Skip to main content

Wezwanie do negocjacji

By 26 stycznia, 2020Aktualności

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie stanowi kwotę 2.600 zł. Jednocześnie dokonana zmiana w ustawie o tym wynagrodzeniu sprawiła, że nie wlicza się do niego dodatku za staż pracy.

W związku z tymi zmianami, dla wojskowych pracodawców powstało nowe wyzwanie związane z wdrożeniem tych przepisów w życie. Od początku roku prowadzone są działania w tym zakresie, gdyż znaczna część pracowników resortu obrony narodowej (ron) w umowach o pracę nie osiąga poziomu nowej kwoty minimalnej płacy. W niektórych jednostkach stanowią oni nawet 30% ogółu pracowników zatrudnionych u pracodawcy.

Działaniom tym nie sprzyjają postanowienia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej z dnia 8 czerwca 1998 r. (PUZP). Występują sytuacje, że pracownikom zajmującym najniższe stanowiska pracy, pracodawcy muszą podnosić kategorie zaszeregowania powyżej tych, które wynikają z PUZP, gdyż nie mogliby im zabezpieczyć poziomu minimalnej płacy. Aktualnie obowiązujące stawki wynagrodzenia zasadniczego pochodzą z 2011 r. i od tego czasu nie były zmieniane, z wyjątkiem jednorazowego wzrostu stawek z prawej strony tabel o 800-1.000 zł (Protokół Dodatkowy Nr 31 do PUZP), w celu stworzenia warunków dla realizacji podwyżki w 2018 r.

Strona społeczna zgodziła się na ten krok mając zapewnienie, że w 2018 r. dojdzie do negocjacji w zakresie tabel wynagrodzenia zasadniczego zawartych w Układzie. Do tych negocjacji wówczas nie doszło, gdyż od dnia 8 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana Ministra Obrony Narodowej. Negocjacje nie zostały podjęte również w roku ubiegłym pomimo zapewnień, iż znajdują się one w zatwierdzonym przez Ministra Skurkiewicza planie pracy na pierwszy kwartał 2019 r.

Znaczna liczba pracowników ron osiągnęła już maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, stąd brak działań ze strony ministerstwa spowodował już w ubiegłym roku określone problemy dla wojskowych pracodawców z realizacją podwyżek wynagrodzeń. Jedyną drogą na realizację ustawowego wzrostu płac pracowników o 2,3% było podwyższenie wartości premii w regulaminach premiowania, jednak nie wszystkie zakładowe organizacje związkowe wyrażały zgodę na zmianę regulaminów. Organizacje wskazywały, że brak jest podstaw dla różnicowania premii indywidualnych, jak również na bezczynność ministerstwa, które miało dość czasu na dokonanie zmian w załącznikach ze stawkami wynagrodzenia zasadniczego. Pełnomocnik MON, który z upoważnienia Ministra Błaszczaka powinien organizować negocjacje PUZP – pozostawał jednak głuchy na te argumenty.  

Wiedząc o skali podwyżek w bieżącym roku, w tym obligatoryjny wzrost płac na poziomie co najmniej 6% dla każdego pracownika wojskowej budżetówki – w dniu 30 grudnia 2019 r. „TARCZA” przekazała pismo wzywające pozostałe strony PUZP do wznowienia negocjacji nad Układem (czytaj TUTAJ).

W przekazanej ministerstwu w dniu 17 grudnia 2018 r. przez MKK propozycji zmian w PUZP (czytaj TUTAJ) zawarte są również zmiany w zakresie art. 36 PUZP. Wiąże się to z występującymi obecnie w zakładowych regulaminach premiowania zapisami dotyczącymi zmniejszania lub pozbawiania pracowników ron premii regulaminowych za okresy usprawiedliwionych nieobecności w pracy spowodowanych chorobą. W naszej ocenie zapisy te  wpisują się w obszar, który został już oceniony przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku SK 16/06 z dnia 24 czerwca 2008 r.

Wówczas urzędnicy ministerstwa analizowali ewentualne skutki tego wyroku w odniesieniu do pracowników ron opierając się zasadniczo na zapisach zawartych w treści PUZP i nie dostrzegli w nich zagrożeń. Nie zwrócono jednak uwagi na zapisy, które powszechnie występowały i w dalszym ciągu występują w zakładowych regulaminach premiowania, a ich treść wykracza poza zakres delegacji zawartej w art. 36 PUZP.

Nasza ocena w tej kwestii jest jednoznaczna: zakładowe regulaminy premiowania nie powinny określać wpływu zwolnień chorobowych pracowników ron na kształtowanie wypłacanych im wynagrodzeń.

 

Czy ministerstwo – po przesłanym przez nas wezwaniu – przystąpi do negocjacji nad zmianą Układu? Jak w tej sytuacji zachowają się władze NSZZ Pracowników Wojska i NSZZ Solidarność, które – obok organizacji wchodzących w skład MKK – również są stronami Układu?

O tym przekonamy się już niedługo, bo 30-dniowy termin wynikający z Kpa na udzielenie odpowiedzi – upływa już za kilka dni… (MK)  

0 0 votes
Article Rating
Subskrybować
Powiadom o
250 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments
Ryszard
27 stycznia, 2020 08:52

„30-dniowy termin wynikający z Kpa na udzielenie odpowiedzi – upływa już za kilka dni…” To dokładnie określmy jak jest z tymi terminami: Terminy rozpatrzenia wniosku wg k.p.a. Po wszczęciu postępowania właściwy organ powinien załatwić sprawę: – niezwłocznie, – w ciągu miesiąca – w przypadkach wymagających wyjaśnień, – w ciągu 2 miesięcy – w przypadkach skomplikowanych, gdyż zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego: Art. 35. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. § 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania… Czytaj więcej »

Criss
28 stycznia, 2020 14:28
Reply to  Ryszard

Według mnie – jeśli upłynie 30 dniowy termin wezwania – chyba należałoby skierować wystąpienie do WSA o bezczynności strony resortowej i naruszeniu kpa.
Tylko trzeba mieć prawnika, który by to napisał.

Ryszard
28 stycznia, 2020 18:26
Reply to  Criss

A mnie się Criss wydaje, że to problem nie podlegający uregulowaniom kpa, gdyż żadna decyzja administracyjna w jego efekcie wydana nie będzie. To problem opisany w innej ustawie – mianowicie Kodeksie Pracy…. Co wynika wg mnie z całej tej zaistniałej sytuacji: 1/ Nie dojdzie do szybkich zmian w PUZP i tą sprawę możemy sobie odpuścić. Nacisk społeczny na podwyżkę wynagrodzeń, w tym na to, aby rozłożyła się ona „po równo” jest w tej chwili tak duży, że nie ma już czasu na to, aby w toku żmudnych i długotrwałych negocjacji zmieniać PUZP tym bardziej, że wymaga to także długiego okresu,… Czytaj więcej »

29 stycznia, 2020 16:54
Reply to  Ryszard

Ryszardzie, ostatecznie okazało się prawdą to, co ja przewidywałem. A szkoda, bo rozważałem ewentualność, że jednak możesz mieć rację. Niestety, dzisiaj się okazało a w zasadzie mogę napisać, że wyszło szydło z worka, bo zadzwonił do mnie Krzysztof z S-80. W związku z tym wyjaśniam, że nie wziąłeś – Ryszardzie – pod uwagę, rok 2020 jest rokiem parzystym. A w roku parzystym Pełnomocnik MON spotyka się z poszczególnymi organizacjami związkowymi oddzielnie, tzn. z każdym związkiem w innym terminie. Tak było w 2018 r., tak też będzie w roku bieżącym. My – jak napisałeś – mamy spotkanie w dniu 7 lutego… Czytaj więcej »

Ryszard
29 stycznia, 2020 19:15

Czyli dokładnie, jak od początku uważałem.
A co do tych spotkań, Twoja ocena zamiarów resortu jest bardzo celna. Tak dokładnie będzie.
A obudzili się po okresie świątecznym, bo myśmy im na tym forum od dawna grali larum.

Tomasz
30 stycznia, 2020 12:37

Biorąc pod uwagę strategię działania Pełnomocnika MON okazuje się, że nie jest to stanowisko merytoryczne tylko polityczne. Pytanie, czy to wybór, a może charakter, „tego” Pełnomocnika, czy może tak jest (Pełnomocnik) wpisany w działalność Ministerstwa i to raczej wybór lub charakter „tego” Ministra?

30 stycznia, 2020 14:23
Reply to  Tomasz

W mojej ocenie to stanowisko polityczne, gdyż stanowisko ministra takim jest. Pełnomocnik MON w praktyce realizuje zadania, które w stosownych regulacjach zostały zapisane bezpośrednio dla Ministra ON. Minister nie chciał ich realizować zapewne z różnych względów, więc całość swoich kompetencji przekazał w ręce swojego Pełnomocnika. A że sytuacja w tym obszarze nie była i nie jest klarowna od dawna – każdy decydent, o ile w ogóle podejmuje decyzje – robi to jak potrafi. Widać, że nie wszyscy potrafią. Przykładów na to mamy wiele: zablokowanie zatrudniania, podwyżki bez uzgodnień, brak rozliczania środków na wynagrodzenia za kilka ostatnich lat, nie odpowiadanie na… Czytaj więcej »

Beti
30 stycznia, 2020 13:52

Czyli co?? Znów wszyscy po równo??
Ci co mają 4,5 tys. na rękę i Ci, którzy mają 1800 też??
Dlaczego nie ma gradacji stanowisk!
Dramat. Referent, inspektor, informatyk, czy specjalista tyle samo?!

30 stycznia, 2020 14:30
Reply to  Beti

Nigdy, Beti, nie byłem za równymi podwyżkami.
Nasze propozycje z poprzednich lat dobitnie o tym świadczą.
MON przyjmuje jednak rozwiązania, które mu najbardziej pasują i wychodzi z założenia, że one poprawią notowania „Dobrej Zmiany” w środowisku pracowników ron – to inna para kaloszy…
My, czyli MKK w tym TARCZA w każdym poprzednim roku przedstawialiśmy nasze propozycje rozwiązań w zakresie podwyżek i robiliśmy to NA PIŚMIE!
Żaden inny związek tego nie robił…

Nigdy nie byliśmy za równą podwyżką.
Tak też będzie w tym roku!
Nasze propozycje były na piśmie, więc nas można łatwo sprawdzić. Wystarczy odszukać te dokumenty na stronie TARCZY…

Beti
30 stycznia, 2020 15:20

Wiem, śledzę te materiały.
Trzymam kciuki, choć bardzo sceptycznie do tego podchodzę.
Powodzenia, Panie Marku!

Pan
27 stycznia, 2020 09:55

2480 wynagrodzenia zasadniczego + premią 5% + dodatek za wysługę lat.
Taki luksus….

Grzesiek
27 stycznia, 2020 15:49
Reply to  Pan

Zarobki w wojsku – 4 zł ponad minimum w styczniu. Pewnie i do maja.
Ale Mon pięknie w mediach docenia cywili podwyżkami. W mediach…

Pablo
27 stycznia, 2020 13:19

W piątek 31 stycznia w Dęblinie minister MON podpisze umowę na F-35, tam teraz będą szły pieniążki…
A nam ochłapy i pensję w granicach minimalnej krajowej…

Ryszard
27 stycznia, 2020 21:25
Reply to  Pablo

Powielając jeden z napisów widniejących na banerach pracowników resortu z Bazy Lotniczej w Krzesinach podczas protestu w Warszawie:
„F-16 startuje – pracownik wojska głoduje”

Marek Kazimierczak
29 stycznia, 2020 12:26

Ryszard, w komentarzu w aktualności „Spotkanie z Sekretarzem Stanu” napisał wczoraj, że w jego ocenie: Nie dojdzie do szybkich zmian w PUZP i tą sprawę możemy sobie odpuścić. Nie zgadzam się z takim stanowiskiem, gdyż jeżeli proponowane przez nas zmiany lub lepsze, które moglibyśmy uzgodnić z MON-em w trakcie rokowań nad PUZP nie zostaną wprowadzone – pracownicy ron będą grupą zawodową, która będzie miała najniższe stawki wynagradzania w całej państwowej sferze budżetowej!!! I to w sytuacji, gdy mamy swój Układ Zbiorowy Pracy!!! W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy – do zaopiniowania – z OPZZ projekt zmiany rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki… Czytaj więcej »

Ryszard
29 stycznia, 2020 15:20

Dobrze, że Ciebie mój komentarz poruszył, bo taki właśnie był zamiar jego publikacji… Ci, którzy uważali, że wyautowałeś się ze społecznej działalności mają dowód, że Prezes /przepraszam – Kolega Przewodniczący/ jest w dobrej intelektualnej kondycji i nie myśli odpuszczać. Napisałeś cyt.: „Ryszard, w komentarzu w aktualności “Spotkanie z Sekretarzem Stanu” napisał wczoraj, że w jego ocenie: Nie dojdzie do szybkich zmian w PUZP i tą sprawę możemy sobie odpuścić. Nie zgadzam się z takim stanowiskiem,…” Marek – dokładnie tak napisałem a Twoja wypowiedź w pełni to moje przekonanie potwierdza… Dlatego, że jest, jak jest i należałoby po prostu w zaistniałej… Czytaj więcej »

29 stycznia, 2020 17:24
Reply to  Ryszard

Analizując treść Protokołu Dodatkowego Nr 31 do PUZP, można zauważyć, że: – protokół został zawarty w dniu 20 grudnia 2017 r., w wyniku jednodniowych negocjacji prowadzonych przez ówczesnego Pełnomocnika – Pana płk. Leszka Kwiateckiego; – protokół został zarejestrowany w dniu 28 grudnia 2017 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; – protokół wszedł w życie z dniem 01 stycznia 2018 r. W ciągu 9 dni (w tym święta Bożego Narodzenia i Wigilia!) zrobiono to, co potrzeba. A potrzeba tylko jednego dnia dla stron na uzgodnienie wspólnego (MON i strony społecznej) stanowiska w zakresie kształtu tabel i około tygodnia na… Czytaj więcej »

Ryszard
29 stycznia, 2020 19:18

Dokładnie tak. A pocieszające jest to, że w końcu dotarło do Ciebie to, co do innych dotarło już dużo wcześniej. Ta podwyżka nie zostanie wdrożona poprzez zmiany Układu.
Więc pozostaje pytanie w jaki sposób???

29 stycznia, 2020 20:59
Reply to  Ryszard

To do mnie, Ryszardzie napisałeś? Niby co dopiero teraz miałoby dotrzeć a dotarło już do innych? 🙂

Ryszard
29 stycznia, 2020 21:44

Tak – do Ciebie Marku, bo jeżeli sam w końcu uznałeś, że woli rozpoczęcia negocjacji nad Układem ze strony resortu ale także niektórych partnerów społecznych po prostu obecnie nie ma, to ponownie pytam: z jakimi propozycjami pójdziecie na to spotkanie?? Z jakimi propozycjami wdrożenia podwyżki naszych wynagrodzeń? Nie pytam o szczegóły a o kierunek działania, gdyż on jest ważny. Dlatego, iż uważam, że ponownie z całym tym płacowym bajzlem pozostawicie zakładowe i międzyzakładowe organizacje oraz pracodawców. Resort i władze krajowe zz ręce umyją a tam – na tych dołach – będą szamotali się w tych „sieciach”, które im zarzucono. Oczekuję,… Czytaj więcej »

29 stycznia, 2020 23:21
Reply to  Ryszard

Zaproponujemy to, co nam przedstawią zarządy naszych organizacji związkowych. Z tego co dotychczas widzę, w zasadzie nasz kierunek działania będzie zbieżny z tym, co przedstawialiśmy przy podwyżkach w roku ubiegłym jako MKK – a MON tego nie zrealizował. Uważam, że ówczesny nasz projekt był spójny i możliwy do wdrożenia. Jest on również aktualny dzisiaj, bo – można powiedzieć – jest „ponadczasowy” do czasu, gdy nie zostanie zrealizowany. Potem, to już nawet podwyżki będą mogły być przyznawane procentowo. 🙂 Chcesz uczestniczyć w spotkaniu i przekonać się co tam będziemy przedstawiać? Nie ma sprawy, mamy jeszcze wolne miejsce, bo nie wyobrażam sobie… Czytaj więcej »

Grzesiek
29 stycznia, 2020 16:33

Panie Marku… brzydko napiszę. Minimum i tak musi mon płacić i puzp może być sto lat za murzynami a pracownik i tak ma otrzymać min ustawowe plus wysługa. I ok.
Przykładowo, stawka maksymalna danego stanowiska to 2380… minimalna np. 3000 zł to i tak Mon musi dać minimum wtedy 3000 zł plus wysługa… gwarantuje to kodeks pracy a puzp mnie „wali”.
Zgadzacie się ze mną??? No chyba nie powiecie mi, że jeśli puzp nie będzie opracowany i urealniony – to nie dostane minimalnej pensji…

29 stycznia, 2020 17:45
Reply to  Grzesiek

Grzesiek, stanowisko portiera, czy robotnika gospodarczego jest w kategoriach II-V, czyli obecnie może mieć zasadnicze od 1310 do 2460 zł. Mój przykład to pracownik mający IV kat. ze stawką 2370 zł a ponadto 10% (237 zł) premii i 20% (474 zł) wysługi i 195 zł zwiększonej wysługi powyżej 20 lat pracy. Łącznie ma 3276 zł pensji brutto. Ustawowa podwyżka dla niego to 6% od 3276 zł, czyli 196,56 zł. Powinien mieć brutto 3473 zł, natomiast – przy obecnym kształcie tabeli – może otrzymać tylko 117 zł (2460 zł x 1,3 + 195 zł), czyli 3,57% a jego wynagrodzenie wyniesie 3393… Czytaj więcej »

Grzesiek
29 stycznia, 2020 18:26

Ale co mam napisać??? Mnie serio już to męczy.
Ja i tak będę miał minimum i to muszę mieć.
Jak to zrobi Mon.3rblog – mnie to nie interesuje.

