Skip to main content

Kolejne rozmowy w MON

By 21 marca, 2017Aktualności

Poprzedni tydzień był bardzo owocny w zakresie podejmowanych działań. W środę 15 marca 2017 r., wypracowano wspólne stanowisko Strony Społecznej (czytaj TUTAJ) na najbliższe spotkanie w MON (odbędzie się w dniu 22 marca 2017 r.). W trakcie prowadzonych konsultacji Strona Społeczna – zdając sobie sprawę, że nie można przeprowadzić podwyżki płac bez dokonania zmian w PUZP – omawiała dwie propozycje zmiany tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego do Układu, tj. zaproponowaną przez NSZZ PW i przygotowaną przez MKK. Z uwagi na fakt, iż przedstawiciele NSZZ PW uznali, że w ramach budżetu płac MON na 2017 rok nie ma środków na pokrycie tegorocznych skutków finansowych tabeli przedstawionej przez MKK oraz nie mieli pewności, czy w ogóle MON będzie chciał takie rozwiązanie wprowadzić Strona Społeczna zdecydowała, że do resortu obrony narodowej przesłane zostaną – w celu wyliczenia skutków finansowych – obie tabele. Aby przybliżyć przesłane projekty tabel, na roboczo objaśniamy (TUTAJ) zawarte w nich zmiany.

Czyżby wiec nastąpił przełom w zakresie współdziałania Strony Społecznej? Być może, chociaż niekoniecznie. Ostatni raz wypracowanie wspólnego stanowiska Strony Społecznej zdarzyło się w lutym 2015 r., gdy przedstawiane były do MON żądania modernizacji pracowniczych płac w latach 2016-2020 a także w dniu 29 września 2015 r., gdy przedstawiciele organizacji związkowych podpisali się pod wystąpieniem do Prezydenta RP Pana Andrzeja DUDY (czytaj TUTAJ). Ostatecznie działania te przyniosły znikomy skutek, gdyż po drodze ta związkowa współpraca się „rozszczelniła”. Jak będzie tym razem?

W dniu 15 marca br. do Podsekretarza Stanu w MON Pana Bartłomieja GRABSKIEGO skierowano również pismo MKK (czytaj TUTAJ) będące odpowiedzią na przesłaną – w dniu 10 marca br. – do organizacji związkowych propozycję zmian do PUZP (czytaj TUTAJ). W zasadzie należy stwierdzić, że do organizacji związkowych przesłano obowiązujący PUZP z naniesionymi w nim zmianami co spowodowało, że treść PUZP była tak naprawdę sama w sobie jedną wielką propozycją zmiany. Wychodząc naprzeciw prośbie Departamentu Spraw Socjalnych, która wskazuje, że cyt.: „(…) przesłany projekt propozycji zmian PUZP przeznaczony jest wyłącznie dla stron tego układu na potrzeby prowadzonych rokowań. W związku z powyższym prosimy o jego nierozpowszechnianie i niepublikowanie w innym celu.na chwilę obecną – nie zamieszczamy go na naszej stronie.

Uwzględniając powyższe działania, po najbliższym spotkaniu z MON spodziewamy, że:

  • zwiększona zostanie wielkość środków pierwotnie wskazywana przez MON na wzrost płac pracowników wojska w 2017 r.;
  • przekazane nam zostaną skutki oceny regulacji (SOR) do resortowych zmian do PUZP;
  • przedstawione zostaną wyliczenia skutków finansowych dla obu propozycji tabel miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego zawartych w przesłanym do MON wspólnym stanowisku Strony Społecznej (prawdopodobnie fakt przesłania tych tabel był powodem przełożenia terminu spotkania), co pozwoli podjąć decyzje o dalszym kierunku prac w tym zakresie;
  • dojdzie do uzgodnienia wspólnego stanowiska Strony Resortowej i Społecznej o potrzebie nowelizacji najpilniejszych zmian w PUZP (zmiana tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego i wprowadzenie jednakowej wysokości premii), opracowany zostanie projekt harmonogramu spotkań stron i wskazany horyzont czasowy na dokonanie tych zmian w PUZP. (MK)
0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
132 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Rysiek z Klanu.
21 marca, 2017 17:35

Ładne tabelki. Lepiej nie można było wytłumaczyć ale i tak niektóre osoby np. dowódca warty rozprowadza informacje,że wartownik będzie miał VIII kat. zaszeregowania (2800 zł) z boku jest wytłumaczenie, że według tabeli MKK wartownik będzie miał VI (2400zł.) kat.zaszeregowania. Panie Adamie, jak się coś czyta – to ze zrozumieniem. Co do mówienia to jutro się okaże, czy związki będą mówić jednym głosem. Oby w końcu się tak stało. Pozdrawiam negocjatorów .

21 marca, 2017 17:59

Widzę @Ryśku z Klanu, że prowadzisz tu jakąś swoją konwersację z dowódcą warty – Panem Adamem…

Rysiek z Klanu.
21 marca, 2017 18:32

Nie cierpię ludzi, którzy mają wyłożone wszystko na tacy a jeszcze prostej rzeczy nie rozumieją.
I tak wtedy powstają plotki. Nie zrozumie tego, co kto napisał a jeszcze innych wprowadza w błąd. Ale – Pan Adam jest specjalistą w zwalczaniu i pomawianiu związków a sam jest członkiem NSZZ PW.
Nadeszła chwila, żeby wskazywać takie osoby, bo ktoś się napracował (przygotował tabelę) a taka osoba wszystko przekręca. To właśnie takie osoby robią zły obraz związkom. To na tyle.

Popieram
21 marca, 2017 18:53

Wreszcie jakieś konkrety! Brawo Panie Marku, popieram propozycję obiema rękoma. Od dłuższego czasu przyglądam się tym wszystkim dyskusjom i uważam, że to ZZ Tarcza chce zrobić najwięcej dla zwykłych szarych nędzarzy pracujący dla MON. Chciałbym tylko, żeby tym razem nie było tak, jak w zeszłym roku, że z dużej chmury był mały deszcz. Ja, jako starszy referent mający obecnie zasadniczej 2120 zł i 1% premii regulaminowej zyskam naprawdę sporo i myślę, że nie tylko tacy jak ja. Mam tylko jedną prośbę – nie dajcie się spławić byle czym. Tym razem, nawet gdybyśmy mieli czekać na te podwyżki do grudnia i… Czytaj więcej »

21 marca, 2017 19:17
Reply to  Popieram

Dzięki @Popieram, za te słowa wsparcia dla działań naszych i pozostałych związków zawodowych zrzeszonych w MKK. Oczywiście, że będziemy stali murem za naszymi propozycjami, gdyż nie po to poświęciliśmy ostatnie tygodnie, żeby teraz zmienić front i od tych rozwiązań odstąpić. Mamy swoją wiedzę w tym zakresie, zgromadzoną w tabelach i zestawieniach, i ona wskazuje na to, że nasze propozycje są możliwe do zrealizowania.
Poza tym uważamy, że to rozwiązanie jest również korzystne dla Strony Resortowej, która być może tego jeszcze nie dostrzega. Nasza propozycja zmian porządkuje obszar wynagradzania pracowników i jest to pierwszy krok w kierunku normalności w tym obszarze.

Jan
22 marca, 2017 13:34

Państwa propozycja jest lepsza aniżeli NSZZPW, gdyż bardziej konkretna.

22 marca, 2017 17:43
Reply to  Jan

Też to dostrzegamy jednak, aby ją wprowadzić – trzeba zgody wszystkich zz a przede wszystkim przekonać MON.

Barbara
26 marca, 2017 16:55
Reply to  Popieram

To ja jako samodzielny referent powinnam dostać jeszcze więcej, ale jakoś nie wierzę, bo musiałabym dostać ponad 300 zł, a przy kwocie 202 zl to co, komuś zabiorą?

Olo
21 marca, 2017 19:46

Dlaczego kwoty są w tabeli a nie I gry. = najniższa krajowa? Wiecznie będziemy ten układ poprawiać?

21 marca, 2017 20:21
Reply to  Olo

Wiedząc o wysokości minimalnej płacy najpóźniej we wrześniu, nic nie stoi na przeszkodzie spotkać się ze stroną resortową raz w roku, aby zmienić wysokość stawek miesięcznego wynagrodzenia i ewentualnie dokonać niezbędnych korekt.

