Skip to main content

Przerwane spotkanie w sprawie podwyżek…

By 25 stycznia, 201930 stycznia, 2019Aktualności

W dniu 23 stycznia 2019 r. w Ministerstwie Obrony Narodowej odbyły się rozmowy w sprawie tegorocznego wzrostu płac pracowników resortu obrony narodowej. Strona resortowa była reprezentowana przez Sekretarza Stanu Pana Wojciecha SKURKIEWICZA i Pełnomocnika MON ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi Pana Wojciecha DROBNEGO. Udział Ministra w rozmowach ze Stroną społeczną był ważny, gdyż przerwany został okres oczekiwania przez Stronę społeczną na spotkanie z osobą z Kierownictwa MON. Na takie spotkanie oczekiwaliśmy dokładnie rok i 2 tygodnie. W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich reprezentatywnych organizacji związkowych a nasz Związek był reprezentowany przez Przewodniczącego Kol. Marka KAZIMIERCZAKA i obie Wiceprzewodniczące: Kol. Dorotę WOŹNIAK i Kol. Marzenę ZAWADA.

Po przywitaniu, zebrani minutą ciszy uczcili pamięć naszej Koleżanki Katarzyny WARGOCKIEJ z NSZZ „Solidarność”- 80, która zmarła w listopadzie ubr. a w ostatnich latach bardzo aktywnie uczestniczyła w spotkaniach Strony społecznej z przedstawicielami Ministerstwa i w pracach w zakresie zmian w PUZP.

Po rozpoczęciu zasadniczej części spotkania przez Ministra Skurkiewicza,  resortową propozycję podwyżek przedstawił Pełnomocnik MON, który szczegółowo omówił przesłanki będące podstawą przygotowanej propozycji podwyżek oraz jej warianty. Z uwagi na określone ramy czasowe, z treścią prezentowanego materiału (ok. 40 slajdów) uczestnicy nie mogli się szczegółowo zapoznać, stąd Strona społeczna uzyskała zapewnienie, że materiał ten w wersji elektronicznie zostanie nam niezwłocznie przekazany. Gdy tylko do nas wpłynie – zostanie zamieszczony na stronie TARCZY, gdyż zawiera wiele informacji będących rezultatem nowego spojrzenia Ministerstwa na płace pracowników resortu obrony narodowej.

Zgodnie z ustaloną wcześniej agendą, jako pierwszy z przedstawicieli Strony społecznej – głos zabrał Przewodniczący NSZZ Pracowników Wojska Kol. Zenon JAGIEŁŁO. Stanowisko w zakresie wzrostu plac w wypowiedzi tego Przewodniczącego było tożsame z tym, które było prezentowane w trakcie spotkania władz tego Związku z Pełnomocnikiem MON w dniu 16 stycznia 2019 r. Szczegółowe informacje o jego treści znalazły się w notatce z tego spotkania, która została zamieszczona na stronie NSZZ Pracowników Wojska (czytaj TUTAJ).

W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Sekcji Krajowej PC MON NSZZ „Solidarność” Kol. Mirosław KAMIEŃSKI. Proponowany wzrost płac na poziomie 300 zł uznał za zbyt niski i wskazał, że – w kontekście wzrostu płac pracowników pozostałych resortów mundurowych – „Solidarność” tej propozycji nie może zaakceptować. Odniósł się również do przedstawianej w trakcie spotkania prezentacji oraz braku możliwości wyrażenia do niej swojego stanowiska, stąd zaproponował, aby w najbliższym czasie doszło do kolejnego spotkania.

Po Przewodniczącym wojskowej „Solidarności” głos zabrał Przewodniczący ZPW „TARCZA”, który przedstawił – uzgodnione wcześniej – wspólne stanowisko pięciu organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ i FZZ. Szczegółowo z tym stanowiskiem można zapoznać się TUTAJ.

Po każdej z wypowiedzi przed przerwą wywiązywała się dyskusja inicjowana przez Pełnomocnika MON, który wskazywał, że wyłącznie kwota wyliczona przez resort może być brana pod uwagę. W odpowiedzi na takie stanowisko, Wiceprzewodnicząca Zawada przedstawiła propozycję podwyższenia płac o kwotę 600 zł od 1 lipca b.r., która będzie mieściła się w kwocie przewidzianej w tym roku na wzrost płac. Propozycja ta, która w zasadzie zyskała akceptację wszystkich przedstawicieli Strony społecznej – zaskoczyła stronę resortową, gdyż obalała koronny argument o ograniczonej wielkości środków na podwyżkę w bieżącym roku.

Następnie – na wniosek Przewodniczącego TARCZY – nastąpiła przerwa w spotkaniu.

W czasie przerwy przedstawicielom NSZZ Pracowników Wojska i wojskowej „Solidarności” została złożona propozycja podpisania się pod przygotowanym wcześniej projektem wspólnego stanowiska całej Strony społecznej. Oczywiście, mieliśmy świadomość, że władze tych związków będą chciały szczegółowo się zapoznać z treścią tego stanowiska, stąd wyrażany wcześniej pogląd przez Przewodniczącego „Solidarności” o potrzebie odbycia kolejnego spotkania miał swoje kolejne uzasadnienie. Liczymy również na to, że okres pomiędzy spotkaniami sprawi, że w przyszłym tygodniu otrzymamy odpowiedzi na pytania dotyczące pracowniczych płac, które wcześniej zostały skierowane do Pełnomocnika MON.

Po przerwie prowadzona była dyskusja dotycząca możliwości wzrostu płac, przejściowego finansowania wynagrodzeń pracowników z oszczędności powstałych w obszarze uposażeń, czy wskazywana była potrzeba szybszego, niż ma to miejsce obecnie udziału Strony społecznej w pracach nad wzrostem płac, np. już na etapie opracowywania projektu budżetu MON na rok następny, jak również braku informacji o skali wzrostu płac. Odnosząc się do tej kwestii, Pełnomocnik MON zacytował informację z pisma Departamentu Budżetowego, z którego wynikała kwota na tegoroczną podwyżkę, na co Prezes ZZ Militaria Kol. Krzysztof PALUCH wskazał, że w rezerwie Ministra Obrony Narodowej w obszarze wynagrodzeń pozostaje kwota ok. 320 mln zł, dla której nie są przedstawione kierunki ich zagospodarowania.

Ostatecznie Strona społeczna zajęła stanowisko o zakończeniu spotkania, które i tak znacznie przekroczyło ustalone wcześniej ramy czasowe a przedstawiciele siedmiu organizacji związkowych podpisali wspólne stanowisko o braku akceptacji kwoty 300 zł na tegoroczną podwyżkę pracowniczych płac, wskazując na potrzebę zorganizowania kolejnego spotkania w terminie do końca miesiąca. (Stanowisko Strony społecznej – TUTAJ).

Warty odnotowania jest również fakt, iż w trakcie tego spotkania – na ręce Ministra Skurkiewicza – przekazanych zostało 171 list głosów poparcia pod Listem otwartym do Ministra Obrony Narodowej. Pomimo braku pełnego zaangażowania ze strony NSZZ Pracowników Wojska (tylko niektóre organizacje podjęły działania w tym zakresie) – zebranych zostało prawie 5 tysięcy głosów poparcia, co przekraczało ilość podpisów pod Pracowniczą petycja z listopada 2015 r. (MK)

 

Ze swej strony wszystkim osobom zaangażowanym w zbieranie tych głosów, jak również tym, które swoje podpisy złożyły na listach – składam serdeczne podziękowania.

