙂
Obstawiam, że przekroczy 50% a przynajmniej powinien…
Chociaż – uwzględniając, że jest epidemia – może jednak nie będzie połowy, może trzeba o 5% obniżyć tę moją prognozę…
No nie, przecież to można robić zdalnie…
Tak, będzie co najmniej 50% i to „co najmniej” jest chyba zbyt skromne…
Tak się zastanawiam… ale to zostawię na inny wpis. 🙂

Jasiu
18 kwietnia, 2020 09:13
Reply to  Marcin

Pan Pełnomocnik DSS nic nie robi. Poza spotkaniami ze stroną społeczną żeby odfajkować statystyki, że on niby współpracuje ze związkami. Może pochwali się Pan tu – na stronie Tarczy – co pan załatwił z pism, które słały organizacje związkowe. Do dnia dzisiejszego nie przeprowadzono żadnego szkolenia dla pracodawców na temat współpracy ze związkami zawodowymi oraz obowiązującymi przepisami związkowymi, bo kto by to miał prowadzić – koledzy Pracodawców, czyli byli „wojskowi”. Pracodawcy nadal naruszają prawa pracowników za przyzwoleniem Departamentu DSS a Pan Dyr. DSS – mając takie narzędzia do działania – nic nie robi w temacie. Jak może Pan Pełnomocnik pisać… Czytaj więcej »

paranik
20 kwietnia, 2020 00:36
Reply to  Jasiu

Bardzo dobrze to Jasiu napisałeś i opisałeś.
Brawo.

Tomasz
21 kwietnia, 2020 19:39
Reply to  Jasiu

Jasiu, tylko Ty wojujesz z pełnomocnikiem, czy Solidarność?

Jasiu
22 kwietnia, 2020 17:17
Reply to  Tomasz

Ja z nikim nie wojuje.

Lila
23 kwietnia, 2020 15:33

Mam pytanie odnośnie zasad naliczania wyrównania podwyżki.
W marcu byłam na opiece na dziecko w związku z Covid19. Dostałam pomniejszone wyrównanie z tego powodu, bo podobno należy się tylko na dni kiedy byłam faktycznie w pracy.
Czy to jest zgodne z prawem?
Gdyby podwyżka była wypłacana od stycznia, to mimo opieki dostałabym 80% całej kwoty.

Ryszard
24 kwietnia, 2020 17:42
Reply to  Lila

„W marcu byłam na opiece na dziecko w związku z Covid19. Dostałam pomniejszone wyrównanie z tego powodu, bo podobno należy się tylko na dni kiedy byłam faktycznie w pracy.” Tak właśnie jest. Zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru, tzn. pracownikowi za okres zwolnienia lekarskiego z powodu konieczności sprawowania opieki nad członkiem własnej rodziny należy się zasiłek w wysokości 80% przyjętej podstawy wynagrodzenia z okresu dwunastu miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jak z tego wynika, w okresie sprawowania opieki nad członkiem rodziny pobieramy stosowny zasiłek a nie wynagrodzenie za pracę a więc podwyżka wynagrodzenia za ten… Czytaj więcej »

24 kwietnia, 2020 21:03
Reply to  Lila

Lila, trochę brakuje informacji w Twoim wpisie, bo nie wiadomo np. czy korzystałaś w okresie 3 miesięcy poprzedzających tę Twoją opiekę z jakiegoś zasiłku, np. czy byłaś na chorobowym, bo to jest ważne. Jeżeli jednak nie korzystałaś wcześniej (3 miesiące przed opieką) z żadnego zasiłku to podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego (w Twoim przypadku od marca 2019 do lutego 2020) powinna zostać przeliczona w związku z tym, że od stycznia 2020 nastąpiła podwyżka i z pewnością ta podstawa wymiaru do obliczenia zasiłku opiekuńczego będzie wyższa. Zatem z tego tytułu powinnaś otrzymać odpowiednie wyrównanie zasiłku opiekuńczego za marzec. Co więcej, jeżeli jesteś… Czytaj więcej »

Tomasz
26 kwietnia, 2020 14:15

Webinarium dzisiaj o 18:00. Przeciwko cięciom w sektorze publicznym i służbie cywilnej.
https://www.facebook.com/events/282857402716965/?active_tab=about

Ryszard
27 kwietnia, 2020 09:31
Reply to  Tomasz

Niech to wystarczy za komentarz do tego co sie obecnie dzieje… Arek 4 dni temu Tak oto urzednik ze swojej mega pensji 3 brutto dorzuci sie do leasingu na nowe auto „bankrutujacego” prywatnego biznsmena, ktory i tak obecne straty szybko sobie odbije…jestem oburzony obecna sytuacja..przciez to my Sluzba Cywilna jestesmy najblizej politykow we wszelkiej masci ministerstwach/urzedach centralnych piszemy ustawy/rozporzadzenia nawt najglubsze bo oni (politycy)bez nas bez zaplecza Sluzby Cywilnej nie zrobia nic..a co dostajemy w zamian…rzad negocjuje z gorniokami bo Ci nie godza sie na 80% pensji na 3 miesiace, IPN dostanie podwzke, Sluzba Wieziennna juz dostala…i co oni sa… Czytaj więcej »

Ryszard
28 kwietnia, 2020 15:45
Reply to  Tomasz

Niejako odpowiedzią red. Radwana na moje wystąpienie ale zapewne również i inne – jest ten jego kolejny artykuł naświetlający problematykę zatrudnienia i wynagrodzeń w ksc.
Polecam:
https://forsal.pl/praca/aktualnosci/artykuly/1471495,praca-kto-pozegna-sie-z-praca-w-urzedzie-ustawa-umozliwiajaca-ciecia-etatow-juz-obowiazuje.html