Tomasz
21 marca, 2017 19:53

Panie Marku, tylko jedno ważne pytanie. Załóżmy, że wasza propozycja przechodzi, to rozumiem, że z wyrównania od stycznia „nici” tzn. podwyżka mogłaby być wprowadzona dopiero po zmianach zatwierdzonych w poprawionym nowym układzie zbiorowym? Dobrze myślę? Pozdrawiam. Tomasz.

21 marca, 2017 20:26
Reply to  Tomasz

Dokładnie tak. Zresztą, na chwilę obecną też nie można dokonać podwyżek bez zmiany tabel w PUZP. W tym zakresie, o ile mi wiadomo, obie strony nie mają wątpliwości a przynajmniej strona społeczna ten fakt z pewnością dostrzega. Mówienie o wyrównywaniu od 1 stycznia miało sens, gdyby nie trzeba było dokonywać zmian w tabelach. A tabele od 2011 r. nie były zmieniane! W odróżnieniu od minimalnego wynagrodzenia, które co roku było wyższe…

Tomasz
21 marca, 2017 21:31

Tak, tylko co z pieniędzmi na podwyżki na rok 2017 w budżecie skoro dajmy na to podwyżka wchodzi w życie w maju a pieniędzy w teorii miało starczyć na cały rok już od stycznia? Przepadły?

21 marca, 2017 22:04
Reply to  Tomasz

Ustawa w bieżącym roku nie przewiduje podwyżek płac. Na 2017 r. został zwiększony fundusz płac o ok. 174 mln zł i o kierunkach jego przeznaczenia będą rozmawiać ZZ z MON. W naszej ocenie, podstawowym mankamentem w systemie wynagradzania pracowników są znaczne dysproporcje płac, które już od lat występują i – jak dotychczas – nie można było temu zaradzić. Pieniądze nie przepadną, gdyż one zwiększyły fundusz płac ogółem a nigdzie było zapisane, że one są od 1 stycznia br. Nie ma więc obaw – nie przepadną. Wszystkie i tak muszą być wydane w bieżącym roku.

Mariusz
21 marca, 2017 21:47

Czyli ponownie dostajemy po kieszeni. Zgodnie z porozumieniem z 2016 roku miały być podwyżki od stycznia – jak dotąd nie ma. Dlaczego nie realizuje się zapisów porozumienia? Jeżeli propozycje NSZZ lub strony społecznej „przejdą” to też nie od stycznia. Genialne. Tak czy siak dostajemy kolejnego „kopniaka”.

21 marca, 2017 22:09
Reply to  Mariusz

Nie wiem o zapisach jakiego porozumienia piszesz. Nic mi nie wiadomo, aby zostało spisane w 2016 r. jakieś porozumienie. Znam tylko pewne propozycje, które były zawarte w prezentacji MON pokazanej w dniu 6 maja 2016 r., które – jak się dzisiaj okazuje – każda ze stron inaczej interpretowała.

Mariusz
22 marca, 2017 06:50

Chodzi mi o negocjacje z roku ubiegłego. Z informacji wtedy przekazanych wynikało, że zz wraz z MON uzgodniły wzrost wynagrodzeń pracowników wojska na kolejne 3 lata, do roku 2019 chyba. Nie podpisano wtedy żadnego dokumentu z tym związanego?
Jeżeli nie, to jak rozumiem wszystkie ustalenia pozostały w „sferze pobożnych życzeń”, zarówno zz jak i MON.

22 marca, 2017 07:18
Reply to  Mariusz

…wynikało, że niektóre zz wraz z MON… …zarówno niektórych zz jak i MON… Słowo „niektóre” czyni różnicę. Organizacje związkowe zrzeszone w ramach MKK od początku wskazywały, że zachodzi pilna potrzeba zmian PUZP. Nasze stanowisko zostało wyrażone w materiale, który został w 2015 r. rozesłany do najważniejszych osób w państwie. Wówczas jeszcze nie wszyscy rozumieli potrzebę tych zmian. W naszej ocenie działania, które dziś musimy podejmować, powinny być podjęte już w zeszłym roku. Wówczas – być może – nie byliśmy dostatecznie zdeterminowani by o to walczyć, gdyż wcześniej przez lata nie było podwyżek płac. Dziś już nie może być takiego tłumaczenia,… Czytaj więcej »

Igor
21 marca, 2017 19:54

Służba bhp doceniona z tak ulokowanych stanowił służby wychodzi na to że inspektor bhp nie jest samodzielnym stanowiskiem.

21 marca, 2017 20:31
Reply to  Igor

Nie wiem jak ulokowane są stanowiska bhp w propozycji MON, gdyż aktualnie chcemy DOKONAĆ NIEZBĘDNYCH ZMIAN w tabelach i na tę chwilę opieramy się wyłącznie na hierarchii stanowisk, która występuje obecnie w załączniku Nr 1 do PUZP.
Na zmiany tej hierarchii przyjdzie czas później, gdy uporamy się z tą zmianą i w końcu strony Układu zaczną nad Układem merytorycznie pracować.

Olo
21 marca, 2017 20:12

Nie dla kwoty do zaszeregowania. Najniższa grupa = najniższa krajowa. Do końca życia będziemy aktualizować ten układ!

21 marca, 2017 20:35
Reply to  Olo

Minimalna kwota wynagrodzenia również jest określana co roku, a przecież można byłoby np. wskazać, że wynagrodzenie minimalne wzrasta co roku o poziom inflacji z roku poprzedniego…
Poza tym, w systemie jest jeszcze premia 10%, która powinna łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym gwarantować osiągnięcie minimalnego wynagrodzenia.

eelaa
22 marca, 2017 07:26

Panie Marku, zapytanko.
Czy premia regulaminowa 10% ma być tym składnikiem, który będzie równał do minimalnego wynagrodzenia?
To to tego ona ma służyć? Ona ma być gwarantem minimum? Coś chyba nie tak jest w tym systemie, o którym Pan pisze.

22 marca, 2017 08:30
Reply to  eelaa

Premia regulaminowa nie ma równać do minimalnego wynagrodzenia i nie wiem skąd @eelaa wzięłaś taki pomysł. Premia w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego PW będzie integralnym składnikiem wynagradzania wszystkich PW. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, poziom minimalnego wynagrodzenia określany jest w drodze przepisów ustawy i rozporządzenia wykonawczego, więc tego nie zmienimy. Na razie… W propozycji zapisaliśmy najniższe wynagrodzenie dla PW na poziomie 1.900 zł, co z premią pozwoli osiągną poziom wynagrodzenia w kwocie 2.090 zł. Na poprzednim spotkaniu rozmawialiśmy o „być albo nie być” premii. W mojej ocenie i chyba nie tylko w mojej – jest ona przydatna. Przedstawiona przez MKK tabela… Czytaj więcej »

22 marca, 2017 17:54
Reply to  eelaa

Analogicznie jak w przypadku odpowiedzi dla @Osy informuje, że nie uczestniczyłem w dniu dzisiejszym w spotkaniu, w trakcie którego zapadły ustalenia, o których napisano na stronie MON.

radek
21 marca, 2017 22:04

A ja p. Marku liczę na szybką relację ze spotkania ze Stroną Resortową. I że projekt propozycji zmian PUZP przeznaczony wyłącznie dla stron tego układu na potrzeby prowadzonych rokowań od jutra stanie się jawny i przedstawiony przez pana ze stosownym komentarzem. Życzę owocnych rozmów.