Marek Kazimierczak

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
100 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Rysiek
25 stycznia, 2019 09:05

Krótko i treściwie, bo jest wszystko co trzeba… Moje wnioski: 1/ – Strona społeczna nie porozumiała się w okresie przed spotkaniem, co sprawiło, że zaprezentowała 3 zbieżne co do istoty problemu a jednak różniące się stanowiska; 2/ – Strona resortowa nie ma zamiaru negocjować wysokości środków na podwyżki a – co najwyżej konsultować sposób rozdysponowania tych środków i to jedynie zapoznając się z opiniami strony społecznej i podejmując własne decyzje; 3/ – Ta przerwa nie jest po to aby resort znalazł dodatkowe środki – do niczego takiego się nie zobowiązał. To czas na to aby strona społeczna zapoznała się z… Czytaj więcej »

25 stycznia, 2019 11:44
Reply to  Rysiek

Rysiek, zabieram głos, bo zapewne jestem tam, pośród tych „paru innych”. A jednak kula Cię zawiodła. Strona społeczna nie pracuje nad propozycjami resortu – bo ich po prostu nie dostała! Dzwoniłem nawet wczoraj do Pełnomocnika MON w sprawie tych obiecanych materiałów ale… telefon głuchy. Zapewne więc w resorcie jednak pracują nad dodatkowymi środkami tak bardzo, że zapomnieli (?) przesłać – obiecany w trakcie spotkania – materiał! To, że Strona społeczna się nie porozumiała przed spotkaniem, w mojej ocenie o niczym nie świadczy. Ważne jest, że podejmowane są wspólne decyzje. Stanowiska ZZ nie muszą być tożsame przed spotkaniem, ważne to, co… Czytaj więcej »

jasiu
25 stycznia, 2019 13:21

Teraz Marku sam widzisz, kto mnie znowu prowokuje i wymyśla problemy, publiczne zapoznając je z RON… Daj nam Rysiu zagrać chociaż raz w otwarte karty. Jak uważasz, że ciągle popełniamy błędy – to Marek jasno Ci powiedział dawaj do stołu i zobaczymy co załatwisz. Mądrzyć się i wszystko krytykować ja też potrafię… Mógłbym zaproponować, żebyśmy jako strona społeczna nie dawali podwyżki tym około 9 tys. emerytom, o których mówił Pan Pełnomocnik i już by się znalazło – dodatkowo – do podziału na 36 tys. pw około 30 mln zł i byłaby mniejsza liczba pracowników do dzielenia tych środków… Po coś… Czytaj więcej »

25 stycznia, 2019 15:36
Reply to  jasiu

Tym bardziej, że kolejne spotkanie jest już w dniu 29 stycznia o godz. 11, o czym nas poinformowano w piśmie przesłanym dzisiaj po 14-tej, przesyłając jednocześnie dopiero materiał ze spotkania w środę. Mamy więc dwa dni w plecy a przed nami weekend i pozostaje… jedynie 1 dzień na pracę w tym zakresie… 🙁

Kachna
25 stycznia, 2019 16:35

Powodzenia!
Cały czas Wam kibicuję i mam nadzieję, że najbliższe spotkanie będzie owocne.
Czas najwyższy.

Rysiek
25 stycznia, 2019 15:50
Reply to  jasiu

Oczywiście, że dam Wam spokojnie popracować, bo Wy wiecie najlepiej co dla nas dobre i korzystne…
A zabierać jednym aby dać drugim, to Wy nie od dziś potraficie.
Tylko wywalczyć konkretnej kasy się Wam nie udaje.
No ale wszystko przed nami.
Moja kula jednak optymizmem nie błyszczy a ona jeszcze nigdy mnie nie zawiodła.

25 stycznia, 2019 16:24
Reply to  Rysiek

Dlatego Rysiu, teraz chcemy zrobić inaczej i wywalczyć to, co pracownikom się należy. NSZZ PW już napisał, mniej niż 300 zł nie będzie. Czyli zatrzymaliśmy się na 300? a było przecież ponad 300? My wyszliśmy z propozycją 600 zł od stycznia, bo to zostało zapisane w piśmie czterech organizacji do Ministra ON z dnia 17 grudnia 2018 r. Teraz do nas dołączyła piąta organizacja. Nasze 600 zł od stycznia wówczas jest tożsame z 450 zł do zasadniczej, które jest zawarte w stanowisku 5 związków ze środy… Jesteśmy konsekwentni… nie wiem więc, skąd te Twoje obawy. Dlatego proszę, trochę spokoju i… Czytaj więcej »

Rysiek
25 stycznia, 2019 17:12

Marku – to taki czas, że nie ma go już na wiarę, na gdybanie, na żadne wydziwianie.
Ten czas się skończył.
To czas twardej walki o godziwe wynagrodzenia i godność tych tysięcy, które 300 zł nie zaakceptowały – podpisując list otwarty do ministra.
To taki czas, gdzie nie można się uginać, wahać, ani cofać…
To czas postulatów i żądań.
Twardych i jednoznacznych…
To taki czas…
Po prostu go nie straćcie.

katoda
26 stycznia, 2019 23:03
Reply to  Rysiek

(… – MK)
Sorry, katoda, u nas tak to nie działa.

katoda
26 stycznia, 2019 20:17
Reply to  jasiu

Brawo @ jasiu, super riposta, może w końcu @Alf pomiarkuje, że krowa, która dużo ryczy… a może mógłbyś nam jeszcze coś więcej zapodać o tym, co Pan Pełnomocnik mówił…

Rysiek
27 stycznia, 2019 19:00
Reply to  jasiu

A nie pogięło cię Jasiu z kumplami do końca?? Od kiedy to zapłata za pracę nie zależy od wkładu pracy a od sytuacji materialnej pracownika?? Proponuję w związku z tym, połowie waszych solidarnościowych członków – podwyżki nie dawać, bo mają dopłaty unijne. A drugiej połowie też zabrać z uwagi na to, że ich partnerzy życiowi pracują. A tak w ogóle to dlaczego w tych negocjacjach płacowych nie uczestniczą wszystkie związki zawodowe, tylko wycieracie sobie powszechnie buźki tymi byłymi żołnierzami, jakby to były jakieś wasze ręczniki? Godne to działaczy związkowych czy wam uwłacza?? Polecam nieco rozwagi i opamiętania, bo się ośmieszacie.… Czytaj więcej »

Rysiek
25 stycznia, 2019 13:41

Nie widzę żadnej sprzeczności w naszych wypowiedziach i uważam, że w pełni jedynie potwierdziłeś te moje wnioski bo: – nie mieliśmy podczas tych rozmów jednolitego stanowiska a notatka z rozmów NSZZ PW z Pełnomocnikiem przed tym spotkaniem, której fragment już przywoływałem a która to notatka w tajemniczy sposób właśnie zniknęła – świadczy jedynie o wyrażeniu przez ten związek zgody i na wielkość, i na sposób rozdysponowania środków określony przez resort; – nie pisałem, że strona społeczna pracuje nad propozycjami resortu, bo wiem, że ich nie otrzymaliśmy. Wiem jednak, że ten czas, o który to strona społeczna poprosiła – miał temu… Czytaj więcej »

25 stycznia, 2019 15:56
Reply to  Rysiek

Uff, Rysiu, w końcu mamy coś wspólnie opisanego. cieszę się. Przerwaliśmy rozmowy nie z uwagi na konieczność zapoznania się z propozycjami resortu a m. in. na to. Potrzeba czasu było również na zapoznanie się dwóch związków: NSZZ PW i wojskowej „S” z tym, co ujęliśmy w propozycji wspólnego stanowiska Strony społecznej a nie tylko 5 związków zawodowych. Chcemy, aby było to siedem zz. Twoje przekonanie może się jeszcze spełnić we wtorek, w sytuacji, gdy nie otrzymamy informacji o kierunkach zagospodarowania środków na wynagrodzenia, o które wnieśliśmy. To, że resort się do niczego nie zobowiązał nie oznacza, że nie powinien się… Czytaj więcej »

Rysiek
25 stycznia, 2019 17:07

I tak sobie tę PRAWDĘ o tym, co się dzieje wspólnie i z niejakim trudem „wygrzebujemy”, co mnie osobiście cieszy ale i smuci…

jasiu
25 stycznia, 2019 14:49

Spotkanie RON ze stroną społeczną we wtorek 29.01.2019 r. o godz 11.00

Grzegorz M.
25 stycznia, 2019 19:46

Panowie nie czas na spory.
W pełni podzielam obawy Rysia odnośnie stanowiska MON – uważam, że pozostaną przy kwocie 300 zł (kula nie kłamie).
Jednocześnie chciałbym aby ten tydzień przerwy pozytywnie wpłynął na wypracowanie wspólnego stanowiska oraz przybliżył nas do wspólnych natychmiastowych działań strony społecznej…
Chciałbym się mylić ale tak, jak i Ryszard – nie mam złudzeń.
Dlatego zadam pytanie, które cały czas próbuję zadać: Rysiu – i co dalej przy tak czarnym scenariuszu?