Ryszard
30 kwietnia, 2020 14:37
Reply to  Tomasz

I kolejny – świeży – artykuł red. Radwana o problemach ksc. Polecam. https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1472480,zwolnienia-w-administracji-ciecia-protesty-urzednikow.html Pozwoliłem sobie także zacytować jeden z komentarzy pod tym artykułem, bo jest celny i zawiera w moim przekonaniu istotę problemu: Scarlett(2020-04-28 13:26) To sa sladowe oszczednosci budzetowe, mizerne PR-owe a dalekosiezne skutki dla sprawnosci dzialania panstwa ogromne. Dla zobrazowania – ktos ma niezly samochod, bezawaryjny, nie wymaga napraw tylko biezacej konserwacji no i duzo pali. Samochod jest narzedziem pracy. I ten ktos postanawia ten samochod sprzedac i kupic gruchota, ktorego zaleta jest niskie spalanie. W pierwszym miesiacu bomba, kasa ze sprzedazy dobrego auta jest, na paliwo wydaje… Czytaj więcej »

Jack strong
27 kwietnia, 2020 09:36

….i nas wydupczyli bez mydła …z podwyżką ….pierdolenie o Szopenie i w ..uja zrobili ino raz!!!….500 brutto ….urwa kto to liczył ???…i gdzie te 500 brutto …oszukali ??!…krętacze ..łodziejstwo w białych rękawiczkach.

Neo
5 maja, 2020 08:01
Reply to  Jack strong

Pisywali tu tacy, którzy twierdzili, że podwyżki po równo to „prostactwo”, że psycholog powinien dostać więcej niż portier. No to dokładnie tak zostały zrobione podwyżki – tylko, że to KSC jest tym razem w roli „portiera”.
Mam nadzieję, że wszyscy z KSC, którzy tak krzyczeli, że podwyżki po równo są niesprawiedliwe, teraz wreszcie są zadowoleni z siebie, bo jest tak jak chcieli – nie jest po równo. 🙂
Trzeba było brać 600 zł od lipca, to byście teraz chociaż te 300 zł mieli więcej.
A w przyszłym roku jak będzie 6% podwyżki, to będzie dobrze 🙂

Misiek
6 maja, 2020 07:33
Reply to  Neo

Jestem pracownikiem WSzW i krzyczałem od początku wszyscy po równo bez wyjątków, więc nie wrzucaj wszystkich do jednego wora, Neo. I nie śmiej się dziadku z czyjegoś wypadku, bo i Ciebie wezmą i potraktują jak potraktowali nas. Ja na szczęście mam tę możliwość i składam wypowiedzenie, bo już znalazłem o wiele lepiej płatną pracę.
Pozdrawiam i trzymajcie się ramy.

Ps. Dopóki będzie tu skakać jeden drugiemu do gardła, to będą z wami robić co będą chcieli. Polecam brać przykład z poczynań KAS – skarbowcy.

Ryszard
6 maja, 2020 08:17
Reply to  Neo

Neo – w przyszłym roku podwyżki wynagrodzeń mogą być zamrożone i to wariant bardzo prawdopodobny… Tu w istocie nie chodzi o te podwyżki dla KSC, bo one w ustawowym okresie nastąpią – jestem o tym przekonany. Tu chodzi o nasze miejsca pracy… Nie tylko tych z ksc ale całej reszty – czyli tych tzw. niemnożnikowców i my wszyscy to niebezpieczeństwo powinniśmy dostrzegać. A komu się wydaje, że wystarczy zwolnic paru byłych mundurowych aby problem zaklepać, to się grubo myli…. Redukcje będą i to spore… Uczyniono wszystko, aby zupełnie rolę zz w tym procesie zmarginalizować a obecny zwierzchnik SZ stosowne ustawy… Czytaj więcej »

Beti
7 maja, 2020 08:37
Reply to  Ryszard

Jestem za rozwiązaniem by źródło dochodu było jedno.
Chcesz pracować, zawieś emeryturę. Nie chcesz zawieszać, korzystaj z emerytury i daj szansę innym znaleźć miejsce pracy. Chyba to etyczne.
Nad takim rozwiązaniem powinien się Rząd pochylić. Wtedy nie trzeba będzie nikogo zwalniać. Bezrobocie byłoby marginalne.
Chcesz, pracuj do 70 nawet.
Chyba zacznę startować w kolejnych wyborach 🙂

Neo
7 maja, 2020 19:17
Reply to  Beti

Beti to typowy przykład czystej wręcz hipokryzji – aby mnie było lepiej a reszta mnie nie obchodzi. W poście wyżej piszesz: „Jestem za rozwiązaniem by źródło dochodu było jedno.” a trochę niżej piszesz: „Ja osobiście jestem zadowolona, bo udało mi się przekonać szefa i wyraził zgodę na dodatkowe zatrudnienie w innej firmie. Umowa zlecenie. Kilka godzin. Płaca godna.”. Czyli Tobie wolno mieć kilka źródeł dochodu, bo dla Ciebie liczy się tylko dobro Twoje i Twojej rodziny, a reszcie należy zabrać taką możliwość? Beti, typowy Polak patriota i do tego zapewne katolik. A bliźniego swego utopiłaby w przysłowiowej łyżce wody. Nie… Czytaj więcej »

Grzesiek
7 maja, 2020 12:31
Reply to  Ryszard

Ryszard. Nie straszmy się. Będzie dobrze. Co roku słyszymy o redukcjach i nikogo nie zwolnili.
A jeśli będą zwalniać, to mam nadzieję wg schematu: pierw osoby w wieku emerytalnym, następnie osoby na umowach terminowych i osoby np. posiadające inne źródła dochodu, jak np. dochody z działalności swoich firm… ja tego inaczej nie widzę.
Nie wyobrażam sobie sytuacji by np. zwolniono mnie a zostawili emeryta lub kogoś na umowie terminowej, czy pracującego dla Zusu… dla składek a mnie pozbawili jakiegokolwiek dochodu… od razu sąd pracy i wybronię się sam i to polecam zrobić wszystkim w razie czego.