21 marca, 2017 22:19
Reply to  radek

Z pewnością na stronie „TARCZY” w dniu jutrzejszym będzie relacja dotycząca spotkania, jednak proszę nie liczyć na to, że ten resortowy projekt układu stanie się jawny i w dodatku z moim komentarzem. Naprawdę, proszę mi wierzyć, w takiej wersji w jakiej został nam przekazany jest – dla nas, którzy jesteśmy z nim w zasadzie za pan brat – trudny do zaakceptowania, gdyż propozycje tam zawarte zmieniają w zasadzie wszystko… również to, co w żadnych okolicznościach nie może być zmienione. Poczekajmy trochę, a podejrzewam, że dojrzejemy do takiej sytuacji, że ten projekt będziemy i my, i resort traktować jako swoisty żart.… Czytaj więcej »

jutka
22 marca, 2017 09:45

Co Wy się tak spinacie wszyscy na to wyrównanie od stycznia?
Lepiej dostać 200 z wyrównaniem od stycznia, czy np. 300 od czerwca, ze skutkami na lata następne? 😉
Powodzenia Panowie, owocnych negocjacji, choć wiem jaki jest opór materii :/

Grzesiek
22 marca, 2017 14:04
Reply to  jutka

Kwota naliczona na stanowisko 202 zł czyli ile do stawki zasadniczej dla każdego?? 120??? 155??? W tamtym roku ogłoszono 250, z czego hehe 230, z czego 180 itd itd…

Jan
22 marca, 2017 12:58

A jakie mamy gwarancje, że pracodawca nie obniży pracownikowi kategorii zaszeregowania? Np. jeśli pracownik ma dolny próg płacowy w kat. XII, to po zmianie kwot w tabeli może zostać wrzucony w kat. XI i zachować tę samą płacę. W jaki sposób zobowiążecie pracodawców do podwyżek , bo sama zmiana stawek tego nie gwarantuje? Można pracownika przeszeregować do niższej grupy, jeśli na danym stanowisku jest taka możliwość i nie ma on w tej chwili dolnego progu najniższej kategorii.

22 marca, 2017 17:42
Reply to  Jan

Propozycja zakłada zaszeregowanie stanowiska do kategorii, więc zajmując dane stanowisko z automatu jest kategoria, bo do stanowiska przypisana jest tylko jedna.

olo
22 marca, 2017 14:17

Juz wiadomo 205 zł w skutku spłata od stycznia

Osa
22 marca, 2017 15:14

I wszystko jasne…
http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/podwyzki-wynagrodzen-dla-pracownikow-wojska-12017-03-22/
Mógłbym napisać… a nie pisałem, że tak będzie ale mi się nie chce… Chciałbym wiedzieć jedno – KTO PO RAZ KOLEJNY PRACOWNICZY INTERES DO SZAMBA WRZUCIŁ???

22 marca, 2017 17:52
Reply to  Osa

Witaj @Osa, nie wiem skąd ten temat o uzgodnieniu kwoty podwyżki na spotkaniu w MON, bo nic takiego nie miało miejsca. Podobno ten tekst został już zamieszczony przed 15, więc pewnie musiał być przygotowany już dużo wcześniej i zakładał inny przebieg spotkania. Ja z pewnością na tym spotkaniu, o którym piszą – nie uczestniczyłem. Na tę chwilę tyle mogę napisać a z pewnością dorzucę coś jeszcze, bo dopiero wróciłem. O tym, że ten tekst był przygotowany jeszcze przed spotkaniem może świadczyć fakt, że na początku spotkania min. Grabski zaproponował, aby kolejne spotkanie odbyło się w najbliższy piątek tj, w dniu… Czytaj więcej »

radek
22 marca, 2017 18:00

P. Marku, wbrew pozorom odpowiedział mi Pan wczoraj na wiele, nie mówiąc prawie nic.
Co do komentarza, nie chodziło mi o pański komentarz, ale strony resortowej /jak rok temu wprowadzając w błąd masy oczekujących/ za pośrednictwem tv. Ale wtedy było inaczej, głośno i z rozmachem. Teraz jakoś cicho …

22 marca, 2017 18:30
Reply to  radek

Wówczas, na ostatnim etapie negocjacji uczestniczył Rzecznik prasowy MON, teraz…

PEWURON
22 marca, 2017 18:12

Panie Marku a nie sądzi Pan, że zamieszczenie takiego tekstu przed końcem negocjacji świadczy o tym, że jest … pozamiatane? W sumie nie stało się nic nowego. Nic, czego cywile by się nie spodziewali.

22 marca, 2017 18:40
Reply to  PEWURON

Mam swoje przemyślenia na ten temat i wiem, że nie był to dobry ruch ze strony MON. Podstawową naszą wątpliwością była możliwość wejścia w życie Protokołu Dodatkowego do PUZP z datą wsteczną, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. Dlatego też Prezes ZZ Militaria dwa razy pytał o potwierdzenie, że taka możliwość istnieje. Strona Resortowa potwierdziła. Niebywałe, jak prawo potrafi się zmieniać. Ostatnio, gdy były w PUZP zmieniane stawki wynagrodzenia, musiało to nastąpić z dniem 1 sierpnia (Protokół Dodatkowy został zawarty w dniu 11 lipca a zarejestrowano w dniu 29 lipca), bo wskazywano ZZ, że przepisy PUZP nie mogą działać… Czytaj więcej »

Mariusz
22 marca, 2017 18:52

Chciałbym aby @PEWURON się mylił, ale coś mi mówi że może być jasnowidzem:(

22 marca, 2017 20:00
Reply to  Mariusz

Strona resortowa naciskała na zz, aby zgodziły się wprowadzić tabelę zaszeregowania stanowisk opracowaną przez resort. Strona społeczna uważała, że powinniśmy o PUZP rozmawiać w takim zakresie, jaki jest niezbędny do uruchomienia wzrostu płac w br. Nie przedstawiono żadnych wyliczeń skutków. Ani tych do projektu zmian MON, ani do naszych tabel, a jedynie poinformowano, że tabela NSZZ PW kosztuje ok. 5 mln zł, natomiast tabela MKK – 260 mln zł. Dwieście sześćdziesiąt milionów złotych!!! Gdy chcieliśmy, aby przedstawiono nam wyliczenia – nie było na to zgody. Potem rozmawialiśmy o tym, że zwiększonym dodatku za wysługę lat, który – w ocenie DSS… Czytaj więcej »

Osa
22 marca, 2017 20:42

Wczoraj napisałem cyt; „Usiłuję sobie to wszystko poukładać i wydaje mi się, że już wiem co się stanie jutro… Jutro pewien znany wszystkim zz wraz z resortem sprawę załatwią a pozostali będą się temu mogli jedynie bezsilnie przyglądać – jako te tzw. „przystawki”. I obym się na tych moich workach z kasza manną chociaż raz pomylił… Bardzo bym tego chciał. Wy zapewne także.” No i stało się. Co jeden to o tym spotkaniu mówi innym głosem. Oczywiście nikt niczego nie nagrywał, bo nie można było – mon na to nie pozwolił. Nikt nie pytał o protokół, bo po co?? Nikt… Czytaj więcej »

22 marca, 2017 20:58
Reply to  Osa

Pytałem się, pytałem, @Osa o protokół z pierwszego spotkania. Mówiłem, że minęło już trzy tygodnie a my mamy już drugie spotkanie, a nie mamy protokołu ze spotkania pierwszego. I nawet nie wiemy co tam MON zapisał albo i czego nie zapisał. Pan minister ze zdziwieniem, czy wyrzutem spojrzał na płk F. Niektórzy usłyszeli, że protokół jest… ale nie wyszedł… Pewnie się gdzieś zapodział na biurku… jak zwykle.

radek
22 marca, 2017 21:12

@Osa, mam nadzieję, że czytałeś ze znanej już strony związkowej… Nasi przedstawiciele wystąpili o jak najszybsze przeprowadzenie podwyżek, na które z niecierpliwością czekają wszyscy pracownicy. Stanowisko naszego Związku jest niezmienne i jednoznaczne dlatego proponujemy, aby w 2017 roku zwiększyć fundusz wynagrodzeń o 230 zł dl każdego pracodawcy naliczony na bazowe zatrudnienie, z tego zagwarantować każdemu pracownikowi podwyższenie płacy zasadniczej + premie o nie mniej niż 180 zł. różnicę 50 zł pracodawca w uzgodnieniu z organizacją związkową podzieli na pracowników. Po konsultacji wewnątrzzwiązkowych przekazaliśmy stronie resortowej, że w poniedziałek 27.03. będziemy rozmawiać w pierwszej kolejności o podwyżkach a następnie o zmianach… Czytaj więcej »