25 stycznia, 2019 22:32
Reply to  Grzegorz M.

Akurat sobie chłopaki wybraliście miejsce na prowadzenie wymiany poglądów.
Nie macie związkowych maili?
Proponuje Wam zaglądnąć do zakładki DOKUMENTY/Opinie i stanowiska/2019 na naszej stronie, gdzie znajdziecie resortową prezentację ze spotkania…
https://zpwtarcza.pl/opinie-i-stanowiska-2019/

Tomasz
26 stycznia, 2019 06:21

Czy znana jest definicja „Średniego wynagrodzenia pracowników” użyta w tej prezentacji, czy „po uważaniu”?

26 stycznia, 2019 09:44
Reply to  Tomasz

Materiał otrzymaliśmy taki, jaki został on zaprezentowany na stronie. Żadnych dodatkowych wyjaśnień czy opisów tego, co tam jest zawarte – poza pobieżnym przedstawieniem w czasie 10 minut zapisanym w agendzie dla Pełnomocnika MON – nie było w trakcie spotkania.

Tomasz
26 stycznia, 2019 11:06

Pytam, bo te warianty z podziałem pracowników na zarabiających według kryterium jakiejś średniej, to wpuszczenie słonia do składu porcelany. „Załatwianie” jednych, faktycznych lub wyimaginowanych krzywd – nowymi.
Jedynie wtedy mogłoby to mieć sens, gdyby za „średnią” uważano wyłącznie płacę zasadniczą z premią regulaminową. I gdyby dodano mechanizm zasady „złotówka za złotówkę” prawnie kilka lat temu wprowadzony np. przy wypłacaniu różnych świadczeń.

26 stycznia, 2019 12:10
Reply to  Tomasz

Mam podobne odczucia i z pewnością do treści zawartej w tej prezentacji również się odniesiemy na najbliższym spotkaniu.

Piotr
26 stycznia, 2019 11:12

Panie Marku czy możliwe jest wprowadzenie takich mechanizmów, które uniemożliwiłyby decydentom zwiększenia zarobków pracowników na najniższych etatach o symboliczną kwotę, nie mającą nic wspólnego z tą, która zostanie ustalona ze stroną rządową.
Chodzi mi o mechanizmy, które zapewnią sprawiedliwy podział środków pomiędzy pracowników i nie pogłębią już i tak dużych różnic pomiędzy najlepiej i najgorzej zarabiającymi, niejednokrotnie pracującymi na tych samych etatach – tylko w innych miejscach.
Mówię o znanej Panu sytuacji pracowników terenowych WOG Ustka, którzy w ubiegłym roku w większości otrzymali niecałe 20 zł podwyżki na etat. Pozdrawiam

26 stycznia, 2019 12:25
Reply to  Piotr

Wszystko, Piotrze jest możliwe. Trzeba tylko współpracować i wypracowywać takie rozwiązania, które będą gwarantowały realizację wspólnych – resortowych i pracowniczych – interesów. Nie wyobrażam sobie, że obecna sytuacja w obszarze wynagradzania pracowników RON jest w interesie obecnych decydentów. Dlatego już w maju 2018 r. proponowaliśmy rozpoczęcie prac wspólnego – resortowo-związkowego zespołu w tym zakresie. Inni to podchwycili i już wprowadzili w życie a w MON się zastanawiają i opracowują materiały, z których nic nie wynika… Nam potrzeba zmian systemowych i konkretnych decyzji, bo zwlekanie z załatwianiem spraw trwa już zbyt długo. Od listopada 2015 r. i Pracowniczej nie zrobiono praktycznie… Czytaj więcej »

jasiu
26 stycznia, 2019 11:44

Materiał, który nam przekazano nie nadaje się nawet do kabaretu ANI MRU MRU. Nic się w nim nie zgadza. Nawet pierwsza z brzegu, prosta liczba… pracowników. Pełnomocnik podczas spotkań z Solidarnością w 2018 r. mówił o zamiarze przeznaczenia 200 mln zł na podwyżki, czyli miało wyjść dla pracownika po około 365 zł. Minister Błaszczak publicznie w mediach się wypowiada, że podwyżki będą ponad 300 zł a teraz – naliczeniowo chcą dać po… 288 zł na pw. DLACZEGO MINISTER I PEŁNOMOCNIK OKŁAMUJĄ MEDIA I PW. Domyślam się, że pan Minister zrobi dobry gest do strony społecznej i teraz w dniu 29… Czytaj więcej »

26 stycznia, 2019 12:49
Reply to  jasiu

Bardzo dobrze Jasiu to wszystko rozpisałeś i się pod tym podpisuję. Nie, nasze stanowisko w związku z tą propozycją nie zmieniło się w ogóle. Wynika ono z pisma do Ministra ON z 17 grudnia 2018 r., jak również ze stanowiska zaprezentowanego na spotkaniu w imieniu 5 organizacji OPZZ i FZZ, które zamieściliśmy w zakładce i w bieżącej aktualności. Podsumowując 600 zł od stycznia 2019 r. lub 450 zł do zasadniczej od stycznia 2019 r. Prezentacja, jak prezentacja. Ona tylko potwierdza, że sprawami pracowników urzędnicy zajmują się powierzchownie, w zasadzie na podstawie wpisów, które są zamieszczane w internecie. Nie będę pisał… Czytaj więcej »

adam
26 stycznia, 2019 21:44
Reply to  Tomasz

Średnia, to tak jak z mięsem, kapustą i gołąbkami. Według prezentacji maksymalne zarobki informatyka to średnio 3966zł, a według https://bulldogjob.pl/it_report_2018 wynagrodzenie wygląda tak: „Mediana – 5001-6000 zł netto na rękę”.

jasiu
26 stycznia, 2019 11:16

Marku, popieram twoje zwrócenie uwagi a w dodatku na bieżąco te teksty czyta ktoś z kim my się spotykamy.
Powinniście to sobie przemyśleć…

26 stycznia, 2019 12:33
Reply to  jasiu

Jasiu, wiesz, że mam zasadę: „Wiedz, co mówisz ale nigdy nie mów wszystkiego, co wiesz”.
Dlatego nie obawiam się, że pojawią się tu kwestie dotyczące uzasadnienia naszych argumentów w negocjacjach, jeżeli można te spotkania tak nazwać.
Chodzi jednak o to, że mamy jeszcze inne płaszczyzny do dyskusji niż to oficjalne forum…

Rysiek
26 stycznia, 2019 10:29
Reply to  Grzegorz M.