29 stycznia, 2020 18:57
Reply to  Grzesiek

Wierzę, Grzesiek, że minimalne nie tylko będziesz miał, ale, że już je masz. Kończy się styczeń i zaraz wypłata wynagrodzenia, więc zapewne masz już aneks do umowy. Zająłem określone stanowisko wobec zmian do PUZP. W świetle tegorocznych podwyżek, które muszą wynieść co najmniej 6% przedstawiłem dwa przykłady i nakreśliłem sytuację, w której brak możliwości wzrostu płac – nawet jeżeli się musi je podwyższyć. Skoro się musi – to musi się również chcieć zmienić postanowienia (tabele) w PUZP. Krasnoludki tego nie zrobią a my – TARCZA – nie przyjmujemy i nie będziemy przyjmować od Pełnomocnika odpowiedzi musi, skoro On sam… nic… Czytaj więcej »

Jack strong
7 lutego, 2020 14:38

Przepraszam… ale u nas – Ja na ten przykład – żadnych aneksów nie było. Otrzymaliśmy tzw. wyrównanie do kwoty 2600 brutto. Ot, i wsio tzn… jeśli ktoś miał np. 2250 to doliczyli mu % premii jaki ma i jeśli kwota nie stanowiła 2600 – to dopłacili różnicę i wszystko… Żadnych aneksów… zrobili nas w .uja… wobec np. nowego pracownika, bo taki nowy otrzyma 2600 plus z 10% premii to już ma 260 zł brutto więcej… a nas – już starych pracowników wyr…ali z wyrównaniem do kwoty 2600.. tj…najczęściej kilkadziesiąt zł brutto to max…. można, można… i tym sposobem – w… Czytaj więcej »

Ryszard
29 stycznia, 2020 19:22
Reply to  Grzesiek

Grześ, ależ już o tym pisaliśmy i wyszło, że po dodaniu premii to minimalne zwiekszą ci w zasadniczej o parę zł i będziesz miał to minimum, bo ustawa tak stanowi.
I co?? To minimum w zasadniczej + premia cię zadowoli??

Grzesiek
29 stycznia, 2020 18:31

Kiedyś pytałem. Ale zapomniałem.
Jakie są widełki kat x płac?
U nas w jw piszę kategoria 10 max 2250 zł… chyba coś nie bardzo.
Ale tak pisze na 100%.

29 stycznia, 2020 19:00
Reply to  Grzesiek

Kategoria X ma obecnie kwoty od 1630 do 3000 zł. Do 31 grudnia 2017 r. był to przedział od 1630 do 2200 zł. 🙂

29 stycznia, 2020 18:36

I kolejny przykład: Pracownik na stanowisku samodzielnego referenta, gdzie nie było w ubiegłym roku związków zawodowych. Na koniec 2018 r. miał: zasadnicze – 3900 zł (max) premia 10% – 390 zł wysługa 20% – 780 zł zwiększenie wysługi – 195 zł Ogółem: 5265 zł W roku 2019 „musiał” otrzymać podwyżkę 2,3%, czyli od kwoty 5265 zł – kwotę 121,10 zł. Jak „musiał”, to pracodawca dał mu w premii 4% czyli 156 zł, bo 3% byłoby za mało… tylko 117 zł. Teraz ma 5421 zł, bo 5265 + 156 zwiększona premia co sprawia, że ma premię 14%. Mamy rok 2020 i… Czytaj więcej »

Ryszard
29 stycznia, 2020 23:16

„Zauważcie, że przytoczone przykłady wskazują na problemy z zabezpieczeniem
realizacji podwyżek na poziomie ustawowego wzrostu 6%, a przecież podwyżka ma być na poziomie 500 zł!!!”

No właśnie…
A w związku z tym, że stosownych zmian w układzie jeszcze długo nie będzie, jakie wnioski??

29 stycznia, 2020 23:27
Reply to  Ryszard

Takie, jakie będą wynikać z uchwał naszych organizacji. Bo przecież my, czyli Zarząd Krajowy jest silny Waszą siłą.

Ryszard
30 stycznia, 2020 07:11

Jeżeli to my – tam na dołach tej związkowej i służbowej struktury mamy Wam podawać gotowe rozwiązania, to właściwie po co mamy te związkowe władze??

Przezorność w planowaniu rozwiązań polega także na tym, że dysponujemy rozwiązaniem niejako awaryjnym.
Dysponujemy??

Jeżeli ma to wszystko wyglądać tak, jak się to właśnie odbywa, to te moje przewidywania co do przebiegu tegorocznej podwyżki w pełni się urzeczywistnią…

30 stycznia, 2020 08:38
Reply to  Ryszard

Napisałeś, Ryszardzie: „Jeżeli to my – tam na dołach tej związkowej i służbowej struktury mamy Wam podawać gotowe rozwiązania, to właściwie po co mamy te związkowe władze??” A po to, abyś mógł tutaj sobie spokojnie pisać w zaciszu domowym i przedstawiać swoje stanowiska. Mniej lub bardziej pożyteczne dla działalności ruchu związkowego. A po to, żebyś się nie martwił jako członek Związku, czy wszystkie obowiązki Związku – jako osoby prawnej – zostały wypełnione, szczególnie w okresie końca roku, czy początku roku następnego. A po to, żebyś nie musiał walczyć z innymi i zastanawiać się, kto będzie Związek reprezentował przed urzędnikami w… Czytaj więcej »

Ryszard
30 stycznia, 2020 10:15

Marek – uciekasz od odpowiedzi a w dodatku zaczynasz grać nieuczciwie. Dlatego, że może ja sobie w zaciszu domowym tu piszę, bo zależy mi na tym, aby ten zz istniał, rozwijał się i miał opinię dobrą. Na tyle, na ile mogę i mam wiedzę, usiłuję się do tego przyczyniać, chociaż często robię to nieudolnie. Ja jednak w odróżnieniu do wielu innych – chcę…. Nie wydaje się także, abym jakoś szczególnie zaszkodził dotychczas ruchowi związkowemu, dlatego ten Twój sarkazm wydaje się być nie na miejscu…. Gdy jednak przychodzi do sfinalizowania tego, co tam w resorcie wspólnie lub odrębnie uzgadniacie to właśnie… Czytaj więcej »

29 stycznia, 2020 16:36

I jeszcze na dokładkę do tego mojego wpisu. Analizując – w ramach naszego opiniowania projekt tego rozporządzenia – znalazłem zmianę, którą my – jako MKK – zaproponowaliśmy już w grudniu 2018 r. w naszej propozycji przesłanej do MON. Dotyczy ona likwidacji kilku najniższych kategorii zaszeregowania. W projekcie rozporządzenia napisano, że: „…proponuje się rezygnację z niewykorzystywanych kategorii zaszeregowania (od I-IV kategorii zaszeregowania) oraz przypisanie nowych kategorii zaszeregowania dla poszczególnych stanowisk. W związku z tym ustalono nową tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników GBPiZS (dotychczasowa V kategoria zaszeregowania stała się I kategorią).” Czytając treść tego projektu, mam wrażenie jakby ktoś skopiował… Czytaj więcej »

pracownik
29 stycznia, 2020 18:06

Panie Marku, czy pamiętacie jako Tarcza o pracownikach TOAW i wliczaniu kwoty bazowej, która w budżecie na 2020 r. wzrasta o 115 zł do podwyżek Ministerstwa Obrony Narodowej?
Czy ta kwestia jest już przesądzona i po prostu tak będzie to regulowane, jak to miało miejsce rok temu?
Czy też może są tu prowadzone jakieś rozmowy.
Z góry dziękuję za odpowiedź i godne reprezentowanie.

29 stycznia, 2020 18:50
Reply to  pracownik

Pamiętamy, pamiętamy i mamy już pewne rozwiązania, jak tego dokonać ale żeby o tym rozmawiać – potrzebne są spotkania z właściwymi osobami.
Akurat w Waszym przypadku uważam, że sytuacja jest czysta i nawet w sytuacji, gdyby Minister ON nic pracownikom nie dawał – Wy i tak musielibyście dostać tę podwyżkę. Tę sprawę poruszałem już na ostatnim spotkaniu z ministrem Skurkiewiczem. Tak więc informuję, że pamiętam o Was.

KRystain
29 stycznia, 2020 18:41

Zastanawiam się, kiedy związki zawodowe w jednostkach, składach, warsztatach zaczną działać jak prawdziwe związki?? Pracodawca daje im co jakiś czas premie, nagrody, urlopy to i po co niby mają się bić z pracodawcą??
U nas większość pracowników w styczniu dostała wyrównanie do minimalnej płacy. Fajnie.
Tylko pytam się, czy tak powinno być, że ludzi mający 30-40 lat pracy mają cały czas minimalną płacę????
Żenada i wstyd dla MON-u a szczególnie dla związków, które nie potrafią się nawet dogadać między sobą!!!!!

Ryszard
29 stycznia, 2020 19:34
Reply to  KRystain

„U nas większość pracowników w styczniu dostała wyrównanie do minimalnej płacy. Fajnie.” U mnie także… Wszędzie tak dostaną za styczeń, czyli na bieżąco. W każdej pracy, w której wynagrodzenie jest obecnie niższe od najniższego ustawowego oraz zawartego w stosownym rozporządzeniu RM. I tu istotna uwaga. To, co się właśnie w kwestii tych styczniowych aneksów do umów o pracę dzieje się ponad głowami strony społecznej i bez jej udziału. Dlatego, że tu nic uzgadniać, ani negocjować nie trzeba, bo takie jest prawo. Nie należy więc w ten projekt równania płac do aktualnej minimalnej płacy wplatać zz, gdyż nie mają tu one… Czytaj więcej »

Konrad
7 lutego, 2020 11:28
Reply to  Ryszard

Dlatego członkowie związków płacą składki na tych darmozjadów w zarządach, aby oni się wzięli za robotę a nie siedzieli na forach i elokwentnie się wymądrzali.
I tak sobie tu piszą: Rysiu do Marka, Marek do Rysia.
Ot i całe to forum.

7 lutego, 2020 15:19
Reply to  Konrad

To niech nie płacą na darmozjadów, tylko rozliczają ich z pracy…
A do tego czy Rysiu i Marek mają pisać – Tobie nic do tego… 🙂

Neo
7 lutego, 2020 15:25
Reply to  Konrad

Tylko, że Marek, jak coś napisze to zazwyczaj konkretnie i z sensem, w zwięzłej formie bez zbędnych epitetów i ogólników. Przyjemnie się czyta.
Posty Ryszarda natomiast przewijam bez czytania, bo to zazwyczaj bełkot – dużo treści, mało sensu, 5 postów o tym samym. Nie da się tego czytać.

Ryszard
29 stycznia, 2020 19:39
Reply to  KRystain

„Tylko pytam się, czy tak powinno być, że ludzi mający 30-40 lat pracy mają cały czas minimalną płacę????”

Oczywiście to Twoje pytanie jest tyleż nośne społecznie, co nieprawdziwe.
Bo po tylu latach pracy, łączne Twoje wynagrodzenie jest wyższe od minimalnego o kilkaset złotych i o tyle też jest wyższe od wynagrodzenia pracownika bez stażu…
Jestem także przekonany, że to wynagrodzenie jeszcze w tym roku – w efekcie podwyżki – wydatnie wzrośnie.

Tobiasz
30 stycznia, 2020 18:36
Reply to  Ryszard

A u nas 2600 brutto + 20% wysługi (520 zł brutto) = 3120 zł brutto.
Na rękę netto 2243,92 zł. Od poprzedniej pensji o 51,51 zł więcej a nie jak piszą, że o 300 zł i więcej.
Pozdrawiam.

Konrad
31 stycznia, 2020 07:17
Reply to  Ryszard

No ekstra, Ryszardzie. Faktycznie ma pewnie 200 zł więcej od nowo zatrudnionego pracownika. Piać z zachwytu można, że przy takim stażu pracodawca wyróżnia takich pracowników.
Ale rację ma w jednym, że te związki to wielka porażka.
Część z nich, w małych Jednostkach i Składach trzeba by rozgonić, bo jedzą z ręki pracodawcy.

Ryszard
31 stycznia, 2020 13:51
Reply to  Konrad

„No ekstra, Ryszardzie. Faktycznie ma pewnie 200 zł więcej od nowo zatrudnionego pracownika. Piać z zachwytu można, że przy takim stażu pracodawca wyróżnia takich pracowników.” No to policzmy, biorąc pod uwagę tą najniższą płacę. Zasadnicza 2365 + 236,5 zł premii to ok. 2600 zł, czyli płaca minimalna pełnozatrudnionego na umowę o pracę. Tyle ma i pracownik bez stażu, i ten z 30-40 letnim stażem. Jednak pracownik ze stażem ma dodatek za wysługę, który po 20 latach pracy wynosi 20% zasadniczej, czyli w tym przypadku dokładnie 473 zł. Dodatkowo po 30 latach pracy, ten dodatek stażowy wzrasta jeszcze o 130 zł,… Czytaj więcej »

Pan
31 stycznia, 2020 20:28
Reply to  Ryszard

Tylko tacy z 30-40 letnim stażem pozwoli odchodzą na emeryturę. A kto za nich?
Osoby bez stażu za 2600 brutto (z premią)?
Niestety, ludzie odchodzą na emeryturę a zastępstwa za nich nie ma .

Tobiasz
30 stycznia, 2020 19:37
Reply to  KRystain

A u nas 2600 brutto + 20% wysługi (520 zł brutto) = 3120 zł brutto.
Na rękę netto 2243,92 zł. Od poprzedniej pensji o 51,51 zł więcej a nie jak piszą, że o 300 zł i więcej.
Pozdrawiam.

Pracownik
30 stycznia, 2020 06:35

Jak długo będą dzielone te podwyżki?
Czy w lutym dostaniemy pensje już podwyżkami?

Grzesiek
30 stycznia, 2020 19:38
Reply to  Pracownik

Tyle aż swojaczki stwierdzą, że im styknie…

Ryszard
30 stycznia, 2020 08:01

Zaczynam nabierać graniczącego z przekonaniem przeświadczenia, że z tymi naszymi podwyżkami będzie jak zwykle czyli, że tam na tej resortowo – związkowej górze sobie pogadają, każdy tam pozostanie przy swoim stanowisku a to przysłowiowe piwo zostanie skonsumowane na dołach – w zakładach. Każdy tam będzie się ratował jak potrafi, z czego wytworzy się jeszcze większy bajzel…. Ponieważ gołym okiem widać, że strona resortowa opanowała i stosuje sprawdzone już w praktyce metody działania jest pewne, że po rozmowach z poszczególnymi zz – bez możliwości przeprowadzenia wspólnych uzgodnień wszystkich uczestników tego procesu – zgodnie z przewidywaniami Marka – resort w stosownych wytycznych… Czytaj więcej »

Emi
30 stycznia, 2020 09:12

Styczniowa wypłata jak w ubiegłym roku w miesiącach bez premii.
Aneksów do umów brak….

30 stycznia, 2020 13:56
Reply to  Emi

Emi, mam przez to rozumieć, że nie miałaś zabezpieczonego co najmniej płacy minimalnej w dwóch składnikach wynagrodzenia, czyli w zasadniczym i premii regulaminowej?!

Tobiasz
30 stycznia, 2020 18:21

A u nas 2600 brutto + 20% wysługi (520 zł brutto) = 3120 zł brutto.
Na rękę netto 2243,92 zł. Od poprzedniej pensji o 51,51 zł więcej a nie jak piszą, że o 300 zł i więcej.
Pozdrawiam.

30 stycznia, 2020 23:26
Reply to  Tobiasz

Tobiaszu, u nas tzn. gdzie?
Te dane to dotyczą jakiego stanowiska?
Widzę, że nie macie premii, czyli nie podlegacie pod PUZP.
Mógłbyś przybliżyć jakiego stanowiska to dotyczy i w jakiej JW.

Tobiasz
31 stycznia, 2020 07:05

Trochę inna praca – muzeum wojskowe podlegające pod MON. Opiekun ekspozycji.
Pisałem o wyrównaniu do minimalnego wynagrodzenia. Nie podwyżkach. Pozdrawiam.

31 stycznia, 2020 12:31
Reply to  Tobiasz

Inna praca, ale w ramach wojskowych jednostek budżetowych też możemy znaleźć równe rodzaje wykonywanych prac. W przeszłości Wasze muzeum również było finansowane jako jednostka budżetowa. Nie ma więc co wskazywać na inny rodzaj pracy. Cóż, u Was jest specyficzna sytuacja o tyle, że u Was o wzroście płac pracowników i potrzebie zabezpieczenia na to odpowiednich środków… trzeba rozmawiać znacznie wcześniej, bo na etapie określania dla Was dotacji z budżetu MON. Pamiętam, że na jednym ze spotkań z min. Skurkiewiczem, strona resortowa wskazywała nam, że żądamy zbyt wysokich podwyżek w sytuacji, gdy inni, np. pracownicy muzeów zarabiają znacznie mniej. Trudno było… Czytaj więcej »

Ryszard
31 stycznia, 2020 12:57

A ja nie wiem, czy nie dobrym pomysłem byłoby po prostu objęcie pracowników tych instytucji naszym PUZP, z rozszerzeniem tabeli stanowisk i zaszeregowań tak, jak swego czasu uczyniono to z pracownikami klubów i bibliotek czy placówek zdrowia. Stad mamy np. takie stanowiska w PUZP jak kustosz czy bibliotekarz lub cały dział działalności tzw. podstawowej… Oczywiście – ramowe objęcie ich PUZP nie musiałoby być równoznaczne z likwidacją ich ZUZP a jedynie dostosowaniem ich zapisów do PUZP. Możliwości przecież jest wiele, tylko trzeba zechcieć się ruszyć a nie czekać aż to ktoś załatwi… Osobiście na Was liczę, gdyż macie istotne przesłanki i… Czytaj więcej »

31 stycznia, 2020 14:02
Reply to  Ryszard

Nie napisałem, że oni mają ZUZP, tylko regulamin wynagradzania. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby mieli ZUZP, który w swojej treści miałby zapisy analogiczne jak w PUZP. Oczywiście odpowiednio. 🙂 W mojej ocenie podstawowym problemem jednak jest zabezpieczenie środków na wynagrodzenia a zatem również na wzrost wynagrodzeń tych pracowników. Ten obszar działania zz leży… genralnie w MON, bop nikt się do tego nie chce „przykleić”, bo jest on niewdzięczny. Widać to zresztą po działaniach a w zasadzie braku działania Pełnomocnika MON 🙂 I nie bierzcie tego za złe, że tutaj tak najeżdżam na Pełnomocnika ale inaczej być nie może.… Czytaj więcej »

Ryszard
31 stycznia, 2020 16:43

Marek – pisałem powyżej o pracownikach, zarówno muzeów, jak i zespołu a przecież to Ty napisałeś cyt.: „Trochę znam Waszą sytuację, bo swego czasu zapoznałem się z Waszym ZUZP.”
Ja wiem, że jedni mają regulamin a inni układ ale moja wypowiedź dotyczyła całościowego ogarnięcia tego problemu, bo to, że swego czasu chcieli sobie poprawić i nie weszli do PUZP obecnie prawdopodobnie mści się na nich ….