Osa
22 marca, 2017 22:16

OK Marku, Widzę, że jesteś na swoim miejscu i po tym dzisiejszym pracowitym dniu nadal usiłujesz to wszystko jakoś ogarnąć, więc mam prośbę. Prośbę o to, abyś to co teraz napiszę zechciał puścić bez istotnych korekt i poprawek… A więc ludzie, napiszę tu teraz parę słów, bo mi nieco ciśnienie skoczyło. Nie dlatego, że resort zrobił, co zrobił, bo to jego prawo w oparciu o te nasze prawo pracy. Tak – to jego prawo. Puściło mi ciśnienie, bo nasi działacze związkowi od lewa do prawa dali się, jak dzieci wprowadzić w maliny i zdają się tego zupełnie nie dostrzegać. Na… Czytaj więcej »

Tomasz
23 marca, 2017 06:17
Reply to  Osa

Jeśli zabrakło determinacji i odwagi w czasach, gdy rząd nie dawał podwyżek, to nie wydaje mi się, żeby się pojawiła wówczas kiedy je daje. Opis negocjacji skłania mnie do stwierdzenia, że to jest zwykła walka, w której rzeczowe argumenty nie są brane pod uwagę. Jeśli prawie wszyscy idą na negocjacje z twardym „nie zmienimy swojego zdania”, a jedna ze stron negocjacji ma tę przewagę, że i tak zatwierdzi co chce (podwyżki, nie PUZP) to nie tędy droga. Podobno w polityce najczęściej negocjuje się nie na takich spotkaniach a wcześniej, często nieformalnie, zakulisowo, by w momencie spotkania mieć jak najbliższe stanowisko… Czytaj więcej »

Osa
23 marca, 2017 07:37

Świetnie to Tomasz ująłeś. Dokładnie tak właśnie stało się z postulatami związkowymi od lat wnoszącymi o radykalne zmiany w PUZP. Tyle, że te zmiany każda ze stron pojmuje inaczej. Argumentem strony społecznej jest tu jej jedność i determinacja członków zz oraz niezrzeszonych pw. Mamy te argumenty?? Odpowiedzcie sobie sami. Argumentem resortu jest po prostu kasa i resort ten argument bezbłędnie ale przecież i zgodnie z oczekiwaniami wykorzystuje. Czy w tej całej układance są jakieś istotne niewiadome powodujące zaskoczenie i zamieszanie?? Ja ich nie widzę a więc co?? Nie można było tego rozegrać na naszych warunkach?? Proponuję: 1/ W najbliższy poniedziałek… Czytaj więcej »

Osa
23 marca, 2017 08:08

Jeżeli chodzi o rozwiązania w PUZP w zakresie wynagrodzeń – poniżej przykład takiego typowego PUZP w przedsiębiorstwie państwowym. PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA LEŚNEGO LASY PAŃSTWOWE ZASADY WYNAGRADZANIA § 24 Ustala się współczynnikową tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego: (w tym miejscu w PUZP znajduje się tabela z kat. zaszeregowania i stosownymi współczynnikami). § 25 1. Wynagrodzenie zasadnicze wylicza się przez pomnożenie współczynnika miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego przez stawkę wyjściową. 2. skreślony. 3. Wysokość stawki wyjściowej wynosi 1020 zł (wg stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2005 r.). 4. Zmian stawki wyjściowej, o której mowa w ust. 3,… Czytaj więcej »

Jan
23 marca, 2017 08:10

Propozycja NSZZ PW oznacza, że gwarantowana podwyżka dla każdego pracownika wyniesie zaledwie 180 zł. Jeśli pracodawca ma sam dysponować dodatkowa kwotą 50 zł, to będzie oznaczało jak zwykle, że przeważająca większość dostanie mniej niż 230 zł, czyli nie otrzyma nawet tej kwoty 205 zł, o której się tyle mówi. Jakie wnioski? Rząd chce dać jak najmniej, co jest nie do końca zrozumiałe, bo gdyby załatwili to raz, a porządnie, to mieli by spokój na parę lat zwłaszcza, że i tak trwa rozdawnictwo pieniędzy publicznych. Widocznie PW RON są za słabą grupą, by ich brać pod uwagę w zbliżającej się kampanii… Czytaj więcej »

Mariusz
23 marca, 2017 08:51

Skoro „negocjacje” nie dają nic a MON i tak robi co chce (bo zz nie potrafią wypracować, przedstawić i twardo bronić jednego WSPÓLNEGO stanowiska), może czas na postawienie strony resortowej pod ścianą i zorganizowany protest do skutku?
Tylko nie taki, jak do tej pory ale zdeterminowany – jak u górników czy hutników?
Ze słabym nikt się nie liczy a odnoszę wrażenie, że zz wciąż robią wszystko, by na takie wyglądać w oczach MON. Sami oddajecie im pole.

jutka
23 marca, 2017 10:00
Reply to  Mariusz

Nie Mariusz, obwiniasz nie tych co należy.
Od lat jesteśmy w czarnej d@pie dzięki NSZZ PW. Jak widzę, Sektor Obronny stara się przebić swoich mentorów o głowę.
A wiesz, dlaczego taki NSZZ PW istnieje tyle lat? Bo ludzie płacą składki.
I teraz sobie dopiero odpowiedz, kto tak naprawdę jest winien a jeśli masz trochę wyobraźni, zwizualizuj sobie, jak wyglądałyby negocjacje, gdyby nie było komu przytakiwać i przyklaskiwać działaniom MON.
Takiego spektaklu pogardy dawno nie widziałam :/

Mariusz
23 marca, 2017 10:45

@jutka, wg mnie wina za to nie leży po stronie jednego związku (zgoda co do NSZZ PW), lecz rozkłada się też na pozostałe związki. Skoro nie ma jednego twardego stanowiska wszystkich zz, MON to wykorzystuje i robi co chce.
Po co robić jakieś spotkania i inne szopki, skoro nic z tego nie wynika?
Uważam, że ZZ Tarcza w tym względzie jest najmniej winny, ponieważ molocha pokroju NSZZ PW nie jest w stanie przekonać do zmiany polityki wobec MON.
TO BETON i póki sami nie dojrzejemy do jego skruszenia, nic dobrego dla nas z jego istnienia nie wyniknie.

jutka
23 marca, 2017 12:01
Reply to  Mariusz

Zgadzam się. Pozdrawiam 🙂

Osa
23 marca, 2017 11:50

Jan napisał: Marzec 23, 2017 o 08:10 Propozycja NSZZ PW oznacza, że gwarantowana podwyżka dla każdego pracownika wyniesie zaledwie 180 zł. Jeśli pracodawca ma sam dysponować dodatkowa kwotą 50 zł, to będzie oznaczało jak zwykle, że przeważająca większość dostanie mniej niż 230 zł, czyli nie otrzyma nawet tej kwoty 205 zł, o której się tyle mówi. Nie, Janie, przecież w tych wyliczeniach NSZZ PW tkwi oczywisty – w dodatku szkolny – błąd. Dlaczego ?? Otóż ta proponowana przez NSZZ PW podwyżka, to wcale nie 180 zł zasadnicza + premia, bo gdyby tak było to należałoby przyjąć, że podwyżka wynagrodzenia zasadniczego… Czytaj więcej »

23 marca, 2017 12:13
Reply to  Osa

Twoje doświadczenia w tym zakresie są rzeczywiście pozytywne, ale nie każdy ma takie doświadczenia jak Ty. Poza tym, w Twoim przypadku miałeś szczęście, że zazwyczaj trafiałeś na mądrego przełożonego, który potrafił się wywiązywać z roli przedstawiciela pracodawcy. Nie wszędzie tak jednak jest i to też trzeba mieć na uwadze.

Osa
23 marca, 2017 11:56

Mariusz pisze cyt: TO BETON i póki sami nie dojrzejemy do jego skruszenia, nic dobrego dla nas z jego istnienia nie wyniknie. Zgoda, tylko, że metoda na silniejszego jest i taka, aby wykorzystać jego siłę w odpowiedni sposób. Przyjmijmy ich argumenty, jeżeli oni nie przyjęli naszych i je jedynie umiejętnie poprawmy. A układ?? Układ wymaga miesięcy negocjacji i nikt poważny nie może twierdzić, że ten układ da się z dnia na dzień gruntownie zmienić. No chyba, że po prostu bez poprawek przyjmiemy projekt resortu będący w istocie swoistym dyktatem ministerstwa! W tym zakresie w pełni zgadzam się ze stanowiskiem NSZZ… Czytaj więcej »

23 marca, 2017 12:21
Reply to  Osa

Weź pod uwagę, że MON nie uruchomi podwyżek bez zgody na zmianę PUZP. Była o tym wczoraj mowa.
Przewodniczący „S” wskazywał, że PUZP był przez lata negocjowany. Odpowiedź była taka, że spotykamy się w poniedziałek i pracujemy nad PUZP w wersji resortowej. Czytamy i zgłaszamy jakie są problemy z daną zmianą z propozycji i dlaczego nie może być zmieniona treść obecna itd. itp.
Jak to wczoraj powiedział dyr budżetowego, dajmy sobie udowodnić, że to jest dobra zmiana proponowana przez MON.