Ryszard
7 maja, 2020 16:27
Reply to  Grzesiek

Grześ – tu nie chodzi o straszenie a o realia a one są takie, że w ostatnich 2 latach zatrudnienie tylko w moim zakładzie pracy zmniejszono o kilkadziesiąt stanowisk. Podobnie zapewne było i u Ciebie. Faktem jest, że nikogo być może nie zwolniono ale też wielu nie przyjęto i rezerwy w zakresie tego „zwijania” struktur się po prostu pokończyły. Jeżeli więc obecnie jedni z nas wskazują drugich do odstrzału, zamiast się wszyscy wspólnie przed redukcjami bronić, to nie jest wyjście ani dobre, ani uczciwe. Bo kryteriów społecznych takiej redukcji nie wyważymy w pełni obiektywnie, choćbyśmy się nie wiadomo jak starali.… Czytaj więcej »

KSC_WKU
5 maja, 2020 13:31

https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=27303

Tak się walczy o swoje…
I dostaną zapewne, zostaniemy jedyni bez podwyżki. Nie ma z kim, nie ma czym, oni mają argumenty i jest ich więcej, nas garstka i już pogodzonych z tym, co się wydarzyło.
Ja osobiście jeszcze pracuję ale w międzyczasie szukam pracy, wiadomo rynek pracy teraz słaby ale trzeba próbować. A jak się już znajdzie, to na pewno będzie lepiej, bo ile jest takich miejsc pracy, że ktoś zarabia tyle co my…?

Beti
7 maja, 2020 07:36

Neo, typowy Polak patriota i do tego zapewne katolik. A bliźniego swego utopiłby w przysłowiowej łyżce wody. Nie chce mi na nawet komentować takich wypowiedzi.
Podwyżka mnożnika będzie wypłacona w terminie późniejszym. Ja osobiście jestem zadowolona, bo udało mi się przekonać szefa i wyraził zgodę na dodatkowe zatrudnienie w innej firmie.
Umowa zlecenie. Kilka godzin. Płaca godna. Jak ma się konkretny zawód nie trudno coś znaleźć.

Neo
7 maja, 2020 19:44
Reply to  Beti

„Neo, typowy Polak patriota i do tego zapewne katolik.” – to prawda, przyznaję się.
Mało tego – jestem z tego dumny.
Nikogo nie mam zamiaru nigdzie topić, wręcz przeciwnie, to ja pisałem, że wszyscy mamy takie same żołądki co nazwałaś „prostactwem”.
Beti, na tym forum większość osób to Polacy, patrioci i katolicy. Nie uważam, aby był to powód do wstydu.
Najważniejsze, że Ty osobiście jesteś zadowolona, bo jak widać tylko to jest dla Ciebie ważne.

paranik
7 maja, 2020 21:02
Reply to  Beti

Beti czy Ty się słyszysz co mówisz? Lepiej nie startuj w wyborach.
Jeśli jedno źródło dochodu, to rzuć jedną posadę.
Mnie też się nie chce komentować Twoich postów.

Grzesiek
8 maja, 2020 16:47
Reply to  Beti

Beti… pierw piszesz jedno zaraz sama sobie przeczysz… neo ma rację.
Ty możesz mieć dodatkową pracę a zabraniasz tego innym??? Nie, no szczyt bezczelności i to galopującej… ja nikogo nie wskazuję do zwolnień, piszę tylko, że gdyby były konieczne a wierzę, że nie są konieczne zwolnienia – to odbędą się tak, jak to napisano wg zasad Premiera i zasad sprawiedliwości społecznej… tylko tyle

KSC
7 maja, 2020 15:10

To w końcu wiadomo coś o podwyżkach dla pracowników korpusu służby cywilnej?

Ryszard
8 maja, 2020 08:38
Reply to  KSC

KSC – chciano zrealizować zamiary polityczne a następnie „uporządkować” problem budżetówki, w tym zwłaszcza ksc stąd ta zwłoka w realizacji tegorocznej „podwyżki”, bo te ok. 200 zł, na które możecie liczyć (6%) to w istocie nawet nie rekompensata tegorocznej – rzeczywistej inflacji. Sprawa jak wiadomo się przeciągnie, więc nie ma co dalej zwlekać z tą „regulacją”. Nastąpi więc ona zapewne pod koniec tego miesiąca, z wyrównaniem od stycznia w ustawowej wysokości. Niektórzy, jak np. ksc skarbówki otrzymają więcej. U nas ksc również ma taką szansę, jednak jedynie teoretycznie – przy założeniu, że istnieje u nas sytuacja analogiczna jak w ksc… Czytaj więcej »

8 maja, 2020 10:32
Reply to  Ryszard

Napisałeś, Ryszardzie, że: „Niektórzy, jak np. ksc skarbówki otrzymają więcej. U nas ksc równiez ma taką szansę, jednak jedynie teoretycznie – przy założeniu, że istnieje u nas sytuacja analogiczna jak w ksc skarbówki. Jednak tak nie jest i na to się nie zanosi. Dlatego podwyżka w wysokości takiej, jak dla naszych niemnożnikowców jest problematyczna, natomiast ta ustawowa – w moim przekonaniu – nastąpi.” Nie wiem, o czym myślałeś pisząc o analogicznej sytuacji, więc „sypnę” Ci garścią informacji w tym zakresie. Przeciętne zasadnicze wynagrodzenie pracowników ksc zatrudnionych w 2019 r. w WKU to kwota 2918 zł podczas, gdy w KAS –… Czytaj więcej »