31 stycznia, 2020 17:33
Reply to  Ryszard

Odnośnie zespołu dałem jedną odpowiedź, natomiast dla muzeów kolejną. Ty napisałeś swój wpis, jako kontynuację wątku dotyczącego muzeów. Z Twojego wpisu nie mogłem początkowo zrozumieć, na który mój wpis odpowiadasz, bo ja mam inny widok forum. Dlatego sprawdziłem to z Waszego – Uczestników forum, w którym miejscu to umieściłeś. Wyszło, że muzeów i stąd moje zastrzeżenia. Jeżeli taki miał charakter mieć Twój wpis, żeby odnieść się do obu tych podmiotów – przepraszam Cię. Ale – w tych okolicznościach – wyjaśnij mi teraz, o kim piszesz tutaj: „…bo to, że swego czasu chcieli sobie poprawić i nie weszli do PUZP obecnie… Czytaj więcej »

Ryszard
31 stycznia, 2020 18:42

Może i tak ale właściwie co powoduje, że mając swój ZUZP nie mogą być objęci aktem prawa pracy, jakim jest nasz PUZP całkowicie lub częściowo?? Ci zaś, którzy mają regulamin wynagradzania, dlaczego nie mają ZUZP lub nie są objęci PUZP? Ktoś o tym kiedyś decydował i powoływał się na określone argumenty. Uważam, że miały na celu podkreślenie uprzywilejowanej sytuacji pracowników tych instytucji a nie ich dyskryminację. W tym znaczeniu to napisałem, co przecież istotne dla problemu podwyżek pozostałych pracowników resortu nie jest, więc nie ma sensu tego rozkładać na czynniki pierwsze, bo zamażemy główny problem jaki się w tej naszej… Czytaj więcej »

31 stycznia, 2020 19:58
Reply to  Ryszard

Napisałeś: „…nie ma sensu tego rozkładać na czynniki pierwsze, bo zamażemy główny problem jaki się w tej naszej dyskusji wywiązał.” No właśnie, ja odpisałem w tych przypadkach, bo miałem wiedzę, ale dlaczego Ty ciągnąłeś ten temat nie mając w tym zakresie wiedzy – nie wiem. W ich przypadku nie chodziło o żadne uprzywilejowanie, ale nie będę tego ciągnął, żeby nie zamazywać wątku. Na koniec tylko odpowiem na Twoje pytanie: „…co powoduje, że mając swój ZUZP nie mogą być objęci aktem prawa pracy, jakim jest nasz PUZP całkowicie lub częściowo??” a zatem wiedz, że pracodawca – jednostka budżetowa nie może mieć… Czytaj więcej »

Ryszard
31 stycznia, 2020 20:27

Rozumiem, że ciągnąłeś ten temat jedynie po to, aby wykazać, że taki wsiowy gostek jak ja nie ma wiedzy o tym, o czym pisze.
Nie mnie a tych, co tu piszą więc oświeć. Niech wiedzą, czemu zawdzięczają sytuację, w której się znaleźli.
Co zaś do tego fragmentu Twojej wypowiedzi: „zatem wiedz, że pracodawca – jednostka budżetowa nie może mieć swojego ZUZP, jeżeli nie jest objęta PUZP” – po prostu podaj podstawę tego stwierdzenia a wówczas i ja, i inni się dodatkowo czegoś nauczą.
Przy okazji wskaż jakie stanowiska w PUZP są stanowiskami w tej jednostce.
Więc??

31 stycznia, 2020 21:31
Reply to  Ryszard

Odpowiedziałem już o powodach takiej a nie innej sytuacji płacowej pracowników muzeów i RZA WP i więcej nie mam zamiaru pisać. Odnośnie tworzenia ZUZP w jednostkach budżetowych, to stwierdzam, iż jest to niemożliwe. W pierwszej kolejności pracownicy RZA WP zostali objęci postanowieniami PUZP, poprzez wykreślenie przepisów, że ich nie dotyczy – w drodze nadania nowego brzmienia art. 2 ust. 2 PUZP a następnie dostali zgodę na zawarcie ze swoim pracodawcą ZUZP – w drodze PD Nr 28. O tym powinieneś wiedzieć, gdyż ten PD podpisali również przedstawiciele władz OPZZ KP. Bez objęcia ich PUZP, nie mogliby zawrzeć ZUZP. Poza tym,… Czytaj więcej »

Ryszard
31 stycznia, 2020 23:08

„…dostali zgodę na zawarcie ze swoim pracodawcą ZUZP – w drodze PD Nr 28. O tym powinieneś wiedzieć, gdyż ten PD podpisali również przedstawiciele władz OPZZ KP. Bez objęcia ich PUZP, nie mogliby zawrzeć ZUZP.” To konkretnie gdzie o tym w tym PD 28 pisze?? Poza tym gdy stwierdziłeś cyt.: „zatem wiedz, że pracodawca – jednostka budżetowa nie może mieć swojego ZUZP, jeżeli nie jest objęta PUZP” zapytałem o prawną podstawę takiej zasady i nie odpowiedziałeś a jedynie zacząłeś wykazywać jakieś kombinacje w układzie. Chciałbym się więc konkretnie dowiedzieć, w którym miejscu rozdziału KP poświęconego układom zbiorowym pracy jest ona… Czytaj więcej »

1 lutego, 2020 08:46
Reply to  Ryszard

Informuję wszystkich, że mój poprzedni wpis o treści:
W pierwszej kolejności pracownicy RZA WP zostali objęci postanowieniami PUZP, poprzez wykreślenie przepisów, że ich nie dotyczy – w drodze nadania nowego brzmienia art. 2 ust. 2 PUZP a następnie dostali zgodę na zawarcie ze swoim pracodawcą ZUZP – w drodze PD Nr 28.

powinien brzmieć:
W pierwszej kolejności pracownicy RZA WP zostali objęci postanowieniami PUZP, poprzez wykreślenie przepisów, że ich nie dotyczy – poprzez nadanie nowego brzmienia art. 2 ust. 2 PUZP – w drodze PD Nr 28, a następnie dostali zgodę na zawarcie ze swoim pracodawcą ZUZP.

Ryszard
1 lutego, 2020 09:31

No właśnie – już nieco jaśniej….

1 lutego, 2020 20:23
Reply to  Ryszard

Też chciałbym wiedzieć, w szczególności, gdzie w PUZP są stanowiska typowe dla RZA WP. Niestety, w PUZP ich nie znajdziemy… Dlaczego? Bo strony PUZP podejmując decyzję o przeniesieniu tego pracodawcy-RZA WP do PUZP nie zadbały o to, aby to się nie odbyło „po wojskowemu”. Odpowiednią zmianą treści PUZP usunęli zapis, że ich nie dotyczy i pozwolili opracować pracodawcy i działającym tam zz ZUZP. Uczestnicząc – jako pracownik NSZZ PW – w tym spotkaniu, zadałem wówczas pytanie dlaczego w PUZP nie ma żadnych zapisów dotyczących RZA WP, np. stanowisk specyficznych, czy innych unormowań występujących w RZA WP, bo nie jest tajemnicą,… Czytaj więcej »

Emii
30 stycznia, 2020 23:51

W RZA WP też kolorowo nie jest, u nas poprzedni dyrektor sprytnie wykiwał związki zawodowe, podając do podpisu zmieniony (po ustaleniach poprzedniego dnia) regulamin premiowania i tak: wszyscy artyści mają po 1 (jednym %) punkcie procentowym premii czyli 29 zł a całe zaplecze administracyjne od 30 – głównie 50% – premii, miesiąc w miesiąc. Gdzie tu jest logika?
Jak występowalismy w Radomiu na tv trwam, to Skurkiewicz po rękach nas całował i obiecywał.
Gdy tylko światła zgasły… cytując klasyka „jak żyć”?

31 stycznia, 2020 12:09
Reply to  Emii

Cóż mam Ci, Emii, odpisać…
Trochę znam Waszą sytuację, bo swego czasu zapoznałem się z Waszym ZUZP. Niestety, już po fakcie tzn. gdy został podpisany. Uważam, że mieliście wtedy szansę zawalczyć o siebie. Tak się nie stało.
Jeżeli teraz – jak napisałaś – tak Was „oskubano” z premią, to się pytam: a gdzie te trzy działające u Was organizacje związkowe? Takie działanie jest w mojej ocenie niedopuszczalne!
Może receptą dla Was będzie powstanie u Was czwartego związku… 🙂

Robol
31 stycznia, 2020 12:28

Te 6% obligatoryjne, o którym piszecie – to z inflacji, czy jak?
Od czego to liczyć?
Pozdrawiam wszystkich wytrwałych!

31 stycznia, 2020 12:45
Reply to  Robol

Witaj, Robolu, te 6% zostało zapisane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 i dotyczy wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej, czyli również wojskowych jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych. 🙂
Od czego się to liczy? Od wynagrodzenia brutto, tak, jak to zaprezentowałem w dwóch wcześniejszych przykładach, zwracając się do Grześka i wskazanie możliwości dokonania tego 6% wzrostu płac w sytuacji, gdy organizacja związkowa nie widzi potrzeby zmiany regulaminu premiowania.
Pozdrawiam.

Ryszard
31 stycznia, 2020 13:02

A nie oznacza to czasami 6% zwiększenia nakładów resortu na wynagrodzenia??

31 stycznia, 2020 14:09
Reply to  Ryszard

Nie, Ryszardzie, nie oznacza. Taka sytuacja jaką wskazujesz była w latach 2016-2018. Wówczas rzeczywiście środki na wynagrodzenia wzrastały i w ramach nich dokonywano podwyżek. Zarówno w 2019 i w 2020 roku w ustawie zawarty jest wskaźnik wzrost wynagrodzeń dla jednostek państwowej sfery budżetowej, więc co najmniej taki wzrost powinien być zabezpieczony dla każdego pracownika. O ile oczywiście istnieje taka możliwość w przepisach o wynagradzaniu. O to, żeby takie możliwości były powinni zadbać właściwi ministrowi, którym podlegają jednostki z tej sfery. W innych ministerstwach trwają działania legislacyjne w tym zakresie, natomiast u nas…. Pełnomocnik MON nie widzi potrzeby… Z pewnością wie… Czytaj więcej »

Ryszard
31 stycznia, 2020 14:43

Z kolei ja nie do końca zgadzam się z Twoim wywodem, chociaż zastrzegam, że mogę być w błędzie.
Dlatego się nie zgadzam, że jak już wspomniałem cyt.: „Jest zapewne tak, że średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyniesie 106,0 proc. w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2020 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem).”</em>
A co to właściwie oznacza??
Wg mnie to że ta waloryzacja może być po prostu różna a nie dla wszystkich jednakowa.

31 stycznia, 2020 17:22
Reply to  Ryszard

Widzę, że muszę Ci to wyjaśnić tak, samo jak kiedyś takiemu jednemu… 🙂 Jest to zapis przeniesiony do ustawy z art. 4 ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej dotyczącym waloryzacji. W ust. 2 tego artykułu zapisano, że:Wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń waloryzowane są średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń., natomiast ust. 3 tego artykułu stanowi, że: Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń może być różny dla poszczególnych grup pracowników. Przepis (ustawa) stworzyła możliwość, że nie wszystkie grupy zawodowe, których wynagrodzenia określane są w załącznikach do ustawy budżetowej – będą miały waloryzację na poziomie 6% i potwierdzam to, co zakładasz,… Czytaj więcej »

Ryszard
31 stycznia, 2020 18:32

Dziwne to Twoje wyjaśnienie, które jedynie upewnia mnie, że właściwie interpretuję zapis w ustawie budżetowej.

Ryszard
31 stycznia, 2020 13:14

Jest zapewne tak, że średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyniesie 106,0 proc. w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2020 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem). No właśnie….. Oznacza to w naszych realiach tylko tyle, że np. ktoś, kto już ma maksymalna stawkę wynagrodzenia dostanie podwyżkę jedynie o te 6%, z czego nic do zasadniczej a jedynie do premii co tą premię zwiększy ale nie np. stażowe. A ile to 6% od np 3000 zł ? To jedynie 180 zł brutto i to bez skutków, czyli jakieś 120 zł netto. Taka będzie lub niższa podwyżka… Czytaj więcej »

31 stycznia, 2020 14:21
Reply to  Ryszard

Chyba muszę Cię jednak poprawić, chociaż nie napisałeś konkretów tego przykładu wskazując tylko na maksa 3000 zł. Przyjąłeś więc max w 10 kategorii w kwocie 3000 zł, pracownik ma również premię na poziomie 10% czyli 300 zł a także wysługę lat 20% czyli 600 zł i wypłacane zwiększenie 195 zł po 35 latach pracy. Ogółem otrzymuje więc 4095 zł, zatem podwyżka obligatoryjna dla tego pracownika to 4095 x 6% czyli 245,70 zł. Poszczególne składniki nie mogą wzrosnąć, więc cała kwota (245,70 zł) – o ile zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę – będzie mogła wejść do premii. Wówczas premia wynosić będzie… Czytaj więcej »

Ryszard
31 stycznia, 2020 14:32

Obawiam się jednak, że na rokowania czasu ani, a zwłaszcza klimatu już nie ma. Pozostaje wiec jedynie ewentualne zawieszenie postanowień układu blokujących podwyżki. Co zaś do problemu braku zgody na podnoszenie wynagrodzeń /w sumie i tak bardzo ograniczone/ poprzez nie podnoszenie premii regulaminowych. Naprawdę uważasz, że zz źle robią, godząc się na taki sposób ograniczonej podwyżki wynagrodzeń?? Przecież ten problem, polegający na braku możliwości pomieszczenia się w tzw. widełkach – nie dotyczy w tej chwili jakichś specjalnie zasłużonych i finansowo uprzywilejowanych ale całych grup pracowniczych i to także tych, które charakteryzują najwięcej zatrudnionych, czyli grup np. VIII – X. Jeżeli… Czytaj więcej »

31 stycznia, 2020 17:01
Reply to  Ryszard

Napisałeś: „Pozostaje wiec jedynie ewentualne zawieszenie postanowień układu blokujących podwyżki.” Nie znajduję uzasadnienia do zawieszenia postanowień układu. Bo niby jakie ono by miało być. Brak chęci podjęcia rokowań ze strony MON?! O tym, że wynagrodzenia zasadnicze zaczynają się NIE MIEŚCIĆ w widełkach zawartych w tabelach wiadomo już co najmniej od 4 lat. Wyjątkowo, zz ustąpiły pod koniec roku 2017 i przyjęły rozwiązania zaproponowane przez MON, chociaż już wtedy strona społeczna chciała rzetelnych negocjacji w tym zakresie, szczególnie z obu stron widełek a nie tylko ze strony prawej. Zresztą, nawet ta zgoda na wzrost o 800-1000 zł z prawej strony od… Czytaj więcej »

Ryszard
31 stycznia, 2020 18:22

Marek – to moje pisanie o tym, żeby zmienić PUZP a nie pakować podwyżek w premie było wówczas, gdy jeszcze wierzyłem, że strona społeczna – WSPÓLNIE – zmusi resort do rozmów nad zmianami w PUZP. Okazało się jednak – tak wynika z Twojego braku odpowiedzi na moje pytania – że nie tylko resort zignorował to wezwanie do rozmów ale także nasi partnerzy społeczni. Prawda to, czy fałsz?? Zapewne prawda. Prawda jest również i to, że minął ponad miesiąc a nie podjęliśmy dotychczas żadnych działań, aby partnerów do tych rozmów skłonić. Podjęlismy??? Jakie konkretnie?? Czy ministerstwo pracy, PIP oraz SKON są o… Czytaj więcej »

31 stycznia, 2020 19:46
Reply to  Ryszard

Mam nadzieję, ze to stanowisko zostanie oficjalnie przekazane do ZK, żeby mogło zostać rozpatrzone. To forum jest, jako tu napisano miejscem wymiany poglądów i stanowisk różnych osób, więc trudno uznać Twoje stanowisko, stanowiskiem członków Twojej oz. Do innych zagadnień Twojego wpisu nie będę się odnosił i nie będę się zniżał do Twojego poziomu dyskusji, bo wiem z doświadczenia, że z pewnością pokonałbyś mnie rutyną. O mojej inicjatywie zawieszenia niektórych płacowych uregulowań układu ZAPOMNIJ. Nie będę szukał żadnych pokrętnych ścieżek, aby ratować Ministra ON za brak jego działań w zakresie określenia zasad wynagradzania 95% pracowników ron. Będziemy szli naszą ścieżką, o… Czytaj więcej »

Ryszard
31 stycznia, 2020 20:19

„To forum jest, jako tu napisano miejscem wymiany poglądów i stanowisk różnych osób, więc trudno uznać Twoje stanowisko, stanowiskiem członków Twojej oz” Nie trudno, jeżeli sięgniesz pamięcią do dokumentu, który przecież posiadasz, a który upoważnia mnie do wyrażania stanowiska mojej oz…. „Do innych zagadnień Twojego wpisu nie będę się odnosił i nie będę się zniżał do Twojego poziomu dyskusji, bo wiem z doświadczenia, że z pewnością pokonałbyś mnie rutyną.” Osobiście nie zasłużyłem sobie na to abyś mnie tu publicznie poniżał. W czym ci uwłaczyłem? W czym cię uraziłem?? W tym, że usiłuję wyciągnąć nas z pata, w którym grzęźniemy ze… Czytaj więcej »

31 stycznia, 2020 21:19
Reply to  Ryszard

Na pierwsze – nie to miejsce i nie ta forma.
Na drugie – potrafisz pisać na każdy temat a ja nie. Cokolwiek bym nie napisał, zawsze znajdziesz inne powody. Nie zgadzając się z Twoimi zapatrywaniami w tej materii – nie mam zamiaru tego dalej ciągnąć. Tylko to miałem na myśli pisząc to, co napisałem.
Po trzecie – Ty mi wciskasz, abym podjął inicjatywę zawieszenia, żeby przykryć brak działania ze strony Pełnomocnika MON. ja się w to nie dam wkręcić – Jemu zgłoś swoją propozycję.