Osa
23 marca, 2017 17:40

Marek Kazimierczak napisał: „Jak to wczoraj powiedział dyr budżetowego, dajmy sobie udowodnić, że to jest dobra zmiana proponowana przez MON.” Dyrektor departamentu budzetowego tak powiedział??? To ja teraz coś Panu, Panie Dyrektorze odpowiem… Faktycznie – udowodnił mi Pan, że jest to dobra zmiana – proponowana przez MON – zapisana zapewne z Pana czynnym udziałem w przedstawionym zz projekcie PUZP. Zupełnie się z Panem zgadzam. Zwłaszcza wówczas, gdy czytam, że oto MON postanowił np. pw pozbawić dodatku stażowego po 20 latach pracy. A więc: dodatku po 25 latach w wys. 5% najniższego resortowego wynagrodzenia wynoszącego 1300 zł, tj. kwoty 65 zł.… Czytaj więcej »

23 marca, 2017 18:50
Reply to  Osa

Pan generał z Budżetowego był wczoraj- w trakcie spotkania – wielkim orędownikiem zwiększenia środków na fundusz nagród. Nie mógł zrozumieć, że przy zapisie do 3% tak mało jest jednostek, które tworzą ten fundusz w pełnej wysokości. Wskazywał, że nie rozumie tej sytuacji, bo przecież pracodawca MUSI uzgadniać przyznawane nagrody ze związkami. Gdy – wspólnie z Prezesem Militarii – próbowaliśmy wyprowadzić go z błędu, stwierdził: – To trzeba to sobie wywalczyć. Ostatecznie poinformowałem generała, że mówimy o pracownikach objętych PUZP, a nie tych, o których ostatnio w mediach mówił Sekretarz Stanu w MON. Minister Kownacki – odpowiadając na interpelację poseł Katarzyny… Czytaj więcej »

eela
23 marca, 2017 21:05
Reply to  Osa

A do tego znikną zapisy o jubilatkach czy odprawach emerytalnych, a Układ wejdzie w życie od 01.10. kiedy to wielu będzie odchodziło na emerytury i będzie pozamiatane. Czy może ktoś coś, bo taka myśl mi przyszła, że to może zniknąć.

23 marca, 2017 21:28
Reply to  eela

Spokojnie @eela, jak na razie to MON proponuje wzrost niektórych jubilatek, np. po 25, 30, 35 i 40 latach pracy – chce podwyższyć o 50% wynagrodzenia miesięcznego. Czemu akurat te wybrano – nie wiadomo. Akurat dotychczasowe wartości są historycznie ukształtowane i sięgają dobrych tradycji UZP dla Pracowników Wojska a także są tożsame z tym, co zapisano np. w ustawie o pracownikach urzędów państwowych. Ale widocznie coś trzeba było zmienić i padło akurat na te jubileusze.

Osa
23 marca, 2017 22:42
Reply to  eela

Nie wiem co w tym projekcie napawa Cię, Marek takim spokojem – to np. że minimalne stawki wynagrodzeń wszelkiej maści kierowników wzrosną o ponad tysiąc zł podczas, gdy takich jak ja – z 1500 do 1900 zł, czyli o sto zł poniżej najniższej krajowej?? I co?? Zz mają to galopem zatwierdzić, bo inaczej podwyżki nie będzie. No to ładnej dobrej zmiany żeśmy doczekali. Dobrej dla specjalistów i kierowników, którzy i w zz nie są, i źle dotychczas nie mieli. Resort o nich zadbał a zz mają to przyklepać. To może napisz tu o dodatkach szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych albo o… Czytaj więcej »

23 marca, 2017 23:39
Reply to  Osa

O spokoju pisałem, gdy @eela miała obawy o jubileusze… Teraz, gdy przeczytałem Twoją opinię na temat tego resortowego projektu wiem, że zapoznałeś się z nim wnikliwie. Ja to zrobiłem tydzień temu i… musiałem z tym żyć przez ten tydzień. Na spotkaniu podniosłem temat tego projektu, dlaczego jest on taki tajny. Płk F poinstruował w tym zakresie poinstruował mnie na przykładzie umowy, którą zawierają dwaj kontrahenci. Gdy negocjują tę umowę, jej treść jest tajemnicą aż do czasu, gdy jej ostatecznie nie wynegocjują. Wówczas, po dopięciu wszelkich ustaleń – może być ujawniona. Dopiero, gdy strony dojdą do porozumienia co do jej (umowy)… Czytaj więcej »

Osa
23 marca, 2017 13:41

Mon uruchomi podwyżkę, jeżeli będzie taka wola całej strony społecznej a kwestie finansowe PUZP i tak będą musiały mieścić się w ramach środków na wynagrodzenia. W dodatku nie stosuje się wprowadzenia zapisów układu z datą wsteczną. Ja o czymś takim nie słyszałem nigdy, więc to właściwie jedynie straszak resortu. Ale przecież i my możemy resort postraszyć, jeżeli się wszyscy faktycznie dogadamy. Nawet bez ZZ SO, który jawi mi się jako związek, który nie dba o interesy pw a jedynie interesy pracowników zbrojeniówki, grając cynicznie naszymi sprawami. Odnotowuję dobry nastrój przedstawicielek tego zz podczas ostatniego spotkania ale go nie podzielam. Uważam… Czytaj więcej »

KOBRA
24 marca, 2017 07:33
Reply to  Osa

OSA i z Tobą się zgadzam. Kto nie jest z nami lub nie popiera, lub nie widzi głodowych wynagrodzeń nie powinien otrzymywać co roku po 320 zł podwyżki, jak pielęgniarki. Pani przewodnicząca z Sektora Obronnego przyjeżdża do MON chyba na kawę, bo tylko jak powstał ten związek – o ile można nazwać to związkiem – cały czas popiera MON. MY domyślamy się dlaczego… (przywileje związkowe). W końcu doczekaliśmy się tego, że związki mówią jednym głosem a niektórzy ciężko na to pracowali (Marek może to potwierdzić) i teraz jedna czarna owca to wszystko marnuje. Kiedyś napisałem, że jedynym z argumentów żeby… Czytaj więcej »

24 marca, 2017 07:57
Reply to  KOBRA

Witaj @KOBRA, widzisz teraz jaka jest różnica w oprawie tego spotkania, w porównaniu z tym wcześniejszym? Na tamtym też były zdjęcia przed spotkaniem, ale niestety nie dla Strony społecznej pomimo, że o udostępnieniu tych zdjęć rozmawialiśmy z przedstawicielami PS a nawet pozostały maile w tej kwestii – bez odpowiedzi…
Zresztą, na żadne pismo, mail, czy zapytanie… odpowiedzieli. Nawet protokołu ze spotkania z 1 marca nie ma, nie mówiąc już o protokołach ze spotkań odbytych w 2016 r.: 22 marca, 27 kwietnia, czy 6 maja!!!
Tylko słowa, słowa i słowa…
Dobrze napisał @Osa – nie jest to dobra zmiana…

Osa
23 marca, 2017 13:47

Co do tej „dobrej zmiany”. Wierzyłem w nią i nadal wierzę, chociaż jakby coraz mniej. W roku ubiegłym podzieliliśmy to, co wygospodarowali na nasze podwyżki poprzednicy – to resztki po nich dzieliliśmy a nie bochen chleba tej naszej dobrej zmiany. W tym roku mamy po raz pierwszy ten nowy kawałek. Miało być po nowemu a jak jest?? I mało, i po staremu. Ja zmiany nie widzę. Ani w sposobie rozmowy z partnerami społecznymi, ani w proponowanych rozwiązaniach. Nie dostrzegam tej dobrej zmiany także w proponowanych zmianach układu. Może po prostu ich nie widzę ale przecież rolą resortu jest, aby zamiast… Czytaj więcej »

Mariusz
23 marca, 2017 16:38

Z Pana ostatniej wypowiedzi Panie Marku, można by wysnuć wniosek, że MON usiłuje wykorzystać obecną sytuację, aby przeprowadzić korzystne dla siebie zmiany w PUZP Waszymi rękoma niejako.
Skoro uruchomienie podwyżek ma być uzależnione od wprowadzenia zmian w PUZP pod dyktando MON, to jest nic innego, jak próba ubezwłasnowolnienia zz i pracowników RON.
Tak to widzę.

