Recent Posts / View All Posts

WIELKANOCNIE – Wesołych Świąt!

| Aktualności | 4 komentarze
WIELKANOCNIE - Wesołych Świąt! Z okazji nadchodzących świąt życzymy Państwu rodzinnych chwil spędzonych przy wspólnym stole. Obdarujmy swoich bliskich życzliwością i podzielmy się z nimi tym, co mamy najlepsze. Niech ten wyjątkowy czas pozwoli nam nabrać dystansu i odetchnąć w towarzystwie rodziny. Życzymy Wszystkim spokoju ducha i zdrowia, które jest bezcenne. Wszelkiej pomyślności życzy Zarząd ZPW „TARCZA”

Weryfikacja wyrównania do płacy minimalnej

| Aktualności | 267 komentarzy
W dniu 28 lutego 2024 r. został zarejestrowany Protokół Dodatkowy Nr 32 do PUZP, który wprowadził nową tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego. Po zamieszczeniu poprzedniej aktualności na naszej stronie otrzymaliśmy wiele telefonów z pytaniami o sposób na prawidłowe ustalenie tego wyrównania. Wiadomo przecież, że nawet, gdy suma dwóch składników: wynagrodzenia zasadniczego i premii stanowi kwotę minimalnego wynagrodzenia, czyli  4242 zł…

Resortowe problemy z płacą minimalną

| Aktualności | 115 komentarzy
Nigdy wcześniej wojskowi pracodawcy nie mieli takich problemów z wyrównywaniem wynagrodzeń swoich pracowników do poziomu płacy minimalnej, jak w roku bieżącym. Wynika to z faktu, że do grudnia 2023 r. struktura pracowniczych wynagrodzeń była bardzo skomplikowana z powodu braku zmian tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego od 2018 roku. W roku 2020 ówczesny i obecny Pełnomocnik MON informował wojskowych pracodawców aby…

Omawiano sprawy PUZP

| Aktualności | 209 komentarzy
W dniu 07 lutego 2024 r. w siedzibie ministerstwa  odbyło się spotkanie w celu omówienia kwestii podwyższenia wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w 2024 roku  oraz zmiany tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącego Zał. Nr 2 do PUZP. Spotkanie prowadził Pan Wojciech Drobny – Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, w którego zakresie zadań jest m.in. kształtowanie systemu wynagradzania pracowników oraz monitorowanie realizacji…

Pierwsze spotkanie z Podsekretarzem Stanu w MON

| Aktualności | 88 komentarzy
W dniu 30 stycznia 2024 r. odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Pana Stanisława WZIĄTKA  z przedstawicielami siedmiu reprezentatywnych organizacji związkowych działających w resorcie obrony narodowej. Celem tego spotkania było omówienie bieżącej sytuacji, perspektyw finansowych, a także współpracy ze Stroną Związkową. Nasz Związek reprezentowała delegacja w składzie: Przewodniczący Związku – Kol. Marek KAZIMIERCZAK Wiceprzewodnicząca Związku –…

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku

| Aktualności | 2 komentarze
W tym magicznym świątecznym czasie pragniemy podziękować Wam wszystkim za wyjątkową współpracę i zaangażowanie w każdy dzień naszych wspólnych starań.  Życzymy Wam Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku,  pełnego zdrowia, sukcesów i spełnienia zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Zarząd ZPW "TARCZA"

Wytrwałość w działaniu Pełnomocnika MON

| Aktualności | 507 komentarzy
Do postulatów Pikiety pracowników resortu obrony narodowej w dniu 29 maja 2023 r., Pełnomocnik MON odniósł się w dniu 29 czerwca 2023 r. w piśmie skierowanym do Przewodniczącego NSZZ PW Zenona Jagiełły. Odnośnie nowych tabel w PUZP Pełnomocnik wyjaśniał, że  „postulowane przez Pana Przewodniczącego zmiany formalne, nie odnoszące się przecież do zmiany w poziomie płac  lecz jedynie do formalnych korekt…

Podejmowane działania ws. zmian w PUZP

| Aktualności | 75 komentarzy
Deklarowana przez Stronę resortową chęć zmiany tabeli w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (PUZP) nie weszła jeszcze w etap rokowań ze Stroną związkową pomimo, że w dniu 21 lipca 2023 r. Strona związkowa przesłała do ministerstwa wspólną propozycję zmian tabeli zawartej w załączniku Nr 2 do PUZP.   Pięć organizacji związkowych podpisało porozumienie z MON, wyrażając chęć uczestniczenia w pracach Zespołu…

PROTEST PRACOWNIKÓW SFERY PUBLICZNEJ

| Aktualności | 93 komentarze

„Drobne” nieścisłości ministerstwa

| Aktualności | 61 komentarzy
W ostatnim czasie doszło do kilku wydarzeń, które warto – naszym zdaniem – skomentować, gdyż często rozmijają się one z faktami. Nazwaliśmy takie sytuacje „drobnymi” nieścisłościami ministerstwa.   Pierwsza „drobna” nieścisłość ministerstwa W dniu 11 sierpnia 2023 r. – zgodnie z zawartym w dniu 3 sierpnia b.r. porozumieniem pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Stroną Społeczną – wydany został komunikat o…