I na tym bym zakończył ten nasz dialog.

Ryszard
31 stycznia, 2020 23:23

„Ty mi wciskasz, abym podjął inicjatywę zawieszenia, żeby przykryć brak działania ze strony Pełnomocnika MON. ja się w to nie dam wkręcić – Jemu zgłoś swoją propozycję.” Niczego nie wciskam – zwłaszcza Tobie, gdyż Ty to na pewno nie cały związek i wypadałoby tego, co chcą ludzie wysłuchać. Zawieszenie niektórych postanowień układu, obwarowane w dodatku różnymi ograniczeniami jest stosowane często i w pełni zgodne z prawem. W zaistniałej sytuacji – gdy czasu pozostało niewiele – można to uczynić, jeżeli tylko byłby w tym względzie konsensus, gdyż nie wymaga długotrwałych sporów i uzgodnień oraz akceptacji ministerstwa pracy a jedynie zgłoszenia. Poza… Czytaj więcej »

31 stycznia, 2020 20:06
Reply to  Ryszard

Napisałeś: „Wówczas ja nie widziałem konkretnego Twojego działania, aby tą organizację wesprzeć. Jeżeli było, było nieskuteczne – więc nie próbuj nam uchwałami dyktować, co mamy robić w zakładach.” A czy ta organizacja podjęła uchwałę, abym ja miał się wtrącać w ich zakładowe sprawy z pracodawcą? Poza tym uważasz, że miałem brać udział w tym sporze w sytuacji, gdy organizacja była reprezentowana przez Wiceprzewodniczącą Związku?! I na koniec, ja nie podejmuję żadnych uchwał, bo nie mam takiej potrzeby. 🙂 Jeżeli są one podejmowane, to robi to Zarząd Krajowy lub Prezydium Zarządu Krajowego Związku, w zależności od tego jakiego zakresu przedmiotowego ma… Czytaj więcej »

Ryszard
31 stycznia, 2020 20:37

Mylisz się.
Ludzi bardzo interesuje to, co zamierzamy – jako zz – robić 5 minut przed podwyżką, aby zapewnić jej właściwe wprowadzenie w życie. Nie ja odpowiadam za to, że niewiele się w tej sprawie można dowiedzieć.

31 stycznia, 2020 21:36
Reply to  Ryszard

Nigdy nie robimy niczego na 5 minut przed.
Nasze działania są prowadzone z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym i tak też było tym razem.
Nasze wezwanie do rokowań skierowane do stron PUZP o tym dobitnie świadczy, jak również przygotowana przez MKK propozycja zmian w PUZP skierowana do Ministra i pozostałych dwóch zz w grudniu 2018 r.
Nasze działania widać i nawet można się z nimi zapoznać.

Ryszard
31 stycznia, 2020 21:57

Bez komentarza…..

Pracownik
31 stycznia, 2020 22:22

Panie Marku, dzięki za wszystko, co robicie ale takie moje zdanie – może błędne – w tej całej dyskusji: 1) Uważam, że taki poziom rozmowy z Ryszardem nie może mieć miejsca; to nie NSZZ PW, tylko Tarcza, gdzie każdy ma prawo, póki nikogo nie obraża wyrazić zdanie i nie ma co Ryszarda objeżdżać, bo jest sfrustrowany, jak my wszyscy tym, gdzie nas ma Warszawa. 2) Proszę mi wybaczyć ale problemem jest to, że co roku podejmuje się te same działania w kwestii podwyżek; pisma, prośby, telefony i makowiec. To nie działa. Jak się próbuje kolejny raz gołą dupą jeża zabić,… Czytaj więcej »

31 stycznia, 2020 23:28
Reply to  Pracownik

Witaj, Pracowniku, zdaję sobie sprawę, że sytuacji w tym zakresie staje się coraz bardziej nerwowa, jednak uważam, że akurat to forum nie jest miejscem na taką merytoryczną dyskusję o kierunkach działania TARCZY, jak również wskazywaniu dróg ogarnięcia tego tematu w sytuacji, gdy MON nie podejmuje działań, które podejmować powinien. Takie sugestie, nawet zasadne powinny być kierowane do Zarządu Krajowego a nie są. Przedstawianie ich na tym forum – w sytuacji, gdy wiadomo, że tylko ja jestem w zasadzie codziennie tu aktywny i od czasu do czasu wpadnie Marzena – sprawia wrażenie, że są one kierowane do mnie i tak też… Czytaj więcej »

Ryszard
1 lutego, 2020 09:53

„Dziękuję, Pracowniku, za ten wpis, gdyż potwierdza on tylko moje wątpliwości, że tego rodzaju wpisy na forum nie powinny być prowadzone, bo – wcześniej, czy później – doprowadzą one do animozji” Wpis Pracownika zupełnie co innego oznacza…. Oznacza on, że: 1/ Tarcza nie powinna powielać zamordyzmu i jedynowładztwa, tak charakterystycznego dla pewnego zz, z którego wielu działaczy Tarczy się wywodzi. To źle wygląda nie tylko mnie ale wielu innym, czego zaczynają dawać tu wyraz… 2/ Nie można powielać wciąż tych samych sposobów, które w praktyce nie są skuteczne, bo resort ON jest jak ten płot – wąż się przeciśnie a… Czytaj więcej »

Ryszard
31 stycznia, 2020 23:14

Nasza dyskusja zaczyna przybierać postać dialogu dziada z obrazem…
Wielka szkoda, bo inni to obserwują i wyciągają. wnioski
Pozostaje mi wiec jedynie życzyć powodzenia ZK w dążeniu do celu, którym jest zapewnienie wszystkim pracownikom satysfakcjonującej podwyżki wynagrodzeń, w granicach tych obiecanych przez ministra ON kwoty 500 zł.
Ludzie na to czekają.

Grzesiek
1 lutego, 2020 12:19
Reply to  Ryszard

Dokładnie.niech choć raz każdy pracownik dostanie tyle samo.
Czy to tak trudne jest??? Nie.
I nie będzie jaj z podziałem przynajmniej.

Pracownik
2 lutego, 2020 21:00
Reply to  Grzesiek

Można o tym zapomnieć. U nas w RCI na ostatnich podwyżkach nie dostaliśmy obiecanych 300 brutto.
Niestety, im niżej, tym mniejsze pieniądze.
Bliżej Warszawy pewnie będzie 500 i więcej, im dalej od Warszawy – to mniejsza pula.

Jola
7 lutego, 2020 07:55
Reply to  Grzesiek

Równo dla wszystkich, to tyle samo dla tych co mają dużo i dla tych, co mają mało. Myślisz, że pracownicy byliby zadowoleni?
Naprawdę są jeszcze bardzo duże zaniedbania i dysproporcje w jw.
Znam przypadki, gdzie było ok. 1000 zł różnicy na takich samych stanowiskach w jednej jw.

Kilka lat z podwyżkami nie wystarczyło, aby to wyrównać!

Neo
7 lutego, 2020 15:08
Reply to  Jola

Powinno być po równo dla wszystkich, tak byłoby najbardziej sprawiedliwie. A jak są różnice na tych samych stanowiskach, to rozwiązanie jest bajecznie proste: zwalnia się wszystkich, którzy zarabiają za dużo i zatrudnia za pensję tych, którzy zarabiają mniej. Powstałe oszczędności należy podzielić po równo i problem byłby rozwiązany raz na zawsze. Ale to nie o to chodzi – chodzi o to, żeby swoim nadawać jak najwięcej a nie żeby było sprawiedliwie, dlatego podwyżek po równo nigdy nie będzie. Jeden ma pracować i robić za trzech a inny siedzi pół roku na urlopie wychowawczym albo na opiece nad dzieckiem i bierze… Czytaj więcej »

Neo
7 lutego, 2020 15:12
Reply to  Jola

Jest też inne rozwiązanie – po pół roku zamienić wynagrodzenia tych, co mają więcej z tymi, którzy mają mniej. I będzie po równo.
Oczywiście nikt z tych, którzy zarabiają więcej nie zgodziłby się pracować za te grosze tych, którzy zarabiają mniej. Skończyłoby się tak, że Ci, którzy zarabiają grosze będą tyrać za dwóch za te same pieniądze, a z oszczędności wypłacono by premie… ale nie dla tych, którzy mają więcej pracy – tylko dla kadr i kancelarii.
Tak się to robi w wojsku.

Marek Kazimierczak
1 lutego, 2020 20:48

W dniu 27 stycznia b.r., pod poz. 11 została ogłoszona w Dz. Urz. MON kolejna – już siódma – zmiana decyzji Nr 141/MON w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników ron. Tak, jak poprzednie zmiany, również ta nie została przekazana do zaopiniowania przez zz ale nie ma co się dziwić w sytuacji, gdy pierwotny tekst tej decyzji w 2016 r. również nie był opiniowany przez zz. Widać takie czasy nastały dla przestrzegania zasad i trybu stanowienia prawa… Wprowadzona decyzja utrzymuje limit zatrudnienia pracowników na dotychczasowym poziomie 46394 stanowisk (obowiązuje on od 27 lipca 2018 r.), natomiast zmienia podział limitów zatrudnienia… Czytaj więcej »

Michal
2 lutego, 2020 21:07

Czy wiadomo jest, kiedy jest spotkanie w sprawie podwyżek i ewentualny ich podział, bo chciałbym zaznaczyć, że mamy już miesiąc luty, ceny poszły do góry a my dalej nic nie dostaliśmy więcej.

Daro
4 lutego, 2020 08:21

Wiedziałem że nasz oszukają ale że aż o 100 zł?
NSZZ PW po spotkaniu w MON uzgodnili, że podwyżka wyniesie 400 zł na pracownika a reszta będzie rozdysponowana dla… swoich…?

Michal
4 lutego, 2020 10:02
Reply to  Daro

Czyli na przykład Ty dostaniesz 700 a ja 100?

Jola
6 lutego, 2020 14:34
Reply to  Michal

Jeśli już tak liczyć to Ty 400 a on 600

Grzesiek
4 lutego, 2020 12:18
Reply to  Daro

Skąd Daro masz info?

Jola
4 lutego, 2020 12:40
Reply to  Daro

A kto to są ci swoi?
Może to będzie na wyrównanie tym, co brakuje do 2600 lub ostateczne wyrównanie dysproporcji, bo dalej są jw, gdzie referent ma większe zasadnicze niż samodzielny.

Grzesiek
4 lutego, 2020 16:13
Reply to  Daro

Panie Marku, wie Pan coś??
Rysiek, Ty coś teges???
Cisza złowroga.

4 lutego, 2020 16:44
Reply to  Grzesiek

Grzesiek, my cośkolwiek będziemy wiedzieli dopiero po naszym z Pełnomocnikiem spotkaniu a ono jest w najbliższy piątek.

Michal
4 lutego, 2020 21:08

To czekamy na dobre informacje

Toja
5 lutego, 2020 07:10
Reply to  Grzesiek

No to dokładniej…
Ma być podwyżka w kwocie 500 zł z tym, że każdy otrzyma 400 zł a 100 zł będzie do dyspozycji pracodawcy w porozumieniu ze ZZ.
Wyrównanie do najniższej podobno idzie z innej puli.
Termin podwyżek do 31 marca a podpisanie porozumienia za 2-3 tygodnie.

Michal
5 lutego, 2020 13:21
Reply to  Toja

Toja, skąd masz takie dobre informacje.

Ryszard
5 lutego, 2020 17:08
Reply to  Michal

Toja napisał o tym, co wynika ze spotkania z NSZZPW i z wojskową Solidarnością a te wszystkie wyliczenia to dokładnie to, co swego czasu ujrzałem w tej mojej szklanej kuli. Przecież pisałem już w roku ubiegłym, że ta gwarantowana podwyżka to 300 zł do zasadniczej a ok 100 zł pójdzie na co najmniej 3 projekty płacowe w ramach poszczególnych zakładów pracy: – na zwiększenie wynagrodzeń dla grupy najniżej wynagradzanych do co najmniej 2650 zł w wynagrodzeniu zasadniczym…. – na dodatkowe podwyższenie wynagrodzeń dla personelu kierowniczego i specjalistycznego… – na dalsze wyrównywanie wynagrodzeń tam, gdzie są one bardzo niejednolite… Oczywiście walka… Czytaj więcej »

Michal
5 lutego, 2020 14:24
Reply to  Toja

Oby się spełniło, to byłbym zadowolony.

Qaz
5 lutego, 2020 16:42
Reply to  Michal

Żartujesz, złe informacje.
10 osób po 400, zostaje 1000 do dyspozycji ale komu…

Ryszard
6 lutego, 2020 08:14
Reply to  Qaz

Qaz – a nie przyszło ci do głowy, że tą przysłowiową stówę na etat z planu zatrudnienia można byłoby rozdzielić np. tak….? – około 1/3 pracowników zakładu, to najniżej wynagradzani. Tacy, którym już dokładano pieniądze aby uzyskali tą tegoroczną minimalną… Dajmy im dodatkowo po 100 zł do zasadniczych, co wygeneruje dla tej 1/3 środki w wysokości 130 zł na stanowisko …. – około 1/3 to pracownicy, których wynagrodzenia różnią się istotnie in minus od wynagrodzem na stanowiskach tożsamych. Powodów tego jest parę i nie czas to analizować…. Przeznaczmy na ten obszar naliczeniowo po 50 zł do zasadniczych, czyli w skutkach… Czytaj więcej »

Dariusz
5 lutego, 2020 17:18
Reply to  Michal

A z czego będziesz zadowolony? Że z 500 zrobiło się już 400?

Michal
6 lutego, 2020 05:55
Reply to  Dariusz

Jakbym dostał co najmniej 300 do podstawy, bo tak dostaje co roku 150

Michal
6 lutego, 2020 09:58
Reply to  Dariusz

Lepiej 400 niż znowu tylko 150

Grzesiek
5 lutego, 2020 17:44
Reply to  Toja

Czyli z 305 do zasadniczych będzie. A 100 to dla swojaczków.
Ale oczywiście, że dla swojaczków… albo i 400 i więcej.

pracownik
5 lutego, 2020 18:27
Reply to  Toja

Gdybym dostał połowę tego, co wyczytywałem przez lata na forach związkowych, czy Facebooku – to prawdopodobnie byłby już na liście 100 najbogatszych Polaków wg Forbes 😀

Ryszard
5 lutego, 2020 19:01
Reply to  Toja

Toja – Twoje informacje nie są do końca ścisłe, gdyż propozycje NSZZ PW są nieco inne.
W dodatku to jedynie propozycje i nic nie jest przesądzone tym bardziej, że te propozycje nie trzymają się tzw. kupy….
Fakt, że tak duży zz stać jedynie na nierealne chciejstwo budzi moje zaskoczenie i rozczarowanie.
Doprawdy, nie było tam nikogo kto zechciaby przed ich wysłaniem to jakoś policzyć??
Szczegółów nie komentuję, bo nie widziałem, aby te propozycje NSZZ PW gdzieś na swoich stronach opublikował.
Gdy opublikuje – napiszę, co się tam nie zgadza….

Toja
6 lutego, 2020 12:39
Reply to  Ryszard

Ryszard takie informacje po spotkaniu z pełnomocnikiem przekazało NSZZ PW ja to tylko udostępniłem (mimo że nie jestem związkowcem), ale wiem jak ludzie oczekują jakichkolwiek informacji. Jest jeszcze coś takiego . „Zmienić tabelę stawek podwyższają prawą stronę o 500 zł + 20% dotychczasowej stawki, również dla personelu medycznego” oraz taki wpis „Powyższe propozycje uzyskały wstępną akceptacje pod warunkiem uzgodnienia z pozostałymi reprezentatywnymi związkami tj. Solidarności i kilku związków zrzeszonych w OPZZ.”

Grzesiek
6 lutego, 2020 21:37
Reply to  Toja

Toja.ja mam już przed oczami tą propozycję .i ona jest spoko. I wg rozdzielnika poszla też do solidarności do zapoznania.