23 marca, 2017 16:51
Reply to  Mariusz

Dokładnie tak to wygląda i nie jest to moja odosobniona opinia.
Właśnie z DSS przyszło pismo Pełnomocnika, że zaprasza na spotkanie w dniu 27 marca o godz. 12 w celu omówienia propozycji zmian do Układu. Oczywiście zmian zaproponowanych przez MON.
Zatem będziemy omawiać. Na pierwszy ogień pójdzie ocena skutków regulacji (OSR).

KOBRA
24 marca, 2017 07:34

Marek to spotkanie to następna zagrywka MON.
Oni nie grają czysto. Trzeba grać tak, jak oni czyli STRAJK.

radek
23 marca, 2017 22:12

Nie przemawia do mnie szukanie oszczędności w tej formie, jaką co chwila ktoś ujawnia z tych tajnych negocjacyjnych dokumentów. Przecież dopiero co znalazły się pieniądze na mundury dla weteranów, tj. 33 mln złotych /info ze strony portalu mundurowego/. Każdy ze związków walczy o swój elektorat. Tarcza również reprezentuje konkretny. Każdy chce ugrać swoje w dodatku w totalnej medialnej ciszy i to jest powód, dla którego Resort jest i będzie zawsze górą. I tu osa ma pełną rację. Trzeba jasno wyjaśnić. Rok temu oczekiwania na wypłatę podwyżek nie było transakcją wiązaną. Tym razem jest, bo wiąże się ze zmianami, które ostatecznie… Czytaj więcej »

Osa
24 marca, 2017 07:01

Radek – napisze tak…
Gdybyś wiedział to, co ja teraz wiem na temat proponowanych przez resort zmian w układzie – to odechciałoby ci się pisać a zacząłbyś się zastanawiać co masz zrobić:

zwolnić się natychmiast i znaleźć inną pracę
czy
wyjść wraz z innymi pw na ulicę przed ten twój zakład pracy…

Przeżyłem w tym resorcie różne chwile – dobre i złe – jednak tego, co nastąpiło… nawet w pijackim zwidzie bym się nigdy nie spodziewał.
TYLKO PROTEST!!!!

Tomasz
24 marca, 2017 08:34
Reply to  Osa

Osa, ja też niestety nie wiem, co ty wiesz ale jeszcze na razie nie odechciewa mi się pisać. Nie bardzo rozumiem jaki jest pomysł na premię 10%, która miałaby nie być liczona do wynagrodzenia za urlop? Wydaje mi się, że jeśli premia ma być regulaminowa, to nie ma możliwości by do wynagrodzenia urlopowego nie weszła (inne przepisy), a jeśli uznaniowa to z kolei ewentualnie dochodzi drugi, znany problem, brania jej pod uwagę do obliczania 13-tki. I mam pytanie, czy resort w swym pomyśle na PUZP wziął pod uwagę nadal nieuregulowany (czy regulowany „po uważaniu” w różnych miejscach różnie lub w… Czytaj więcej »

Jan
24 marca, 2017 09:13

Czy Minister Macierewicz wie, jaka jest sytuacja pracowników RON?

24 marca, 2017 09:47
Reply to  Jan

Minister Macierewicz, jak i inne najważniejsze osoby w państwie, otrzymał: https://zpwtarcza.pl/materialy/aktualnosci/2016_02_03/20151125_Sytuacja_Personelu_Cywilnego_SZRP_oraz_kierunki_zmian.pdf co zostało potwierdzone przez kancelarię na Klonowej: https://zpwtarcza.pl/materialy/aktualnosci/2015_12_03b/Potwierdzenie_doreczenia_petycji.pdf Ze strony Kancelarii Pani Premier nadeszła odpowiedź, że: https://zpwtarcza.pl/materialy/aktualnosci/2016_01_28/20151203_Odpowiedz_KPRM_na_pracownicza_petycje.pdf natomiast z Kancelarii Prezydenta RP wysłano pismo do Ministra Macierewicza: https://zpwtarcza.pl/materialy/aktualnosci/2016_01_28/20160108_Pismo_Podsekretarza_Stanu_w_KPRP_do_Ministra_ON.pdf Czy możesz wobec tego jeszcze wątpić, że Minister nie wie o sytuacji Pracowników RON? Chociaż kiedyś mi powiedziano, że Minister ON wie tylko takie rzeczy, o których wiedzieć powinien. To teraz nie wiem, czy sytuacja Pracowników RON mieści się w tym zakresie. Skoro nigdy nie było Ministra w Sejmie (tak na przestrzeni „dziejów”), gdy omawiana była sytuacja Pracowników – to może… Czytaj więcej »

Jan
24 marca, 2017 13:55

Myślę, że Minister Macierewicz nie wie, jaka jest faktycznie nasza sytuacja, i że nasze raporty, petycje, wnioski, zatrzymują się na poziomie zastępców, pełnomocników lub doradców itp.
Dlaczego nie dążycie do spotkania i rozmów z samym Ministrem?

24 marca, 2017 16:25
Reply to  Jan

Jak widzisz powyżej, to nie są tylko nasze „raporty, petycje, wnioski” ale także pisma z Kancelarii Pani Premier czy z Kancelarii Pana Prezydenta. Uważasz, że te pisma też są zatrzymywane na jakimś niższym poziomie… To, że funkcja Pełnomocnika MON ds Współpracy ze Związkami się nie sprawdziła to fakt powszechnie znany. Funkcja ta zastąpiła funkcję Pełnomocnika MON ds Pracowników Wojska i miała „odgrodzić” ZZ i ich problemy od Ministra ON.
Nasze pisma do Ministra Macierewicza o spotkanie też pozostały bez echa. Zresztą, słyszeliście, że jakikolwiek ZZ działający w RON spotkał się z Ministrem Macierewiczem?!

Osa
24 marca, 2017 09:50

Tomasz, „Premia przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie.” Teraz rozumiesz?? Resort wziął to pod uwagę i w swoistym regulaminie premiowania, który wydaje mi się żywcem sciągnięty z mojego zakładu pracy, bo przecież ja swoją pracę, podobnie jak krawiec ścieg swojej maszyny rozpoznaję wpisał 5% wynagrodzenia zasadniczego dodatkowo za wszelkie funkcje nieetatowe. Tyle, że wycinając z tego naszego regulaminu premiowania żywcem włożonego do projektu PUZP wszelkie uprawnienia zz zapisane w tym naszym regulaminie, oparł się także na wersji już nie aktualnej. Dlatego, że właśnie zamieniliśmy to procentowe zwiększenie za funkcje nieetatowe na zwiększenie kwotowe. Z oczywistego względu czyli takiego,… Czytaj więcej »

Tomasz
24 marca, 2017 11:10
Reply to  Osa

Wydaje mi się, że rozumiem zapis i biorąc pod uwagę, że za okres urlopu i czasowej niezdolności do pracy (czy jak to się nazywa) wypłacane jest wynagrodzenie, to premia regulaminowa będzie tu brana pod uwagę.
Jak jest teraz obliczany zasiłek chorobowy z ZUS i czy ten zapis coś zmieni? Nie wydaje mi się.
Rozumiem, że strona resortowa dała PUZP w wersji „suchej” czy może jednak z jakimiś swoimi komentarzami odnośnie powodu wprowadzenia danego zapisu lub rezygnacji z jakiegoś dotychczasowego?
Czy likwidacja dodatku stażowego powyżej 20 lat pracy, bez jakiegoś zrekompensowania finansowego jest zgodna z prawem?