8 maja, 2020 10:51

Analizując natomiast wzrost wynagrodzeń zasadniczych członków KSC w latach 2018-2019, można stwierdzić, że: – w WKU – wynagrodzenia zasadnicze wzrosły z 2704 zł w 2018 do 2918 zł w 2019, czyli o 214 zł; – w komendach powiatowych (miejskich) PSP wzrosły z 2614 zł w 2018 do 2946 zł w 2019, czyli o 332 zł; – w oddziałach SG wzrosły z 2571 zł w 2018 do 2928 zł w 2019, czyli o 357 zł; – w komendach powiatowych (miejskich) wzrosły z 2443 zł do 2797 zł w 2019, czyli o 354 zł. Co zatem się stało w przypadku pracowników KSC… Czytaj więcej »

8 maja, 2020 11:14

Zresztą, analogiczna sytuacja wystąpiła również w przypadku pracowników KSC zatrudnionymi w WSzW.
Płace zasadnicze w WSzW wzrosły w ub.r. z 3008 zł w 2018 do 3179 zł w 2019, czyli jedynie o 171 zł podczas, gdy w:
– komendach wojewódzkich Policji – z 2959 zł w 2018 do 3299 zł w 2019, czyli o 340 zł;
– komendach wojewódzkich PSP – z 2695 zł w 2018 do 3018 zł w 2019, czyli o 323 zł…

I takie są fakty. 🙁

Ryszard
8 maja, 2020 10:59

Jak zwykle zresztą – nie zrozumieliśmy się, zwłaszcza przy okazji dyskusji na temat sytuacji płacowej ksc naszego resortu… Gdyby Twoje emocje nie dominowały nad obiektywnym rozeznaniem tematu, zapewne do tego niezrozumienia by nie doszło. Napisałem cyt.: „przy założeniu, że istnieje u nas sytuacja analogiczna jak w ksc skarbówki. Jednak tak nie jest i na to się nie zanosi.” – mając na myśli to i jedynie to, że w tej tzw. skarbówce istnieje bardzo dynamiczny ruch społeczny na rzecz wywalczenia tego, co się im należy a co – jak wiadomo – było przedmiotem wcześniejszych uzgodnień z ich komitetem protestacyjnym. U nas… Czytaj więcej »

8 maja, 2020 11:40
Reply to  Ryszard

Oczywiście, Ryszardzie, że się różnimy, bo Ty to postrzegasz ze swojego punktu widzenia i pracownika opłacanego wg PZUP chociaż – jak widzę – masz jakąś wiedzę o różnych projektach, które miały być „od początku” w odniesieniu do ksc… Nie wiem, który ze zz wskazuje kto ma być do odstrzału a kto nie, ale z pewnością nie jest nim TARCZA. I nie będzie. Na chwilę obecną mamy prawie 4 tysiące stanowisk nie obsadzonych a zatem w naszym resorcie pracowników jeszcze brakuje… Nie można więc mówić o zwolnieniach a raczej zmniejszeniu liczby zatrudnienia bazowego. Co więcej, nie wiem, czy w ramach budżetu… Czytaj więcej »

Ryszard
8 maja, 2020 13:34

Tu nie chodzi o to, czy te przerosty zatrudnienia są, czy ich nie ma. Zupełnie nie o to chodzi. Tu chodzi o działanie „pod publikę” mające na celu stosowne przełożenie na poparcie i dla rządu i dla obecnego prezydenta. A jak cała reszta społeczeństwa spogląda na tegoroczne podwyżki w budżetówce przedstawiać nie potrzeba… Tu przecież chodzi o medialne wykorzystanie „uwalenia” budżetówki po to, aby pokazać całej reszcie, że rządzący ograniczenia rozpoczynają od siebie. Czy rzeczywiście tak jest?? Oczywiście jest nieco inaczej ale miliony niezorientowanych określony przekaz kupi i o to właśnie chodzi. Sytuacja pod te majowe wybory była taka: Władza… Czytaj więcej »

Grzesiek
10 maja, 2020 07:17
Reply to  Ryszard

Ryszard apropo tego zwalniania ewentualnego ludzi. Skoro jest dużo stanowisk nieobsadzonych (mam na myśli te długotrwale nie obsadzone), to ja myślę niech one znikną.
Skoro zakład/jednostka sobie radzi bez nich… i tak zz powinny to argumentować ewentualnie.
Ale ja serio uważam, że w wojsku redukcji chyba nie będzie. A jakby były, to pierw niech kasują stanowiska nieobsadzone i tyle.

Ryszard
10 maja, 2020 12:13
Reply to  Grzesiek

Grześ – to wszystko nie jest takie łatwe…
Tematu nie rozwijam…

Grzesiek
10 maja, 2020 21:17
Reply to  Ryszard

Wiem chyba o co Ci chodzi Rysiek… napiszę tak. Chciałbym żeby nie było zwolnień ale jeśli by miały być… napisałem w dwóch komentarzach jak powinny się odbyć w pierwszej kolejności a w drugiej w ostateczności.