Ryszard
6 lutego, 2020 23:09
Reply to  Toja

Toja – napisałeś, że w dokumencie NSZZ PW jest zapis cyt.: “Powyższe propozycje uzyskały wstępną akceptacje pod warunkiem uzgodnienia z pozostałymi reprezentatywnymi związkami tj. Solidarności i kilku związków zrzeszonych w OPZZ.” Nie wiem co to za dokument, znam natomiast przesłany do nas dokument dotyczący propozycji NSZZ PW z dnia wczorajszego. Został on nam przesłany zwyczajnie do wiadomości, nie zaś w celu jakiegokolwiek uzgodnienia. Stwierdzam, że NSZZ PW na tą chwilę niczego z nami nie uzgadnia, bo gdyby tak było to w tych przesłanych nam propozycjach musielibyśmy nanieść istotne zmiany. A więc na tą chwilę nie ma żadnych międzyzwiązkowych uzgodnień co… Czytaj więcej »

Jasiu
7 lutego, 2020 12:17
Reply to  Ryszard

Rysiu wejdź w Kongres Sekretariatu Służb Publicznych i otwórz pismo z dnia 28.01.2020 r.i będziesz miał możliwość poznania tego, co proponowała Solidarność.
http://www.solidarnosc.org.pl/srsp/index.php/116-informacja-ze-spotkania-ks-pracownikow-cywilnych-mon-w-ministerstwie-obrony-narodowej

7 lutego, 2020 16:44
Reply to  Jasiu

Witam Cię Jasiu z powrotem.
Oświadczam, że Jasiu spełnił warunek, od którego uzależnione było Jego pisanie na tej stronie.
W związku z powyższym, cieszę się z Jego tutaj obecności.

Grzegorz M.
7 lutego, 2020 17:37
Reply to  Jasiu

Witaj Jasiu.
Miło Cię tu ponownie widzieć i cieszę się, że rozpoczynasz od podzielenia się informacją o Waszym spotkaniu.
Tak trzymaj.

Grzesiek
7 lutego, 2020 18:01
Reply to  Jasiu

Jasiu
A możesz napisać jak wg Ciebie powinna wyglądać tegoroczna podwyżka? Weź napisz.
Pamiętam jak pisałeś Ryśkowi, że – Twoim zdaniem – do zasadniczych mogłoby być nawet 350 zł.
Wy nie jesteście za opcją jak nszzpw??
Uhmmm a myślałem, że wy macie wspólne stanowisko z Zenkiem.

Jasiu
8 lutego, 2020 10:40
Reply to  Grzesiek

Grzesiek nie napiszę jak ja to widzę, chociaż nigdy publicznie nie ujawnia się przed spotkaniem z pracodawcą (RON) swoich pomysłów lub propozycji podziału. Mnie interesuje cała kwota 500 zł i ja już sobie podzielę na dole. Dla mnie to żaden problem i dla drugiego związku też. Czas chyba dołożyć trochę więcej tym najniżej zaszeregowanym, żeby ciągle nie gonili minimalnego wynagrodzenia. Dlatego strona społeczna podczas negocjacji powinna pomyśleć już do przodu i zaproponować takie podwyżki aby wystarczyło na pomysł Rządu (od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 3000 zł, czyli przy 5% premii stawka zasadnicza powinna wynosić 2860 zł plus… Czytaj więcej »

Grzesiek
6 lutego, 2020 20:36
Reply to  Ryszard

Rysiek… znam propozycję Zenka. Pierwszy raz go popieram. Podział po równo, czyli min 400 zł dla każdego, bo w tych 400 jest stawka zasadnicza i premia. Zostaje symboliczna kwota na skutki zwiększonych odpraw, czy wypłaty nadgodzin itp. I coś na jakieś może równania, choć wątpię. Aaa i ta propozycja jest wypracowana przez solidarność i nszzpw. Aha, Rysiu. Solidarność i Opzz chce by wszystkie dodatki były wyłączone z minimalnej. Wg mnie Mon da każdemu po równo i bardzo dobrze. Czemu?? Bo każdy zasługuje na tyle samo podwyżki. Wg propozycji Zenka np. w 3rblogu każdy dostanie min 365 zł do zasadniczej. Bravo.… Czytaj więcej »

6 lutego, 2020 21:39
Reply to  Grzesiek

Czytam te różne Wasze wpisy na forum odkąd pojawiła się informacja Toji i widać, jak niepełna informacja może rozdrażnić. W propozycji NSZZ PW, jak napisałeś Grześku, zawarta jest informacja, że dla każdego przeznaczyć 400 zł na zasadnicze i premię. Oznacza to, że w zakładach pracy gdzie jest 10% premii, nastąpi wzrost zasadniczej o – załóżmy – 364 zł i z tego tytułu zwiększy się premia o 36,40, czyli koszt będzie 400,40 zł. Dla pracowników, którzy nie mają jeszcze wysługi – będzie to oznaczało kwotę podwyżki. Natomiast dla pracowników, którzy mają wysługę lat – do podwyżki zostanie doliczony jeszcze wzrost kwoty… Czytaj więcej »

Ryszard
7 lutego, 2020 08:52

„Zatem do dyspozycji pracodawców pozostawiona zostanie kwota oszczędności od 99,60 zł (od pracowników, którzy nie mają wysługi) do 26,80 zł (od pracowników, którzy mają już 20 letni staż pracy).” To żadne oszczędności i nie można tych pieniędzy trwale pracownikom podzielić. Już kiedyś tą kwestię tu przerabialiśmy. Poza tym…. Te naliczeniowe 500 zł (jeżeli będzie), to rzeczywiście taka kwota to pieniądze nie na zatrudnionego na dany dzień a na stanowisko z planu zatrudnienia. Jeżeli więc np. w zakładzie typu RBLog jest w chwili obecnej przykładowo 20 nieobsadzonych stanowisk, to ta kasa – naliczeniowo – 500 x 20 jest zamrożona i ruszyć… Czytaj więcej »

7 lutego, 2020 15:16
Reply to  Ryszard

No właśnie, nie piszmy o oszczędnościach a sam – kilka wpisów wcześniej – podzieliłem oszczędności w kwocie 100 zł od każdego stanowiska na 3 różne kierunki i pisałeś, że będzie OK, bo niektórzy dostaną znacznie więcej?! 🙁
Natomiast, gdy ja napisałem o oszczędnościach w znacznie niższym zakresie, bo dostrzegam, że – w tej propozycji NSZZ PW – niektórzy zapomnieli o potrzebie sfinansowania jeszcze dodatku stażowego – Ty masz „muchy w nosie”… Eh, Ryszardzie…

Ryszard
7 lutego, 2020 16:32

Nie pisałem o oszczędnościach przy rozdysponowaniu wszystkiego a o takim kształcie projektu NSZZ PW, który wstępnie przedstawił Toja a on napisał, że: cyt.: „Ma być podwyżka w kwocie 500 zł z tym, że każdy otrzyma 400 zł a 100 zł będzie do dyspozycji pracodawcy w porozumieniu ze ZZ.” To, jak zauważyłeś rozdrażniło ludzi, którzy uznali, że zabrano im stówę z obiecanych 500 zł. Jego wypowiedź przyjęto bowiem tak, że do zasadniczej każdemu gwarantuje się 300 zł – ze skutkami naliczonymi na każde stanowisko z planu zatrudnienia bazowego – 390 zł – 10 zł pójdzie na te jubileuszówki a 100 do… Czytaj więcej »

7 lutego, 2020 17:33
Reply to  Ryszard

Jak już wcześniej pisałem, jestem z drugiej strony „lustro” tego forum i nie mam możliwości podglądu, do treści którego wpisu pojawiają się Wasze komentarze. Wiem, że nie jest to usprawiedliwienie, bo możesz napisać, żebym najpierw zmienił miejsce i sprawdził do czego (jakiego wpisu) odpisujesz. Napewno jednak wszyscy dostrzegamy, jak uczestnicy forum zareagowali na info od Toji a okazuje się, że Toja nie posiadał pełnej wiedzy, ale nie chciał ujawnić, że te 400 zł dotyczy wyłącznie zasadniczego i premii. A skąd jeszcze wpis, ze pozostałe 100 zł do dyspozycji pracodawcy, skoro w piśmie zawarto, że „pozostała wielkość środków ” trafi do… Czytaj więcej »

Ryszard
6 lutego, 2020 22:45
Reply to  Grzesiek

Grzesiu i Toja a nie wydaje się Wam, że te wypociny wiadomych związków są jedynie nieodpowiedzialnym i nie trzymającym się kupy chciejstwem?? 1/ – Propozycje NSZZ PW (nie Solidarności, bo o nich nic nie wiem) zostały przedłożone Dyrektorowi DSS parę dni po spotkaniu – nie były więc w szczegółach zgłoszone podczas spotkania w DSS chociaż zapewne coś o tym podczas spotkania wspomniano. Co więc zyskało wstępna akceptację resortu??? Zapewne nie te podpisane przez Przewodniczącego NSZZ PW propozycje przesłane do DSS za pismem nr 9 z dnia 5 lutego czyli z dnia wczorajszego….. 2/ – Ponieważ wychodzi na to, że to… Czytaj więcej »

Grzesiek
7 lutego, 2020 06:57
Reply to  Ryszard

Zgoda 364 zł Nawet 363, Rysiek. Ja się gubię już. Ja wiem, że to chciejstwo Zenka. Ale teraz go popieram. Każdy chce podwyżki godnej. Ludzie dostają śmieszne podwyżki… rzędu 100 zł, 150 zł. I takimi cudami im wychodziło, że im brakuje w tym roku do minimum. Nieprawda??? Prawda, za rok, za dwa to ja Ci napiszę, co będzie. I jeszcze jedno. Skoro sam tak pisałeś, że ludzie oczekują podwyżek po równo to jeśli zz działają w imieniu ludzi, to chyba po równo powinno być. A nie z uporem maniaka tworzyć chory podział i zasady, które służą tylko zabieraniu kasy.ku.wa Rysiek… Czytaj więcej »

Jasiu
7 lutego, 2020 15:35
Reply to  Grzesiek

Gdybyście dopuścili mnie do głosu, to ja pół roku temu pisałem, że będzie całe 500 zł i przy premii 10% i wysłudze 20 lat – minimalna podwyżka powinna wynieść 384 zł plus 38,40 plus 76,80 co razem daje 499,20 zł a przy premii 5% – zasadnicza wzrośnie 400 zł.
A Zenka pobożne życzenia nie zostaną spełnione i mogę się założyć.
Na podwyżkę wszystkim po równo – nie zgodzi się Solidarność.
Napisałem wcześniej post do Rysia, gdzie może poczytać o naszych wstępnych propozycjach.

Grzesiek
7 lutego, 2020 18:07
Reply to  Jasiu

Nie rozumiem Jasiu Ciebie. Wypowiedzi Twoje pamiętam i tak jakby chciałeś wariantu min 350 do zasadniczej.
Teraz tak jakby nie…
Panie Marku. Jak na spotkaniu było?
A mogą zz wszystkie wpierw dogadać się miedzy sobą?
I dopiero spotkać się z Panem Drobnym i Skurkiewiczem.

8 lutego, 2020 08:49
Reply to  Grzesiek

Napisałeś cyt.: „Panie Marku. Jak na spotkaniu było?”

a ja jeszcze do dzisiaj nie mogę ochłonąć, przypominając sobie przebieg tego spotkania… Serio.
Próbuję ubrać w słowa to, co się wydarzyło i zrozumieć postawę przedstawicieli – a w zasadzie przedstawiciela, bo tylko Pełnomocnik MON zabierał głos – strony resortowej. Naprawdę… uwierz mi…
Idąc na to spotkanie, byliśmy przygotowani na merytoryczne rozmowy…
Niestety, miały one inny przebieg… Szkoda.
Dlatego nie ciągnij mnie za język, bo muszę się zebrać i będę się starał opisać to pierwsze spotkanie w najbliższej aktualności na stronie TARCZY.
Mam nadzieję, że zdążę to zrobić do końca dnia dzisiejszego…

Toja
7 lutego, 2020 07:51
Reply to  Ryszard

cyt.: „Zapewne nie te podpisane przez Przewodniczącego NSZZ PW propozycje przesłane do DSS za pismem nr 9 z dnia 5 lutego czyli z dnia wczorajszego….”

NSZZ PW twierdzi, że zyskało wstępną akceptacje, czy to prawda, czy kłamstwo – nie wiem.

cyt.: „NSZZ PW – po prostu stwierdza, że ta kasa będzie skądś tam – nie wiadomo w sumie skąd …”

Wydaje mi się, że to już nie problem pracowników, tylko resortu skąd weźmie kasę.

cyt.: „Oczywiście ja się z takim “równym” podziałem nie zgadzam, gdyż on jedynie spotęguje wszystkie te problemy.”

Moim zdaniem większość pracowników byłaby zadowolona z równego podziału…

Neo
7 lutego, 2020 15:00
Reply to  Toja

Oczywiście, że tak. Każdy powinien dostać po 500 zł brutto i każdy byłby zadowolony.

Grzesiek
8 lutego, 2020 10:48
Reply to  Neo

99% pracowników tak chce. Ale zz to olewają. Ja jak rozmawiam z ludźmi – każdy chce podwyżek po równo.
Nigdy nie usłyszałem innej wypowiedzi. Nigdy, więc napisałbym 100% cywili, tak chcę ale no, nie mogę.

Jasiu
10 lutego, 2020 11:36
Reply to  Neo

Bo ja nie będę zadowolony. Ja np. chcę podwyżkę większą niż 500 zł, bo są na to zabezpieczone środki w budżecie RON. Chyba się nie mylę, prawda kolego Marku.
Te 380 mln zł powinno wystarczyć na podwyżki po co najmniej 650 zł brutto, czyli licząc najprościej jak się to da 500 zł ale… do zasadniczej!

Ryszard
7 lutego, 2020 16:18
Reply to  Toja

cyt.: “NSZZ PW – po prostu stwierdza, że ta kasa będzie skądś tam – niewiadomo w sumie skąd…”„Wydaje mi się, że to już nie problem pracowników, tylko resortu skąd weźmie kasę.” Zgoda Toja – pracownika to może i nie obchodzi ale przedstawiciele tych pracowników, stawiając żądania (nazwijmy je w tym przypadku propozycjami) mają dwa wyjścia: – albo wymuszą zgodę pracodawców – w tym przypadku resortu siłą, na co się przecież nie zanosi … – albo postawią realne i racjonalne postulaty wskazując, skąd na to środki i udowadniając, że one są rzeczywiście. Nawet jednak wówczas – zgoda resortu wcale nie jest… Czytaj więcej »

7 lutego, 2020 17:14
Reply to  Ryszard

Brawo, brawo, brawo, Ryszardzie.
Podpisuję się pod każdym słowem w tym Twoim wpisie i dlatego go wyboldowałem.
Takie też stanowisko naszej TARCZY zaprezentowaliśmy w dniu dzisiejszym – w trakcie I części spotkania z Pełnomocnikiem MON.

Toja
9 lutego, 2020 11:01

I co z tego wynika, jedynie tylko to, że macie w nosie większość pracowników. To jest chyba ewenement na skalę światową, że ZZ działają przeciw woli większości pracowników.
Naprawdę nie widzicie tego, że ludzie nie chcą żebyście mieszali w tegorocznych podwyżkach!!!

9 lutego, 2020 16:52
Reply to  Toja

Toja, zgodnie z art. 71 PUZP, którym objętych jest ponad 90% pracowników ron – ZOZ działające u pracodawcy uznaje się ZA WYŁĄCZNYCH przedstawicieli pracowników w zakresie ich interesów zbiorowych. Związki zatem reprezentują interesy 100% pracowników. Zresztą odpowiednie zapisy zawarte są również w statutach poszczególnych związków. Nie wiem o jakiej większości Ty piszesz, ale jak będziesz – jako trybun ludowy – szła na czele tych pracowników na rozmowy do dowódcy, przed budynkiem sztabu lepiej się oglądnij i sprawdź, czy ktoś za Tobą jeszcze idzie… Zazwyczaj jest tak, że w tłumie jest raźniej i głośniej ale w ostateczności, gdy dochodzi do spotkania… Czytaj więcej »

Grzesiek
9 lutego, 2020 17:06

Panie Marku… no bądźmy poważni – reszta, czyli te 75% pracowników tak najwidoczniej ocenia zz.
I to Pan wie doskonale. Jak można tak to tłumaczyć, że 75% pracowników akceptuje politykę zz i dlatego do nich nie należy.. no cyrkkkkkk

9 lutego, 2020 17:50
Reply to  Grzesiek

Grzesiek, dlaczego napisałeś, że ja napisałem: akceptuje politykę zz i dlatego do nich nie należy..

skoro ja napisałem, że: zapewne uważają, że działające zz wystarczająco reprezentują ich interesy lub… nie mają zdania na ten temat.

Jeżeli ktoś byłby przeciwny – to nie powinien stać z założonymi rękoma – tylko zacząć działać…

Jasiu
10 lutego, 2020 11:37

100% potwierdzam to, co napisałeś i akceptuję w całości tekst do Toji.