24 marca, 2017 12:27
Reply to  Tomasz

@Tomaszu, nie rozkładajmy narazie tej propozycji na czynniki pierwsze, bo nam i Czytającym tę stronę zrobi się zupełny mętlik w głowie. Na dzień dzisiejszy jest propozycja RON, w takim a nie innym kształcie. Aby ona weszła w życie, WSZYSTKIE ZWIĄZKI – bez wyjątku – muszą ją zaakceptować. Tu nie ma, że liczniejsze związki są za, a większość związków jest przeciw ale się wprowadza, jak było z podwyżkami w zeszłym roku. W przypadku PUZP, WSZYSTKIE ZWIĄZKI – POWTARZAM WSZYSTKIE ZWIĄZKI – MUSZĄ SIĘ ZGODZIĆ, ABY NOWE ZAPISY WESZŁY DO PUZP. Dlatego jest to uzależnienie podwyżek od zmian w PUZP, o którym… Czytaj więcej »

Tomasz
24 marca, 2017 13:07

OK. Rozumiem.

Osa
24 marca, 2017 13:54

To uzależnienie podwyżek od zmian w PUZP w wersji proponowanej przez resort, bo mowy o tym, aby strona społeczna przygotowała swoje propozycje nie było/jest niczym innym, jak jawnym szantażem. Ludzie domagają się podwyżek? Otrzymają je, jeżeli zz ich reprezentujące dokonają wspólnie z resortem zmian w PUZP. Te zmiany w obszarze wynagrodzeń to nie np. zwiększenie skandalicznie niskich dodatków za pracę w warunkach niebezpiecznych. To nie zwiększenie dodatków uzależnionych od najniższego resortowego wynagrodzenia. Nie tędy droga, o nie. To zwiększenie dolnych stawek kategorii, w których są wszelkiego rodzaju decydenci (szefowie, kierownicy, brygadziści) o często ponad tysiąc złotych. Może i tak być… Czytaj więcej »

eelaa
24 marca, 2017 18:32
Reply to  Osa

Osa, powoli, powoli i „dobra zmiana” ze wszystkiego nas ogoli.

Osa
26 marca, 2017 10:57
Reply to  Tomasz

No to poczytaj….
Do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wlicza się tylko te składniki wynagrodzenia, co do których z przepisów układów zbiorowych lub innych aktów normatywnych dotyczących wynagradzania wynika, że podlegają one zmniejszeniu lub zawieszeniu w okresie pobierania przez pracownika zasiłku chorobowego (art. 41 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267). (Wyrok Sądu Najwyższego z 11 maja 2005 r., III UK 33/05, OSNP 2005/23/382)

Tomasz
26 marca, 2017 16:59
Reply to  Osa

Dziękuję za szczegóły.

Osa
24 marca, 2017 10:19

”Premia przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie”. Co do zasady, wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Natomiast za czas nie wykonywania pracy wynagrodzenie przysługuje pracownikowi tylko wtedy, gdy przepisy tak stanowią (np. za czas nieobecności w pracy z powodu choroby lub za czas urlopu wypoczynkowego) – art. 80 k.p. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę i finansowane z jego funduszy przez łącznie 33 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym (14 dni w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia). Po wyczerpaniu tego limitu, w przypadku kolejnych okresów niezdolności do pracy, pracownikowi przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego (wypłaca… Czytaj więcej »

Edek
24 marca, 2017 10:34

Witam
Ja chciałbym napisać tylko tyle, że przynależę do NSZZ PW i jest mi bardzo wstyd za to, że zakneblowali nam usta na stronie internetowej, za to jakim lair em jest Zenek i ta cała sitwa, która jeździ na spotkania spijając kawkę za moje pieniądze a później przytakują sobie „zwycięstwa” włażąc władcom w upe.
Głupiec ze mnie, że tyle lat płacę składki, może od następnego miesiąca będę już czysty!
Pozdrawiam walczących, dobrze się was czyta!

24 marca, 2017 10:56
Reply to  Edek

Witam Cię serdecznie @Edku, a po co masz być czysty od następnego miesiąca. Nie będziesz wiedział co zrobić z tą kasą 🙁 Jak już Twój portfel przywykł już do płacenia składek i czujesz się z serca związkowcem (a czytam Twój post i myślę, że tak jest) – lepiej zastanów się czy np. nie wstąpić do „TARCZY”. Tutaj nikt nie będzie Cię blokował i będziesz wiedział nawet trochę więcej niż jest to napisane na stronie „TARCZY”, bo będziesz miał dostęp do wszystkich materiałów, które do „TARCZY” wpływają. My nie mamy struktur okręgowych, czy innych – pośrednich. Nasze składki są niższe a… Czytaj więcej »

Osa
24 marca, 2017 17:03

Nie czas chłopy wylewać żale. Do roboty brać się trzeba, bo nam do d..y nakopią. Marek – domagam się w imieniu mojej oz pilnego zwołania ZK naszego Związku oraz wypracowania stanowiska odrzucającego w całości ten resortowy projekt jako nie nadający się do dalszych negocjacji. Jeżeli 2/3 (tak, tak – ok. 2/3 zawartości PUZP) resort wywalił do kosza jako zapisy powielające obowiązujące uregulowania prawne, to co w zamian?? W chwili, gdy te zapisy do układu wkładano – rzeczywiście powielały one istniejące zapisy, bo na nic innego resort się nie godził. Jeżeli doszło do wywalenia ich, w tym dokładnie całego działu o… Czytaj więcej »

24 marca, 2017 19:10
Reply to  Osa

@Osa, jak na razie nie musimy zwoływać Zarządu Krajowego, gdyż jestem na bieżąco w kontakcie z Członkami ZK i znam ich stanowisko w tej sprawie. Jeżeli bym napisał, że nie jest ono przychylne propozycji zmian, byłoby to nazbyt łagodnym stwierdzeniem. W dniu 27 marca 2017 r. odbędzie się pierwsze spotkanie Stron PUZP po prawie 3 latach braku pracy nad tym przepisem. Zobaczymy co ono przyniesie.

Mariusz
25 marca, 2017 06:42

@Osa, masz JAJA chłopie!!!!!
Szkoda, że u nas nie ma takich ludzi.
Gdyby było ich więcej inaczej by śpiewał MON!!!!

Migotka
26 marca, 2017 14:16

Marku, wydaje mi się, że należałoby się spotkać z Zarządem. Jestem za!
Czy można na spotkaniu przewidzieć gości zaproszonych, np. Osa?
Jedna głowa do przemyśleń więcej…
Inaczej się dyskutuje patrząc komuś w oczy.
Szukajmy dogodnego terminu do spotkania.

26 marca, 2017 14:49
Reply to  Migotka

@Migotka, decyzje w takich sprawach podejmujemy w inny sposób. Miło, że wykazujesz troskę i w dodatku jesteś ZA! ale to nie jest miejsce na takie ustalenia. Proszę o kontakt na: https://zpwtarcza.pl/zarzad-krajowy-kontakt/
Pozdrawiam 🙂

Migotka
26 marca, 2017 20:57

Marku, rozumiem i przepraszam.
Jutro idziesz do „jaskini lwa” – nie daj się pożreć!
Mam nadzieję, że reszta „Zwierząt”, choć obdartych ze skóry – stanie za Tobą w szeregu.
Może dotrze do wszystkich, że… jedyną rzeczą niezbędną by zapanowało zło,
jest to, by ludzie dobrej woli nie czynili nic.
Czyń więc co powinieneś !
Liczymy na Ciebie i trzymamy kciuki we wszystkich kopytkach!