Witaj Grzegorz – postanowiłem się z tego dociekania prawdy uwolnić, gdyż zaczyna być to działaniem kłopotliwym i dla mnie i paru innych osób. Ponieważ jednak darzę Cię ogromnym szacunkiem i podziwiam za Twoją codzienną mrówczą pracę a także aby odwdzięczyć się za to, że byłeś w trudnym dla mnie okresie jednym z tych nielicznych, którzy mnie nie wyśmiewali, nie osądzali, a po prostu po ludzku, życzliwie wspierali – odpowiem tak, jak tu odpowiedzieć chcę i mogę. Gdy mamy do czynienia z poważnie chorym człowiekiem, możemy jemu tę prawdę o jego stanie zdrowia, bądź bez osłonek wyjawić, bądź zmilczeć czy nawet… Czytaj więcej »

nAndrzej
26 stycznia, 2019 09:45

Uważam, że rozmowy o płacach powinny być zakończone na początku grudnia i drugiego stycznia to powinniśmy przystępując do pracy wiedzieć za ile pracujemy. Rozumiem, że wypłata podwyżek musi odbyć się w późniejszym czasie np. marzec. Znając życie i działania resortu i szczebli zarządzania, myślę, że w maju zostanie wynegocjowane 300 zł ze spłatą na koniec czerwca, z czego nam szeregowym pracownikom sięgnie się jakieś 150 brutto. Zastanawiam się, czy ma sens siadanie do stołu negocjacji . Uważam, że wszystkie organizacje związkowe powinny uzgodnić i ogłosić wspólne stanowisko wobec działań resortu i np. w kwietniu pokażmy się wszyscy na ulicach Warszawy.… Czytaj więcej »

26 stycznia, 2019 12:02
Reply to  nAndrzej

Mam nadzieję, że stanowisko całej Strony społecznej będzie do końca wspólne a nasze argumenty – nie tylko te ze środy ale również te, które przedstawimy we wtorek – spowodują, że MON zajmie się kwestią podwyżek na poważnie. Tego bym sobie życzył. Przekazany materiał wygląda tak, że mógłby być opracowany w maju ubiegłego roku, na etapie planowania budżetu 2019, bez jakiejkolwiek wiedzy co się dzieje w innych resortach.

nAndrzej
26 stycznia, 2019 15:31

Może byłoby warto się sfederować nie tylko w MON ale też z pozostałymi związkami w służbach mundurowych?
Oczywiście zachowując wzajemnie autonomię zz.

26 stycznia, 2019 18:02
Reply to  nAndrzej

Nam z trudem przychodzi się sfederować w ramach naszych organizacji a proponujesz, żeby z innymi.
Każda z naszych organizacji, z wyjątkiem jednej wchodzi już w skład jakieś konfederacji, czy federacji a NSZZ „Solidarność” stanowi sam w sobie strukturę równą a nawet przekraczającą te podmioty.
Najpierw trzeba doprowadzić do tego, abyśmy mieli współpracę w ramach organizacji resortowych.

Stanisław
26 stycznia, 2019 13:21
Reply to  nAndrzej

Pierwsze zdanie bardzo trafne. Teraz to nas rozgrywają, jak chcą…
Proponuję wszystkim związkom postawić sprawę jasno – po 600 do podstawy od 1.01.2019 r. (żadne tam w skutkach, brutto, ze stażowym, etc.).
Który związek się wyłamie, powinien być publicznie wymieniony a członkowie powinni zdecydować – co z ich dalszym członkostwem.
I na odpowiedź resort ma czas 3 dni… tak, aby od marca można było kasę wypłacać.

Piotr
26 stycznia, 2019 14:46

A co z pracownikami WSzW i WKU, jakie otrzymają podwyżki wynagrodzeń?

26 stycznia, 2019 17:57
Reply to  Piotr

Takie Piotrze, jak będą ustalenia dla wszystkich.

Miro
26 stycznia, 2019 19:56

A pracownicy Uczelni Wojskowych dalej nic.

jan
27 stycznia, 2019 12:34

Panie Marku , a czy planujecie rozmawiać z MON nt. zmian stawek( grup) i w ogóle zmian z w …… Układzie Zbiorowym…., o którym tak Pan sie rozpisywał i nawet dał propozycje ……………pozdr.

27 stycznia, 2019 23:39
Reply to  jan

Te spotkania dotyczą wzrostu płac w 2019 r.
W odpowiedzi na nasze pismo z 17 grudnia 2018 r. do Ministra ON z przesłaną propozycją zmian w PUZP – otrzymaliśmy w dniu 7 stycznia 2019 r. odpowiedź, z której wynika, że rozpoczęcie negocjacji dotyczących zmian zapisów w PUZP nastąpi w pierwszym kwartale 2019 roku.

Rysiek
28 stycznia, 2019 08:26

Z jakich środków nastąpią zmiany lewej strony tabeli stawek oraz wysokości dodatków??

28 stycznia, 2019 08:44
Reply to  Rysiek

Bez skutków finansowych, Rysiu.
Bez skutków finansowych, które przekraczałyby budżet wynagrodzeń MON na rok 2019.
To Ci gwarantuję.

Rysiek
28 stycznia, 2019 11:18

Pozwolę sobie mieć jednak odmienne zdanie.

28 stycznia, 2019 12:01
Reply to  Rysiek

I takie masz prawo, Rysiu. Nie musisz się zgadzać, możesz mieć zdanie odmienne.
Pozdrawiam.

jan
28 stycznia, 2019 14:13

dziękuję za odpowiedź.

29 stycznia, 2019 17:15

KOLEJNE SPOTKANIE W MON. Dzisiejsze spotkanie w Ministerstwie nie doprowadziło do wspólnego stanowiska stron: społecznej i resortowej. Strona społeczna, chcąc zbliżać stanowiska w zakresie kwoty wzrostu płac w 2019 r., zaproponowała jednogłośnie kwotę 550 zł miesięcznie. Mając na uwadze, iż Pełnomocnik pozostawał w dalszym ciągu przy propozycji z poprzedniego spotkania (300 zł) – Strona społeczna opracowała, podpisała i przekazała swoje stanowisko, w której zawarta jest kwota 550 zł, jak również wniosek o spotkanie z Ministrem Błaszczakiem. Więcej Bliższe informacji o przebiegu spotkania zamieścimy w najbliższym czasie. Z ostatniej chwili: Otrzymałem informację, że MON organizuje spotkanie z Ministrem Skurkiewiczem w dniu… Czytaj więcej »

eric
29 stycznia, 2019 17:31

Fajnie, że działacie razem jako strona społeczna.
Tylko, że minął tydzień a wy już 50 zł zeszliście z propozycji…
Dlaczego Panie Marku nie 600???
Ktoś powie to tylko 50 zł…
Ale pokazało to, że nie potrafimy zostać przy swoim zdaniu.
W lutym może będzie 500 i tak dalej aż będzie po myśli MON…
Dobrze sobie z nami pogrywają…
Dalej po staremu…

Dziękujemy Panie Marku za informacje z dzisiejszego spotkania.

29 stycznia, 2019 18:27
Reply to  eric

eric, z jednej strony się cieszysz, że strona społeczna działa razem a z drugiej ganisz, że zeszliśmy o 50 zł. To zejście jest właśnie po to, aby było jednolite stanowisko.
Żeby było jednolite, musieliśmy uzyskać consensus w ramach Strony społecznej i… stanęło na 550 zł.
Bo niżej – na tę chwilę – z pewnością nie byłoby zgody z naszej strony!

Z ostatniej chwili, tak przy okazji tej mojej odpowiedzi:
Pismo z MON o spotkaniu z Ministrem Skurkiewiczem już wpłynęło do organizacji związkowych. Czyli spotkanie jest 14 lutego 2019 r. o godz. 11.

TOAW
29 stycznia, 2019 19:08

Panie Marku jest nadzieja jakaś?
Coś można było wyczuć z rozmowy z Ministrem Skurkiewiczem?