Grzesiek
9 lutego, 2020 16:56
Reply to  Toja

Toja. Zz mają wyjebane na to, co my chcemy… liczy się interes swojaków… pytanie do zz – czemu co rok uwalacie kasę z naliczeń, skoro masa ludzi pisze, że widzi, że efektów brak??? Czemu??? Czemu olewacie wolę ludzi??? To wy kogo tam reprezentujecie??? To ludzie są dla was, czy zz dla ludzi????? Sorry ale chyba trochę sytuacja wymaga zmian… radykalnych. Działacie w interesie swoim ale coś czuję przegniecie pałę. Zarządy krajowe Opzz chyba trzeba będzie powiadomić kogo zz w mon reprezentują właściwie i kto doprowadza do takich nastrojów… ja kończę. I tak na 90% jestem przekonany, że ta moja walka… Czytaj więcej »

9 lutego, 2020 17:45
Reply to  Grzesiek

Grzesiek, napisałeś cyt.: „Zarządy krajowe Opzz chyba trzeba będzie powiadomić kogo zz w mon reprezentują właściwie i kto doprowadza do takich nastrojów…”

Widać, ze nie znasz statutów i przepisów ustaw. Zarządy krajowe Opzz nie są żadną naszą nadrzędną strukturą nad ZPW „TARCZA”…

9 lutego, 2020 17:45
Reply to  Grzesiek

Grzesiek, napisałeś cyt.: „Zarządy krajowe Opzz chyba trzeba będzie powiadomić kogo zz w mon reprezentują właściwie i kto doprowadza do takich nastrojów…”

Widać, ze nie znasz statutów i przepisów ustaw. Zarządy krajowe Opzz nie są żadną naszą nadrzędną strukturą nad ZPW „TARCZA”…

Grzesiek
9 lutego, 2020 20:47

Panie Marku…. należycie do Opzz. Podlegacie. Dla mnie to bez różnicy. Owszem. Nie zagłębiałem się w te dokumenty. Nie muszę. Ale wstyd jest, że nie słuchacie głosu zdecydowanej większości. Pozdrawiam

9 lutego, 2020 21:04
Reply to  Grzesiek

I znowu piszesz… „Podlegacie.”
Należymy do OPZZ jako konfederacji związków zawodowych a nie podlegamy.
A w zasadzie po co to Ci piszę, skoro… dla Ciebie to bez różnicy. 🙁

Grzesiek
7 lutego, 2020 21:44
Reply to  Ryszard

Rysiek a kto powodował taki podział kasy, że ludzie dostawali tak mało???
Związki zawodowe w jw tego pracownika.koniec kropka.
Ludzie chcą po równo. Związki swoje i ok.
Piszecie, że nie chcą. No ciekawe, bo gdzie nie jestem w necie – to każdy chce po równo. A z chyba 99%.
U mnie w jw to sano – każdy chce podziału po równo.każdy.

Jasiu
8 lutego, 2020 10:46
Reply to  Grzesiek

To ja jestem ten jeden procent i od czterech lat nie daję podwyżek u siebie po równo.

Grzesiek
9 lutego, 2020 11:23
Reply to  Jasiu

A komu dajesz więcej i te największe??
Bo u mnie w jw to nie tym, co mają najmniejsze wynagrodzenia i nie tym, co chyba powinni dostawać przynajmniej równania… nikt nigdy się do tego, co piszę nie odniósł, wiec ok.
Zawsze była głowa schowana w piasek i milczenie. Bo każdy z Was wie, że mam rację… kasa ulatuje, bo ma ulecieć. Taka jest prawda. Robione jest to co roku z bezczelnością i premedytacją.
Tak jak pisałem. W tym roku odwalicie to samo i ok. Mogę mieć póki co min.
Póki co…

Ryszard
10 lutego, 2020 08:34
Reply to  Grzesiek

„Zawsze była głowa schowana w piasek i milczenie. Bo każdy z Was wie, że mam rację… kasa ulatuje, bo ma ulecieć. Taka jest prawda. Robione jest to co roku z bezczelnością i premedytacją.” To Grześ Twoje spojrzenie na sytuację w zakładzie, w którym pracujesz. Nie wiem dlaczego nikt odpowiedzialny za działalność związkową w tym Twoim zakładzie nie zechciał się z Tobą podzielić argumentami.. Po prostu tego nie wiem i nad tym ubolewam. Uważam jednak, że nie masz racji, gdyż zbyt subiektywnie i emocjonalnie podchodzisz do problemów a ten subiektywizm i emocje nie są w życiu dobrymi i pomocnymi doradcami. Należy… Czytaj więcej »

Jasiu
10 lutego, 2020 19:29
Reply to  Grzesiek

Grzesiek, daję tym na dole czyli tym, co zarabiają najmniej i tym, co najbardziej nam na nich zależy w pracy np. informatycy, specjaliści itd.

Conor
13 lutego, 2020 08:11
Reply to  Jasiu

Człowieku, co Ty za bzdury wypisujesz, kim TY jesteś????
Czy Ty masz pojęcie o tym, co piszesz ???

ZXspectrum
13 lutego, 2020 08:05
Reply to  Jasiu

Jasiu kim TY jesteś ???? co TY dajesz ???
kolego JESTEŚ ŻAŁOSNY

Ryszard
8 lutego, 2020 19:22
Reply to  Grzesiek

„Rysiek a kto powodował taki podział kasy, że ludzie dostawali tak mało??? Związki zawodowe w jw tego pracownika.koniec kropka. Ludzie chcą po równo. Związki swoje i ok.” To ja opowiem jak u mnie było… Było tak, że zanim utworzono RBL-ogi, były tzw. RBM-ki (rejonowe bazy materiałowe). Jak sama nazwa mówi obejmowały one zaopatrywaniem dany rejon czyli obszar mniejszy od regionu… Tworząc te RBM-ki dokonywano scalania licznych podmiotów zaopatrzeniowych, przejmując i pracowników, i środki na wynagrodzenia. Z czasem też te wchłaniane podmioty przestawały istnieć a środki na wynagrodzenia pozostawały w RBM-kach i były tam rozdzielane. Oczywiście z tego podziału najwięcej zyskiwali… Czytaj więcej »

Grzesiek
9 lutego, 2020 12:27
Reply to  Ryszard

Ryszard. Pisałem o wyłączeniu premii, to nie dawno pisałeś, że nie sądzisz, żeby to się stało faktem. A ja jestem przekonany na 99%, że tak będzie. Puzp wypowie wam Mon. Owszem, w teorii niby sam nie może. No, zobaczymy. Bo przepisy przepisami a życie życiem. Terminy na odpowiedzi też są opisane w przepisach i co?? I nic… Mon da tyle, ile musi a to Wy dzielicie kasę z pracodawcami i dzielicie ludzi. I sorry, zz w Mon chyba jako jedyne działają wbrew woli związkowców!!! Tak Rysiu! Taki fenomen zz i teraz gdy ludzie wam to piszą.głośno w jw mówią.udajecie, że… Czytaj więcej »

9 lutego, 2020 12:31
Reply to  Ryszard

Napisałeś: „Może po przeczytaniu tego znajdzie się odważny, który przyzna mi rację.” Ja przyznaję Ci rację, bo w sposób zrozumiały, chyba dla wszystkich, opisałeś to, co wydarzyło się ponad 10 lat temu, a czego konsekwencje odczuwają pracownicy do dnia dzisiejszego. Odpisuję Ci nie dlatego, że jestem odważny ale dlatego, że chciałbym trochę faktów do tego dodać. A mianowicie… Podejmując decyzję o oddzieleniu funkcji logistyczno-finansowej od szkoleniowo-bojowej, w ogóle nie zabezpieczono dodatkowych środków w budżecie na ten cel – chociaż taka ustawowa możliwość istniała i istnieje nadal… W ramach tych zmian organizacyjnych zwolniono ponad 7 tysięcy pracowników a jednocześnie zatrudniono ok.… Czytaj więcej »

Grzesiek
8 lutego, 2020 10:14
Reply to  Ryszard

Rysiek a nie dawno, pisałeś, że nikt nie zarabia tak mało (zasadnicze 2150), tak chwaliłeś wzrosty wynagrodzeń a teraz to piszesz, bo jesteś znowu za odwalaniem maniany czyt. podwyżka nie po równo. A jeśli ok nawet to Pablo też dobrze napisał. To co?? Nie przeszkadzały wam stawki tak nisko zarabiających pracowników w tamtym roku??? Zz są śmieszne. To ludzie piszą prawdę – dostawali po 50, 150 zł do zasadniczych i wtedy zz przyklepywały to… Co roku tak cudujecie, że jest coraz większa hujnia. I nie – nie słyszaleś o równaniu do minimalnej.co ja piszę???- tak było, tak pisałeś. No widzę.… Czytaj więcej »

Ryszard
9 lutego, 2020 14:17
Reply to  Grzesiek

„Rysiek a nie dawno, pisałeś, że nikt nie zarabia tak mało (zasadnicze 2150),” Grześ – pisałem to o moim zakładzie pisząc, że udało się nam doprowadzić najniższe w zakładzie wynagrodzenia do kwoty najniższej płacy w roku ubiegłym, czyli do kwoty 2250 zł. To, że tak jest w tym moim zakładzie nie oznacza, że tak jest wszędzie. Są zarówno takie zakłady, w których te najniższe płace zasadnicze są o ponad 200 zł wyższe, jak i te, w których te wynagrodzenia zasadnicze były o ponad 200 zł niższe i tylko z premią ludzie łapali się na tą minimalną płacę. A może tak… Czytaj więcej »

Ryszard
9 lutego, 2020 14:32
Reply to  Grzesiek

Grześ – nie ustosunkowuję się do tej Twojej wypowiedzi, bo mam wrażenie, że musisz nieco ochłonąć. Poruszyło mnie jednak, zdziwiło i zaniepokoiło to, co napisałeś w zakresie podwyżek. Napisałeś cyt.: „I nie pisz mi Rysiek, że układów nie ma, bo nie jestem idiotą. W każdym składzie się okazuje że swojaki dziwnym trafem dostają co rok najwięcej kasy a plebs minimalną, bez równać choćby 2 złotych…” Cóż mogę odpowiedzieć na taki – ponownie prezentowany ogląd sytuacji?? Jedynie to, że kwestia podwyżek to przede wszystkim kwestia określonej kwoty podwyżki na określone stanowiska czy grupy zawodowe. W takim rozumieniu podwyżki, my nigdy nie… Czytaj więcej »

Toja
9 lutego, 2020 12:49
Reply to  Ryszard

Cyt,: „I tym właśnie rożni się ten pracownik, który chce a nie obchodzi go skąd – od reprezentanta wszystkich pracowników”

W tym wypadku chyba reprezentujecie niewielki procent pracowników, oby to nie był strzał we własną stopę, jedyna nadzieja i piszę to z przykrością, że NSZZ PW nie pozwoli wam mieszać w tegorocznych podwyżkach…

Ryszard
9 lutego, 2020 16:54
Reply to  Toja

Toja – pomijając wydźwięk Twojej wypowiedzi, w której jednak nie zauważyłeś tego chciejstwa wiadomego zz – napiszę tak… Zdarzało mi się w moim życiu i służbowym, i prywatnym, i w pracy społecznej, którą wprost zmuszony byłem podjąć, bo inni nie chcieli wielokrotnie występować w obronie pojedynczych osób wobec rożnych przejawów nietolerancji, zawiści, czy zwyczajnej durnoty wyrażanej powszechnie. Co miałem wówczas robić?? Przyłączyć się do tłumu?? Nie wiem jakie będą decyzje ale przewiduję, że tegoroczne wytyczne DSS w kwestii podwyżki będą kalką ubiegłorocznych decyzji a w tym piśmie jedynie liczby i wskaźniki zostaną zmienione. Polecam wiec uważną lekturę tego ubiegłorocznego dokumentu,… Czytaj więcej »

Grzesiek
5 lutego, 2020 20:05
Reply to  Toja

To 400, to nic innego jak gdzieś 305-307 do zasadniczych.
Zresztą, 31 marca się okaże, że będzie 200 do zasadniczej.

Pablo
7 lutego, 2020 22:06
Reply to  Daro

Ja też jestem za opcją po równo. Dziwi mnie, że większość ludzi tak chce. A Ty Ryszard masz inne zdanie i wszystkim je narzucasz… Jest demokracja… Przykro aby, że nie słuchacie swoich ludzi płacących składki… Od paru lat, ja i większość pracowników przy ostatnich podwyżkach dostajemy mniejsze kwoty niż deklarowane na pracownika… Dlatego nie dziwcie się, że mamy dość tego… słuchania, że trzeba wyrównać temu, tamtemu…. W koło ta śpiewka… Widocznie problem jest w kompetencji osób, które się za to biorą… Mamy luty a ZZ dopiero zaczynają mówić, że niektórzy dostają kasę do wyrównania do minimum… Szkoda, że teraz a… Czytaj więcej »

Ryszard
8 lutego, 2020 11:58
Reply to  Pablo

Sorry, Pablo, jeżeli to tak wygląda, że narzucam to swoje zdanie innym. Nie o to w tym wszystkim przecież chodzi. Usiłowałem jedynie wyrazić to moje – indywidualne stanowisko – dotyczące rożnych, związanych z takim podziałem wątpliwości… Tych wątpliwości jest wiele i w końcu ani ja, ani Ty, ani Grześ, ani wielu innych tu piszących nie będziemy ich rozwiązywać, bo w tym zakresie możliwości nie mamy. Nie my bowiem będziemy w tych rozmowach na szczeblu resortu uczestniczyć a to tam te problemy wielotysięcznej rzeszy pracowniczej muszą być rozstrzygnięte. Z powodu choroby, ja nawet na szczeblu zakładu nie będę już uczestniczył w… Czytaj więcej »

Grzesiek
9 lutego, 2020 13:22
Reply to  Ryszard

Rysiek… w 3 Rblogu ludzie zarabiają na moim stanowisku więcej ode mnie i to sporo, i nikt nigdy mi nic nie równał. O czym Ty piszesz…. pięknie się pisze a nic z tego nie wynika. Po co ta propaganda???
Ile osób ma Ci jeszcze napisać, że nikt nigdy żadnego równania nie oglądał a Ty dalej w zaparte!!!
Piszę nieprawdę??? Kłamię??? Dobra… dzielcie, jak chcecie. Najwyżej za rok mi wyrównacie… ha ha Opzz i Solidarność wyłączyć chcą wszystkie inne składniki z minimalnej… też nie słyszeliście???
Będzie tylko zasadnicza… a zobaczysz, co Mon odjebie za rok… być może za dwa…

Grzegorz M.
9 lutego, 2020 17:36
Reply to  Grzesiek

Grzesiek – Proszę nie pisz za wszystkich, bo raczej nie masz do tego upoważnienia. Po raz kolejny napiszę, że w moim zakładzie pracy przeprowadzono równanie dysproporcji i w zasadzie pozostała jeszcze do nadrobienia różnica ok. 10 zł. I wierz mi, że trwało to 3 lata – dopiero w tym roku podwyżka będzie mogła być przeprowadzona na w miarę normalnych zasadach. Pytanie dlaczego trwało to tak długo? – bo trzeba było to zrobić przy bardzo małych nakładach finansowych z MON. Tylko, że u mnie różnica w dysproporcjach wynosiła 150-200 zł. Nie mogę sobie wyobrazić, jak to można było zrobić szybko w… Czytaj więcej »

Ryszard
8 lutego, 2020 15:09
Reply to  Pablo

„A tak w ogóle to trzeba było pojechać na spotkanie z listem od Ministra MON, który każdy dostał w sierpniu… Niech nie robi nas w ch…ja i daje te 500 każdemu… A nie robi z siebie pośmiewisko…” Ponownie zbiorę ale jednak zacytuje stosowny fragment tego listu Ministra ON do pracowników resortu… ….”Dążę do tego, by w projekcie budżetu na 2020 rok znalazły się środki na kolejne zwiększanie wynagrodzeń w średniej kwocie 500 zł.”… Co w istocie w moim przekonaniu oznacza ten fragment listu z dnia 15 sierpnia ubiegłego roku? 1/ – Oznacza dążenie resortu – i osobiście Pana Ministra –… Czytaj więcej »

Neo
8 lutego, 2020 15:23
Reply to  Pablo

Problem polega na tym, że związki nie reprezentują niestety woli większości tylko działają w interesie pracodawcy i wąskiego grona ulubieńców pracodawcy – przynajmniej tak wynika z tego co do tej pory obserwuję. 90% ludzi chciała po równo – nie było po równo, 99% ludzi chciała dostać 600 zł podwyżki od lipca – oczywiście też się nie dało. Teraz też wszyscy chcą po równo dostać obiecane 500 zł – oczywiście, że tak nie będzie, bo sekretarka czy księgowa (niczemu im nie umniejszając) nie pozwolą na to, aby dostać tyle samo co magazynier, bo przecież siedzą bliżej szefa. Ot i cała tajemnica.… Czytaj więcej »

Grzesiek
9 lutego, 2020 12:10
Reply to  Neo

Dokładnie ja to samo obserwuję u siebie. Chyba każdy. Pisałem już. Rysiek… – jak wytłumaczysz to, że Ci, co mają mało – dostają mało. A Ci, co mają kosmosy w jednostkach – to dostają kosmosy.. Rysiek, przestań pisać, że nie. I dziś tak to niestety wyszło na jaw, bo minimalna skoczyła o 350 i wyłączyli wysługę. Zróbcie w tym roku to, co zwykle – to uzwiązkowienie będziecie mieć jeszcze lepsze. Dajecie swojakom koniec kropka!!! W tamtym roku dziwne, że przewodnicząca (referent) dostała dwa razy wyższą podwyżkę niż Ci, co mają tak niskie stawki, że szok. Rysiek cała ta polityka zz… Czytaj więcej »

Pablo
9 lutego, 2020 21:25
Reply to  Neo

Szach i Mat.
Popieram Twoje zdanie.

Krystyna
9 lutego, 2020 12:27
Reply to  Pablo

U nas również w zasadzie wszyscy są za równą podwyżką po 500 brutto.