Porozumienie ze Stroną Resortową

| Aktualności | 183 komentarze
W dniu 27 lipca 2023 r. – jak już wcześniej zapowiadaliśmy – odbyło się spotkanie Strony Związkowej z przedstawicielami Ministra Obrony Narodowej w osobach: Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Pana Wojciecha Skurkiewicza i Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Współpracy ze Związkami Zawodowymi – Pana Wojciecha Drobnego.   Strona Związkowa na początku spotkania została poinformowana, że Minister Obrony Narodowej…

Dwa spotkania

| Aktualności | 58 komentarzy
W dniu 21 lipca 2023 r. w siedzibie Związku Zawodowego Poligrafów doszło do spotkania przedstawicieli reprezentatywnych organizacji związkowych obejmujących swoim działaniem co najmniej jednego wojskowego pracodawcę objętego postanowieniami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej (PUZP).  Ze strony naszego Związku w spotkaniu brał udział Przewodniczący – Kol. Marek KAZIMIERCZAK. W trakcie spotkania opracowana została propozycja tabeli…

Pikieta, zamiast świętowania rocznicy

| Aktualności | 197 komentarzy
W dniu 8 czerwca 2023 r. upłynęło 25 lat od dnia zarejestrowania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej (PUZP). Była możliwość świętowania okresu ćwierćwiecza obowiązywania PUZP, gdyby… właśnie, gdyby nie okres ostatniego pięciolecia, tj. od dnia 9 stycznia 2018 r., gdy Ministrem Obrony Narodowej został Pan Mariusz Błaszczak. Zamiast świętowania rocznicy obowiązywania PUZP, w dniach…

Pikieta przed Ministerstwem Obrony Narodowej

| Aktualności | 106 komentarzy
W dniu 29 maja 2023 r. przed Ministerstwem Obrony Narodowej w Al. Niepodległości 218 w Warszawie zorganizowana zostanie pikieta pod hasłem „Razem możemy więcej”. Pikieta ta jest wspólnym przedsięwzięciem organizacji związkowych działających w resorcie obrony narodowej, jak również pracowników wojska, którzy stworzyli na Facebooku grupę pod nazwą „Protest pracowników cywilnych wojska”. Z uzyskanych informacji wynika, że w przeprowadzonej ankiecie na…

Czy Minister rzeczywiście nie miał wiedzy?

| Aktualności | 92 komentarze
W dniu 18 kwietnia 2023 r. Sekretarz Stanu Pan Wojciech Skurkiewicz odpowiedział na interpelację poselską nr 39707 (czytaj TUTAJ) dotyczącą uaktualnienia tabel zaszeregowania w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (PUZP) obejmującym swoimi postanowieniami prawie 95% pracowników resortu obrony narodowej. Na zadane w interpelacji pytania: Czy resort planuje zmianę ww. tabeli, załącznika nr 2 do PUZP? Jeżeli tak, to kiedy? Jak kształtowałyby…

Wesołych Świąt Wielkanocnych…

| Aktualności | 4 komentarze
Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, suto zastawionych stołów, bogatego zająca, spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Niech dopisuje zdrowie i szczęście, a dobrobyt niech zawsze gości u Państwa. Dużo wody w Lany Poniedziałek. Życzymy Państwu by te Święta Wielkanocne przyniosły radość i wzajemną życzliwość. Zarząd ZPW"TARCZA"  

Zmian w PUZP jednak nie będzie…

| Aktualności | 506 komentarzy
Z pozyskanych informacji wynika, że zmian w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy nie będzie, gdyż w sytuacji nawet ich wynegocjowania ze stroną związkową – nie będzie miał ich kto podpisać. Wynika to z faktu, że Minister Błaszczak w ogóle ze sferą pracowników resortu obrony narodowej nie chce mieć nic wspólnego, a wydane upoważnienie Nr 97/MON z dnia 16 sierpnia 2018 r.…

Święta tuż, tuż, a za progiem zbliża się Nowy Rok.

| Aktualności | 51 komentarzy

Obradował Zjazd Delegatów Związku

| Aktualności | 23 komentarze
W dniach 20 – 23 listopada 2022 r. w Poznaniu obradował II Krajowy Zjazd Delegatów Związku Pracowników Wojska „TARCZA”, w którym uczestniczyli delegaci wybrani wcześniej przez ogólne zebrania członków lub konferencje delegatów w zakładowych (międzyzakładowych) organizacjach związkowych. W pierwszym dniu Zjazdu, Przewodniczący Związku – Kol. Marek KAZIMIERCZAK przedstawił delegatom sprawozdanie z działalności Zarządu Krajowego Związku za lata 2015-2022 a następnie…

Brak kompetencji czy blokowanie zmian.

| Aktualności | 74 komentarze
Obowiązujący w resorcie obrony narodowej Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy określa zasady wynagradzania dla około 95% cywilnych pracowników wojska. Został podpisany w dniu 08 czerwca 1998 r. a od tego czasu, w drodze negocjacji stron Układu, czyli Ministra Obrony Narodowej i reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających cywilnych pracowników wojska, podpisano już 31 protokołów dodatkowych, dostosowując treść PUZP do zmian zachodzących w krajowym…