29 stycznia, 2019 22:13
Reply to  TOAW

Witaj TOAW, dzisiaj nie było spotkania z Ministrem a jedynie z Pełnomocnikiem MON.
W odniesieniu do naszego stanowiska, dyrektor Drobny nie zajął jednak konstruktywnego stanowiska, trzymając się jedynie tego, co proponował w ubiegłą środę.
W związku z tym, Strona społeczna wystąpiła z uzgodnioną, wspólną propozycją podwyżki w kwocie 550 zł.
Gdy również w tym zakresie nie przedstawił merytorycznego stanowiska – powstało stanowisko dotyczące m. in. spotkania z Ministrem Błaszczakiem.
Już wcześniej pisałem, że dopóki nie ma decyzji ostatecznej, wszelkie rozwiązania są możliwe. Pozdrawiam Cię.

Grzesiek
30 stycznia, 2019 06:58

Ale Panie Marku, opcja 600 zł od lipca w ramach tych samych pieniędzy była poruszana?? Przecież, jak tak trzymają się tej opcji, bo starczy na 300 od stycznia kasy – to jeśli mają zamiar realnie podnosić nam wynagrodzenia, to muszą się zgodzić na tę opcję. To jakieś kuriozum. Takie trochę udawanie woli podnoszenia nam pensji.zadawaliście proste po chłopsku pytania typu a co my gorsi od mswia i innych?? Za kogo nas macie?? Gdzie ta społeczna sprawiedliwość i szacunek dla nas… no gdzie?? Odpowiedzieli co z tymi mln złotych??? To są jaja. 14 też będą trzymać się 300 zł a właściwie… Czytaj więcej »

30 stycznia, 2019 10:42
Reply to  Grzesiek

Witaj Grzesiek, oczywiście, że była poruszana i to przeze mnie, że jak nie wierzą, że w budżecie 2019 r. już mają oszczędności tylko za styczeń z uposażeń a w lutym będą jeszcze większe, bo najlepszym okresem odchodzenia na emeryturę jest koniec stycznia i z tych planowanych odejść w decyzji budżetowej (4200) z pewnością skorzysta ok. 75% żołnierzy – to dać 300 zł od stycznia a od lipca dodatkowo 600 zł i wówczas grudzień do grudnia będzie wzrost o 900 zł a na rok przyszły – jak chcą być tacy szczodrzy (bo rzeczywiście coś o lepszym roku 2020 wspominali) zaplanować 1000… Czytaj więcej »

Grzesiek
30 stycznia, 2019 15:50

Panie Marku jeśli się ugniecie teraz to mon zawsze już będzie wygrywał.kasa jest w budżecie a mimo to nie dadzą.skoro tak gadają obiecują podwyżki godne w 2020 to czemu nie akceptują skutków na rok przyszły??? Bo ściemniają.pytam się w czym my jesteśmy gorsi od innych???szkoda, że mnie tam nie ma na tych rozmowach.z tego, co wiem w mswia mają 300 zł plus 250 zagwarantowane z swoich przetasowań resortowych..w mon jest kasa, tylko woli nie ma.tak Panie Marku.oni nie chcą poprawy naszych wynagrodzeń i dadzą tyle, żeby nie musieli za dużo dawać po wejściu jednej takiej ciekawej ustawy, o której już… Czytaj więcej »

30 stycznia, 2019 19:50
Reply to  Grzesiek

mswia mają dołożone zarówno 300, jak i 250 z zewnątrz. Te 300 z programu modernizacji, o który my występowaliśmy już w listopadzie 2015 r., natomiast to 250 mają ze wzrostu płac zapisanych w ustawie budżetowej. My mamy tylko te 300 zł, bo zamiast działać, u nas nowi osoby zastanawiali się jak to wszystko ogarnąć… Padła decyzja, że pomimo wskazania Stronie społecznej, że odchodzą od ustaleń poprzednika – będą jednak szli tą ścieżką i dlatego jest 2,3% plus 5%. Jednak w 2016 roku nikt nie przewidywał, że w mswia w międzyczasie napiszą sobie program i będzie wola aby im ten program… Czytaj więcej »

Rysiek
30 stycznia, 2019 07:26

Próbując się dowiedzieć prawdy o tym co się tam wydarzyło zajrzałem na stronę NSZZ PW i co można tam przeczytać??
cyt.: „Przedstawiciele naszego Związku Zenon Jagiełło, Roman Richert i Anna Wróbel podtrzymali nasze stanowisko z 23 stycznia b.r. mówiąc ,że chcąc zbliżyć się do płacy w państwowej sferze budżetowej nasze podwyżki powinny być w okolicach 1000 zł, a nie 300 zł.”
Czyli niby co??
NSZZ PW chciało 1000 podwyżki.
My – 600
A w efekcie wyszło 550??
To może mi ktoś wyjaśni, kto był tym hamulcowym??

30 stycznia, 2019 11:00
Reply to  Rysiek

Wpisy na stronie NSZZ PW mnie nie interesują ale jak wskazałeś, że tak napisali o swojej propozycji ze spotkania w dniu 23 stycznia, to rzeczywiście z ich strony jest to… tym bardziej, że – poza MKK – w trakcie pierwszego spotkania pozostałe związki się nie wypowiedziały co do kwoty a naszej propozycji – wówczas nie akceptowały. W aktualności odesłałem do Notatki Pełnomocnika MON ze spotkania z NSZZ PW z dnia 16 stycznia ale – jak już wcześniej pisałem – ona stamtąd „zniknęła” co sprawia, że jest niezbędne bezpośrednie umieszczenie jej na naszej stronie w powyższej aktualności. Zapewne dzisiaj to nastąpi.… Czytaj więcej »

Rysiek
30 stycznia, 2019 13:38

Dobrze chociaż, że ta PRAWDA z oporami, bo z oporami zaczyna się na powierzchnię nieśmiało przebijać….

30 stycznia, 2019 15:13
Reply to  Rysiek

Szkoda tylko, że widząc jakie było stanowisko TARCZY, nie zadajesz tych pytań na stronie innych związków, bo chcesz mieć wiedzę o ich propozycjach a nie o naszych.

jutka
31 stycznia, 2019 08:28
Reply to  Rysiek

W propozycję podwyżki NSZZ PW w wysokości 1000 zł może uwierzyć – przepraszam za wyrażenie – tylko idiota.
Zwłaszcza w kontekście zamieszczonej informacji na stronie, że wstępnie wyrażają zgodę na 300 zł a która to informacja pospiesznie z ich strony została usunięta.
A że w necie nic nie ginie – można na własne oczy przekonać się o tym na naszej stronie.
Żałosna próba ratowania wizerunku i odpływu związkowców
😀

alex
30 stycznia, 2019 12:06

Obawiam się Panie Marku, że tu nie ma żadnych negocjacji. Przedstawiciele MON przyszli z konkretną kwotą 300 zł i tego się trzymają. I co im zrobicie? Spotykają się z Wami stwarzając pozory dobrej woli, ale nie macie żadnych środków nacisku na nich. To przecież Minister określił im szczegółowo wysokość tej kwoty. Będzie kolejny termin, kolejne spotkanie, MON powie, że tylko 300 zł mogą dać, i co dalej? I kolejne spotkanie, aż w okolicy czerwca zgodzicie się na te 300 zł. Tak to widzę. Jedyna nadzieja w tym, że jesienią będą następne wybory parlamentarne, więc może o przyszłorocznych podwyżkach już z… Czytaj więcej »

30 stycznia, 2019 12:19
Reply to  alex

Po części, alex podzielam Twoje stanowisko, że te negocjacje się jeszcze nie rozpoczęły… Co im zrobimy? Organizacje związkowe mają swoje możliwości oddziaływania zawarte w UoZZ, czy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w tym do strajku. I akurat w sprawie wzrostu płac w jednostkach sektora finansów publicznych – rzeczywistym pracodawcą jest Minister właściwy dla danej części budżetu a kierownicy jednostek organizacyjnych. W kuluarach spotkania już pojawiały się propozycje dotyczące powołania Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego w sytuacji, gdy nie będzie postępu w negocjacjach. Ze sportowego punktu widzenia można wskazać, że negocjacje ze strony resortu miały falstart, bądź dostały zadyszki… i muszą trochę odczekać. Jednocześnie… Czytaj więcej »

alex
30 stycznia, 2019 14:04

Strajk? Komitet Protestacyjny?
Gdyby te środki były skuteczne, to mielibyśmy przyzwoite podwyżki już w ubiegłych latach.
Nie czarujmy się, protesty i strajki w RON nie są sposobami do uzyskania czegokolwiek, przerabialiśmy to wielokrotnie. Jedyne co możecie, to pospotykać się, pogadać, poudowadniać to i owo, i przyjąć, co MON oferuje.
Lub nie przyjąć nic i narazić się na olbrzymią krytykę ze strony pracowników.
Nie brzmi to optymistycznie ale mam wrażenie, że od lat zwodzicie ludzi.
To nie oznacza, że nie należy podejmować żadnych działań ale nie liczmy na to, że MON się ugnie.