Ryszard
9 lutego, 2020 19:03
Reply to  Krystyna

OK, tylko powiedz nam, kogo właściwie to obchodzi?? Przecież zz nie decydują o tym, jaka ta podwyżka będzie. One jedynie przedstawiają swoje stanowisko a decyzje podejmie w imieniu ministra Dyrektor DSS, który stosowne pismo w kwestii tego podziału podpisze. Już wypowiedziałem się jakie ono będzie i zapewne będzie takie, z dużym prawdopodobieństwem. Cała nasza tu dyskusja nie ma więc większego znaczenia tym bardziej, że wielu nawet czubka tego tematu nie ogarnia, widząc jedynie te 500 zł, które chce otrzymać. A gdzie – pytam – powiedziano, że to 500 zł spłynie do zakładów pracy?? Do wszystkich zakładów w takiej samej kwocie… Czytaj więcej »

Ryszard
10 lutego, 2020 08:04
Reply to  Krystyna

Witaj Krysiu – przecież my w istocie w tych naszych zakładach żyjemy w takich pracowniczych i środowiskowych gettach. Jedni zupełnie nie wiedzą, co myślą inni. Co innego mówi się w rozmowach pracujących w jednym pomieszczeniu a co innego na zewnątrz. Co innego mówi się w środowisku ochroniarzy, strażaków czy robotników, techników, kierowców, operatorów, magazynierów a co innego w środowiskach: referentów, kierowników, informatyków i inżynierów, specjalistów, księgowych itp. My tak naprawdę zupełnie siebie i problemów pracy na poszczególnych stanowiskach nie znamy. Te rozliczne podziały istniejące od zawsze, w istocie uniemożliwiają powstanie jakiegokolwiek konsensusu niemal w każdej sprawie. Powiedz specjaliście, że otrzyma… Czytaj więcej »

Pan
5 lutego, 2020 01:20

https://www.money.pl/gospodarka/wynagrodzenie-minimalne-rzadowa-podwyzka-nie-dla-kazdego-zostalismy-oszukani-6473625914808449a.html

Sytuacja podobna do naszej.
2019 rok – wynagrodzenie zasadnicze ok. 2430 + 5% premii.
2020 – po podwyżce – ok. 2470 +5% premii .
Razem ok. 40 brutto podwyżki, przy wzroście minimalnego wynagrodzenia z 2250 (2019) do 2600 (2020).
Minimalna w górę o 350 brutto a pracownicy RON – o ok. 40 brutto (jak narazie).
Tak to wygląda…

pracownik
7 lutego, 2020 08:02

Powodzenia na dzisiejszym spotkaniu!
Czekamy na dobre wieści Panie Marku!
Proszę pamiętać o kwestii kwoty bazowej dla TOAW 🙂 (wiem, męczę tym do znudzenia)
Serdeczne pozdrowienia, Tarczownicy!

Strażak
7 lutego, 2020 18:42
Reply to  pracownik

Czyli w poniedziałek 10 lutego będzie czarno na białym?
Co do konkretnych wiadomości.

Colin
8 lutego, 2020 13:11
Reply to  Strażak

Witam Od kiedy dostajemy podwyżki, słyszymy o dziwnych równaniach stanowisk, ile to już będzie 4lata? Jak porządku nie zrobicie z tabelami – to uważam, że najlepszym rozwiązaniem to ustalać podwyżki równe. Nie słyszałem ani u siebie, ani w innych jw, żeby ktoś aż tak skupiał się na tym, że ma mniej od kogoś tam gdzieś na tym samym stanowisku. Ludzie, zarabiamy jak zarabiamy, szału nie ma i na razie nie będzie, więc nie komplikujcie – jako nasi przedstawiciele – dać jak najbardziej sprawiedliwie i starać się o zmianę tabel. Dążyliście tyle lat do w/w wyrównania stanowisk i dalej są nierówności?… Czytaj więcej »

Grzesiek
9 lutego, 2020 12:47
Reply to  Colin

U mnie w jw z 7 osób też to mówi. Poczekają do podwyżek. Tylko, że te osoby mówiły to samo rok temu i nie wypisały się. Tzn. akurat te z tej komórki, więc i w tym roku pewnie tylko tak gadają. Nie wnikam. Ich sprawa. Ja pisałem kiedyś – jeśli zauważę dla siebie realne korzyści, to się zapiszę ale wątpię w to. Oceniam, że jak zwykle dostanę minimum bez równania, o czym tu trąbią zz. Mimo to sporej liczbie osób zz już mydlić oczu nie będą w tym roku, bo się już wypisały. Zresztą, ktoś tu pisał, że załatwił podwyżki,… Czytaj więcej »

Ryszard
9 lutego, 2020 16:01
Reply to  Colin

„Dążyliście tyle lat do w/w wyrównania stanowisk i dalej są nierówności?
Nie mogę kompletnie tego zrozumieć, powiem szczerze.”

To symptomatyczna wypowiedź. Kryje się pod nią to, jakże często tu formułowane wprost oskarżenie, ze widocznie komuś na takim podziale bardzo zależy, żeby swojaków docenić…
To w takim razie radzę ponownie zapoznać się z pismem DSS z dnia 20 marca ubiegłego roku zawierającym zasady ubiegłorocznych podwyżek wynagrodzeń.
Jest tu:
https://zpwtarcza.pl/materialy/aktualnosci/2019_03_21/20190321_Zasady_realizacji_podwyzek_wynagrodzen_w_2019_r.pdf

Tomasz
9 lutego, 2020 11:40

Mam wrażenie, że sojusz „po równo” zawiązali ci, co zarabiają w danej instytucji proporcjonalnie bardzo mało i ci, co zarabiają bardzo dużo.
Pierwsi boją się wersji „procentowo” i mitycznych „swojaków”, a drudzy prawej strony tabeli. 🙂
Pojawiają się tu nawet jasnowidze, którzy wiedzą, że 99% pracowników tego chce.
A ja zrobiłem prywatny sondaż. A co?
Dziesięć osób, dwie wersje odpowiedzi: po równo i nie po równo.
20% – po równo,
40% – nie po równo,
40% – i tak zrobią co chcą. 😉

9 lutego, 2020 16:57
Reply to  Tomasz

Super, Tomaszu, fajna inicjatywa. Dziękuję za nią. 🙂

Grzesiek
9 lutego, 2020 17:09
Reply to  Tomasz

A ja mam jeszcze taką, Tomaszu.
Co rok dostajesz najwyższe podwyżki. I co rok nagrody i wyróżnienia, bo jesteś na tzw. stałej liście.
Ściemniasz z tymi 40%. Kłamiesz. I tyle.

Tomasz
9 lutego, 2020 18:32
Reply to  Grzesiek

Nie dość, że „jasnowidz” – to jeszcze oszczerca!
Są pieniądze do podziału, to – jak co roku – niezdrowe emocje.
4 osoby z dziesięciu, z którymi pracuję tak uważają a nie 40 % PW.
Bo tego nie wie nikt, bo nikt nie zbadał i nie policzył.
Ci, którzy piszą tu o 99% PW, czy innych podobnych liczbach – to są kłamcy.

Ryszard
9 lutego, 2020 18:52
Reply to  Grzesiek

Zaczynam Grzegorz podejrzewać, że jednak nieco przesadzasz.
Pracodawcy się Wam zmieniają, lokalni kierownicy także i nagle oni wszyscy – jedynie tym samym wciąż dają.
A nie wydaje ci się, że po prostu zaczynasz przeginać??

9 lutego, 2020 19:58
Reply to  Ryszard

Ryszardzie, zapomniałeś o osobach, które przygotowują dla pracodawców te propozycje podziału…
Te osoby zazwyczaj trwają spokojnie na posadach, bo nikt się na te „stołki” nie wyrywa. 🙂

Grzesiek
9 lutego, 2020 20:34
Reply to  Ryszard

Nie.nie wydaje mi się… Rysiek o kierownikach to nie będę Ci tłumaczył… tak będzie lepiej. A co do równań. A ciężko byłoby choćby w składach zrobić porządnie wykaz stanowisk, na których te różnice rzędu 2 zł – 25 zł trzeba znieść??? No sorry ale chyba zakładowa takie coś miała robić w tamtym roku… Co do Tomasza. Chłopie, tu na tym forum oprócz osób „funkcyjnych” ze zz każdy optuje – poza Tobą – za podwyżkami po równo… a to tylko forum.W swojej jw nie znam nikogo, kto mówiłby kiedykolwiek, że nie jest i że nie był za podwyżkami po równo… ta… Czytaj więcej »

Tomasz
9 lutego, 2020 21:43
Reply to  Grzesiek

Grzesiek, gdyby te dziesięć osób powiedziało, że chce po równo, to bym tak napisał a gdyby te dziesięć osób powiedziało, że ma to w dupie (jak w zasadzie cztery z nich), to też bym to napisał. Jako jedyny zrobiłem doświadczenie (całkowicie niereprezentatywne i w formie towarzyskiej zabawy) tylko dlatego, że czytam tu różnych wszechwiedzących, którzy piszą o tym, że „wszyscy” tak chcą a tych – według nich nielicznych (czyli jednak nie wszyscy ;)) – odsądzają od czci i wiary. Ty zresztą też od razu mnie obraziłeś, stawiając jakieś wyssane z palca zarzuty. Dlaczego? Nerwy? To żadne wytłumaczenie. Poza tym, wśród… Czytaj więcej »

Ryszard
9 lutego, 2020 23:34
Reply to  Tomasz

Tomasz – lubię jak tu jesteś, bo zawsze się od Ciebie czegoś nauczę…

Ryszard
9 lutego, 2020 21:44
Reply to  Grzesiek

„Na koniec – “róbta” tak dalej. Będzie lepiej… Rysiek pisałeś, że doceniasz takich jak ja. A tak na serio, to jednak no nie… pozdrawiam.” Błąd Grzegorz – oczywiście, że tak. Oczywiście, że doceniam to wasze zaangażowanie w rozpatrywane choćby tu problemy pracownicze. Nadal też uważam, że – takich jak Ty – należy zapraszać na te płacowe negocjacje w zakładach pracy. Po to aby niejako od podszewki poznali, jak się to wszystko odbywa. Doprawdy szkoda, że nie jesteś pracownikiem mojego zakładu a tak serio, że nie pracujemy w tym samym zakładzie. Uczyniłbym wszystko, abyś mógł nam służyć radą i pomocą. To… Czytaj więcej »

Tomasz
10 lutego, 2020 05:48
Reply to  Ryszard

Ryszard do Grześka: „Nadal też uważam, że – takich jak Ty – należy zapraszać na te płacowe negocjacje w zakładach pracy.” Słusznie. Z postów Grzegorza przebija głębokie, prawdziwe poczucie krzywdy. Wydaje mi się, że takiej krzywdy, której z pewnością nie naprawi MON, a którą mogą naprawić konkretni ludzie „u niego” i on sam dzięki swojej aktywności. Jeśli na dodatek to „po równo” wynika właśnie z tego poczucia krzywdy i wydaje się, że jest jedynym ratunkiem, żeby znowu nie zostać oszukanym, to myślę, że jest to paradoksalnie argument w dyskusji, w swojej wadze, nawet bardziej znaczący od tych merytorycznych, bo oznacza,… Czytaj więcej »

Ryszard
10 lutego, 2020 10:30
Reply to  Tomasz

Dokładnie tak, Tomaszu, jak piszesz…
Gdy spotykamy się na tej swojej drodze z prawdziwym, głębokim poczuciem krzywdy – wówczas jakiekolwiek merytoryczne argumenty tracą sens.
Należy po prostu się pochylić i tą krzywdę naprawić…
Należy także mieć świadomość, że jeżeli nawet tego dokonamy, to w psychice ludzi jeszcze długo pozostaną jej skutki. To jednak zagadnienia nieco inne od tych, które obecnie budzą największe zainteresowanie naszych środowisk.

Grzesiek
10 lutego, 2020 10:57
Reply to  Tomasz

Bo sięgnęła. Ratunek jest jeden.przeprowadzanie podwyżek po równo.
Ale co ja se mogę tam… absurd goni absurd.

Ryszard
10 lutego, 2020 08:10
Reply to  Grzesiek

To może weź, Grześ mój przykład.
Aby mnie swego czasu pozbawić premii, pracodawca osobiście pofatygował się do tego z….a, w którym pracuję w towarzystwie dzikich zwierząt, kleszczy i komarów…

Moje wynagrodzenie po ponad 45 latach pracy jest takie, że musiano mi od stycznia podnieść wynagrodzenie zasadnicze o kilkadziesiąt złotych pomimo tego, że ukończyłem dwa kierunki studiów, nie licząc kilkudziesięciu rożnych kursów.
To na jakiej ja – wg Ciebie – liście jestem??

Jasiu
10 lutego, 2020 11:30
Reply to  Ryszard

A ja zadam inne pytanie. Czy te dwa kierunki ukończonych studiów są potrzebne do wykonywanego obecnego zawodu. Chyba nie, Rysiu.
Są w taryfikatorze kwalifikacyjnym w PUZP zapisy jakie wykształcenia ma mieć pracownik na danym stanowisku np. wartownik po gimnazjum a instruktor nauki jazdy po zawodówce.
A za wykształcenie posiadane, to my jeszcze nie płacimy tylko za stanowisko.
My też zatrudniamy u siebie w JW wielu magistrów czy inżynierów ale nie płacimy za tytuł, skoro ktoś jest referentem. Bez przesady.

Grzesiek
10 lutego, 2020 19:19
Reply to  Jasiu

Tak??? A to czemu konserwator musi mieć średnie z tego, co pamiętam a są osoby po podstawówce… i mało tego. To są specjalistyczne stanowiska… zarabiają więcej niż np. operatorzy utb, kierowcy, wartownicy, czy w końcu magazynierzy z odpowiedzialnością na miliony. I ktoś niby to wartościował… ale spoko. Ja przesadzam.

Ryszard
10 lutego, 2020 21:17
Reply to  Grzesiek

Konserwator jest robotnikiem, od którego wymagane jest wykształcenie kierunkowe, co najmniej na poziomie robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika w zawodzie.

Ryszard
10 lutego, 2020 21:15
Reply to  Jasiu

Zgoda Jasiu – sam sobie wybrałem taki los, bo układów i znajomości nigdy nie robiłem i zawsze byłem nieco „rogaty”. Ja się tu nigdy nie uskarżałem i nie o to w mojej wypowiedzi chodziło. Podałem te fakty aby na własnym przykładzie dowieść, że niczego sobie nie załatwialem i na żadnej uprzywilejowanej liście nigdy nie bylem. Tylko tyle. A Wy źle robicie. Jeżeli zdarzy się pracownik o wysokich kwalifikacjach, to zasługuje na to aby go z czasem awansować a nie udawać, że tych kwalifikacji on nie ma. ROZDZIAŁ II PUZP dla PWJOSB WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE Art. 17. 1. Wymagania kwalifikacyjne w zakresie… Czytaj więcej »

10 lutego, 2020 22:11
Reply to  Ryszard

„…mają charakter minimalnych wymagań kwalifikacyjnych.” Taki zapis wprowadzono do PUZP, bo wśród pracodawców zdarzali się wówczas tacy, którzy nie chcieli zatrudniać pracowników, którzy mieli wyższe wykształcenie a aplikowali na stanowiska, gdzie wystarczyło mieć średnie. To fakt a nie żart. Napisałeś: „…rychło będzie wymóg co najmniej licencjatu.” A z czego to Ryszardzie miałoby wynikać? Czy szkolnictwo na poziomie średnim nie będzie nadążało… Same studia nie dają gwarancji, że pracownik będzie OK na zajmowanym stanowisku. Wszystko zależy od tego jak będzie realizował zadania w praktyce. Znam wielu ludzi, którzy bardzo dobrze radzili sobie mając średnie wykształcenie, natomiast nie zawsze w ślad za… Czytaj więcej »

Ryszard
10 lutego, 2020 23:09

W praktyce Mareczku to elektryk byl prezydentem a psychiatra ministrem ON

10 lutego, 2020 23:19
Reply to  Ryszard

🙂 🙂 🙂

Jasiu
11 lutego, 2020 08:19
Reply to  Ryszard

I tak to właśnie wyglądało te profesjonalne zarządzanie Polską czy MON.
Akurat miałem okazję poznać obydwu dwóch panów i niczym nie odbiegają we wszystkich sprawach…

11 lutego, 2020 09:19
Reply to  Jasiu

Jeżeli już tak to roztrząsacie, to przecież ministrami byli… studenci, bo akurat wtedy nie było jeszcze właściwych kadr…
Podobnie było wojskowymi, można było zostać generałem bez przesłużenia choćby jednego dnia w jednostce wojskowej i „posmakowania” służby w jednostce liniowej. 🙂

Jasiu
11 lutego, 2020 08:15

To jeszcze wszystkiego nie wiesz… Podam Ci przykład osobisty. Przechodząc wiele lat temu z JW do JW nie za porozumieniem stron i pracując jako wartownik – w tej drugiej JW zostałem zdegradowany i rozpoczynałem od młodszego wartownika i oczywiście kasa od razu mniejsza ale po roku był awans z powrotem na wartownika tylko, że zwolniono mnie, bo nie miałem pleców i umowę na czas określony… a JW przechodziła pod inną JW. Uważasz, że to było zgodne z przepisami i poprawne. Czy jak Oficer przechodzi z JW do JW, to go degradują. Chyba nie. I masz odpowiedź dlaczego wystąpiłem z likwidacja… Czytaj więcej »

Ryszard
10 lutego, 2020 22:01
Reply to  Jasiu

„instruktor nauki jazdy po zawodówce”
Zapewne nie, bo już od dawna taki instruktor powinien mieć co najmniej średnie wykształcenie…

Jasiu
11 lutego, 2020 07:51
Reply to  Ryszard

Rysiu, poczytaj zmiany Pana Gowina dotyczące np. wartowników po gimnazjum czy instruktorów po zawodówce..
Kiedyś tak było, że instruktor nauki jazdy musiał mieć średnie wykształcenie. Przerabialiśmy to na PUZP. Zapytaj Marka, podnosiłem to w pracach nad PUZP, bo mój kolega związkowy z NSZZ PW przyjechał i zaczął żenić kit jakimi to fachowcami są instruktorzy nauki jazdy i muszą mieć średnie wykształcenie…
W taki sposób minister Gowin uwolnił zawody i teraz tak mamy…

Pablo
9 lutego, 2020 22:10
Reply to  Tomasz

Tomasz, najpierw wyjdź z domu i dopiero popytaj…
Zobacz, co wyżej ludzie piszą…
Przykre jest to, że chcecie inaczej i jeszcze nie było decyzji a wy już usprawiedliwiacie MON i siebie za decyzje…
Podobno ktoś z Monu węszy na tym forum i czyta nasze wypociny, więc piszę…
500 PO RÓWNO!
Po co nam listy dawaliście,propagandę aby siejecie …
Ps. Rysiu my wiemy, że te 500 zł jest za skutkami. Tylko w mediach idzie przekaz 500 zł i każdy to odbiera jako brutto…

Toja
10 lutego, 2020 08:41
Reply to  Tomasz

Więc ja też pokusiłem się o sondaż, grupa osób troszkę większa, bo 20. więc:
17 – osób po równo,
1 – nie po równo,
2 – i tak zrobią, co chcą.