26 marca, 2017 22:26
Reply to  Migotka

Dziękuję za te słowa wsparcia.
Rzeczywiście, jutro będzie ciężki dzień, bo wznowione zostaną negocjacje nad PUZP, a rozruch zazwyczaj następuje z problemami. Mecz był… 🙂

Osa
27 marca, 2017 06:36

Nie wydaje mi się, aby to była „jaskinia lwa”. To raczej wilgotna, zaciągająca „stęchlizną”, „zagrzybiona” Piwnica. Jedyne, co potrzeba – to wpuścić tam nieco „światła” i porządnie ją „przewietrzyć”! To wietrzenie dosięgło wprawdzie stropu tej „piwnicy” ale nie jej niższych części i mamy tego efekt… A może ten „ożywczy podmuch wiatru” jest właśnie taki, że przynosi nadzieję jedynie niektórym?? I tak, mamy pracownika parafialnego zarabiającego wg stosownego załącznika do układu tyle, co kierownik zmiany czy np. stewardessę – tyle co informatyk czy np. komendant ochrony… I mamy bez liku kierowników samodzielnych i niesamodzielnych komórek oraz ich zastępców na szczeblach: pionów,… Czytaj więcej »

27 marca, 2017 07:36
Reply to  Osa

W dniu dzisiejszym dojdzie o godz. 12 do spotkania Stron PUZP. Etap rozmów na temat podwyżek – w opinii MON – został zakończony, co podsumowano jednostronnym komunikatem na stronie mon.gov.pl http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/podwyzki-wynagrodzen-dla-pracownikow-wojska-12017-03-22/ W przeszłości już takie zakończenie się zdarzyło. Za Ministra Klicha. Wówczas negocjacje zostały przerwane bez poinformowania strony społecznej, a Minister sam podjął decyzję w sprawie podwyżek płac… Nie wiemy, w jaki sposób MON chce dokonać podwyżek od 1 stycznia br. według nowych tabel, wiemy natomiast, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy: Zmiany do PUZP mogą wejść w życie w terminie w nim określonym, nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania.… Czytaj więcej »

27 marca, 2017 07:47

Naszą stronę odwiedziło już ponad 70 tysięcy czytających!
To daje kopa do dalszych działań.
W imieniu Zarządu „TARCZY” – serdecznie dziękuję.

KOBRA
28 marca, 2017 06:18

A ile razy Panowie z MON. Przecież były Pełnomocnik MON Pan F. Ciekawe ile razy dziennie przeglądają wasza stronę sam się przyznał ,ze czyta wasza stronę. Liczba fantastyczna ale Marku nic z tego nie wynika. Członków nie przybywa. Pozdrawiam.

Osa
27 marca, 2017 08:34

Uważam, że na tym spotkaniu strony społecznej w dniu dzisiejszym powinniście pojsc jeszcze jeden krok do przodu, rozpatrujac wasze stanowisko i działania w przypadku, gdy resort /a wszystko na to wskazuje/ okopie sie na tych dla niego korzystnych pozycjach….

Marcin
27 marca, 2017 10:28

Szanowny Panie Marku czy ZPW „TARCZA” zrzesza również członków korpusu służby cywilnej ? (Pracownicy TOAW – WSzW i WKU)

Pozdrawiam

27 marca, 2017 19:38
Reply to  Marcin

Tak. TARCZA zrzesza również członków KSC.

Migotka
27 marca, 2017 11:14

Osa, masz rację – Jaskinia czy Piwnica -„zagrzybiała”.
Najgorsze z „grzybem” jest to, że z czasem wyłazi na inne kondygnacje.
Należałoby dotrzeć do „grzybni”.
Wydaje mi się, że największa „grzybnia” znajduje się przy tylnych drzwiach tej Piwnicy.
Ale niestety, z perspektywy drzwi głównych nie każdy to widzi.
Bardzo ciężko jest walczyć z zasiedziałą „pleśnią” i „grzybnią”.
Trzeba zastosować wszelkie dostępne środki. Może któryś okaże się skuteczny?
A najlepiej wyważyć tylne drzwi! Ale by powiało!
Wszystko zależy od siły naporu. Już chyba czas, abyśmy połączyli się w siłę!

radek
27 marca, 2017 16:00

70 tysięcy odwiedzających, to nie to samo co popierających, ale to już coś. Faktycznie może dać kopa, ale oczekiwanie na wieści mniej. Mm nadzieję, że jutro będą jakieś konkrety.

dorota
27 marca, 2017 16:52

i co tam i jak po rozmowach bo jakoś cisza/???????

Osa
27 marca, 2017 16:56

Ponieważ na tej stronie zupełnie cicho, poszukałem na stronach innych zz i znalazłem informację podpisaną przez Panią Sekretarz Romańska na stronie NSZZ PW. Zapoznałem się z nią z dużym zainteresowaniem, gdyż szybkość z jaką się ukazała – wyklucza wszelkie wygładzanie i układanie. Napisano, jak było i w tym kryje się wartość tej informacji. A więc dowiedziałem się że: 1/ – nastąpiła zmiana Dyrektora DSS; 2/ – Sektor Obronny po raz kolejny zajął odrębne stanowisko lub go zupełnie nie zajął – zapewne głęboko zaangażowany w pozyskiwaniu nowych kontraktów dla przemysłu obronnego; 3/ – przekazano jakieś stanowisko Panu Ministrowi w sprawie komunikatu… Czytaj więcej »

27 marca, 2017 20:12
Reply to  Osa

Dobrze @Osa wyciągnąłeś to, co przedstawione zostało w Twoim wpisie. Jest to jednak tylko jedna strona medalu, gdyż jak pisałem dzisiaj rano – MKK zaproponowała dzisiaj na Koszykowej „ostateczne rozwiązanie”, które potem było przedstawione na spotkaniu. Pomimo, że nasza propozycja wychodziła naprzeciw środkom zaplanowanym na wzrost płac w 2017 r. – MON ją odrzucił wskazując, że jedynym rozwiązaniem jest tabela zaproponowana przez nich. Chcieliśmy prace zacząć od tej tabeli, jednak MON się nie zgodził i rozpoczął „czytanie zmian do PUZP” w sposób, jaki to się odbywa w Sejmie – twierdził płk F. A więc „czytany” jest ten tekst i bez… Czytaj więcej »

DOROTA
27 marca, 2017 17:38

dlaczego usunięto moje pytanie?

27 marca, 2017 20:14
Reply to  DOROTA

Pytania nie usunięto, tylko nie miałem dostępu do internetu w takim zakresie, że można było zamieścić Twój komentarz.

radek
27 marca, 2017 19:52

Dorota tu masz link do bratniego zwiazku , oni już się wypowiedzieli. Czyste „fakty” bez wnikania w PUZP.
http://www.nszzpw.pl/aktualnosci.nowosc.471.0.html
Ja poczekam na kilka słów p. Marka.

Osa
27 marca, 2017 21:05

Wychodzi mi na to, że resort ma gdzieś propozycje strony społecznej, forsując swoją wizję PUZP oraz tegorocznej podwyżki. A zz co na to?? Tańczą w takt bębenka, jak ten tresowany niedźwiadek na targu. Przyjedziecie na parę dni i po co?? Po to, aby przeczytać ten PUZP i się na jego proponowaną przez resort wersję nie zgodzić?? Co wówczas?? A tak w ogóle to założę się, ze żaden ze zz nie uruchomił procedury wypracowywania decyzji w sprawie tego projektu, bo na to po prostu czasu nie było. Jeżeli któryś z pracodawców wojskowych zgłasza jakiś projekt zmian zakładowego prawa pracy, to funkcjonujące… Czytaj więcej »

Osa
27 marca, 2017 21:19

Zmiany do układu wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych. Przy zawieraniu protokołów dodatkowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące układów zbiorowych pracy. Art. 241/2. § 1. Zawarcie układu następuje w drodze rokowań. Art. 241/3. § 1. Każda ze stron jest obowiązana prowadzić rokowania w dobrej wierze i z poszanowaniem słusznych interesów drugiej strony. Oznacza to w szczególności: 1) uwzględnianie postulatów organizacji związkowej uzasadnionych sytuacją ekonomiczną pracodawców, 2) powstrzymywanie się od wysuwania postulatów, których realizacja w sposób oczywisty przekracza możliwości finansowe pracodawców, 3) poszanowanie interesów pracowników nie objętych układem. § 2. Strony układu mogą określić tryb rozstrzygania kwestii spornych związanych z przedmiotem… Czytaj więcej »

Osa
27 marca, 2017 21:21

Art. 241/3. § 1. Każda ze stron jest obowiązana prowadzić rokowania w dobrej wierze i z poszanowaniem słusznych interesów drugiej strony. Oznacza to w szczególności:
1) uwzględnianie postulatów organizacji związkowej uzasadnionych sytuacją ekonomiczną pracodawców,
Może byśmy szanowny resorcie on od tego zapisu całą rzecz rozpoczęli???

132
0
Would love your thoughts, please comment.x