30 stycznia, 2019 15:32
Reply to  alex

Podzielam Twoje stanowisko, że w zasadzie w przeszłości tak było ale może niektórym działaczom brakowało tego czegoś, co by sprawiło, że ich postrzeganie tej kwestii byłoby inne. A coś o tym wiem, bo znam działanie niektórych od „kuchni”… Jednocześnie, mając na uwadze, że ze strony NSZZ PW zniknęła „Notatka ze spotkania władz tego Związku z Pełnomocnikiem MON” – odsyłam do treści powyższej aktualności. Dokonaliśmy tam zmiany i można się bezpośrednio zapoznać ze stanowiskiem, jakie ten związek reprezentował w odniesieniu do propozycji na poziomie 300 zł. Ani tam, ani w trakcie spotkania w dniu 23 stycznia 2019 r. nie padła z… Czytaj więcej »

Rysiek
29 stycznia, 2019 21:30

Ośmielam się dopytać, nie komentując tego, co się wydarzyło no, bo przecież byli tam sami starzy wyjadacze, którzy są mistrzami negocjacji… A więc – ośmielam się zapytać, bo nie wiem czy czytając o tym, co się stało mam w to uwierzyć, czy nastąpiła jakaś pomyłka… A więc, czy ja dobrze rozumiem, że stanowisko związków zrzeszonych w MKK co do kwoty podwyżki w wysokości 600 zł nie zostało przyjęte przez pozostałe związki, które stwierdziły, że te żądania są wygórowane i zaproponowały kwotę niższą – 550 zł, którą my przyjęliśmy aby zademonstrować jedność?? Tą jedność, kosztem obniżenia żądań płacowych??? Czy ja dobrze… Czytaj więcej »

29 stycznia, 2019 22:54
Reply to  Rysiek

Rysiek, wiesz więcej niż próbujesz tu dociec, więc ja nie będę Ci odpowiadał. Mogę tylko wskazać, że do naszego stanowiska, które przedstawialiśmy w dniu 23 stycznia na spotkaniu i proponowaliśmy podpisanie przez wszystkie 7 organizacji – odpowiedzi nie uzyskaliśmy ani w trakcie spotkania, ani w trakcie przerw w spotkaniu. Na dzisiejsze spotkanie przygotowaliśmy również stanowisko odnoszące się do prezentacji MON, która – w mojej i nie tylko w mojej ocenie – bardzo spłyciła obszar wynagradzania pracowników ron, jak również wskazujące kierunki dotyczące naszej propozycji wzrostu płac. Zakładaliśmy, że pozostałe związki przystąpią – po „dwóch dniach analiz” – do wspólnego stanowiska… Czytaj więcej »

Tomasz
29 stycznia, 2019 23:51

Stanowisko konkretne i rzeczowe. Dziękuję.

Rysiek
30 stycznia, 2019 07:04
Reply to  Tomasz

Nie pojmuję w czym wyraża się ta rzeczowość bo konkret jest taki, że obniżyliśmy żądania… A efekty tego są już w mediach np ; „Ustępstwo wobec resortu Nieoficjalnie w rozmowach z PAP związkowcy podkreślają, że taka kwota /550 zł/ jest ustępstwem wobec resortu, bo niektóre ze związków domagały się wcześniej podwyżek w wysokości 600 zł (nie było to jednak stanowisko wspólne wszystkich związków).” Czytaj więcej na https://fakty.interia.pl/polska/news-zwiazki-zawodowe-pracownikow-mon-chca-spotkania-z-ministrem-,nId,2808620#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox Z uporem więc pytam i proszę o odpowiedź… Czy to obniżenie naszych żądań nastąpiło po konsultacjach z NSZZ PW i Solidarnością?? To te związki uważają, że walka o 600 złotową podwyżkę to sprawa… Czytaj więcej »

30 stycznia, 2019 11:14
Reply to  Rysiek

Czyli już w mediach masz odpowiedź. Wcześniej było 600 zł ale nie była to wspólna propozycja wzrostu płac a Ty wiesz, kto chciał 600, natomiast teraz jest 550 zł i to jest już wspólna propozycja strony społecznej.

Jeżeli jesteś ciekawy, kto i co się domagał – wystąp oficjalnie do tych związków z zapytaniem a nie rób to przez to forum.
Osoby decyzyjne z tych związków nie czytają tego forum a przynajmniej nie zabierają głosu.

Rysiek
29 stycznia, 2019 23:56

Nie wiem – mnie tam nie było, więc pytam, bo to także i mnie, i moim koleżankom, i kolegom usiłujecie tam wspólnie zrobić dobrze… No to, w ramach tego robienia nam dobrze – po raz kolejny pytam kto zaproponował kwotę tych żądań płacowych w wysokości 550 zł. Dlaczego to takie dla mnie ważne?? Z prostej przyczyny: My żądamy 600 a resort proponuje 300 zł… Jeżeli w toku negocjacji spotkamy się pośrodku – to staniemy na 450 zł… Jeżeli dobrze rozegramy ten „mecz”, to osiągniemy 500 zł. Jeżeli źle – zyskamy jedynie 400 zł. W toku rzeczywistych negocjacji mielibyśmy szansę podwyższyć… Czytaj więcej »

30 stycznia, 2019 00:57
Reply to  Rysiek

Na spotkaniu w dniu 23 stycznia, Strona społeczna nie przyjęła przedstawionej kwoty 300 zł, ale nie przedstawiła wspólnej uzgodnionej kwoty podwyżki. MKK – proponując podwyżkę 450 zł do zasadniczej – w trakcie tego spotkania podtrzymał swoją propozycję zawartą w piśmie z 17 grudnia 2018 r. skierowanym do Ministra Błaszczaka. Na dzisiejszym spotkaniu padały różne propozycje i warianty podwyżek, jednak na żaden z nich nie było konstruktywnych decyzji ze strony Pełnomocnika. Mając to na uwadze, zrobiliśmy krok w kierunku przybliżenia stanowisk stron w zakresie uzgodnienia ostatecznej kwoty. Ten krok to propozycja 550 zł a więc trochę niżej niż propozycja pięciu z… Czytaj więcej »

Jasiu .
30 stycznia, 2019 09:14

Marku bardzo dobrze to wytłumaczyłeś Rysiowi. Ja bym zapytał inaczej. Brałeś Rysiu kiedyś udział w negocjacjach. Jak ty chcesz dojść do kompromisu, czy osiągnąć cel – skoro masz sztywne stanowisko. Skoro RON podtrzymuje swoje trzysta, to trzeba takim panom pokazać dobrą wolę i dlatego zeszliśmy na 550 zł. Zadam drugie pytanie, ilu masz ludzi chętnych przyjechać do Warszawy na pikietę. Rysiu, mnie nie musisz czarować. Ja wiem czego pracownicy oczekują. Poczytaj sobie na Millnet. Wpisy: brać trzysta i nadal negocjować. Wiesz, kto to pisze mądre panie referentki z poszczególnych JW. Te panie, które mają 500 lub 1000 zł więcej od… Czytaj więcej »

Rysiek
30 stycznia, 2019 13:53
Reply to  Jasiu .