Ryszard
13 maja, 2020 09:22
Reply to  Grzesiek

Aby chociaż na moment odsunąć te dywagacje na temat zwolnień, które mogą w wielu firmach – także i u nas – zamienić się na okresowe – 3-miesięczne zwolnienia /coś na kształt „darowanego” nam przez pracodawców „urlopu bezpłatnego” przy czym – prawdopodobnie państwo zapłaci nam jakieś marne grosze, abyśmy w tym czasie z głodu nie umarli/ pragnę poinformować, że w moim zakładzie pracy zakończyliśmy z końcem ubiegłego miesiąca podział środków na zwiększenie wynagrodzeń. Cała operacja przebiegła 2-etapowo. Etap pierwszy charakteryzował się podziałem całej naliczonej na stanowiska z planu zatrudnienia kwoty i rozdzielono ją równo dla wszystkich w ten sposób, że każdy… Czytaj więcej »

KSC_WKU
11 maja, 2020 13:33
Reply to  KSC
Ryszard
13 maja, 2020 09:35
Reply to  KSC_WKU

Witaj
Dzięki za tą „wrzutkę”…
Ciesze się, że wynik tego spotkania z Szefową KAS skłania do dokładnie takich wniosków, jak te moje wywody tu na tym forum.
To spotkanie – chociaż nie dotyczyło problemów naszych członków ksc – bezpośrednio wyjaśnia nam wiele i niejako utwierdza nas w naszych własnych przewidywaniach, co pozwala patrzeć optymistycznie na zakończenie kwestii regulacji dla tej kategorii pracowniczej w naszym resorcie.

Beti
8 maja, 2020 09:35

Ludzie, ludzie. Pracując na zlecenie nie odbieram nikomu chleba.
Ale etat na państwowej posadzie i do tego emerytura to jest nie fair.
Zleceń jest od groma, dobrze płatnych ale do tego trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, często jeszcze studia podyplomowe.
Niestety, nie są one w zasięgu wszystkich.

Beti
8 maja, 2020 10:06
Reply to  Beti

Większość emerytów jakich miałam zaszczyt poznać podczas mojej wieloletniej pracy zawodowej, to w najlepszym przypadku inżynierowie od huku a w najgorszym po rocznym kursie szkoły średniej zdawanym eksternistycznie.
Nie odnaleźliby się na rynku cywilnym chyba, że przy pracy fizycznej.
Kiedyś nie matura, lecz chęć szczera…

Ryszard
8 maja, 2020 17:27
Reply to  Beti

Szanowna Pani …. Mógłbym oczywiście stosownie skomentować te Pani wywody ale nie chcę, bo na komentarz nie zasługują. Inżynierowie od huku – pisze pani. Widać takich w wojsku potrzeba… Podobnie jak gdzieś indziej potrzeba np. inżynierów i magistrów od fotoniki, doradztwa filozoficznego, etnofilologii kaszubskiej, prowadzenia stada bydła mlecznego /tak, tak…/ czy wojskoznawstwa, zoofizjoterapii lub np. psychologii transportu. Polecam także studia podyplomowe „pies w społeczeństwie” w sławnej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, czy „życie wśród kwiatów” na tej samej uczelni. Ręczę, że zamówień będzie w bród po takich studiach podyplomowych… Ja np. jestem nawigatorem lotniczym i ukończyłem także zupełnie inne… Czytaj więcej »

Beti
9 maja, 2020 12:05
Reply to  Ryszard

Nie miałam zamiaru nikogo urazić i lekceważyć.
Jeśli się ktokolwiek tak poczuł, z całego serca przepraszam. Pana również.
To były moje osobiste poglądy. Każdy ma prawo mieć inne.

Ryszard
9 maja, 2020 17:02
Reply to  Beti

Sprawy nie ma. Szanuję Pani poglądy, chociaż ich nie podzielam. Proszę więc uszanować i moje a one są takie, że każdy ma konstytucyjne i moralne prawo do pracy zgodnej z jego możliwościami i kwalifikacjami. Ma prawo, aby takiej pracy szukać i aby ją wykonywać, jeżeli tylko chce i ze względów zdrowotnych może… To prawo nie może być zakwestionowane inaczej, jak poprzez ocenę tej pracy i jej przydatność. Jeżeli świadczę pracę, świadczę ją dobrze, nie naruszam zasad w niej obowiązujących i mam w niej sukcesy – to ani mój wiek i emerytura, ani liczna rodzina, ani mąż alkoholik, czy żona niezguła… Czytaj więcej »

Beti
9 maja, 2020 18:21
Reply to  Ryszard

Kończąc już te dywagacje. Panie Ryśku, więc wie Pan doskonale co miałam na myśli. Ja pracuję od 1989 (czas przemian). Potrafię obserwować i wyciągać wnioski. Różne „przypadki”się zdarzały. Zanim podjęłam pracę, moje wyobrażenia były takie, że mundur zobowiązuje. Nie będę się rozpisywać o rozczarowaniu. Pochodzę z gór. Zawsze byłam uparta i płynęłam pod prąd. Wiele lat w związkach dało mi siłę przetrwania. Dosłownie. Wielu mnie zwalniało, straszyło. Teraz, gdy za kilka lat emerytura – śmiać mi się chce z pajacy, którzy w PZPR prym wiedli a teraz klęczą przy balaskach. Modlą się, ciekawe, do którego Boga. Wiem, że przemawia przez… Czytaj więcej »

WKU
8 maja, 2020 11:15

Hmm a właściwie to na co my mamy czekać, skoro ustawa budżetowa wraz z nową kwotą bazową już obowiązuje, tylko podwyżki z wyrównaniem jeszcze nienaliczone??

Ryszard
8 maja, 2020 13:38
Reply to  WKU

WKU – odpowiadając Markowi, starałem się odpowiedzieć także i Tobie.
Może – jak zwykle – nie bardzo mi to wyszło ale starałem się przedstawić skąd – w moim przekonaniu – taka a nie inna sytuacja. Uważam także – czemu dałem już wyraz, że to całe przeciąganie się właśnie kończy i niebawem zapadną w kwestii Waszych podwyżek konkretne decyzje.
Nikogo one wprawdzie w pełni nie zadowolą – ale będą.