No i pytanie, który sondaż lepszy…. normalnie dziecinada…

Tomasz
10 lutego, 2020 11:08
Reply to  Toja

Toja, przecież wyjaśniłem o co mi chodziło. Nie o lepszy i gorszy wynik, tylko o tych „jasnowidzów”, którzy wiedzą co myśli 99% PRON, ciekawe skąd.
Teraz razem wiemy, że na 30 spytanych – 19 „po równo”, 5 „nie po równo” i 6 „i tak zrobią co chcą”. 😉
Jedynym rzetelnym sondażem byłby ten, w którym mogliby wyrazić swoją opinię wszyscy pracownicy a przynajmniej ci należący do ZZ, bo to jest w miarę prosty sposób do zrealizowania.

Ryszard
10 lutego, 2020 12:24
Reply to  Toja

Toja. Ani ten sondaż Tomasza, ani Twój nie są dziecinadą a jedynie wyrażają opinie Waszych środowisk. A tak, jak rożne są te nasze zawodowe środowiska, tak różne są i prezentowane przez nie opinie. Opinie, które nie będą miały większego wpływu na decyzje resortu, bo nigdy nie miały. Jak bowiem wiesz, nasz resort to być może jedyny taki resort w budżetowce, w którym kierownictwo nie podpisuje od lat żadnych porozumień płacowych ze związkami – chociaż kiedyś było inaczej. Nawet w MSWiA, w grudniu 2018 r. takie porozumienie podpisano – u nas nie! Zacznijmy więc od tego, że w istocie efektywny dialog… Czytaj więcej »

Toja
11 lutego, 2020 07:36
Reply to  Ryszard

cyt.: „Po prostu chodzi o to, abyśmy jak co roku wyrywali sobie te pieniążki i uprzedzali się do siebie wzajemnie a wówczas nie będziemy zdolni do wspólnego działania. Głównie o to chodzi….” Więc może czas pokazać, kto jest odpowiedzialny za podwyżki, bo jak do tej pory obrywa się za to ZZ. Dlaczego tak się dzieje? Wydaje mi się, że dlatego iż ZZ próbują z tych marnych ochłapów, które rzuca nam MON, uszczęśliwić a to kierowników – kosztem podwładnych, czy też wartowników – kosztem referentów (to oczywiście tylko przykład) a reasumując: zawsze będzie tak, że któraś z grup będzie pokrzywdzona. Niestety,… Czytaj więcej »

Olo
9 lutego, 2020 11:54

Podwyżka będzie mniejsza o to, co dali w styczniu, by wyrównać do najniższej? Bzdura.

9 lutego, 2020 17:00
Reply to  Olo

A dlaczego nie.
Przecież podwyższane jest wynagrodzenie z ostatniego dnia grudnia ub.r. a nie z pierwszego dnia stycznia b.r.?!

Ryszard
9 lutego, 2020 18:50

Olo napisał 9 lutego, 2020 11:54
„Podwyżka będzie mniejsza o to, co dali w styczniu, by wyrównać do najniższej? Bzdura.”

Na co Marek Kazimierczak odpisał w odpowiedzi:
„A dlaczego nie. Przecież podwyższane jest wynagrodzenie z ostatniego dnia grudnia ub.r. a nie z pierwszego dnia stycznia b.r.?!”

Ano właśnie, Olo…
Teraz zapewne lepiej rozumiesz dlaczego ja osobiście za tą „równością” nie optuję??
A przecież to jedynie jeden z kilku istotnych powodów, aby tą „równość – nierówność” w życie w ten sposób nie wprowadzać.

Grzesiek
10 lutego, 2020 19:47
Reply to  Ryszard

Ręce mi opadły…. szukam nowej roboty.
Dziś podjąłem decyzje.

Olo
10 lutego, 2020 12:02

Przecież pieniądze na wyrównanie do najniższej są z innej puli?

10 lutego, 2020 19:15
Reply to  Olo

Jakiej innej? Możesz to wskazać?
Skoro tak piszesz, to zapewne wiesz.
Możesz się tym z nami podzielić?

olo
10 lutego, 2020 20:15

To znaczy Panie Marku są z tego niby 500?
Tylko jak i kiedy były podzielone?

10 lutego, 2020 21:00
Reply to  olo

Czyli wzrost minimalnej płacy wchodzi w kwotę tegorocznej podwyżki, jak już wcześniej pisałem.
Oczywiście, możemy rozmawiać o innym finansowaniu wzrostu do poziomu minimalnej, ale jedynie wówczas, gdy będziemy znali kierunki zagospodarowania kwoty zwiększenia budżetu w dziale 752 Obrona narodowa w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego…
Dokończenie naszego spotkania z Pełnomocnikiem MON nastąpi w czwartek 13 lutego b.r.
Mam nadzieję, że wówczas będziemy opierać się na rzeczywistej projekcji informacji dotyczących budżetu płac na rok 2020 i kierunkach ich zagospodarowania.

Pablo
10 lutego, 2020 20:54

No z innej raczej, skoro nam tu piszecie, że na podwyżki czekamy m.in. dlatego aż sejm zatwierdzi budżet…
Jeszcze tego nie zrobił a kasa na równania jest…
Dlatego już fikcyjnie nam nie ujmujcie z tej kasy do podziału….
Mało tego, kasa na takie rzeczy jest w każdym WOG-u, czy tam Rbl-ogu, ostatnio przez źle przeprowadzone równania.
W tamtym roku, jedna osoba wywalczyła sobie po tym wszystkim sama równanie, bo mu związkowa od lat nie potrafiła tego zrobić, ale o sobie nie zapomniała…
Także jednostki mają kasę zabezpieczona na takie rzeczy…

10 lutego, 2020 21:56
Reply to  Pablo

Kasa na równania jest, bo pracodawca ma środki na wypłatę 12 wynagrodzeń, które w tym roku będzie pracownikom płacił.
Zatem jeżeli musi wyrównać do minimalnej, bo jeszcze nie wprowadził podwyżek a pracownik musi mieć minimalną zabezpieczoną prry wypłacie – to zabezpiecza ten wzrost do minimalnej ze środków, które ma na wynagrodzenia comiesięczne…
Nikt nikomu nic nie ujmuje.
A czy jednostki mają na to zabezpieczone środki?
Najlepiej to widać w planie zatrudnienia i wynagrodzeń, np. w rozliczeniu środków zawartym w cz. II tego planu.

Ryszard
10 lutego, 2020 22:06

Mareczku – mam …..rwa wielką prośbę.
Po prostu wytłumacz to ludziom prosto a nie wyjeżdżaj z planami, których oni w życiu nie widzieli i nawet nie wiedzą, że takie istnieją.

10 lutego, 2020 22:23
Reply to  Ryszard

A dlaczego ja to mam wyjaśniać, skoro ja nawet ich nie widzę tylko wiem co w nich być powinno.
Przecież te plany są przedstawiane zakładowym organizacjom i każda ma dostateczną wiedzę o tym, czy pracodawca ma możliwości, o których pisano, czy ich nie ma.
Dlatego w tym zakresie powinni się w zasadzie wypowiedzieć ci, do których te plany trafiają.
Gdyby trafiały do mnie, to bym wiedział…
Może Jasiu w tej sprawie się wypowie, bo wiem, że ma w tym zakresie doświadczenie… i wiedzę.

Jasiu
11 lutego, 2020 07:42

Marku, te plany są przedstawiane nie wszystkim organizacjom związkowym a jeszcze trzeba umieć czytać ze zrozumieniem, bo nie wszystko tam jest pisane, bo podejrzewam, że połowa nie wie – co to jest Decyzja 141 i jakie uprawnienia ma z tego tytułu organizacja związkowa. Wystarczy poczytać.

11 lutego, 2020 07:53
Reply to  Jasiu

To trzeba zabiegać, żeby nie być pomijanym.
Jeżeli pracodawcy nie przestrzegają decyzji Ministra ON, to warto o tym informować wyższych przełożonych pracodawcy.
Wiem np. że w trakcie kontroli z Departamentu Kontroli MON te kwestie są szczegółowo kontrolowane, bo już niektórzy się na tym sparzyli i dostali… „biegunki”, bo – gdy przyjechała kontrola – dopiero wówczas wiedzieli, gdzie ma siedzibę zoz i szybko tam się udawali po stosowne podpisy. 🙂

Jasiu
11 lutego, 2020 07:33

A jak zabraknie tych środków na 12 wynagrodzenie. A może prościej, z tego funduszu są robione oszczędności przez Pracodawcę i wypłacane na koniec roku. TAK czy NIE. Tak jest w większości JW. Przecież niektórzy tu się chwalili, że dostali duże kwoty z oszczędności. To jak to jest, pracodawcy mają czy nie mają oszczędności, skoro pod koniec roku wypłacają dodatkowe premie, czy nagrody wszystkim pracownikom. Jak mówimy A – to powiedzmy też B. A u nas nie ma oszczędności a jak są – to jest to nie za duża kwota w skali całego roku. A podwyżki można robić z tych oszczędności?… Czytaj więcej »

11 lutego, 2020 07:44
Reply to  Jasiu

Obowiązuje decyzja Ministra ON Nr 141/MON i skoro ona zawiera treści, ze nie można ze skutkami przechodzącymi – to nie można robić podwyżek.
Ale w tym zakresie lepiej się orientuje Jutka, bo to Jej poprzedni pracodawca robił podwyżki z… oszczędności na funduszu w ciągu roku… 🙁

Ryszard
11 lutego, 2020 18:59

Wydaje mi sie jednak, że nieco zbyt ogólnie potraktowaliście temat tych tzw. „oszczędności”. Co ja rozumiem pod pojęciem oszczędności na wynagrodzeniach? Pod tym pojęciem rozumiem kwotę, która jest różnicą pomiędzy zaplanowanymi w planie zatrudnienia bazowego i wynagradzania środkami na wynagrodzenia na dany okres – najczęściej sprawozdawczy zgodnie z Rb-70, czyli kwartalny a rzeczywistymi wydatkami na wynagrodzenia w tym okresie. Jeżeli więc ta kwota na wynagrodzenia za kwartał wynosi np. zgodnie z planem 100 jednostek a wydatkowano jedynie np. 86 jednostek, gdyż te 14 jednostek zaoszczędzono w wyniku wakatów, zwolnień chorobowych urlopów bezpłatnych itp., to te oszczędności /14 jednostek/ nikt normalnie… Czytaj więcej »

Ryszard
11 lutego, 2020 19:37

To jeszcze o tej wzmiankowanej decyzji…. DECYZJA Nr 141/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej § 12. 1. Oszczędności funduszu wynagrodzeń wynikające z vacatów i absencji pracowników resortu obrony narodowej nie mogą być przeznaczane na stałe składniki wynagrodzeń, skutkujące zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia na lata następne oraz na tworzenie dodatkowych stanowisk pracy. 2. Środki uzyskane z vacatów i absencji pracowników resortu obrony narodowej, w tym nieobecności wynikających z przebywania pracownika resortu obrony narodowej na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim oraz… Czytaj więcej »

Ryszard
10 lutego, 2020 22:17
Reply to  Pablo

Pablo – kto komu ujmuje, bo na pewno nie związki. One cały …. mają do tego wyrównywania do najniższej płacy. To równanie jest dokonywane niejako z urzędu na podstawie stosownej ustawy i rozporządzenia RM. Nigdy tak nie było aby jakaś podwyżka była liczona od najniższej, zamiast od rzeczywistego wynagrodzenia pracownika na koniec danego roku. Nasza też tak będzie liczona, jeżeli resort nie da jakiejś ekstra kasy. Wyjdzie więc np. że ktoś, komu obecnie dołożono w styczniu – w oparciu o ustawę o minimalnym wynagrodzeniu – 100 zł do zasadniczej i dodatkowo np. 30 zł skutków w wyniku podwyżki otrzyma jeszcze… Czytaj więcej »

Ryszard
11 lutego, 2020 08:09
Reply to  Pablo

„W tamtym roku, jedna osoba wywalczyła sobie po tym wszystkim sama równanie, bo mu związkowa od lat nie potrafiła tego zrobić, ale o sobie nie zapomniała… Także jednostki mają kasę zabezpieczona na takie rzeczy…” Poruszyłeś Pablo istotny problem, wymagający szerszego naświetlenia. Oczywiście, nie ja powinienem to uczynić, gdyż zajmowane stanowisko służbowe mnie do tego nie upoważnia. Posłużę się jednak swoim doświadczeniem i ogólną wiedzą aby to istotne zagadnienie przybliżyć. Rozpatrując kwestie płacowe powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że poza ogólnymi zasadami podwyższania wynagrodzeń w danym roku realizowanymi z udziałem i w uzgodnieniu ze zz w oparciu o stosowne decyzje… Czytaj więcej »

Jasiu
12 lutego, 2020 15:50
Reply to  Olo

Pieniądze są z tej samej półki a więcej ci powiem, Solidarność a tak szczegółowo – to ja zgłosiłem, żeby Minister pomyślał o dodatkowych środkach dla pracowników MON z tytułu podwyższenia minimalnej.
Pan Dyrektor zapewnił nas w dniu 28 stycznia 2020 r., że będą dosłane dodatkowe środki do JW.
Marek o tym wie, bo z nim o tym rozmawiałem.

12 lutego, 2020 16:53
Reply to  Jasiu

Nawet nie ma jeszcze decyzji budżetowej na rok 2020 Ministra ON i ustawy budżetowej na 2020 rok a wy… W takim czasie jak obecny, realizuje się wydatki, które są wydatkami typowymi np. wypłacane co miesiąc wynagrodzenia i uposażenia. Jeżeli wynagrodzenia mają być nie niższe brutto niż 2600 zł – to obligatoryjnie zabezpiecza się je w tej wysokości… Dodatkowe środki? Pewnie, my też chcieliśmy wiedzieć i dalej chcemy – gdzie są te środki… np. z tytułu zaprzestania finansowania 2% funduszu nagród. W 2018 r. taki fundusz był i wynosił w skali resortu ok. 40 mln zł a w 2019 r. już… Czytaj więcej »

Ryszard
13 lutego, 2020 08:24
Reply to  Jasiu

„Pan Dyrektor zapewnił nas w dniu 28 stycznia 2020 r., że będą dosłane dodatkowe środki do JW. Marek o tym wie, bo z nim o tym rozmawiałem.” To, że jednostki miałyby środki na to konieczne zwiększenie wynagrodzeń do stawki minimalnego wynagrodzenia zupełnie nie oznacza tego, co nam tu Kolega sugeruje. W szczególności nie wiąże się to z żadnym zobowiązaniem resortu do przeznaczenia na nasze płace w zakładach jakichś extra dodatkowych środków… Osobiście jestem w kwestii tego dodatkowego dofinansowania zakładów poza kwotą obiecaną już przez resort – pesymistą. Jeżeli nie będzie konkretnego wsparcia, zarówno naszych wyliczeń i działań, jak i dążenia… Czytaj więcej »

13 lutego, 2020 08:42
Reply to  Ryszard

„Marek o tym wie, bo z nim o tym rozmawiałem.” – napisał Jasiu. Pewnie, ze wiem, bo ty ze mną rozmawiałeś… Ale w trakcie naszych rozmów z Pełnomocnikiem jak dotychczas taki wniosek nie padł. Może dzisiaj, gdy będziemy omawiać kwestię zwiększenia budżetu na 2020… Jak już wcześniej pisałem, nie może być tak, że jedna tożsama jednostka otrzyma dodatkowe środki, bo ma ponad 30% pracowników wyrównać do minimum a druga taka sama nie otrzyma, bo u niej tego problemu nie ma… I ponownie wskazuję na potrzebę opracowania przez MON systemowego rozwiązania, w oparciu o które w sposób transparentny dokonywany byłby podział… Czytaj więcej »

Jasiu
13 lutego, 2020 12:08

Jaki wniosek nie padł. O dodatkowe środki na minimalne wynagrodzenia. Chyba żartujesz. Mam na to trzech świadków, którzy brali udział wraz ze mną.
A dlaczego problemu niskich płac nie ma w niektórych JW, to trzeba się przyglądnąć takiej JW.
A może mieli jakieś układy i szły środki po cichu pod stołem, dlatego nie ma pracowników co nie osiągają minimalnego wynagrodzenia.

13 lutego, 2020 22:16
Reply to  Jasiu

Cyt.: „Ale w trakcie naszych rozmów z Pełnomocnikiem jak dotychczas taki wniosek nie padł.”

Napisałem Jasiu – jak widzisz – o naszych rozmowach a nie Waszych… że w trakcie naszego spotkania taki wniosek nie padł.

Grzegorz M.
9 lutego, 2020 17:51

Przepraszam – czy ktoś w ogóle zauważył nową AKTUALNOŚĆ na stronie TARCZY???

Ryszard
9 lutego, 2020 18:44
Reply to  Grzegorz M.

Ja np. zauważyłem…
I co??

250
0
Would love your thoughts, please comment.x