(… – MK)

radek
29 stycznia, 2019 22:15
Reply to  eric

eric to fakt. Moim zdaniem w punkt. To jeszcze bardziej zachęci do przeciągania rozmów. A tylko MON na tym zyskuje. Uzgadnianie w pośpiechu, na kolanie wspólnego stanowiska też. I tak z każdych żądań zostaje max połowa. Mam jeszcze jedno pytanie. W dużej mierze, prawa strona tabeli tej z początku jest niedoszacowana mimo zmian. Co z tych hipotetycznych podwyżek dajmy na to 450 zł netto, gdy nie będą i tak naliczone w całości. Mam 2200 podstawy by było jasne, że nie kokosy. Dla kogo więc jest ta gra? Czyim kosztem rozgrywana. Marzę o tym, by w końcu po ponad 30 latach… Czytaj więcej »

olo
30 stycznia, 2019 20:09

Dostaniecie kupę kasy w 2020 pod warunkiem, że wygramy. To jest ich rozumowanie.

30 stycznia, 2019 23:02
Reply to  olo

No, nie do końca, bo przykładem jest rok 2016. Zaplanowany we wrześniu 2015 r. został przez poprzedni rząd na przyzwoitym nawet poziomie (dla nas przeciętne podwyżki po 250 zł) a dzisiaj zewsząd słyszymy, że to zasługa obecnego rządu. Wówczas, w listopadzie 2015 r. poszliśmy – cała strona społeczna – z problemami pracowników RON do Prezydenta z oceną sytuacji i wnioskami o rozwiązania systemowe. Była petycja w tej sprawie. Chcieliśmy, żeby tę kwotę (140,4 mln zł) zaplanowaną przez poprzedników jeszcze podwyższyć. Była możliwość, bo projekt ustawy był w Sejmie… I co, czy ktoś od 2016 r. się nad tym pochylił? Jest… Czytaj więcej »

Ktoś
31 stycznia, 2019 00:08

Poprzedniemu rządowi to się tyłek palił w 2015, więc coś musieli zacząć robić. Więc bym się tak tym nie zachwycał. Teraz to samo. Zbliżają się wybory to zaczynają robić dobrą minę odpowiednio wcześniej. Wybory powinny być co roku. Może coś by się zmieniło. A tak posiedzą przy korycie parę lat, podzielą się nagrodami, a jak się koniec kadencji zbliża to trzeba coś robić.
Myślą, że ludzie tego nie widzą?
Że to idioci czy jak?

31 stycznia, 2019 08:40
Reply to  Ktoś

Nikt się, ktosiu nie zachwyca.
Problem płac w resorcie – to problem od 1989 r.
To problem wszystkich poszczególnych rządów.
W zasadzie nikt nie sprostał dotychczas temu zadaniu.
Jak jeden podejmował decyzję – następca już jej nie kontynuował.
I tak w kółko….
A jeszcze do tego dochodzą zmiany organizacyjne, zmiany etatowe, zastępowanie żołnierzy… pracownikami, tam likwidacja, tu tworzenie…
I powstało takie piekiełko w pracowniczych wynagrodzeniach, że teraz – co przychodzi nowe kierownictwo, to w zasadzie nie wie, z której strony ten „pasztet” otworzyć i… powstają takie propozycje podziału, jak ta z 23 stycznia….

radek
31 stycznia, 2019 18:27

Panie Marku. Problem z tym, to nie Rząd ma, tylko My – pracownicy. Szczególnie Ci, żyjący z jednej wypłaty i pracujący po 12 godzin i więcej, dorabiając do niej. To Ci mają problem, bo w końcu każdy dochodzi do miejsca, gdzie już nie ma zdrowia, by to ciągnąć. Wszystkie zmiany, jak Pan napisał organizacyjne, etatowe nie powinny wpływać na zarobki już pracujących. To dziwne, że tylko u nas jest to tak bardzo normalne. Dwa razy więcej pracy, przy dwa razy mniejszej obsadzie – to też norma. I ciągła gonitwa za minimum, które, jak tak dalej pójdzie, stanie się już niedługo… Czytaj więcej »

31 stycznia, 2019 19:04
Reply to  radek

Walczymy o to, aby pracownicy byli wynagradzani stosownie do zajmowanych stanowisk, wymaganych kwalifikacji i wykonywanej pracy, zdając sobie jednocześnie sprawę z tego, że znaczna liczba pracowników często wykonuje dodatkowe – nie wynikające z ich umów o pracę – obowiązków. Zasady i tryb zabezpieczania środków na zmiany organizacyjne i zwiększenie zatrudnienia jest dość precyzyjnie zapisane w ustawie, stąd od dawna już wskazujemy, że to, co u nas dzieje… jest wbrew tym regulacjom. Wybiórczo podchodzi się do stosowania przepisów prawa i akcentuje się te kwestie, które resortowi pasują, natomiast bagatelizuje się regulacje, które są przez nich naruszane. Dotyczy to również zmian w… Czytaj więcej »

Jasiu .
31 stycznia, 2019 06:57

Marku i co na to wtedy Prezydent. Nawet z nami się nie spotkał, bo był w Chinach a jego pani Dyrektor powiedziała, że przekaże mu nasze postulaty. A te 140 mln zł, na które się powołujesz – to żadna zasługa żadnego rządu, tylko pomysł, żeby składkę na PFRON dołożyć do funduszu wynagrodzeń a PFRON zapłacić w inny sposób. I tak się zrobiło 140 mln zł a PIS ogłosił sukces, chociaż palem nie dotknęli tego budżetu na 2016 r. Teraz można zrobić to samo i te 33 mln zł na PFRON pokryć z „uposażeń wojskowych” i do 158 mln zł dojdzie… Czytaj więcej »

31 stycznia, 2019 08:49
Reply to  Jasiu .

Witaj, i takie stanowisko powinniście zaprezentować we wtorek, Jasiu. Wszystko to fajnie tu przedstawiłeś ale… pisząc tu – nie można przechodzić obok tematu w trakcie spotkania…

Jasiu .
31 stycznia, 2019 11:03

Uważasz, że ja przechodzę obok tematu. To chyba jakaś pomyłka.
Przecież ja nie jestem Przewodniczącym KS PC MON. Oprócz mnie jest jeszcze 2 członków „S” a szef nie tylko mnie słucha. Znasz moje poglądy i ja upieram się przy 600/550 zł i to koniec obniżania.
Nie przyrównuj mnie do Pana Prezesa z NSZZ PW, który przy stole mówi 300 lub 400 zł a pisze na swojej stronie o 1000 zł. Ja do tych ludzi nie należę.
Rozumiem Marku, że jesteś pod wielką presją swych członków ale spokojnie. Damy radę.

31 stycznia, 2019 12:02
Reply to  Jasiu .