Ryszard
13 maja, 2020 13:54
Reply to  Ryszard

Na koniec tej naszej dyskusji o tym, co będzie czy być może, próbka tego jak działają w innych resortach oraz służbach mundurowych. Dla przykładu – oto jak problem rozwiązano w Policji: 1/ – 24 kwietnia 2020 w związku z pojawiającym się wśród pracowników Policji coraz większym niepokojem dotyczącym pojawiających się informacji na temat redukcji etatów w myśl art. 15zzzzzo ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – na wniosek funkcjonujących w MSW i A związków zawodowych, Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias skierowała do Pana Ministra MSWiA Mariusza Kamińskiego pismo dotyczące zwołania spotkania lub telekonferencji… Czytaj więcej »

Jurek
14 maja, 2020 19:09
Reply to  Ryszard

Bo w policji adresaci pism na nie odpowiadają. A w wojsku „nie i ch…”

Grzesiek
16 maja, 2020 12:47
Reply to  Jurek

Albo w myśl zasady… czemu nie odpowiadają… – chyba najpopularniejsze sformuowanie w wojsku.
Nie, bo nie…

Olo
12 maja, 2020 16:36

Czy przyspieszona wypłata socjalu w tym roku, ma związek z planami zamrożenia socjalu i 13 pensji na czas nieograniczony?

KSC_WKU
14 maja, 2020 14:02

https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=27329

Zacytuję tutaj słowa Pana Ryszarda, bo w pełni się z nimi zgadzam, chociaż dotyczyły pracowników Policji ale oni też walczyli o swoje:
„A u nas??
U nas nadal trwają wróżenia z fusów i płonne nadzieje zamiast konkretów, bo w istocie nikt dotychczas się konkretnie nie ruszył a my nic nie wiemy.
Nie ruszył się – tak wynika z mojej wiedzy żaden związek zawodowy naszego resortu.
Ani jeden – chyba, że się mylę….”

aAndrzej61
20 maja, 2020 10:01
Reply to  KSC_WKU

Pobieżnie analizując link, który zamieściłeś to KSC w skarbówce średnia wynosi ok. 6350 zł, jeżeli mają otrzymać 820 zł na etat a to jest wzrost o 12.9 %.
W moim WKU średnia to 3490 zł, niech średnia KSC w MON wynosi 4500 to i tak jesteśmy 100 lat za murzynami.
Jeżeli oni dostana 820 zł w KSC to nie widzę żadnych przeszkód dla 500 zł dla KSC w MON.
I tu rola dla central związkowych by tego dopilnowały. Żadnych jednorazówek, które nie mają skutków na lata następne.

Beti
19 maja, 2020 10:25

Nowa kwota bazowa z wyrównaniem od stycznia ma być wypłacona przy czerwcowej wypłacie.
Reszta jest jeszcze dyskutowana (być może będzie druga transza) albo tylko jednorazowa nagroda.
Redukcje jeśli będą to minimalne. Ok 1%.
Tyle z „przecieków”.

Grzesiek
21 maja, 2020 15:00
Reply to  Beti

Beti… nie siej bzdur…. nikt nie wie jak będą wyglądały redukcje i czy w ogóle będą.
W całej sferze budżetowej nikt nic nie wie.
W wojsku wiedzą??
Aaaakuraaat

Beti
22 maja, 2020 07:30
Reply to  Grzesiek

Info mam z wiarygodnego źródła. Rozpatruje się redukcje w KSC.

Ryszard
23 maja, 2020 21:35
Reply to  Grzesiek

Grześ, właśnie sejm zatwierdził podstawę prawną do tych redukcji w całej sferze budżetowej – nie tylko w administracji rządowej a założę się, że pan prezydent stosowną ustawę natychmiast podpisze.
No, ale Solidarność porozumienie w sprawie poparcia wiadomego kandydata w zbliżających się wyborach podpisała…
Piszę to w aspekcie durnowatych wywodów na pewnym forum znanego i tu wszystkim „działacza”, który usiłuje wywodzić jak bardzo Solidarność dba o pracowników budżetówki, w tym naszego resortu.

Grzesiek
25 maja, 2020 06:10
Reply to  Ryszard

Rysiek ja czegoś w tym ostatnio popieprzonym kraju nie rozumiem… Kryzys, nie będzie na wypłaty itp… kurwa na wypłaty nie będzie ale na zwiększanie zasiłków, rozdawanie kasy na lewo i prawo mają. Ochrona miejsc pracy… czemu nikt im tego w mediach nie zarzuci. Przecież to jest śmieszne.mało to pasożytów dziś jest?? Znam kolesia. Prawdziwego cwaniaka. Ma z 3 firmy. Na każde brał po znajomościach dofinansowania. Znajomi w urzędach, sądach itp ale ok. Jego firmy działają w najlepsze a korzysta w najlepsze z kasy od rządu… nikogo nie zwalniał. W firmach rodziny… takich firm osób są tysiące. A najlepsze jest to,… Czytaj więcej »