Jasiu, hola, hola, nie napisałem, że Ty przechodzisz obok tematu. Napisałem, że mając taką wiedzę, powinniście tam – na spotkaniu – przedstawić swoje zastrzeżenia bardziej szczegółowo niż to uczyniliście. Wasze stanowisko nawet nie odnosiło się do tego, co zostało przedstawione w dniu 23 stycznia a wówczas powiedzieliście, że potrzeba Wam czasu, żeby do tej ich prezentacji się odnieść. Czas był i co? Nic. W ogóle nie słyszałem Waszego stanowiska na temat ich prezentacji. Zresztą podobnie, jak i NSZZ PW. Wiem, że na chwilę obecną najważniejsza jest kwota podwyżki ale drugi raz już prezentacji nie będą nam przedstawiać i co to… Czytaj więcej »

nAndrzej
31 stycznia, 2019 19:32

Jestem przekonany, że 14 lutego propozycja MON będzie taka, jak dotychczas. Działacze NSZZ PW mówią w terenie, że ich zarząd żąda 1000 zł i to do podstawy. 29.01. twierdzili, że rozmowy będą się toczyć 31 i że nic im nie wiadomo o spotkaniu 29. Uważam, że strona rządowa powinna mieć świadomość, że oczekujemy poważnych rozmów 14.02. Jak nie, to w kwietniu rozpoczynamy protesty. Na razie bez zakłócania pracy (np. manifestacja sobotnia w Warszawie). Jak będziemy rozmawiać przy stole i przedstawiać nasze żądania, to w czerwcu weźmiemy 300 i dowiemy się, że nie dało rady szybciej, bo strona społeczna przeszkadzała. Musimy… Czytaj więcej »

31 stycznia, 2019 20:49
Reply to  nAndrzej

Dziękuję, nAndrzeju za te deklarację i – być może – do zobaczenia na manifestacji.
Sytuacja jest rozwojowa i nie wiadomo do końca, w którą stronę zmierza. Czekamy na ruch strony resortowej.
Pozdrawiam.

Olo
31 stycznia, 2019 23:22
Reply to  nAndrzej

I koniecznie zbiorowe L4

Krzysiek
31 stycznia, 2019 21:07

Szkoda, że takiej merytorycznej dyskusji nie można przenieść na forum portalu w MILNET-Z.
Myślę, że mogłaby ona mieć całkiem sporą siłę sprawczą w zrozumieniu problemów pracowników RON przez decydentów z Warszawy.
Otworzyłaby oczy składkowiczom NSZZ PW na to, kto kieruje ich związkiem i być może zadaliby sobie pytanie, dlaczego tak postępują i jaki mają w tym cel.
Być może są to opłacani przez MON sabotażyści?

31 stycznia, 2019 22:21
Reply to  Krzysiek

Cóż mogę napisać… chyba powtórzyć za Tobą – szkoda.

Anna
1 lutego, 2019 18:31

A co z pracownikami cywilnymi uczelni wojskowych? Od lat nie dostajemy podwyżek ani z MON ani z Ministerstwa Szkolnictwa. Przecież też podlegamy pod MON i pracujemy za marne pieniadze. Gdzie sprawiedliwosc.

1 lutego, 2019 18:48
Reply to  Anna

Anno, odpowiedź może być wyłącznie taka, jak w przypadku kolegi, który wcześniej pisał na tym forum a jest zatrudniony jako wartownik w ASzWoju. Akademie wojskowe mają inne niż jednostki budżetowe zasady i tryb finansowania, gdyż na swoją działalność w obszarze zadań realizowanych na rzecz wojska – otrzymują dotację z budżetu MON, uzgadnianą wcześniej z dysponentem głównym. Poza tym akademie mają jeszcze inne źródła dochodów z tej racji, że prowadzą np. działalność dydaktyczną ukierunkowaną na środowisko cywilne. Najlepiej byłoby, gdybyś w tej sprawie zwróciła się z zapytaniem do działaczy organizacji związkowej, która reprezentuje pracowników akademii. Od nas odpowiedzi na to pytanie… Czytaj więcej »

KASIA
2 lutego, 2019 08:45
Reply to  Anna

Zgłoście swoje zapytanie do NSZZ PW przecież to największy związek i wszystko może .tylko nic pozytywnego nie załatwia.

ANKA.
1 lutego, 2019 07:18
Reply to  Krzysiek

W pełni się z Tobą zgadzam. Jak się słucha relacji ze spotkań o wypowiedziach pana wiceprzewodniczącego NSZZ PW R.R. – to jakby był ich człowiek.
Przejmuje się skąd RON weźmie pieniądze i zwalczaniem innych związków.
Przecież, jak widać – jest tyle oszczędności…
A co to za działacz związkowy, który zamiast pracowników – wspiera resort.

Niezrzeszony.
1 lutego, 2019 08:40
Reply to  Krzysiek

Popatrzcie na siedzibę NSZZ PW na ul. Koszykową to wszystko Ci się wyjaśni.
Ile pokoi, ile pracowników tam zatrudnionych za składki związkowe i jakie wypasione pensje.
A całoroczna rezerwacja pokoju w hotelu Mazowieckim itp. itd…. to też kosztuje.
Ale co nas to obchodzi.
Są tacy członkowie tego związku, co płacą na to i jest im z tym fajnie. Ich sprawa, ale dlaczego my mamy dostać tylko 200 czy 300 zł brutto podwyżki.
Może im, przy wypasionych pensjach to wystarczy – my musimy utrzymać rodziny!

Andrzej
1 lutego, 2019 10:52
Reply to  Krzysiek

Składkowicze z NSZZ to ludzie wierzący w opiekę ich działaczy nad nimi, często starzy członkowie zz mający świadomość głębokiego sensu ruchu związkowego. Może nadchodzi czas odnowienia ruchu związkowego, może TARCZA ma być nowym liderem wśród zz w MON.
Czas uświadomić ludziom, że remontówka nie jest związana z NSZZ PW i czas mówienia prawdy o tym, kto działa na rzecz PW a kto tylko mówi, że działa. Może trzeba pokazać społeczeństwu, że jesteśmy i jak się mamy.

Marek Kazimierczak
14 lutego, 2019 23:01

KOLEJNE SPOTKANIE A… PYTANIA DALEJ POZOSTAJĄ BEZ ODPOWIEDZI. Okazało się, że spotkanie z Ministrem Skurkiewiczem zostało w zasadzie zaaranżowane na wniosek Pana Ministra, niezależnie od stanowiska Strony społecznej przedstawionego w dniu 29 stycznia br. Wyszło na to, że Pan Minister po prostu chciał się spotkać ze Stroną społeczną z własnej inicjatywy… niejako w związku z fiaskiem rozmów Strony społecznej z Pełnomocnikiem MON. Początkowo nawet nie chciał odnosić się do kwestii tegorocznych podwyżek wskazując, że bardziej interesuje go kwestia wzrostu płac w roku 2020 niż w obecnym. Odnośnie tego roku Pan Minister próbował nas pouczać, że o podwyżkach powinno się rozmawiać… Czytaj więcej »

Tomasz
15 lutego, 2019 08:28

Rozumiem, że w planach jest wspólne stanowisko wszystkich związków?

15 lutego, 2019 10:23
Reply to  Tomasz

Na chwilę obecną – innej opcji nie ma. A przynajmniej mi nic o tym nie wiadomo.

Jola
20 lutego, 2019 19:50

Nie ma drugiego takiego związku jak Tarcza co tak pluje jadem na inny zz, na szczucie i pluciu chcecie coś ugrać ? To takie typowo polskie !

20 lutego, 2019 23:55
Reply to  Jola

Jolu, na ten Twój wpis, pozwolę sobie w odpowiedzi wykorzystać wypowiedź Premiera: (…) nic dziwnego, że nas atakują. Atakują, znaczy się, że się boją, atakują, znaczy się, że(…) dobrze działamy czyli konsekwentnie i odpowiedzialnie.

Doceniam Twój wpis i to na naszej stronie, jednak pragnę wskazać, że nie zakładaliśmy, iż wszystkim będziemy się podobać. Niektórzy nas doceniają, inni – jak Ty – obrażają. Z tym też musimy się liczyć ale ważne jest, że obok TARCZY nikt nie przechodzi obojętnie.
Mimo wszystko, pozdrawiam Cię.
PS. Mogłabyś przynajmniej wskazać ten inny związek zawodowy.

100
0
Would love your thoughts, please comment.x