Ryszard
25 maja, 2020 13:35
Reply to  Grzesiek

Wsparcie pracodawców – m.in. możliwość zawieszenia wpłat na fundusze socjalne czy niestosowania przez pracodawców niektórych postanowień układów zbiorowych oraz regulaminów wynagradzania – zawiera projekt nowej tarczy antykryzysowej 4.0 – podało MR w komunikacie. Projekt przygotowało MR we współpracy z m.in. KPRM, MAP, MF, MRPiPS, MSWiA, BGK, UOKiK, UKNF, ZUS i UZP. Według wicepremier i minister rozwoju – Jadwigi Emilewicz cytowanej w komunikacie, projekt wypracowano „w dialogu z przedstawicielami pracowników, w tym w szczególności z NSZZ Solidarność”. Jednocześnie w w/w projekcie, którym już w środę zajmie się Sejm „atrakcjami” przygotowanymi wcześniej dla administracji państwowej objęto już całą sferę budżetową, czyli także… Czytaj więcej »

Grzesiek
25 maja, 2020 21:29
Reply to  Ryszard

Ryszard… po huj rząd myśli o wakacjach i daniu 1000 zł, skoro do kurwy nędzy myśli w kółko.i straszy zwolnieniami ludzi… no to jest poziom kretynizmu już.dosłownie. kiedy my, Polacy się w końcu obudzimy i wyjdziemy na ulice a wybory zbojkotujemy…
Robią kurwa z nami co chcą… a to.my ich wybieramy…

KSC
20 maja, 2020 13:54

https://www.money.pl/podatki/goraco-w-skarbowce-szykuje-sie-protest-juz-jest-wielkie-wrzenie-6512196289120385a.html
TAK SIE DZIAŁA.
A reprezentanci pracowników służby cywilnej wojska pewnie nadal czekają na jakąkolwiek odpowiedź z MON… której oczywiście nie będzie, tak samo jak obiecanych podwyżek. Smutne.

BLACK METAL
21 maja, 2020 08:52
Reply to  KSC

Chodzą słuchy, że w urzędzie MON wynagrodzenia majowe mają być wypłacane wg nowej kwoty bazowej z wyrównaniem od stycznia.

KSC
21 maja, 2020 19:12
Reply to  BLACK METAL

Okej, bardzo fajnie, ale nie takie były obietnice Ministerstwa w sprawie podwyżek…
Związki, niestety, nie potrafią lub nie chcą zawalczyć o KSC…

BLACK METAL
25 maja, 2020 15:11
Reply to  KSC

Wypłata wg nowej kwoty bazowej znowu wstrzymana.
Brawo.

Jolka
22 maja, 2020 10:53

A czy na 15 sierpnia coś jest planowane dla nas ?

Grzesiek
23 maja, 2020 06:53
Reply to  Jolka

Wątpię.

Olo
26 maja, 2020 10:47

Dwie osoby taki sam staż, takie same podstawy, taka sama premia, różnica w nagrodzie jubileuszowej 1000 zł.
Czy to możliwe?

Ryszard
26 maja, 2020 17:33
Reply to  Olo

Olo, dwukrotnie zadałeś pytanie i ci nie odpowiedziano. Ponieważ uważam, że tak robić nie należy, spróbuję ja Tobie odpowiedzieć… Twoje pierwsze pytanie brzmiało cyt.: „Czy przyspieszona wypłata socjalu w tym roku, ma związek z planami zamrożenia socjalu i 13 pensji na czas nieograniczony?” W moim przekonaniu nie jest to oczywiste dlatego, że w kwestii tego tzw. socjalu mieszają się aktualnie rożne projekty i zamiary – od jego zwiększenia oraz zmniejszenia obciążeń podatkowych a także wprowadzenia dotacji urlopowej pokrywanej w 90% przez państwo do zaprzestania odpisu i zamrożenia wszelkich wydatków z tego funduszu. Właściwą odpowiedź znajdziesz w zakładzie pracy u osób,… Czytaj więcej »

olo
27 maja, 2020 07:47
Reply to  Ryszard

dziekuje

Ryszard
28 maja, 2020 09:29

„W niepozornym przepisie odsyłającym do wcześniejszych regulacji rząd chciał poszerzyć listę instytucji, w których w wypadku kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią miałby prawo zarządzić redukcje zatrudnienia bądź ograniczenie płac. Pierwotnie przyznał sobie to prawo jedynie w odniesieniu do administracji rządowej i wojewodów. W Tarczy 4.0 rozwinął to jednak do wszystkich „jednostek sektora finansów publicznych”. Tak sformułowany przepis obejmowałby więc także m.in. organy władzy publicznej, kontroli państwowej (np. NIK) i ochrony prawa, sądy i trybunały, jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, PAN, państwowe i samorządowe instytucje kultury itd. Po protestach części z objętych skalą nowego przepisu instytucji do… Czytaj więcej »

Beti
28 maja, 2020 11:37

Do 15 czerwca powinna nastąpić wypłata 6%.
Co do pozostałej kwoty, wszystkie związki czekają na odpowiedź Ministra.
Może zechce wyjść z twarzą.

Ryszard
1 czerwca, 2020 09:57
Reply to  Beti

Tu nie chodzi o to jaką twarz ma minister, tylko o uczciwość. A ta uczciwość nakazuje wywiązanie się z publicznego zobowiązania w kwestii podwyżek dla KSC MON. W taki sposób, jak zostało to określone w piśmie DSS, którego wykonanie zostało wstrzymane. W innych obszarach tej służby występują bardzo podobne zjawiska ale tam członkowie tej służby i ich związkowi przedstawiciele twardo występują w obronie godziwej zapłaty za świadczoną pracę. A oto jak problem rozwiązano w skarbowce, która jest od dawna przykładem dla innych w zakresie walki o prawa i przywileje tej służby: https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=27359 Można więc napisać, że oni właśnie swój płacowy… Czytaj więcej »

Arkadio
4 czerwca, 2020 07:15
Reply to  Ryszard

A takie pisemko otrzymali Pracownicy i Funkcjonariusze KAS w dniu wczorajszym, tj. 03.06.2020.

https://www.skarbowcy.pl/blaster/extarticle.php?show=article&article_id=27371

Piotr
7 czerwca, 2020 21:00
Reply to  Arkadio

Ciekawe kiedy wypłata 6 procent kwoty bazowej dla pracowników WKU

KSC
10 czerwca, 2020 15:34
Reply to  Beti

15 czerwca już w poniedziałek, a o wypłacie 6% dalej nic nie słychać.

Beti
11 czerwca, 2020 08:12
Reply to  KSC

No dokładnie. Wszystkie spływające informacje o terminie wypłaty kwoty bazowej mijają się z prawdą. Najpoźniejszy termin do końca czerwca. Tak wynika z ustawy.
Żenujące jest milczenie przedstawicieli związków. Ale cóż mają powiedzieć, skoro oprócz kilku kartek papieru wysłanych do „władz” – nie zrobiono więcej nic.

Piotr
8 czerwca, 2020 05:44

Ciekawe kiedy wypłata kwoty bazowej dla WKU

aAndrzej61
8 czerwca, 2020 12:01
Reply to  Piotr

Ponad 2 tys. pracowników KSC w TOAW zadaje sobie takie pytanie codziennie od podpisania ustawy budżetowej.
I co z tego wynika – nic.
Większość dostała swoje 500, więc sprawy nie ma.

BLACK METAL
8 czerwca, 2020 14:19
Reply to  Piotr

Ciekawe kiedy wypłacą te 6% w urzędzie Ministra.

TOAW
9 czerwca, 2020 15:02
Reply to  Piotr

Jeśli padnie decyzja o wypłacie, to najprawdopodobniej termin wypłaty zostanie ustalony do 26 czerwca.
Też już czujecie ten zapach „kiełbaski”???

WKU
10 czerwca, 2020 23:24
Reply to  TOAW

Szczerze, niech sobie rządzący tą kiełbasę wyborczą w d..pe wsadzą…
Łaski „Pana” nie chcę, tylko jestem ciekawy jak tych ochotników powołają, skoro WKU tak traktują…
Jeszcze trochę i im się odmieni, i zaczną doceniać.

TOAW
11 czerwca, 2020 20:40
Reply to  WKU

Coś wymyślą.
W końcu przed wyborami wypadałoby ogłosić sukces 😉

Z WKU
12 czerwca, 2020 17:07
Reply to  WKU

A co się ma odmienić?
Każdy się żali, psioczy i narzeka, ale jakby nie patrzeć to w WKU i WSzW praca idzie po staremu, jak gdyby nic w ogóle się nie stało.
Góra sama daje nam argumenty do walki, ale co z tego, jak zamiast się zjednoczyć i np. pokazać, ile znaczymy choćby w stosunku do ostatniej akcji flagowej MON, tj. ćwiczeń rezerwy 15 czerwca, to komendy i sztaby wojskowe rywalizują ze sobą w akcjach promocyjnych.
Po co przejmować się grupą, która siedzi cicho i robi swoje?
Dopóki KSC w MON-ie się nie zjednoczy, to nie znaczymy nic…

Michal
9 czerwca, 2020 16:21

Panie Ryszardzie jest Pan obecny jeszcze na tym forum? Pozdrawiam

KSC
11 czerwca, 2020 18:59

Uważam, że wszyscy pracownicy korpusu służby cywilnej powinni wypisać się z członkowska w Związkach Zawodowych w MON, ponieważ są one bardzo nieskuteczne.
Według mnie płacenie składek w obecnej sytuacji nie ma absolutnie żadnego sensu, skoro nie widać jakichkolwiek efektów ich działania.

Leszek
12 czerwca, 2020 12:05
Reply to  KSC

Od kiedy KSC należy do ZOZ?

Beti
14 czerwca, 2020 18:07
Reply to  Leszek

Od zawsze.
Począwszy od Pomorza WKU i Wszw Szczecin po Kołobrzeg i Gdańsk!!
Południe Polski również Tarnów, Rzeszów.
Także Warszawa i Lublin.
Jest nas niewiele więc i % należących będzie zawsze mniejszy niż innych pracowników wojska.
Proszę spojrzeć uczciwie na sprawę.

były_ksc
17 czerwca, 2020 16:06

Dzień dobry,
 
proszę o pomoc. Ponieważ rozwiązałem umowę w KSC MON i przeszedłem na pracownika wojska proszę o wyjaśnienia jak oblicza się wynagrodzenie u pracowników wojska z PUZP? chodzi mi o kolejność obliczania przy podstawie, wysłudze i premii. Jak to wygląda? Ktoś może pomóc?
 
Załóżmy następujące dane:
 
Podstawa: 3000zł
Wysługa 10%
Premia 12%
 
Z góry dziękuję za wyjaśnienie.

18 czerwca, 2020 12:17
Reply to  były_ksc

Nie wiem, czy o to Ci chodzi ale by obliczyć Twoje wynagrodzenie brutto najprościej można pomnożyć 3000 przez 1,22 i otrzymasz swoje wynagrodzenie brutto, czyli kwotę 3660 zł.
Nie ma przy obliczaniu pensji żadnego kombinowania, gdyż każdy z tych składników liczony jest od podstawy, czyli wynagrodzenia zasadniczego, które u Ciebie wynosi 3000 zł.
Stąd wysługa 10% od 3000 zł daje kwotę 300 zł plus premia 12% od 3000 zł daje 360 zł a oba te składniki wraz z zasadniczym (3000 zł) dają Twoją pensję brutto na poziomie 3660 zł.
Pozdrawiam.

Close Menu
96
0
Would love your thoughts, please comment.x